Michiel Verbeek

05 feb

Iedere dag worden we geconfronteerd door de gekte van Donald Trump. Rob Wijnberg weet raad. De provincie heeft gesproken over Haren. De Jongerenraad van Haren komt op stoom. Bieuwe Geertsema heeft de argumenten voor het schrappen van de korting Gemeentefonds. En in Frankrijk zijn er interessante alternatieven voor Le Pen.


 

Weer op de publieke tribune bij Provinciale Staten

Ik wilde het slotakkoord van het herindelingsadvies Groningen, Haren, Ten Boer op 1 februari 2017 in de Statenvergadering zelf live bijwonen. Het was natuurlijk een herhaling van zetten, maar ik was toch benieuwd of er nog nieuwe gezichtspunten zouden zijn en hoe er gedacht werd over de lichte samenvoeging. Het blijft curieus dat de gedeputeerde en in zijn gevolg diverse woordvoerders blijven volhouden dat Haren akkoord is met de lichte samenvoeging, terwijl de gemeente zelf zegt dat niet te zijn. Elders op deze site staat een uitgebreid verslag van de Statenvergadering. Direct na de vergadering mocht ik mijn reactie geven bij RTV Noord. De volgende dag vond ik de kop van het Dagblad van het Noorden toch wel confronterend!


 

Rob Wijnberg over Trump

Misschien beter om een paar nieuwsberichten over Trump over te slaan en dit verhaal van Rob Wijnberg te lezen: https://decorrespondent.nl/6103/zo-verslaan-we-donald-trumps-aanval-op-de-democratie/7195314940-a060d37e


 

Bieuwe Geertsema en de financiën na herindeling

Bieuwe Geertsema is net gepromoveerd op The economic effects of municipal amalgation and intermunicipal cooperation. Of te wel op de mythe van de besparing bij herindeling. Ik heb de jonge promovendus uitgenodigd voor een gesprek. Ik hoopte op nog een paar interessante observaties bij andere herindelingen. Hij heeft geen onderzoek gedaan naar ins en outs van herindelingen. Hij heeft puur gekeken naar financiële bronnen om uitspraken te kunnen doen over de financiële situatie voor en na de herindeling. Zijn conclusie is dat er geen substantiële positieve financiële effecten zijn te verwachten van een herindeling. Geertsema had op basis van zijn onderzoek wel een goed advies voor de VNG en de dreigende korting van 1 miljard op het Gemeentefonds van Ronald Plasterk. De minister wil 1 miljard besparen op het gemeentefonds, omdat fusies van gemeenten tot besparingen moeten leiden in de toekomst. Van die besparingen zal geen sprake zijn en dus moeten gemeenten zich hard maken om deze greep uit het Gemeentefonds te voorkomen. Bieuwe Geertsema had nog een interessante observatie over intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Die hebben door de constructie een natuurlijk neiging om niet al te efficiënt te zijn. Hij heeft dit onderzocht aan de hand van rentepercentages bij de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). Als een gemeente efficiënter wordt, dan kun je dat zien in koophuizen. De waarde zal dan meer dan evenredig stijgen.


 

Gaan we het meemaken dat we discriminatie niet meer keihard veroordelen?

Trump’s adviseur Rudy Giuliani, is eigenlijk voor een complete ‘muslim ban’, maar dat was waarschijnlijk juridisch niet rond te krijgen. Daarom vond hij het tegenhouden van moslims uit 7 landen (Irak, Iran, Syrië, Libië, Somalië, Soedan en Jemen) wel terecht. Met één pennenstreek was het verderfelijke voorstel ingevoerd. Een paar dagen later was het dankzij een rechterlijke uitspraak weer van tafel. Maar daar neemt Trump natuurlijk geen genoegen mee. We zullen het de komende dagen weten wie dit gaat winnen. Maar hoe je het ook wendt of keert, het is je reinste discriminatie. Moslims uit de 7 landen mogen de VS niet meer in als het aan Trump ligt, maar Christenen wel. En dit krankzinnige beleid is bedoeld of terroristen buiten de deur te houden. Hoe naïef kun je zijn? Straks komt er een terrorist uit België! Misschien moeten we komende tijd John Gartner volgen in zijn zoektocht naar de mentale gesteldheid van de kersverse president van de VS.


 

Zorgmonitor

De Zorgmonitor is een dienst van het Sociaal Planbureau Groningen. De Zorgmonitor verzamelt data en organiseert bijeenkomsten voor werkers en bestuurders in het sociaal domein. Ik zit in de begeleidingscommissie van de Zorgmonitor met vertegenwoordigers uit de kring van ziekenhuizen, zorgverzekeraars, provincie, zorginnovatiehoek en gemeenten. De voorzitter van de begeleidingscommissie is van werk verandert en is gestopt in de commissie. Ik heb de laatste vergadering voorgezeten en mag als voorzitter van de begeleidingscommissie doorgaan.


 

Oppositie in Haren komt met statement over mijn weblog van vorige week

In de raadsvergadering van 30 januari 2017 maakten de fractievoorzitters van VVD, GroenLinks, Christen Unie en PvdA van het agendapunt ‘Mededelingen’ gebruik om hun boosheid en teleurstelling uit te spreken over mijn weblog over de Statenvergadering van 25 januari 2017. Zij ergerden zich aan negatieve kwalificaties van bestuurders. Zij vonden de toon wethouder onwaardig! De burgemeester heeft mij de gelegenheid gegeven kort te reageren. Ik heb gezegd dat ik hun kritiek ter harte zal nemen, omdat ik ook wethouder wil zijn voor de oppositiepartijen.

 

Jongerenraad

In mijn reguliere overleg met de Jongerenraad hebben we veel punten aan de orde gehad. De reactie van B&W op het advies van de Jongerenraad op het beleidsplan Sociaal Domein. We hebben gesproken over jeugdhonken, de bijdrage van de Jongerenraad bij de Beach twee weken en de dag van de Democratie. Het grote succes van de Beachweek in 2016 wordt voortgezet met een evenement van twee weken.  Op de dag van Democratie staan jongeren en geld, jeugdhonken en de participatie van jongeren bij gemeentelijk beleid op het programma. We hebben gesproken over kinderen die opgroeien in een gezin met een krappe beurs. En we hebben gesproken over wat de Jongerenraad zou kunnen doen voor of beter met jongeren in Onnenstaete en jonge alleenstaande statushouders. Binnenkort bespreken we het eerste jaarverslag van de Jongerenraad. De jongerenraad kan trouwens nog wat versterking gebruiken: http://www.haren.nl/bestuur/vacatures_43043/item/diverse-vacatures-jongerenraad_35080.html


 

Omgevingsdienst Groningen

Vrijdag 3 februari 2017 heb ik burgemeester Pieter van Veen vervangen op de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen (ODG). De ODG verzorgt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de 23 gemeenten in Groningen en de provincie Groningen. De ODG is in het nieuws geweest door problemen tussen medewerkers en de leiding. Het dagelijks bestuur heeft het algemeen bestuur uitgebreid geïnformeerd over wat er is gebeurd en wat er op stapel staat om het functioneren van de ODG een positieve impuls te geven. Het DB kreeg de steun van het AB in de voorgestelde aanpak. Het is te hopen dat de rust snel wederkeert en de ODG zich volop en eensgezind kan toewijden op hun belangrijke taak voor gemeenten.


 

Benoit Hamon is voor het Basisinkomen

Benoit Hamon is verrassend de kandidaat voor het presidentschap van de Franse Socialisten geworden. Interessant is dat hij voorstander is van het Basisinkomen. Een andere interessante kandidaat in Frankrijk is de sociaalliberaal Emmanuel Macron. Kom op Franse vrienden, er zijn prima alternatieven voor Marine Le Pen.  


 

We leven in rare tijden, maar dit filmpje geeft hoop

Heb je het filmpje gezien van de Deense televisie bij DWDD? Je kunt mensen in hokjes stoppen, maar als je andere criteria hanteert dan krijg je een verrassend effect: https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc


Michiel Verbeek, 5 februari 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *