Michiel Verbeek

04 mrt

Haren gaat onderzoek doen naar de behoeften aan jeugdhulp en we gaan de strijd aan tegen kinderarmoede. Van de nood van de aardbevingen is een deugd van bouwactiviteiten te maken. De verkiezingsstrijd is losgebarsten, maar de informatievoorziening laat te wensen over! Wat mooi dat Jan Terlouw zoveel jongeren inspireert!

 

Samen tegen kinderarmoede

Donderdag 2 maart was ik bij de startbijeenkomst bestrijding kinderarmoede in Leeuwarden met staatssecretaris Jetta Klijnsma. Ze heeft 100 miljoen structureel beschikbaar voor dit onderwerp. Ze was erg blij met de goede samenwerking tussen 5 fondsen, die ze bij de besteding van gelden een belangrijke rol wil geven. De gemeente Leeuwarden heeft een fikse sociale problematiek en heeft minstens 3000 kinderen die opgroeien in een gezin met een krappe beurs. Met de extra gelden kunnen ze hun Kindpakket verder uitbreiden. De staatssecretaris wil graag meer afstemming tussen gemeenten. Voor een brede publiciteitscampagne zou het mooi zijn als vrijwel alle gemeenten een Kindpakket zouden hebben. Een belangrijke uitkomst van de middag was dat het Rijk, Divosa, de 5 fondsen en de VNG samen aan de slag gaan om een goede infrastructuur te maken voor de besteding van de gelden. We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat kinderen in de dop geknakt worden. Een beetje onbezorgde jeugd is goed voor de kinderen zelf, maar ook zeker voor de samenleving. Voor een uitgebreid verslag van de bijeenkomst zie: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/samen-tegen-kinderarmoede/


 

Onderzoek naar behoeften aan jeugdhulp in Haren

Voor jeugdhulp werkt de gemeente Haren samen met de andere 22 Groninger gemeenten. De inkoop doen we samen en de regeling van de toegang. Er is een expertteam dat ingeschakeld kan worden door ons jeugdteam. Om nog beter te weten welke behoeften er zijn bij jongeren en ouders, is er een onderzoek gestart op initiatief van de werkgroep Samen voor jeugd: een samenwerkingsverband van Stichting Torion, basisscholen en middelbare scholen in Haren, huisartsen, de GGD, Lentis, Accare en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders en jongeren zelf ontvangen vragenlijsten waarin ze hun behoeften aan informatie en ondersteuning kenbaar kunnen maken. Met de resultaten van het onderzoek wil de werkgroep de jeugdhulp op maat in Haren verder gaan vormgeven en, wanneer dat nodig blijkt, nieuwe vormen van jeugdhulp bij opvoeden en opgroeien ontwikkelen.

 

De verkiezingen komen aardig op stoom

De kopstukken uit Den Haag zijn niet meer van het scherm te slaan. Wel jammer dat de media zo weinig geïnteresseerd zijn in het goed informeren van stemmers. Ze vinden het veel interessanter dat Wilders weer gaat flyeren, dan proberen uit te leggen wat Europa wel en niet doet. Een beetje gestuntel van Henk Krol is veel interessanter dan even goed lezen en doorrekenen hoe de financiële onderbouwing in elkaar zit van de plannen van 50Plus voor handhaving AOW op 65 jaar en een welvaartvast pensioen. En wat zo irritant is dat alle nieuwsrubrieken en talkshows allemaal dezelfde dingen doen. Heel populair is het aan het woord laten van PVV-stemmers. Erg interessant om het gesprek mee aan te gaan, maar niet interessant als je informatie wilt geven over een onderwerp. Dan kun je beter iemand aan het woord laten die er veel van af weet. Zo goed mogelijk burgers informeren is blijkbaar niet belangrijk. Het is veel belangrijker om 10x de aanvaring tussen Jan Roos en Eva Jinek te herhalen. De grote namen van de televisie kunnen ook geen dag zonder Wilders. Dat levert blijkbaar opzienbarende televisie op, denken ze! Ze zijn daarmee de hofleveranciers van Wilders propaganda geworden. Degenen die iets meer informatie en diepgang wil, moet het hebben van de langere vraaggesprekken en mensen als Rob Wijnberg. De hoofdredacteur van De Correspondent gaf deze week een paar goede tips: https://decorrespondent.nl/6240/vijf-stemadviezen-voor-de-verkiezing-van-15-maart/7356835200-4ade5042

 

Wat gebeurt er na de verkiezingen?

Van sommige politici mogen we nog niet nadenken over de kabinetsformatie na 15 maart. Toch doe ik dat even. En ik niet alleen. Tom Jan Meeus van de NRC zat deze week bij DWDD. Hij verwacht een lange kabinetsformatie, omdat er heel waarschijnlijk minstens 4 partijen betrokken zullen zijn bij het nieuwe kabinet. Uit de recente ervaring is gebleken dat de kleinste coalitiegenoot altijd zelfmoord pleegt. Straks zullen er 3 zelfmoord moeten plegen, volgens Meeus! Is dat wel waar. De PvdA heeft het veel lastiger dan de VVD, maar vergeet niet dat de VVD ook bijna gehalveerd wordt. De ellende blijft niet bespaard tot de kleinste! Als er zoveel partijen meedoen kan het wel een ander spel worden. Knap van de VVD trouwens, dat zij helemaal niet gebukt gaan onder het verlies. Als grootste partij in de peilingen zijn zij optimistisch. Bij de PvdA klinkt het anders. Jesse Klaver was wel gecharmeerd van een kabinet met de 5 partijen die meededen aan het eerste RTL-debat. Bij de meest recente peiling heeft die coalitie een meerderheid. Sybrand Buma wuifde de gedachte van Klaver weg. Hij wil niet als enige rechtse partij in een linkse coalitie. Tenzij hij premier kan worden? Lees hier over de kans op het eerste kabinet Buma.

 

In gesprek met de raad over armoede

Op dinsdag 14 maart (van 19.30 tot 20.30 uur) ga ik in gesprek met de gemeenteraad over het armoedebeleid en de besteding van extra gelden voor de bestrijding van kinderarmoede (de zogenaamde Klijnsma-gelden). Ik zal de bijeenkomst starten met een presentatie. Daarin zal ik aangeven wat we nu aan wet- en regelgeving hebben, wat de uitkomsten zijn van gesprekken en studie en zal ik een aantal mogelijkheden aangeven om de extra gelden voor de bestrijding van kinderarmoede in te zetten.

 

D66 bustour

Op 9 maart komt de D66 bustour naar Haren. Slechts 45 minuten zijn ze in Haren. Met de bus komen mee: Wouter Koolmees, de financieel specialist van de huidige D66 Tweede Kamerfractie, Antje Diertens, kandidaat-Kamerlid uit Groningen, Rob Jetten, nu nog fractievoorzitter van D66 in Nijmegen en Jaimi van Essen, nu nog fractievoorzitter D66 in Losser. Het plan is een bezoek te brengen aan het Harens Lyceum (Zernike College). D66 is per slot van rekening de onderwijspartij. Leerlingen zullen de kandidaat-Kamerleden rondleiden in het prachtige nieuwe gebouw en daarna krijgen leerlingen de gelegenheid om de politici vragen te stellen.


 

Zorg met liefde en lef

Zorg met liefde en lef is het nieuwe boek van Karel Jan Alsem en Robbert Klein Koerkamp. Niet helemaal nieuw, want het is een tweede, maar volledig vernieuwde versie van de eerste uitgave. Het boek helpt zorgorganisaties om gestructureerd marktgericht te opereren. Ik lees ergens een mooie quote van Martin Huisman, directeur Nederlands Instituut voor Marketing NIMA over de schrijvers: ‘Alsem en Klein Koerkamp geven in hun boek blijk van betrokkenheid en bevlogenheid, leggen uit en lichten toe, maar blijven tegelijk hands-on en enorm praktijkgericht. Een standaardwerk voor moderne zorgmarketeers’. Deze week heb ik bijgepraat met Robbert en kreeg ik een gesigneerd exemplaar van het nieuwe boek. Wij kennen elkaar via het onderzoek- en adviesbureau Enneus. Ik zit in de Raad van Advies. Het gaat heel goed met Enneus en met ZorgfocuZ, het onderzoeksbureau gericht op de zorg- en welzijnssector.     
Stem op de groenste kandidaat van je partij naar voorkeur

Jan Terlouw, oud politiek leider van D66, gaf donderdag 2 maart een lezing in de Lutherse Kerk in Groningen. Aan het einde van zijn speech gaf hij een stemadvies mee voor 15 maart: Stem op de groenste kandidaat van je partij naar voorkeur. Daar kan iedereen mee uit de voeten. En het zal opvallen na 15 maart! Hij had nog veel meer interessante punten voor zijn publiek. Zie: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/jan-terlouw-inspireert-jong-en-oud/

 

 

Van een nood een deugd maken

De aardbevingen leveren grote ellende op voor de bewoners in het aardbevingsgebied. Maar het herstelprogramma biedt ook interessante mogelijkheden voor de regio. Daarover hebben portefeuillehouders Werk & Inkomen uit de hele provincie Groningen donderdag 2 maart gesproken. Als duidelijk is wat het volume is aan bouwactiviteiten, dan kan er gekeken worden welke mensen en bedrijven in de regio daar diensten voor kunnen leveren. De grootschalige bouwopdracht biedt kansen voor SROI, Social Return On Investment. De aanbesteding zal zo ingericht worden dat de winnende partijen een deel van de werkzaamheden moeten inrichten voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Als we weten wat er gedaan moet worden, kan er bepaald worden hoeveel mensen we in de regio moeten klaarstomen om in te zetten voor de werkzaamheden. De scholing kan dan nu beginnen.    


De vergadering vond plaats bij het werkplein Fivelingo. Daar hebben de portefeuillehouders een rondleiding gekregen. Mooi bedrijf!


 

Uitspraak

Van de schrijver Abdelkader Benali: Je kan wel oud worden met onafhankelijkheid, maar je sterft wel voortijdig.

 

Michiel Verbeek, 26 februari 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *