Michiel Verbeek

05 nov

Gelukkig geen gezondheidsrisico bij de Kinderopvang na asbest vondst. Haren pakt de inburgering van statushouders goed aan. Mooie debatten gezien bij het Maartenscollege. Nieuwe inwoners waren enthousiast over hun nieuwe gemeente en de bustoer. En het Kort Geding tegen de provincie.

Inburgering wordt goed aangepakt in Haren

Woensdag 26 oktober hebben we een bijeenkomst gehad van partijen die betrokken zijn bij de opvang van statushouders. Wij willen in de gemeente Haren statushouders helpen bij een goede start. Stichting Vluchtelingen werk (onderdeel van de welzijnsstichting Torion) vervult een hoofdrol. Zij leiden vrijwilligers op als persoonlijke coaches van nieuwkomers. Veel van de vrijwilligers waren aanwezig. Het team Werk en Inkomen van de gemeente speelt een belangrijke rol. Wij gaan als gemeente gebruik maken van de Persoons Profiel Scan van Noa. Die is in Amsterdam uitgetest en die gaan wij ook gebruiken. Met die scan is goed in kaart te brengen voor welke onderdelen aandacht moet komen. Niet iedereen mag de afnemen. Gelukkig hebben we de vereiste deskundigheid in huis bij ons team Werk. De gemeente verzorgt ook nog een cursus gericht op de participatieverklaring. De samenwerking tussen diverse partijen krijgt vorm. Dat verdienen de nieuwkomers in onze gemeente. Voor de financiering van extra activiteiten heeft de gemeente een plan ingediend bij het ministerie. Dat plan is heel snel gehonoreerd. Dat betekent dat we Torion meer middelen kunnen geven voor de maatschappelijke oriëntatie en persoonlijke ondersteuning van statushouders. En we kunnen ook de stichting Femina van Mastoori Sultaani (ervaringsdeskundige) ruimte geven voor ondersteuning van vrouwen.  

 

D66 jubileumcongres

Zondag 30 oktober ben ik met Marjan Bachman en Wil Legemaat naar het Jubileumcongres van D66 geweest. De partij is 50 geworden. Ik heb twee julileumboeken gezien vanuit afdelingen: Haren en Amsterdam. Het prachtige boek van Wil Legemaat over 50 jaar D66 Haren (voor slechts €19,66 te koop bij Boomker) lag mooi op de boekentafel naast een boek over onze grote roerganger van het eerste uur, Hans van Mierlo. Hier nog even de beroemde wandeling van Hans van Mierlo: https://www.youtube.com/watch?v=wxO2hIoScpE


In het kader van 50 jaar D66 waren er veel nostalgische terugblikken. Er waren hele mooie felicitaties van o.a. Eberhard van der Laan, Mark Rutte en Wim Kok. Paulien Cornelisse behandelde de slogans van de afgelopen jaren. Zij ziet wel iets in Pechtold you so!. Jan Terlouw wist het publiek zeer te boeien en tot slot keek Alexander Pechtold nog even naar de toekomst. Hier kun je de toespraak van Alexander Pechtold bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=pHAiXaxhZ5c


 

Asbest op zolder van de Kinderopvang

De gemeente Haren en de stichting Kinderopvang in Haren zijn in gesprek over de verkoop van het pand aan de Waterhuizerweg. In het kader daarvan is op maandag 31 oktober een asbestinventarisatie gedaan door SGS Search. Woensdag 2 november kwam de uitslag: er ligt isolatiemateriaal met asbest op zolder. Ouders en personeel werden onmiddellijk geïnformeerd dat het gebouw donderdag niet gebruikt zou worden. De kinderopvang kinderen werden opgevangen op de locatie Hemsterhuislaan en de BSO-kinderen zijn verdeeld over meerdere locaties. De Kinderopvang en gemeente hebben onmiddellijk aanvullend onderzoek gelast. Er zijn 120 kleefmonsters (om potentieel gezondheidsrisico in kaart te brengen) genomen en 20 luchtmetingen (om acute gezondheidsrisico’s te kunnen meten). Dat onderzoek heeft woensdagavond en nacht tot 2.30 uur geduurd. Donderdagmiddag kwamen de uitslagen binnen. De luchtmetingen gaven gelukkig aan dat alle ruimten schoon zijn. Geen asbest in de lucht. De kleefmonsters gaven aan: op 2 plekken een besmetting en op 1 plek een spoor. De eerste twee plekken zitten boven de geoorloofde norm. Het spoor ligt onder de norm er wordt niet als schadelijk bestempeld. De 2 besmette plekken zaten in het washok, waar kleren worden gewassen. Op de boiler en bovenop een kastje. De GGD concludeerde direct dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. In overleg met alle betrokken partijen is donderdagmiddag afgesproken dat het gebouw vrijdag nog dicht blijft, maar maandag 7 november weer open kan. Er worden wel een aantal maatregelen genomen. De zolder waar het asbest ligt is afgesloten. Het washok wordt in het weekeinde gesaneerd, het spoor wordt schoongemaakt en er worden een aantal beheersmaatregelen genomen voor het gebruik van het gebouw. Het asbest moet weggehaald worden. Dat betekent een flinke sanering. Die wordt voorbereid. Ondertussen zal De Kinderopvang aan de slag om alternatieve opvang te organiseren tijdens de sanering.

Ik was als wethouder Volksgezondheid direct betrokken bij de ontwikkelingen. Ik heb met vreugde een geoliede machine aan het werk gezien. Snel, rustig en adequaat is er omgegaan met informatie en is er gehandeld. Petje af voor de betrokkenen van de Kinderopvang, van de gemeente, van SGS Search, van de GGD en van de Arbeidsinspectie. SGS Search was ook zeer onder de indruk van de aanpak van de Kinderopvang en de gemeente. Dat kwamen ze in veel andere gemeenten heel anders tegen. Dat was mooi om te horen. Ouders waren ook zeer te spreken over de aanpak van de Kinderopvang en de gemeente. Ouders zijn via appjes gevraagd de brieven te lezen via de email. Op donderdagavond hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor personeel en ouders. Die konden al hun vragen kwijt en zorgen delen. Van het personeel was een behoorlijke grote groep, van de ouders was er maar een heel klein groepje. Later bleek dat ouders voldoende hadden aan de appjes en brieven en de directe contacten op school.


 

Met nieuwe inwoners in de bus Haren door

Zaterdag 5 november heeft het college van Burgemeester en Wethouders samen met de afdeling communicatie nieuwe inwoners van Haren ontvangen met koffie, thee, taartjes en een toespraak van de burgemeester. Daarna we een ritje door Haren gemaakt met een gewone bus en een dubbeldekker. Er gingen ruim 100 nieuwe inwoners mee op de toer. Mariska Sloot was de gids in de ene bus en ik deed de andere bus. Erg leuk om te doen. Je realiseert je weer eens goed hoe mooi Haren is, hoe veel voorzieningen Haren heeft en hoeveel er in ontwikkeling is. Voor veel busgangers was het ook een fijne kennismaking met veel nieuws in hun kersverse gemeente. Bij het afscheid kregen de nieuwe inwoners nog goodiebag van Ondernemend Haren en van de gemeente nog het boekje Haren Verbeeld! Impressies van bezienswaardigheden en bijzondere plekjes in Haren in poëzie en proza. 

Leerlingen 5 VWO van het Maartenscollege met elkaar in debat

Vrijdag 4 november 2016 hadden de leerlingen van 5 VWO een debatdag over het thema vluchtelingen en asiel. De leerlingen zijn afgelopen tijd geïnformeerd door externen over vluchtelingen, asiel, het AZC in Onnen, inburgering enz. Was leuk om in meerdere debatjes te horen dat er verwezen werd naar de lezing van Frank Steenhuisen van de gemeente Haren die verteld heeft over het AZC in Onnen. Om 14.30 uur stond het slotdebat op het programma. Vanuit 4 klassen hebben de leerlingen zelf gestemd op de 24 beste debaters. Die mochten meedoen aan het Lagerhuisdebat. Deze methode is al lang niet meer op televisie, maar wordt op scholen nog volop toegepast. Ik was voorzitter van de jury bestaande uit 3 personen (naast mijzelf nog een docent en een lid van het managementteam). Wij mochten 3 prijswinnaars uitkiezen. Ik heb gelet op weging van een argument van een ander en daar iets slims mee doen, een verrassend argument inbrengen waar de tegenpartij een beetje van uit balans raakt en de combinatie energie en enthousiasme. De winnaars waren Jelte, Judith en Sanne. Na de prijsuitreiking vertelde Jelte dat hij jarig was en dit een prachtig cadeau vond. Ik heb de leerlingen bedankt voor de debatten en ze gecomplimenteerd met de snelheid van denken en woorden vinden voor hun gedachten. Ik heb heel wat goede debaters gezien. Daar zou de politiek heel veel plezier van kunnen hebben!   
 

Kennisgemaakt met het Joyce House

Maandag 24 oktober heb ik kennisgemaakt met de directeur en de voorzitter van de Raad van Toezicht van Joyce House. Stichting Joyce-House is een professionele zorgorganisatie. Ze bieden kleinschalige vorm wonen, logeren, dagbesteding en werk-/ontwikkelplekken, voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Jongeren vanaf 14 jaar kunnen er dagbesteding krijgen en kunnen er logeren. Vanaf 18 jaar kunnen jongeren er wonen. Joyce House is op zoek naar een nieuwe locatie. We hebben een aantal locaties met elkaar doorgesproken. Haren is in trek is voor kleinschalige wooninitiatieven voor jongeren en jongvolwassenen met een beperking. We kennen al Borgheerd aan de Kerklaan en Ons Fundament aan de Tussenziel. In de Oude Kerkboerderij aan de Oude Middelhorst gaat Sprank een combinatie van dagbesteding en wonen realiseren.


 

Sylvain Zimmerman en Hanneke Kappen bij Route Arbeid

Op dinsdag 1 november was ik op de conferentie Route Arbeid. Bestuurders, adviseurs en uitvoerders in het werkveld van school en dagbesteding van jongeren met een beperking waren in groten getale naar Martini Plaza gekomen. Na de plenaire bijdragen ging de groep uiteen voor workshops. Na de workshops is er een intentieverklaring getekend over de ondersteuning van deze groep. Staatssecretaris Jetta Klijnsma vertelde via scherm dat we onze uiterste best moeten doen om deze doelgroep te zien staan en te ondersteunen zodat we een echte inclusieve samenleving kunnen zijn. De regio kreeg ook een compliment omdat we in deze regio goed bezig zijn. Hanneke Kappen was dagvoorzitter. Ze sloot de conferentie af met een lied en daarbij betrok ze Sylvain Zimmerman, iemand uit de doelgroep. Dat deed ze fantastisch. Sylvain had al eerder op de middag het mooie lied You raise me up gezongen. Het slotnummer kende Sylvain niet. Je zag dat hij daar even mee worstelde, maar de rust van Hanneke Kappen sloeg over en Sylvain pakte het refrein prachtig op. Ik dacht toen: waarom spreken wij aldoor over iemand met een beperking? Het is misschien wel makkelijk, maar eigenlijk raar. Ik dacht dat in de week dat we de woorden ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ hebben afgeschaft. Ik vroeg het later in de week aan een docent in het speciaal onderwijs. ‘Wij praten over iemand met een bepaalde ondersteuningsbehoefte’, was zijn antwoord.


 

Verkeer aan de Oosterweg

Dinsdag 25 oktober 2016 heb ik samen met onze verkeersspecialist en de projectleider van het bouwproject DHE gesproken met een afvaardiging van bewoners van de Oosterweg noordkant. Zij wilden graag spreken over de verbinding Oosterweg-Kerklaan, huidige afsluiting Oosterweg naar de zuidkant, verkeersveiligheid, inrichting van het gebied en behoud landelijke karakter. De doorsteek tussen Oosterweg en Kerklaan is een heikel punt. In eerdere plannen was daar een autoweg gepland. Het is uiteindelijk bij een fietspad (naast Zernike College) gebleven. Het college vond het onnodig om een extra doorsteek te maken voor auto’s zolang er geen vervolgdoorsteek is van Kerklaan naar de Rijksstraatweg. Van de zijde van de bewoners werd aangegeven dat een extra doorsteek voor auto’s wel degelijk zou kunnen helpen bij meer spreiding van het autoverkeer. Er zal een voorstel worden voorbereid voor het college om hier opnieuw naar te kijken.

Medio november wordt opnieuw gekeken naar de afsluiting van de Oosterweg. We komen dicht bij het moment dat de afsluiting wordt weggehaald. De verkeersveiligheid wordt bevorderd met de smileys, de bloembakken en de verkeersregelaars. Bewoners hebben gemerkt dat de Grootslaan is afgesloten over het spoor. Dat vinden velen jammer, omdat het een aantrekkelijke wandel- en hardlooproute is. Het is geen openbaar terrein en er werd regelmatig buiten de paden gelopen. De afsluiting blijft om die reden. 

Burgemeestersgame

Om de zoveel tijd krijgt het college een opfriscursus moeilijke situaties. Dat gebeurt aan de hand van de burgemeestersgame. In zo’n crisissituatie heb je als burgemeester hele belangrijke beslissende bevoegdheden. Er wordt een situatie geschetst. Er wordt crisisberaad gesimuleerd. Er zijn diverse adviseurs en gedurende de game komt er informatie binnen. Jij als burgemeester of als loco-burgemeester (als de burgemeester er niet is) moet beslissingen nemen. Na de beslissingen worden je gedragingen en besluiten geëvalueerd. Zeer interessant om de verschillende keuzes met elkaar te bespreken. Onder deskundige leiding. Wij hebben heel uitgebreid de nazi-barbecue besproken.

 

Zienswijze en Kort Geding

Er was in deze twee weken natuurlijk ook nog wel iets over herindeling. Op donderdag 3 november was er een avond van Handen af van Haren in Glimmen. Op het gemeentehuis zijn we volop bezig met de zienswijze tegen het Herindelingsontwerp van de provincie. Volgende week zal die afgerond worden. Dinsdag 15 november zal het college een besluit nemen. Op maandag 28 november zal de gemeenteraad van Haren de zienswijze bespreken. Op donderdag 3 mei kwam het persbericht van het Burgercomité over hun Kort Geding tegen de provincie. Moedig en prijzenswaardig. We zijn erg benieuwd wat de rechter gaat doen met de voorstellen van het Burgercomité. Op RTV Noord heeft geeft de advocaat van het Burgercomité uitleg over de dagvaarding aan het adres van de provincie: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/169716/Inwoners-Haren-slepen-provincie-voor-de-rechter


Michiel Verbeek, 5 november 2016

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *