Michiel Verbeek

20 nov

De gemeenteraad heeft een evenwichtige meerjarenbegroting aangenomen. Het Burgercomité heeft een Kort Geding gevoerd en het college heeft een concept zienswijze gepubliceerd. De gevolgen van Donald Trump in het Witte Huis leveren veel speculaties, analyses en debat op. En een paar leuke familiedagen.

Begrotingsbehandeling

Woensdag 9 november behandelde de gemeenteraad van Haren de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020. Het college heeft een hele evenwichtige begroting gepresenteerd, waarin rekening is gehouden met de adviezen uit diverse onderzoeksrapporten. De spaarpot van de gemeente moet omhoog om de financiële kwetsbaarheid terug te dringen. Met een pakket van lastenverzwaring, bezuinigingen, organisatieverandering en heldere financiële afspraken is dat gelukt. De komende 4 jaren zal ruim 8 miljoen euro vanuit begrotingsoverschotten aan de algemene reserve worden toegevoegd. De oppositie deed een vergeefse poging om het pakket af te schilderen als drama, afbraak en kaalslag. De mogelijke bezuiniging op het zwembad is door de gemeenteraad geschrapt. Tot opluchting van velen. Liever iets meer OZB-verhoging dan het zwembad missen, was de gedachte. De OZB gaat met een kleine 10% omhoog, het rioolrecht gaat iets omhoog en de afvalstoffenheffing gaat iets naar beneden. Voor een huizenbezitter met een gemiddelde woning van 250.000 euro betekent dat een lastenverzwaring van ca. 45 euro per jaar. Dat kun je moeilijk drama noemen! De gemeente heeft de taken in het sociaal domein (welzijn, zorg, participatie) goed op de rails. Wij krijgen dit jaar extra gelden van het Rijk op dit terrein. Die hebben we niet nodig om het bestaande beleid uit te voeren. Daarom gaan die bedragen via de begroting naar de algemene reserve. Voor het sociaal domein is de bestemmingsreserve van 700.000 euro overeind gebleven voor tegenvallers en interessante nieuwe initiatieven. En als er toch extra middelen nodig zijn, dan zijn die er in de algemene reserve. De bezuinigingen en de lastenverzwaring worden niet uitgegeven, maar gespaard. De gemeenteraad kan daar dus altijd bij, als ze dat willen! Alle investeringsbudgetten zijn uitgeperst en er is een korting op alle budgetten doorgevoerd. ’t Clockhuys zal deels geprivatiseerd en deels verzelfstandigd worden. De ideeën daarover zullen binnenkort besproken worden in de gemeenteraad. Deze aanpak moet een behoorlijke besparing opleveren per 2019. Er zijn ook nog een aantal kleine bezuinigingen doorgevoerd, die misschien wel vervelend zijn, maar allesbehalve kaalslag genoemd kunnen worden!


 

Groninger gemeenten trekken samen op in de strijd tegen Kindermishandeling

Collega-wethouder van Groningen, Mattias Gijsbertsen, zet zich enorm in voor de strijd tegen kindermishandeling en huiselijk geweld. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd om alle Groninger gemeenten gezamenlijk op te laten trekken op dit terrein. En de verbinding is gemaakt naar de gemeenten in Friesland en Drenthe. In de week tegen kindermishandeling hebben vertegenwoordigers van de 23 Groninger gemeenten hun handtekening gezet onder de verklaring van De 10 van Noord.


 

Maartenscollege op de bres voor vluchtelingen

Op vrijdag 11 november vierde het Maartenscollege het 70-jarig bestaan. ’s Middags was ik bij een paneldiscussie over vluchtelingen. Saman Hassan had een mooi verhaal over zijn komst in Nederland 18 jaar geleden vanuit Koerdistan. Hij werkte in Irak bij de politie, maar wilde daar geen onderdeel meer van uitmaken en vluchtte. Nu werkt hij bij de Nederlandse politie. Een van de andere panelleden was Suat. Zij was nog maar kort in Nederland en volgt een Mbo-opleiding op het Alfa College. Zij maakt contact met Nederlandse jongeren. Dat heeft haar enorm geholpen bij het leren van het Nederlands.

Hoe kan het Maartenscollege helpen bij opvang van vluchtelingen en bij het integratieproces? Opvoeden tot wereldburgers, was de mening van een docente. Nieuwkomers moeten vakken kunnen volgen op verschillende niveau’s. Sommige tentamens ook in het Engels of Arabisch afnemen. Dan is de taal even geen belemmering voor verdere ontwikkeling in een vakgebied. Een diploma uit Syrië krijgt niet direct de erkenning in Nederland. Daar moeten extra toetsen voor gehaald worden. Als diegene vervolgens een Nederlands diploma heeft en misschien na 5 of 10 jaar terug wil naar Syrië, wordt het Nederlandse diploma niet zo maar erkend. De oplossing is internationale diploma’s van de Internationale school van het Maartenscollege. Er waren een aantal leerlingen die nu al iets deden voor vluchtelingen, maar nog wel meer wilden doen. Dat is mooi, want de jonge vluchtelingen en de jonge statushouders kunnen veel steun hebben van leeftijdsgenoten die een beetje naar hun omzien. Drie dingen helpen enorm om in te burgeren: snel Nederlands leren, het opbouwen van een netwerk met Nederlanders en persoonlijke coaching.

 

Jochem Hoekstra, hele goede wielrenner uit Haren

Ik heb Jochem Hoekstra uitgebreid gesproken tijdens de Oosterhaar wielerronde. Vanaf dat moment heb ik hem wat intensiever gevolg. Hij heeft dit jaar stagegelopen bij Giant Alpecin, de ploeg van Tom Dumoulin. Hij heeft de wereld rondgereisd en heeft veel koersen gereden. De ronde van Engeland was een hoogtepunt. Jochem werd uiteindelijk 35ste, slechts drie plaatsen onder Wout Poels van team Sky. Hij was na Tom Dumoulin en Martijn Thusveld de derde Giant coureur. Dinsdag 8 november had Jeroen Grijs, het brein achter Harren-Haren, een kop koffie geregeld met Jochem. We hebben uitgebreid gesproken over zijn jaar bij Giant Alpecin en over bekendheid van Harense topsporters. Wij vinden dat we daar iets aan moeten gaan doen!


 

Klachten vanuit de jeugdpsychiatrie

De jeugdpsychiatrie wist in week 45 veel publiciteit te krijgen met hun klachten over de macht van gemeenten. Er wordt zuinig ingekocht, er wordt zuinig doorverwezen en gemeenten bemoeien zich met de inhoud. De klacht is dat de gemeente schatkistbewaker is, maar tegelijkertijd de doorverwijzer. Ik denk dat de klachten zich niet zozeer richten op de gemeenten van de provincie Groningen. In onze provincie hebben we de jeugdhulp in goede samenspraak op orde!

 

Een interessant inzicht

Ontwikkelingsexpert Michael Clemens laat zien dat migratie toeneemt als de welvaart toeneemt. Het zijn altijd de rijken die het eerste uit de dorpen vertrekken. Ontwikkelingshulp jaagt migratie aan. Dat betekent dat de deal tussen Afrika en Europa over het terugnemen van migranten op een misverstand berust. In zijn onderzoek schrijft Clemens dat er geen bewijs is dat migratie daalt als welvaart toeneemt, tenzij het inkomen per hoofd van de bevolking boven de 7 à 8 duizend dollar uitstijgt.

 

Pieter Hilhorst over schulden onder jongeren

Donderdag 10 november 2016 was ik bij de conferentie van CMO/Stamm over schulden onder jongeren. Oud-ombudsman en oud-wethouder van Amsterdam, één van de oprichters van de Goede Gieren en publicist, Pieter Hilhorst, hield een verhelderende presentatie.


Hij begon met de vraag aan het publiek of ze hun uitgaven wisten op het gebied van o.a. wonen, energie, telefoon. En wie had er een budgetplan? Daarna liet hij een aantal filmpjes zien van jongeren met schuldproblemen. Wat kun je snel in een vicieuze cirkel geraken als er zich een paar problemen stapelen. Pieter Hilhorst sprak over de entry exit paradox. Mensen met bijvoorbeeld een verslavingsprobleem worden weggestuurd bij de opvang omdat ze onder invloed zijn. Met andere woorden, het gedrag dat ertoe leidt dat je ergens recht op hebt, leidt er vaak ook toe dat je van die diensten wordt uitgesloten. Het systeem merkt deze mensen dan aan als zorgmijder en verontschuldigt daardoor zichzelf. Daar moeten hulpverleners, maar vooral ook managers en beleidsmakers écht iets mee.

Er zijn mooie voorbeelden van gemeenten die jongeren met schulden helpen door de schuld af te kopen en om vervolgens een nette regeling te treffen met de jongere voor de lagere restschuld. Bij de afkoop wordt vaak een deel vrij gescholden. De problematiek van schulden bij jongeren werd indringend geïllustreerd door een korte voorstelling door leerlingen van het Alfa College.  


 

GKB-congres over schulden

Op 17 november 2016 vierde de GKB-Assen (Gemeentelijke Krediet Bank) zijn 25-jarig jubileum. Directeur Jan Tingen was zichtbaar blij met de grote opkomst en toonde zich trots op zijn 160 mensen tellende club. Staatssecretaris Jetta Klijnsma was hoofdspreker op het congres, maar had weinig interessante analyses of plannen. Ze hoopt wel nog twee punten voor haar vertrek als staatssecretaris ingevoerd te krijgen: een behoorlijke beslagvrije voet die ook geldt voor de Belastingdienst en de zorgverzekeraars en een wettelijk moratorium bij schuldsanering. In haar bijdrage noemde ze Preventel. Dat is een samenwerkingsverband van providers. Zij kunnen informatie over achterstanden in betalingen met elkaar delen. Op die manier kan voorkomen worden dat mensen zichzelf steeds verder in de schulden steken voor te wisselen van provider.

Wilco van Dijk, Bijzonder Hoogleraar Psychologische Determinanten van Economisch Keuzegedrag, legde uit dat armoede iets met je keuzesysteem doet. Hij onderscheidt twee systemen. Systeem 1 werkt automatisch, ongecontroleerd, moeiteloos, snel, onbewust en heuristisch (de kunst van het vinden en ontdekken). Systeem 2 werkt reflectief, gecontroleerd, moeitevol, langzaam, zelfbewust en systematisch. Armoede legt systeem 2 lam. Terwijl we die nodig hebben om onszelf een duwtje in de goede richting te geven. Mensen in armoede zullen sneller ongezonde keuzes maken, omdat systeem 1 de overhand neemt en te weinig gecorrigeerd wordt door systeem 2.

Na Wilco Dekker kwam de ontwerper en adviseur, Wopke van der Zee aan het woord. Hij nam de gasten van de GKB eerst mee in de nieuwe digitale wereld. Hij schetste het wiel van verandering in de digitale wereld: 1. Ken me. 2. Daag me uit. 3. Maak contact. 4. Inspireer me. 5. Geef me de mogelijkheid om te delen. Vervolgens maakte van der Zee de link naar schulden en het helpen voorkomen van schulden. Interessante apps kunnen daarbij helpen. Denk aan apps van Learnvest, de Hellowallet, Billguard, Metromile, Nerdwallet en Moven. Op de bijeenkomst van CMO/Stamm maakte Pieter Hilhorst duidelijk dat het niet zoveel zin heeft om tegen jongeren te zeggen dat ze voorzichtig om moeten gaan met geld. Heel veel folders en ander goedbedoeld materiaal dringt niet door op de goede manier. Het heeft te maken met de manier van leren. Jongeren moeten zelf met iets bezig gaan en spelenderwijs iets leren of weerbaar gemaakt worden. Een leuk idee leek mij het maken van een app, waarin je je inkomsten en uitgaven kunt bijhouden en een appje krijgt als je kledingbudget overschreden is. Toen ik hoorde van de vele apps bij Wopke van der Zee zou je kunnen denken bij de lessen economie een aantal van die apps gaan beoordelen en nagaan hoe ze verbeterd kunnen worden. Als je dat proces doorlopen hebt, is de kans groter dat je zoiets als jongere gaat gebruiken. En dat kan vervolgens jongeren helpen om uit de schulden te blijven.


 

Boek van Thomas Dekker en Thijs Zonneveld

We dachten al aardig wat te weten van de wielercarrière van Thomas Dekker, maar in het boek Mijn Gevecht, opgeschreven door journalist en wielerkenner Thijs Zonneveld, weten we weer veel meer. Vooral van de duistere kanten van de combinatie doping en wielrennen. Het laatste jaar zagen we Thomas Dekker weer wat vaker op televisie als wielercommentator. Ik hoop dat dat doorgezet wordt en dat dit boek dat niet gaat belemmeren. Na het interview in DWDD heb ik boek gekocht.


 

Kort Geding en concept zienswijze

Op 16 november 2016 diende het Kort Geding van het Burgercomité tegen de provincie Groningen over het herindelingsvoorstel van Groningen, Haren en Ten Boer. Hier een verslag daarover: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/kort-geding-tussen-burgercomite-en-provincie-groningen/

Op 2 december doet de rechter uitspraak.


Vrijdag 17 november heeft het college een concept-zienswijze naar de raad gestuurd voor behandeling op 28 november 2016. Zie ook: http://www.michielverbeek.nl/concept-zienswijze-op-het-herindelingsontwerp-van-de-gemeente-haren/

 

Even een paar cijfers

De gemeente Groningen wil de woningproductie opvoeren. Er moeten minstens 1000 huurwoningen bijgebouwd worden.

Volgens de UNHCR is 1% van de wereldbevolking op de vlucht. 3,3% van de wereldbevolking woont in een land dat niet het zijne is. De thuisblijvers zijn ver in de meerderheid.

In 2050 zal de helft van de wereldbevolking onder de 18 een Afrikaan zijn.

In het derde kwartaal van 2016 zijn er 3000 banen in de bouw bijgekomen. De grootste toename sinds 2008.

 

Hillary Clinton heeft de Amerikaanse verkiezingen verloren

Hillary Clinton had meer stemmen dan Donald Trump, maar de laatste ging er met de hoofdprijs vandoor. Net als George Bush na de strijd met Al Gore. Als Hillary Clinton iets meer jonge kiezers had kunnen inspireren hadden we er volstrekt anders voorgestaan. Clinton was ongetwijfeld geknipt voor het presidentschap, maar wat is het doodzonde dat de Democraten de verkiezingen zijn ingegaan met iemand die door 70% van de Amerikanen eigenlijk niet vertrouwd wordt. Lees hier veel meer over de verkiezingsstrijd en de gevolgen: http://www.michielverbeek.nl/donald-trump-heeft-niet-gewonnen-maar-hillary-clinton-heeft-verloren-en-de-consequenties-daarvan/

 

The family

Donderdag 17 november op verjaardagsvisite geweest bij mijn 19-jarige nichtje Eva. Zij wilde graag het boek van Astrid Holleeder hebben. Een thema dat jong en oud blijkbaar aanpreekt. Zaterdag 12 november heb ik met veel plezier meegewerkt aan het 21-diner van mijn nichtje Jacquelien. Samen met mijn schoonzus, vrouw en neef hebben wij er iets moois van gemaakt. Mijn neef was onze culinaire genie en hij was ook nog eens een voortreffelijke gastheer/ober.Woensdag 9 november 2016 ben ik op bezoek geweest bij mijn nichtje Anna. Zij is bedrijfsleider van de nieuwe G-Star winkel in Zwolle. Mooie zaak en fantastisch personeel. Ze hebben mij aan een gewaagde broek aanbevolen.


Ons Koninklijk paar was op staatsbezoek in Australië. Bij de journaals en diverse andere programma’s zagen we veel mooie beelden. Plotseling zag ik een foto waarbij Maxima de aandacht probeerde te trekken van de buurman, mijn zwager van Rijk Zwaan. Afgelopen weekeinde hebben we het verhaal gehoord van de reis.


Michiel Verbeek, 20 november 2016

 

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *