Michiel Verbeek

04 nov

De verkiezingsstrijd voor de nieuwe gemeenteraad van Groningen is begonnen. Er is nog 1 raadsvergadering van de gemeente Haren op 12 november. Maar ondertussen gebeuren er nog steeds interessante dingen in Haren en ver daarbuiten. Hoogtepunten deze afgelopen twee weken waren de lezing van Rik Vera en de actie van Tim Hofman en Nemr.

 

 

Rik Vera: een charmante wervelwind met een heldere boodschap

Rik Vera was een van de keynote speakers op het ICT-congres Groningen in het kader van Let’s Gro op donderdag 1 november 2018.

De vriendelijke Belg had een prachtige presentatie met over de honderd slides in een enorm tempo, maar toch met aandacht en een heldere boodschap. De overgang van de analoge wereld naar de digitale wereld is al in 2012 ingezet. Het nieuwe normaal is digitaal. Nog niet iedereen heeft dat door. Hij illustreerde het oude normaal en het nieuwe normaal aan de hand van de hoorzitting met Mark Zuckerberg in de VS. Een van de senatoren dacht slim te zijn met de vraag: hoe kun je nu een verdienmodel bouwen op een gratis product? Eerst moest Zuckerberg even de vraag verwerken om vervolgens te antwoorden: we run ads.  Rik Vera is dol op acroniemen. Bijvoorbeeld Feast. Staat voor Fast, Easy, Accessible, Simple en Tempting. En de TREE-formule voor exponentiele groei: Technology, Red Ocean, Engaged customers en Ecosystems. Of het combineren van de woorden smartphone en zombies tot een nieuw soort mens: de smombie. En uiteindelijk gaat het allemaal om CEX: Customers Experience. Big data, robotisering, artificial intelligence (AI) en machine learning gaat onverminderd door. Een succesvolle onderneming kan niet zonder het adopteren van technologie. Het engagen van je klanten betekent dat je klanten je ambassadeur worden. Zij verzorgen dan je marketing. De kijk van Vera op wat hij noemt de red ocean is interessant. In de managementliteratuur wordt vaak verwezen naar de blue ocean. Zoek een plek op de markt waar nog niet veel concurrenten zitten. Vera zegt dat je je extreem intensief moet bezighouden met je klant en waar die klant mee bezig is. Vergeet niet dat klanten disrupters kunnen zijn, of nog erger seriemoordenaars. Denk even aan Kodak als je te lang wacht met inspelen op wensen van de klant. Met het beeld van de smombie geeft Vera aan dat je moet koppelen aan wat met de smartphone kan. De wereld draait om het ‘ik’. Zorg voor producten en diensten toegesneden op een individu. Technologie biedt de mogelijkheden. Ter illustratie van de wereld van het ‘ik’ liet Vera deze prachtige foto zien van een grote groep fans die een foto willen hebben van Hillary Clinton, maar wel met zichzelf op de voorgrond.

We leven in een hyper geconnecteerde tijd. Als je succesvol wilt zijn moet je volgens Rik Vera dit doen:

 

Tim Hofman en Nemr knokken voor een nieuw Kinderpardon

Donderdag 1 november zag ik Tim Hofman en Nemr aan tafel bij DWDD. Ze vertelden over de Boos docu en hun burgerinitiatief. Tim Hofman verzamelt handtekeningen voor het burgerinitiatief om te komen tot een Kinderpardon. Ik heb me direct aangemeld. Dat hebben blijkbaar heel veel mensen afgelopen dagen gedaan. De teller staat al over de 120.000 handtekeningen. Waarschijnlijk is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor een nieuw Kinderpardon, maar D66 en CU zitten vast in het harde ‘nee’ van de VVD en het CDA. Om die twee partijen los te wrikken uit de afspraken in de coalitie moet het CDA helpen. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn voor een partij waar medemenselijkheid een groot goed is. In de Boos docu benadrukt Tim Hofman dat ouders misschien iets fout gedaan hebben, maar moeten de kinderen daaronder leiden? Hoe moeilijk is het om volledig geïntegreerde kinderen als Nemr een status te geven en nieuwe gevallen binnen een jaar af te ronden? Dan ontstaat er geen nieuwe groep voor het volgende kinderpardon.

 

 

Een puntje voor de verkiezingsstrijd in Groningen

De woningmarkt in de gemeente Groningen is zeer verhit. Een tekort aan beschikbare woningen drijft prijzen op en maakt het voor starters erg lastig om een woning te vinden en vooral te financieren. Toch kun je met een eenvoudige maatregel de druk verminderen. Ik hoorde afgelopen week dit voorbeeld: twee werkende jongeren in de zorg en een werkende jongere in de IT-branche kunnen geen betaalbare woning vinden in de stad. Er deed zich de gelegenheid voor dat zij het huis kunnen huren van een medisch specialist, die tijdelijk wil verhuren. Mooie oplossing toch? Maar dat mag niet. Twee volwassenen mag wel, maar drie niet. Twee volwassenen met drie kinderen mag wel, maar drie werkende jongeren niet. Dat is toch raar?

 

 

Mooi bericht uit de wereld van de energietransitie

Groningen en Drenthe beleven eind 2019 de grootste omschakeling naar elektrisch vervoer in Europa tot nog toe. In beide provincies gaan dan onder de vlag van vervoerbedrijf Qbuzz 159 batterij-elektrische en 22 waterstof-elektrische bussen rijden. 179 bussen blijven op min of meer traditionele brandstof rijden, maar dat wordt wel allemaal biodiesel. In de steden Groningen, Assen en Emmen wordt alleen nog elektrisch gereden.

 

 

Werkfestival was een groot succes

Op initiatief van Werk in Zicht was er een groot Werkfestival georganiseerd op het Suikerunieterrein in Groningen. Duizenden werkzoekers en honderden bedrijven op zoek naar medewerkers troffen elkaar op een festival-achtige manier. Het Harense team Werk was met diverse klanten aanwezig. Ze hadden ook een groep statushouders meegenomen naar het festival. Van de 16 hebben 14 vervolgafspraken geregeld.

 

 


Vervlogen jaren in Haren van Henk Werners

Ik kwam afgelopen week Henk Werners tegen in het dorp. Bedacht me direct dat ik een twitterbericht had langs zien komen van de boekpresentatie bij Boomker. Toen direct naar de boekhandel om het boek te kopen en daarna door te bladeren en stukjes te lezen. Prachtig boek. Dank je wel Henk, voor weer een stukje mooie geschiedenis!

 

 

De Stint

Ik was vlak na het verbod op de Stint bij de Kinderopvang Haren. Daar stond die mooie kar zielig in de gang. Vanuit de Kinderopvang wereld hoor je alom het geluid dat de alternatieven van de Stint niet veiliger zijn en veel duurder. Dankzij het optreden van de minister is het bedrijf van de Stint failliet. Afgelopen week kwamen de eerste berichten dat de minister misschien niet op goede gronden haar besluit heeft genomen. Je mag hopen dat er snel een oplossing komt en dat het bedrijf een herstart kan maken. Want het is een fantastisch leuk, handig en veilig vervoermiddel.

 

 

Brinkschool en PPS

De burgemeester en ik ontvingen een dikke stapel handtekeningen van ouders van de Brinkschool.

 

Het college heeft op verzoek van de gemeenteraad in Haren gesproken met de scholen en de bedrijven achter de scholen over het plan van de scholen voor de huisvesting van de Peter Petersenschool (PPS) en de Brinkschool samen aan de Rummerinkhof. Op 12 november zal de gemeenteraad van Haren een besluit nemen. Na maanden discussie over alle ins en outs weten we dat er geen oplossing denkbaar is waar niet ergens ook pijn geleden wordt. Het betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Er zal bekeken moeten worden of daar waar pijn geleden wordt een compensatie kan plaatsvinden. Het wordt de 12de een spannend debat.

 

 

Zwembad Scharlakenhof

De stichting SESZ van het zwembad Scharlakenhof heeft volgens afspraak een uitgebreide accountantsverklaring voor 1 november bij de gemeente ingeleverd. Het college moet nu snel beslissen of er voldoende vertrouwen is om de tijdelijk stopgezette subsidiebetalingen weer te hervatten.

 

 

Op bezoek bij Markus Velthuis

Markus Velthuis is de drijvende kracht van de stichting vervoer voor ouderen Haren. Door gezondheidsredenen heeft hij het stokje overgegeven aan Hans Mulder. Het geesteskindje van Markus is daarmee in goede handen gekomen volgens Markus zelf. Het vervoer voor ouderen wordt erg veel gebruikt en zeer hooggewaardeerd. Zo ook door de gemeente. Daarom subsidieert de gemeente de stichting. Samen met Margot IJlst van de gemeente heb ik een bloemetje gebracht naar Markus en hem heel hartelijk bedankt voor zijn prachtige initiatief en zijn vele werk om het ouderenvervoer op het niveau te brengen van nu.

 

 

Klimaatdebat met hoorzitting en een simpele en zeer effectieve maatregel voor de energietransitie

De Tweede Kamer heeft afgelopen week kenners uit het veld gevraagd naar concrete ideeën voor de energietransitie. Marjan Minnesma van Urgenda vertelde weer een keer haar simpele, maar uiterst interessante idee. Als je 15 jaar vooruitkijkt en in die periode de energierekening voor een gemiddeld huis bij elkaar optelt, kom je uit op ca. 35.000 euro. Als je dat geld nu stopt in het energieneutraal maken van dat huis, heb je energierekening van 0. Het enige wat er moet gebeuren is dit te organiseren en te financieren. En daar zou de overheid de regie in kunnen nemen. Dit moeten we gewoon op hele grote schaal gaan doen!

 

 

De pavlov reactie op de sluiting van ziekenhuizen

Tijdens het debat over de failliete ziekenhuizen had een deel van de Tweede Kamer niet veel positieve woorden voor de minister. De minister was een dokter die toekeek hoe zijn patiënt overleed en daarna de uitvaart begon te regelen, zei SP-leider Lilian Marijnissen. Hij reed stuurloos tegen een boom, volgens PVV-Kamerlid Fleur Agema. Hij stond erbij, keek ernaar en stak toen het misging zijn hoofd als een struisvogel in het zand, vond PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen.

 

Michiel Verbeek, 28 oktober 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *