Michiel Verbeek

27 nov

Het was de week van duurzaamheid, kranige ouderen, bestrijding kinderarmoede en egoloos hulpverlenen

Duurzaamheid

Deze week drie dagen duurzaamheid. Dinsdag 22 november 2016 bij Ondernemend Haren, woensdag 23 Noorden Duurzaam en donderdag 24 de Warmtetour in De Biotoop. Bij Ondernemend Haren zaten ruim 60 ondernemers in de zaal, bij de Warmtetour waren ruim 50 belangstellenden voor energiebesparing en concrete oplossingen. Bij Ondernemend hield lector van de Hanzehogeschool, Niels Faber, een basisinleiding over duurzaamheid. Na de lezing waren er pitches van de Haren-Tynaarlose Uitdaging, de Green Key keurmerk van Postillion en Noorden Duurzaam.

Zowel bij de ondernemers als bij de warmtetour heb ik mogen vertellen wat wij vanuit de gemeente bijdragen aan duurzaamheid. Voorts heb ik aangegeven dat de komst van Donald Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten een gevaar is voor de uitwerking van het akkoord van Parijs in 2015. Rob Wijnberg van De Correspondent hield deze week bij DWDD een warm pleidooi voor het onderscheiden van het brein achter het akkoord: Christiana Figueres. Haar Ted Talk is een aanrader. Trump overweegt de handtekening van de VS terug te trekken. Dat zou redelijk rampzalig zijn. Misschien wordt hij overtuigd door zijn adviserende militairen. Onze commandant der strijdkrachten, Tom Middendorp, heeft het belang van klimaatbeleid onderschreven voor het behoud van vrede en het tegengaan van oorlog. Denk bijvoorbeeld aan Syrië. De ellende daar is gestart door droogte en mislukte oogsten. Dat leidde weer tot oproer. Inmiddels heeft Trump aangegeven dat hij nog zal kijken naar het akkoord. Ondertussen is wel de kolen- en oliebranche blij.  


Op de avond van de warmtetour waren een aantal bedrijven met stands en informatie. Maarten den Ouden hield een zeer interessante inleiding over besparingsmogelijkheden. Hij had een mooie plaat waaruit bleek hoeveel energie we in huishoudens nodig hebben.  


De gemeente Haren komt binnenkort met de lancering van een project over energiebesparing en duurzaamheid in de particuliere woningbouw. We gaan proberen buurten of straten te stimuleren om samen aan de slag te gaan. Tijdens de Warmtetour was een presentatie van Buurkracht. Is zo’n soort aanpak.

De derde inleiding op de avond van de Warmtetour was van Grunneger Power. Marieke Wiersma memoreerde nog even dat het initiatief gestart is bij Transition Town Haren. Inmiddels zijn er meer dan 100 Harenaars lid van de coöperatie. Ze liet vervolgens een aanstekelijk filmpje zien: https://www.youtube.com/watch?v=U53MFYyynfQ. Vanuit Ondernemend Haren wordt ook gewerkt aan een energie coöperatie.

Woensdag 23 november hadden we een gebiedstafel van Noorden Duurzaam. Twee prachtige projecten zijn uitgebreid aan de orde geweest. Het zonnepark met polycultuur bij De Mikkelhorst en de woonwerkgemeenschap van De Buitenschool in Glimmen. Beide projecten zouden een geweldige verrijking betekenen voor Haren. Bij De Mikkelhorst gaat het om een zonnepark met dieren onder de zonnepanelen en een notengaard. Het levert werk op voor de werkers van De Mikkelhorst en via de energie en andere producten een band met de buurt. Op De Buitenschool in Glimmen moet een totaalbeleving van duurzaamheid gerealiseerd worden. Informatie, bijeenkomsten houden, beleving en lekker eten van duurzaam geproduceerde producten. Hier een filmpje van hun plan: https://www.youtube.com/watch?v=R-2Qc7H9USg.  Voor de realisatie van beide projecten zijn zeer innovatieve toepassingen in de planning.
Speel-O-Theek

Goed gesprek gehad met het bestuur van de Speel-O-Theek. Ik was het al, maar ben nu helemaal ervan overtuigd dat deze voorziening zeer nuttig.


 

Samenwerking onderwijs en jeugdhulp en kinderarmoede

Woensdag 24 november ben ik aanwezig geweest bij het gebruikersoverleg tussen onderwijs en jeugdhulp. De partijen weten elkaar steeds beter te vinden. Ons nieuwe medewerker jeugdhulp, Hans Orsel, heeft een toelichting gegeven op ons nieuwe beleidsplan Sociaal Domein.


Ik heb de gelegenheid aangegrepen om te spreken over de besteding van de Klijnsma-gelden voor de bestrijding van kinderarmoede. Ik heb aangegeven dat ik graag met kinderen en jongeren in gesprek ga over de besteding van de gelden. Het zal niet meevallen om dat voor elkaar te krijgen. Wat we wel kunnen doen is zorgen dat alle intermediairs precies weten wat er voor voorzieningen en regelingen er zijn voor Harenaars met weinig geld. Een vereiste daarvoor is dat er een goed overzicht komt van wat er zoal beschikbaar is in de gemeente. Dat gaan we regelen. Hetzelfde onderwerp kwam ook aan de orde in mijn gesprek met vertegenwoordigers van Leergeld. Zij hebben een paar goede suggesties gedaan. Daar kunnen we wat mee!   

Appartementen op rollatorafstand

De Harense ouderenbonden PCOB en SVH wilden met de achterban van gedachten wisselen over regie voeren in de nieuwe wereld van zorg en welzijn. Het Gorechthuis zat vol. Om iedereen goed aan bod te laten komen werd de groep opgesplitst in kleine groepjes. Erg nuttig om erbij te zijn. Een echtpaar heeft erg aangehikt tegen de overgang van de grote woning naar een appartement, maar nu kunnen ze het iedere oudere aanraden. Er waren alleenstaande ouderen die eigenlijk best graag hun grote huis met 4 slaapkamers wilden inruilen voor een appartement. Maar dan wel een op rollator afstand tot het centrum voor een redelijke prijs. ‘Dan kunnen we zelf nog naar winkels of naar ’t Clockhuys’. Menigeen kijkt uit wat er op het Haderaplein komt. Degenen die verder van het centrum wonen maken graag gebruik van de Stichting Ouderenvervoer. Daar is iedereen laaiend enthousiast over. De Valyskaart met 600 kilometer taxivervoer wordt gebruikt voor 2 keer per jaar naar familie ver weg. Dan zijn de kilometers snel op. Veel positieve geluiden waren er over Torion. Voor veel ouderen de plek om informatie te halen. Ik was onder de indruk van ruime tachtigers die vele jaren voor hun partner mantelzorger zijn geweest en er nu alleen voor staan. Er zat nog ontzettend veel kracht in deze ouderen. Zo’n gesprek van de ouderenbonden helpt veel ouderen aan goede ideeën. Een van de dames werd enthousiast van het verhaal over de Uitjes bus van Torion. ‘Ik ga de volgende keer met je mee’, beloofde ze haar buurvrouw.   


Egoloos hulpverlenen

Vrijdag 25 februari werden de Groninger wethouders jeugdhulp bijgepraat over de discussie met zorgaanbieders. Die hebben er moeite mee dat gemeenten meer en beter geinformeerd willen worden over situaties waarbij verlenging van zorgtrajecten aangevraagd worden. Zij zijn de deskundigen die het beste weten wat goed is voor jongeren, maar die lastige gemeenten willen graag dat er meer naar het hele systeem gekeken wordt. Om daarop meer integrale ondersteuning in  te zetten. De wethouders werden daarna getrakteerd op een inspirerend verhaal van Gert Schout. Hij onderbouwde de stelling: hoe meer orde, hoe meer sociaal afval! Hier lees je een uitgebreider verslag van zijn verhaal: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/egoloos-hulpverlenen/


 Hoe meer discussie over ras, zwarte Piet, racisme en de Nederlandse identiteit, hoe rechtser Nederland wordt

In heel veel talkshows en vele krantenkolommen werd er weer uitgebreid gesproken en geschreven over de heftige reacties op Sylvana Simons, over rascisme, de Nederlandse identiteit en Zwarte Piet. Als dat zo doorgaat dan wordt Nederland steeds rechtser. Ik hoop dat links Nederland de politieke agenda een andere inhoud zal weten te geven. Laten we het wat meer hebben over een duurzame economie, over inkomensongelijkheid, over het Basisinkomen, over betere zorg en over onderwijs.  

 De ‘verkrachterswet’ in Turkije pakt wel heel vreemd uit

Het was even schrikken dat bericht dat in Turkije verkrachters hun straf kunnen ontlopen als ze met het slachtoffer trouwen. Maar als je even verder kijkt is er iets anders aan de hand. Turkije heeft een hele strenge wetgeving op het gebied van seks met minderjarigen. Rechters mogen omstandigheden niet meewegen. De minimale straf is 8 jaar voor seks met kinderen onder 16. En toen kwam een jongen van 15, die vrijwillig seks heeft gehad met een meisje van 15, voor het hekje. Deze jongen moet 8 jaar de cel in. Dat heeft de discussie op gang gebracht over het ontlopen van straf als er getrouwd wordt. Misschien niet zo verstandig om zonder weging van feiten en omstandigheden een minimum straf in de wet op te nemen!

 

Mooie foto

Hoofdredacteur van Ons Haren, Marco in ’t Veld, kwam deze week met een paar prachtige foto’s op Facebook. Om een indruk te krijgen:


Michiel Verbeek, 27 november 2016

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *