Michiel Verbeek

12 feb

De fascinerende docent Hans Rösling is helaas overleden. We zullen z’n colleges missen. Er is een interessante screening van ouderen gestart in Haren. Hoe zit het met de bestuurskracht van de provincie Groningen? De Jongerenraad begint goed op stoom te raken en een duizelingwekkend staaltje dataverzameling.

 

Hans Rösling is overleden

Met ontzettend veel plezier, interesse en jaloezie heb ik gekeken en geluisterd naar lezingen en optredens van Hans Rösling. Zo had ik graag lesgegeven en met zoveel enthousiasme en kennis van zaken zou ik graag presentaties geven. Rösling wist op een beeldende en aanstekelijke manier dingen duidelijk te maken. Hij wist statistiek leuk te maken. Hij had als missie de onwetendheid te bestrijden. Zijn presentatie over de cijfers van Syrische vluchtelingen heb ik al eerder op mijn site opgenomen en ook zijn verhaal over de haalbare strijd tegen armoede. Sanne Blauw heeft in De Correspondent een mooi In Memoriam geschreven. Zij opent met: ‘Niemand kon beter over statistiek vertellen dan de Zweedse Hans Rösling. Dinsdag 7 februari 2017 overleed hij op 68-jarige leeftijd. Daarmee verliest de wereld een van zijn beste leraren’. Onder de rubriek artikelen heb ik zijn laatste Ted Talk opgenomen.

 

De ketenzorg ouderen krijgt een nieuwe impuls in Haren

Een aantal huisartsenpraktijken is samen met het WIJZ-team (Werk Inkomen Jeugd en Zorg team van de gemeente) en een wijkverpleegkundige gestart met de screening van ouderen. Eerst hebben de huisartsen de betrokken ouderen gezien, daarna met het wijz-team en de wijkverpleegkundige. Er wordt gekeken naar het welbevinden van de ouderen. Wordt dat welbevinden vooral verbeterd door het medische, dan is de huisarts in de leidende rol. Wordt het welbevinden door meer het niet-medische bepaald, dan kan het wijz-team ander aanbod doen. Het mooie van deze gezamenlijke casemanagement aanpak is dat de huisarts weer vraagt naar het andere programma en daarop inspeelt.

 

Staaltje alternatieve feiten

Deze week kwam Kellyanne Conway, adviseur van Donald Trump, in het kader van het door Trump gewenste inreisverbod met een verwijzing naar twee Irakese immigranten die het brein zouden zijn achter het bloedbad van Bowling Green. ‘De meeste mensen weten dat niet, omdat er niet over geschreven is’, aldus Conway. Hoe zit dit? Wij weten dat niet, omdat het bloedbad nooit heeft plaatsgevonden. Conway heeft het gewoon verzonnen. In deze plaats in Kentucky werden in 2011 twee Irakezen gearresteerd die wapens naar hun vaderland wilden smokkelen. Conway heeft haar excuses gemaakt voor deze ‘vergissing’.

 

Hoe lang houdt Trump het uit?

De eerste weken van Trump waren zonder meer verrassend. Hij wilde onmiddellijk laten zien dat er een andere wind waait in het Witte Huis. Dat is gelukt. Bijna dagelijks konden we zien dat hij iets ondertekende. Twee keer echte concrete zaken. De oliepijpleiding en het inreisverbod. Het inreisverbod voor moslims uit 7 landen is inmiddels teruggedraaid door een rechter. Amerika is nog geen Noord-Korea geworden!

 

Bestuurskracht van de provincie schiet ernstig tekort

Het college van Haren heeft in een persbericht teleurstelling uitgesproken over het vastgestelde Herindelingsadvies Groningen, Haren en Ten Boer door Provinciale Staten. Voorts boosheid uitgesproken over de wijze waarop Gedeputeerde Staten omgaat met de meerjarenbegroting 2017-2020 van Haren. Het is toch verbijsterend dat er een Herindelingsadvies wordt aangenomen waarmee het verbeterprogramma van Haren met een solide financiële onderbouwing van tafel wordt geveegd, terwijl diezelfde provincie niet in staat is geweest om de meerjarenbegroting (de financiële onderbouwing van Beterr Haren) te beoordelen. De gemeenten Groningen en Ten Boer hebben binnen 10 dagen na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad van Haren akkoord gegeven. De provincie is beoordeling niet gelukt binnen 13 weken. Daarom neemt de Provincie nog een keer 13 weken de tijd om de begroting te beoordelen. Wie had het nu ook al weer over bestuurskracht?  Elders in de provincie gaat het ook niet zo lekker met de herindelingsmissie van Patrick Brouns. Het Dagblad van het Noorden bericht daarover in een openingsverhaal op zaterdag 11 februari 2017:  http://www.dvhn.nl/groningen/Nieuwe-brandhaarden-in-Oost-Groningen-21993757.html

 

Brief aan Ronald Plasterk

Het Burgercomité Haren heeft een uitstekende brief opgesteld aan minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk en de Raad van State. Het college van Burgemeester en Wethouders van Haren en de fractievoorzitters van D66, Gezond Verstand Haren en het CDA in Haren hebben deze brief van harte ondertekend. Zie voor persbericht en brief: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/de-harense-zaak-wordt-nu-bepleit-in-den-haag/

 

Evaluatie met Jongerenraad

De Jongerenraad in Haren heeft even tijd nodig gehad om hun rol en functie te bepalen. Hun eerste jaar zit erop. Er zijn inmiddels een paar personele wisselingen geweest, ze zijn zeer gemotiveerd en hebben meer greep op wat ze willen en kunnen. Ze hebben veel tips gekregen van hun collega’s in Assen. Ze hebben een uitgebreide reactie gegeven op het beleidsplan Sociaal Domein. Ze hebben geparticipeerd in het opstellen van Beterr Haren en ze hebben meegedaan in de dialoog over herindeling en de strijd om de zelfstandigheid van Haren. Ze gaan dit jaar uitgebreid aan de slag met de Dag van de Democratie en de Beach twee weken. Ze denken mee over de nieuwe invulling van de jeugdhonken, wat te doen tegen kinderarmoede en over ondersteuning van jonge statushouders. Ze zijn ook zeer geïnteresseerd in de gemeentelijke plannen met ‘t Clockhuys.  


 

Voor wie nog niet overtuigd is van het belang van data

Tom Jan Meeus berichtte in Buitenhof van 12 februari 2017 over een artikel in Motherboard over de dataverzameling van Cambridge Analytica. Op de site van dit databedrijf staat: At Cambridge Analytica we use data modeling and psychographic profiling to grow audiences, identify key influencers, and connect with people in ways that move them to action. Our unique data sets and unparalleled modeling techniques help organizations across America build better relationships with their target audience across all media platforms’. Voor de Brexit en de verkiezing van Trump is gebruik gemaakt van de modellen van dit bedrijf. Die modellen maken gebruik van de data van Michal Kosinski.

Hij heeft o.a. data verzameld van likes op Facebook. Die wordt weer gecombineerd met andere data. Voor de Brexit en de verkiezing van Trump is gebruik gemaakt van combinaties van data van Kosinski via Cambridge Analytica om de communicatiestrategie te optimaliseren. Er zal de komende tijd veel research gedaan worden naar het echte succes van het datamodel en als dat door velen bevestigd worden, zal er animo zijn om het ook te gaan gebruiken of er worden varianten op bedacht. Voor onze verkiezingen van 15 maart zullen we er nog niet mee te maken krijgen, maar over 4 jaar vast wel!


 

Inbreuk op auteursrechten

Ik heb nu 17 jaar een eigen website. In de laatste jaren maak ik veel meer gebruik van foto’s. Soms eigen foto’s, soms gebruik ik een foto uit de krant waar soms wel en soms niet de naam van de fotograaf op staat en soms zoek ik een passende foto op internet. Van de foto’s waar Getty Images, Stockfoto of Nationale Beeldbank op staat blijf ik af. Daar moet je voor betalen. Voor een artikel over financiën had ik een foto nodig met geld en een spaarpot. Die vond ik en heb ik gebruikt. Enige tijd geleden kreeg ik een brief van een advocatenbureau uit Noord-Holland met de mededeling dat ik inbreuk heb gemaakt op auteursrechten. Ik heb onmiddellijk de foto van mijn site gehaald en een brief geschreven dat ik geen opzet heb gehad om inbreuk te maken op auteursrechten. Ik ging ervan uit dat die foto vrij gebruikt mocht worden. Na juridisch advies bleek er een uitspraak van een rechter in Amsterdam te zijn, die ik ter verdediging heb ingebracht. Daar had het advocatenbureau weer een plausibel antwoord op. De eisende partij deed een voorstel voor de betaling van een bedrag ter grootte van de licentieovereenkomst van de gedupeerde fotograaf plus nog wat aanvullende kosten. Sneu geld, maar wel betaald! En nu, altijd even doorklikken op een foto om na te gaan of er auteursrechten opzitten.

Michiel Verbeek, 12 februari 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *