Michiel Verbeek

27 dec

Een uniek woonproject. De verhuisplannen van het Harens Lyceum. Talentvolle leerlingen op the Night of the Classics. En wat zou het fijn zijn als er een correctief referendum zou zijn. Publiek vervoer kan mooie ontmoetingen opleveren.

 

Een mooi plan voor statushouders en beschermd wonen

De Questcoach begeleidt jongeren en jongvolwassenen met een psychiatrische kwetsbaarheid op weg naar zelfstandigheid. Zij zitten met een groep in De Biotoop. Hun kleinschalige, doelgerichte en persoonlijke aanpak slaat aan. Zij hebben een wachtlijst en waren op zoek naar nieuwe ruimte. Wij, als gemeente, waren op zoek naar wooneenheden voor statushouders. Ron van Essen (Questcoach) en ik hebben gezocht naar oplossingen voor beide vragen. Ik kwam in contact met Bonne van der Kooi, oud-directeur/eigenaar van KAW-architecten. Hij kwam direct de gedachte om deelnemers van het woonproject zelf mee te laten werken aan de verbouw van een bestaand gebouw. Als vierde partij hebben we Carex betrokken. De specialist in tijdelijk wonen. Ons oog viel al vrij snel op Klein Beatrixoord. Het leegstaande pand van Beatrixoord aan de Dilgtweg. Ik ben op bezoek geweest bij de directeur van Beatrixoord om het idee in de week te leggen. Het idee ontmoette een positieve grondhouding. We zijn vervolgens de plannen meer gaan uitwerken. Er volgde een rondleiding door het gebouw en inzage in tekeningen. Na twee presentaties heeft Beatrixoord gezegd dat ze het gebouw beschikbaar willen stellen, maar dat ze het gebouw en de grond niet willen verkopen. In de toekomst zou Beatrixoord of het UMCG misschien nog iets willen met die grond. Voor ons geen probleem. Tijdelijke huisvesting betekent minder zware regelgeving en snellere realisatie. Op 21 december 2016 zou er een stuk in de krant komen.


Om te voorkomen dat direct omwonenden uit de krant zouden moeten lezen wat er voor plannen gemaakt worden in hun buurt, hebben we de bewoners in de buurt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 19 december in De Biotoop. We hebben twee keer een plenaire presentatie verzorgd, en we hebben gesprekken gevoerd in kleine groepjes met of Carex, of de Questcoach of vertegenwoordigers van de gemeente over statushouders. Een aantal omwonende hadden graag in een eerder stadium willen meedenken. Een aantal wilden graag precies weten wie daar komen te wonen en wat dat voor hun woongenot betekent. In het begin van het nieuwe jaar zal er weer een bijeenkomst worden georganiseerd voor omwonenden, die mee willen denken over de verdere uitwerking van de plannen. Op de bijeenkomst wilden we graag Esmeralda van Boon presenteren als de coördinator en daarmee het gezicht van het project, maar zij was ziek. Esmeralda was coördinator bij de noodopvang van het COA in Groningen, is arabiste en heeft veel journalistieke ervaring, o.a. bij het televisieprogramma Nieuwsuur.  Op de foto uit Haren de Krant hierboven staat Esmeralda in het midden en Ron van Essen rechts.


 

Mooie gesprekken

In week 50 heb ik veel mooie gesprekken gevoerd. Met een aantal directeuren van basisscholen over de uitdagingen op het gebied van onderwijshuisvesting. Over interessante woonplannen, over asbestsanering, over het inzetten van kennis van de Rijksuniversiteit Groningen in het Sociaal Domein, over de stoomwals van de provincie inzake herindeling en het bijna 20-jarig bestaan van de Regio Groningen-Assen. Dat maakt het wethouderschap erg boeiend!

 

Op bezoek bij het Harens Lyceum, locatie Rummerinkhof

Het Harens Lyceum wil de locatie Rummerinkhof afstoten. De Montessori onderbouw zal toegevoegd worden aan de locatie Helperbrink in Groningen en de rest aan de locatie Kerklaan. Als het gebouw aan de Rummerinkhof vrijkomt, kan die locatie een rol gaan spelen in de huisvestingsopgave waar ik over geschreven heb op Harense Toestanden en elders op deze site.


De gemeente staat voor een ingewikkelde puzzel van krapte, leegstand, vrijkomende gebouwen en ideeën over nieuwe onderwijsconcepten.


 

Zal het nu beter worden in Aleppo?

In de afgelopen weken kwamen er berichten over het einde van de gevechten in Aleppo, Syrië. De twee jongens op de foto hieronder zien voorlopig alleen de ravage. Ze hebben al heel veel dood en verderf gezien in hun prille leven. Ze zullen nog heel wat jaren moeten wachten voordat Aleppo een opgebouwde en geheelde stad is waar zij nog een beetje kind kunnen zijn!

 

Night of the Classics


Tijdens mijn bezoek aan de Rummerinkhof kreeg ik de vraag of ik donderdag 15 december zin had om naar de Night of the Classics te gaan. Maar liefst 200 leerlingen van het Harens Lyceum en het Montessori Lyceum vormde het koor op deze avond van klassieke muziek. Naast het koor waren er ook leerlingen die solo-optredens deden. Op twee avonden hebben ruim 600 bezoekers genoten van de kwaliteiten en de inzet van deze leerlingen. Als officiële DAMU school krijgt het Zernike College wettelijke mogelijkheden waarmee zeer talentvolle scholieren DAns en MUziek beter kunnen worden gefaciliteerd bij het combineren van hun voortgezet onderwijs met een op de beroepspraktijk gerichte vooropleiding voor dans en muziek. Op vrijdag 16 december werd de Shining Star Award uitgereikt aan Azra Rustempasic. De twee muziekdocenten Kirsten Holwerda en Jasper Verkuil zijn de drijvende krachten achter dit mooie muziekspektakel.   


 

Kerstdiners

Woensdag 14 december had ik het eerste Kerstdiner van dit jaar. Met medewerkers van de gemeente. Lekker gegeten bij Astoria en met veel medewerkers die ik niet regelmatig tegenkom bijgepraat. Collega-wethouder, Mariska Sloot, had nog een kleine attentie meegenomen voor de drie organisatoren.

De Eerste Kerstdag hebben traditioneel bij mij broer, gezin en aanhang gevierd. De Tweede Kerstdag bij de zus van mijn vrouw in Wierden. Beide Kerstdagen doorgebracht met veel fijne familie, goede gesprekken en heerlijk eten.

 

De trein en de Valys leiden tot mooie gesprekken

Mijn schoonmoeder van 86 heeft de Kerstdagen bij de familie in ’s Gravenzande doorgebracht. De heenreis ging met de trein. Zij kwam naast een jonge Syriër uit Aleppo te zitten. Meestal is iedere reiziger bezig met de eigen smartphone of boek, maar mijn schoonmoeder is er goed in om het gesprek aan de loop te krijgen. Binnen een jaar had haar Syrische reisgenoot goed Nederlands geleerd. Het leidde tot een mooie ontmoeting tussen twee generaties, tussen twee culturen en tussen twee religies (Moslim en Christelijk). Zij hebben allerlei onderwerpen besproken. Mijn schoonmoeder was heel enthousiast over het gesprek en was blij te horen dat de opvang in Groningen fantastisch was. Na de Kerstdagen ging ze met de Valys naar haar dochter in Wierden. En ook daar was ze weer erg enthousiast over. Een mooi gesprek gevoerd met een jonge Nederlander van Marokkaanse afkomst. De dienstverlening van de Valys gaat ver. Na de tankbeurt kreeg ze een kopje koffie. Een Kerst met fijn familiair gezelschap en interessante ontmoetingen tijdens de reizen!


 

Emile Roemer onder druk

Er leek even opstand uit te breken bij de SP over het leiderschap van Emile Roemer. Het is ook zeer teleurstelling voor de partij om de duikeling in de peilingen van de PvdA niet gelijk op te zien gaan met een stijging van de SP. De PvdA duikelt van 38 naar 10 en de SP verliest zelfs van 15 naar 11. Dat waren ooit voor een groot deel communicerende vaten. Verkiezingsuitslagen laten de laatste decennia twee dingen zien: een partij wordt afgerekend en het electoraat wil iets nieuws. De PvdA lijkt de partij te worden waarmee afgerekend gaat worden en de SP heeft geen nieuw elan. Met Ron Meyer als lijsttrekker had de SP het ‘nieuwe’ kunnen verzilveren. In de NRC stond een prachtige cartoon van het verval van de SP.


De PvdA gaat proberen met Lodewijk Asscher toch nog iets binnen te slepen van de bonus van het nieuwe. Wouter Bos en Diederik Samsom is het in het verleden gelukt. Voor Asscher lijkt het een mission impossible, omdat ze ook de ‘afrekenkaart’ hebben.

 

Rutte, het Oekraïne-referendum en alle andere referenda

Mark Rutte denkt te weten wat hij in Brussel moet doen om de nee-stemmers van het Oekraïne-referendum gunstig te stemmen. Of zou hij wel beter weten? Maar, als hij de nee-stemmers niet gunstig kan stemmen, dan maar een paar politieke fracties die een beetje te snel akkoord zijn gegaan met het respecteren van de uitslag. Rutte heeft z’n collega’s in Brussel zover gekregen om een aanvulling op het verdrag toe te voegen. Het verdrag is niet bedoeld als opstapje naar een EU-lidmaatschap. Een beetje onzinnige aanvulling, want toetreding tot de EU gebeurt altijd volgens dezelfde procedure. D66 en Groen Links zullen Rutte gaan helpen uit deze benarde situatie te komen, maar dat is niet genoeg. In de Eerste Kamer zijn VVD, PvdA, D66 en GL goed voor 35 zetels. Dat is net niet genoeg. De OSF overweegt voor de Rutte oplossing te stemmen. Dan is er nog 1 stem nodig voor een meerderheid. Rutte verwacht dat zeker 1 CDA’er meestemt. Dat moet mogelijk zijn. Met de ervaringen met het EU-grondwet referendum, de Brexit en het Oekraïne- referendum is veel aversie ontstaan tegen referenda. Dat is jammer, want het is en blijft een interessante toevoeging op de representatieve democratie. Maar het moet een goed onderwerp zijn en er moet een goede dialoog over gevoerd worden. En de kwestie moet zich lenen voor een ja/nee oplossing. Als de Tweede Kamer akkoord gaat met een raadgevend referendum, laat het dan ook raadgevend zijn. Dan heeft een parlementaire behandeling met uitwisseling van argumenten ook nog zin. Voor een bindend referendum zou het parlement moeten kiezen voor een correctief referendum. Dan hebben burgers de mogelijkheid om besluiten van het parlement terug te draaien. 


 

Michiel Verbeek, 27 december 2016

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *