Michiel Verbeek

19 feb

Bezoek in Den Haag. Een beetje saai verkiezingsdebat. Interessante speeddates tussen raadsleden en aanbieders Sociaal Domein. Een verrassende tijdelijke burgemeester in Appingedam en de noodzaak om te praten over het structurele tekort voor mensen met een bijstandsuitkering.

 

Op bezoek bij Fatma Koser Kaya

Samen met Marjan Bachman ben ik op bezoek geweest bij het D66 Tweede kamerlid, Fatma Koser Kaya. Zij is woordvoerder Binnenlandse Zaken, maar komt niet terug in de nieuwe Tweede Kamer. Toch was het nuttig met haar te spreken. We hebben gesproken over de Harense situatie, de opvattingen van D66 over bestuurlijke inrichting en opschaling, over punten die in de tweede Kamer vooral gewogen worden bij voorstellen over herindelingen, over recente voorstellen en over de tijdsspanne van dergelijke procedures. De opvolger van Fatma krijgt een goed gevuld dossier!

 

De plannen van de politieke partijen zijn doorgerekend door het CPB

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft deze week de resultaten gepresenteerd van de doorrekening van de plannen van de meeste politieke partijen. Keuzes in Kaart is een uitgebreid document geworden. Lees hier de hoofdlijnen uit het rapport: http://bit.ly/2mbFuMk.

 

Speeddaten door raadsleden met zorgaanbieders

Dinsdagavond 14 februari 2017 is gebruikt voor raadleden om te speeddaten met vertegenwoordigers van aanbieders uit het sociaal domein. Het werd ervaren als een hele plezierige manier om met elkaar in gesprek te zijn. Om te bespreken hoe de gewenste transformatie het beste tot stand gebracht kan worden. Bij de transformatie gaat het om inzetten op voorliggende voorzieningen om dure zorg uit te stellen of te voorkomen. Er heerst in Haren een samenwerkingsvirus zei een van de zorgaanbieders. Samenwerking is nuttig en noodzakelijk, maar wordt ook ervaren als leuk en prettig. De Mikkelhorst is bezig met een eigen ruilmiddel, De Mikkels, wat zeer interessant kan zijn om wederkerigheid van geven en krijgen een leuke vorm te geven. Er is een grote wens om te beschikken over een goede sociale kaart. Haren had altijd ‘het lokalloket.nl’. Die is helemaal vernieuwd en gaat www.harenhelpt.nl heten. De site is al online. De nieuwe site is nog niet uitgebreid gecommuniceerd, omdat de laatste verbeterpunten nog doorgevoerd worden. Een populaire voorziening is de mindfulnesstraining. Heel populair bij mantelzorgers. We hebben ook een mindfulness opvoedtraining. Zonder indicatie kunnen jonge ouders via het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). De uitkomsten van de bijeenkomst zijn opgeschreven en zullen ongetwijfeld binnenkort besproken worden in een raadscommissievergadering.     


 

Gesprekstafel sociaal domein

Wij doen het echt goed in Haren op het gebied van het sociaal domein. Dat bleek uit de gesprekken tussen aanbieders en raadsleden op dinsdag 14 februari, maar ook op woensdag 15 februari. Ik was uitgenodigd door KPMG voor de eerste gesprekstafel Sociaal Domein in Zoetermeer. KPMG organiseert deze gesprekken samen met het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om een verdieping te krijgen voor de jaarlijkse rapportage over het sociaal domein door het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau). Voor het eerste gesprek zijn vertegenwoordigers van twee VNG-commissies uitgenodigd. Uiteindelijk zaten we met 5 wethouders (Moerdijk, Zoetermeer, Zuidhorn, Middelburg en Haren) om tafel. Het thema was: kwaliteit van leven. Ter voorbereiding is ons de monitor 2015 over het sociaal domein toegestuurd. Ik heb niet het hele rapport kunnen doornemen, maar het hoofdstuk over kwaliteit van leven wel. Ik zag in het rapport een schema, die ik interessant vind.


Wat ik ga proberen is het beleid in Haren te koppelen aan dit schema.

 

VNG-commissie Werk en Inkomen en armoede

Donderdag 16 februari een vergadering gehad van de VNG-commissie Werk en Inkomen. Collega-wethouder Erik de Ridder (CDA) vertelde over zijn pilot in Tilburg van vrijlating van inkomsten bij bijstand. Hij wil weten wat het effect is als mensen met een uitkering in het kader van de Participatiewet hun eerste verdiensten gewoon mogen houden. Stimuleert dit om sneller uit de bijstand te geraken? Het ministerie heeft de pilot begrensd tot 200 euro per maand bijverdienen. Bijstand + 200 euro blijft nog onder het niveau van het minimuminkomen. Een alleenstaande van 23 jaar of ouder krijgt aan uitkering 668,21 euro per maand. Dat is 50% van het minimumloon. Een gezin krijgt netto 1336,42 euro per maand, vergelijkbaar aan minimumloon van bruto 1552 euro per maand. Er is verder gesproken over de inzet van de VNG voor een nieuw kabinetsakkoord, de relatie met de UWV en het pleidooi voor een CPO (Collectieve Participatie Overeenkomst) voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Ik heb tijdens de vergadering de discussie aangezwengeld over onderzoek van het Nibud (voor Enschede en Utrecht), dat uitwijst dat de structurele inkomsten in de bijstand te weinig zijn voor de structurele kosten. Er bleek brede steun om dit punt indringend met staatssecretaris Klijnsma te bespreken. We proberen nu met een kerstboom aan maatregelen het leed te verkleinen voor de laagste inkomens, maar als er een structureel gat zit, dan ontkomen we er niet aan om te denken aan verhogen van de basis. Vanuit Rotterdam kwam een duidelijk tegengeluid. Volgens wethouder Stuijvenberg van Rotterdam zou onderzoek in zijn gemeente uitwijzen dat er geen structureel tekort zou zijn. Alleen als er schulden ontstaan, dan ontstaan er snel problemen. Wethouder van Amsterdam en voorzitter van de commissie, Arjan Vliegenthart, zal de kwestie voorzichtig te berde brengen in het bestuurlijk overleg met het ministerie.


 

Verkiezingsdebat in Haren

Donderdag 16 februari waren 9 partijen vertegenwoordigd in de raadszaal in Haren voor het verkiezingsdebat in Haren. Oud-burgemeester van Haren, Mark Boumans, was debatleider. Nou ja, debatleider, laten we zeggen gespreksleider. Van debat was geen sprake. Misschien heb ik in de afgelopen jaren al teveel van dit soort debatten gezien, maar dit debat was saai en het helpt geen kiezer! Iedereen mag 1 minuut iets zeggen over bijvoorbeeld het onderwerp veiligheid, Europa en migratie. Dan mag je ook niet veel verwachten. Iedereen neemt iets anders uit dit merkwaardige geclusterde onderwerp. Van interessante interactie tussen de politici was geen sprake. Natuurlijk was er ook tijd voor de herindeling. De vertegenwoordigers die helemaal niet in de Tweede Kamer komen kende het dossier niet en kennen de procedure in de Kamer niet. Die meningen leverde geen interessante gezichtspunten op. Dan waren er vertegenwoordigers die in Provinciale Staten zitten en ook geen Kamerlid worden. Daarvan hoorden we bekende verhalen. Behalve een. De ontboezeming van Daan Brandenbarg van de SP was wel stuitend. Hij heeft in de gemeenteraad van Groningen voor het herindelingsadvies gestemd en kon alleen maar zeggen dat hij had gehoord dat de cultuur-, sport- onderwijs- en zorgvoorzieningen ernstig in gedrang zouden komen bij zelfstandigheid. Wat is het stuitend ergerlijk als politici dingen beweren over dossiers waar ze weinig of niets van afweten en ook geen enkele moeite hebben getoond er iets van te weten. Door bijvoorbeeld eens te praten met voor- en tegenstanders. Dan voel je als serieuze bestuurder uit Haren toch wel ongelooflijk benadeeld! Interessant voor Haren is Mustafa Amhaouch. Hij is nu woordvoerder Binnenlandse Zaken van het CDA, staat op 15 en heeft dus een goede kans om in de Kamer te komen. Hij gaat zeker het dossier heel serieus bestuderen. Hij kijkt naar draagvlak, of er een nette procedure is gevolgd en wat de meerwaarde is van een herindeling. Een van de debaters stak er met kop en schouders bovenuit. Dat was William Moorlag van de PvdA. Hij reageerde op vragen en kletste er niet langs. Hij spreekt met kennis van zaken en je merkt een duidelijke gedrevenheid.  Wat mij betreft wordt het hoog tijd om andersoortige verkiezingsdebatten te houden. Een setting waarbij een aantal onderwerpen wat dieper worden doorgesproken.    


 

Omgevingsdienst

Ik mocht burgemeester Pieter van Veen vrijdag 17 februari vervangen in het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst (ODG). Een paar weken geleken was er intern rumoer. De invoering van een nieuw zaaksysteem, de grote werkdruk en de wijze van aansturing waren de oorzaak. Inmiddels hebben directie en managementteam een verbeterplan opgesteld dat op grote steun kan rekenen van medewerkers en het dagelijks bestuur. Voor het AB reden om akkoord te gaan met het verbeterplan. Intern gaat de OGD zich nu voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet.

 

Bezoekers voedselbank Oldambt willen een knaleffect

Maandag 13 februari 2017 was er in de rubriek Buiten het Binnenhof bij Nieuwsuur een rapportage over bezoekers van de voedselbank in Oldambt. Een mevrouw gaf aan dat ze net genoeg had om niet dood te gaan. Een andere mevrouw had hele aardige buren uit Syrië.  ‘Maar zei ze, het steekt wel een beetje als zij allemaal mooie nieuwe meubels krijgen, terwijl ik het moet doen met mijn oude bank met scheuren’. Een andere mevrouw werd gevraagd of ze migranten wat kwalijk neemt. ‘Helemaal niet, was haar reactie, ‘onze boosheid richt zich tegen de regering’. Nieuwsuur was in Oldambt, omdat ze er veel PvdA afvalligen tegen kwamen en veel potentiele Wilders stemmers. Een van de geïnterviewden hoopt met de stem op Wilders op een knaleffect. In de hoop dat er iets gaat veranderen! Bij de media is erg veel belangstelling voor Wilders. Dat geldt ook voor Koen Damhuis met zijn boek ‘Wegen naar Wilders’. Damhuis ziet drie hoofdgroepen die naar Wilders neigen. De eerste groep heeft het idee te weinig te krijgen in het leven en ziet immigranten als een bedreiging voor hun welvaart. De tweede groep zijn harde werkers en ondernemers. Zij praten over ‘hun zuurverdiende belastingcenten’ en over ‘gelukzoekers’, die hier komen leven op hun kosten. De derde groep noemt Damhuis ‘ideologen’, mensen van goede komaf die het op een abstracte-, ideologische manier eens zijn met Wilders. Wat de groepen met elkaar gemeen hebben, volgens Damhuis, is dat de gevestigde partijen en de overheid zich inzetten voor de verkeerde groepen. Als de gevestigde orde op tijd problemen signaleert en van goede oplossingen voorziet, dan zal de aantrekkingskracht tot Wilders sterk afnemen! Aan het werk, andere prtijen!  

 

Anno Wietze Hiemstra wordt de nieuw burgemeester van Appingedam

Tijdens de VNG-commissie Werk en Inkomen kon ik de nieuwe burgemeester van Appingedam feliciteren. Anno Wietze Hiemstra is een verrassende keuze van commissaris van de Koning, René Paas. Normaal wordt er voor een tijdelijke burgemeester gezocht naar oud-burgemeesters op de bank. Anno Wietze is tot 1 april wethouder in Hoogeveen. Straks met twee jaar ervaring als tijdelijk burgemeester maakt deze 38-jarige CDA-politicus goede kansen op een vast burgemeesterschap. Hij zal de VNG-commissie Werk en Inkomen gaan verlaten. Al was alleen al omdat zijn toekomstige wethouder Annalies Usmany ook al in de commissie zit! Het is een bestuurder met veel aandacht voor de inhoud en goede relaties. Ik feliciteer Appingedam van harte!


 

De methode van Cambridge Analytica

Vorige week schreef ik over het werk van Michal Kosinsky dat is gebruikt door Cambridge Analytica voor Brexit en de campagne van Trump. Deze week las ik in de Correspondent een artikel over microtargeting van Maurits Martijn. Dit geeft enige nuancering aan het verhaal van vorige week: https://decorrespondent.nl/6186/heeft-dit-mysterieuze-britse-databedrijf-donald-trump-echt-president-gemaakt/7293170280-6ae98a72


 

Michiel Verbeek, 19 februari 2017

 

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *