Michiel Verbeek

25 jul

De Harense politiek is tot eind augustus met zomerreces. Dat wil niet zeggen dat er niets meer gebeurd. Er wordt gewerkt aan de voorbereiding van de begroting 2017.

In de begroting 2017 moet duidelijk worden hoe het financiële programma bij Beterr Haren eruit komt te zien. Dat moet een evenwichtige combinatie worden van lastenverzwaring, bezuinigingen, organisatieveranderingen en de opbouw van de Algemene Reserve. Ik heb mijn lijst van bezuinigingen ingeleverd bij de wethouder van financiën. Zij zal de verschillende lijsten combineren en met een voorstel komen. Dat voorstel zullen we begin september in het college gaan bespreken.

In deze zomerperiode zal ik voor het college een notitie voorbereiden over burgerparticipatie en de uitwerking van de Burgerthemagroepen.

Michiel Verbeek, 25 juli 2016

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *