Michiel Verbeek

21 okt

Het prachtige nieuwe gebouw van de Sint Nicolaasschool is officieel geopend. Bij de PPS heb ik een zware avond gehad. Er komt geen subsidie voor Aardgasvrij Glimmen, maar we gaan wel door. En ik heb zin in een crêpe.

 

Nieuwe gebouw Sint Nicolaasschool officieel geopend

Donderdag 18 oktober 2018 was de officiële opening van de Sint Nicolaasschool. Het nieuwe gebouw wordt alom bewonderd door het prachtige ontwerp van Maas Architecten. Directeur Alice Duursma memoreerde haar eerste gesprek met Wim Maas. Zij was verbluft toen ze na dat gesprek de eerste tekening van Wim Maas zag. De architect die je gewenste idee zou prachtig kon verbeelden. Het gebouw is ruim, licht en transparant. De ontvangst van de gasten was in het atrium. Een bijzonder element in een basisschool. De Sint Nicolaasschool is een eigenzinnige school. De opening was daarom ook een beetje anders. Alle leerlingen van de school zaten centraal in het midden van de grote middenruimte. De officiële opening werd gedaan door Johan Hogenbirk, de directeur van de Sint Nicolaasschool van 1971 tot 1991. In de jaren daarna is hij altijd betrokken gebleven bij de school. Nu 87 jaar oud, maar was nog steeds krachtig bij stem en spuit met sprankelende ogen al z’n ervaringen met de school. Zonder microfoon (fantastische akoestiek in het gebouw) en met een handgeschreven blaadje sprak hij tot de kinderen. De kinderen hielpen bij de openingshandeling. Na het weghalen van het feestpapier verscheen een prachtige collage van bijna alle kinderen van de school. Van elke klas miste er nog een. Die werden toegevoegd om de collage te complementeren.  

 

 

Op bezoek bij de Peter Petersenschool

Met de directies van de Brinkschool en de Peter Petersenschool (PPS) was afgesproken dat de gemeente bereid is om met ouders in het gesprek te gaan over de plannen voor de verhuizing van de Brinkschool en het verkeer rondom de scholen aan de Rummerinkhof. Vorige week was ik bij de ouders van de Brinkschool, deze week bij de ouders van de PPS. De bijeenkomst heeft een pittig stuk opgeleverd op de website van RTV-Noord: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/200223/Wethouder-weggehoond-tijdens-ouderavond-Harener-basisschool

In Haren de Krant stond een reactie van de ouders van de Brinkschool: http://www.harendekrant.nl/nieuws/ouders-brinkschool-appel-op-ouders-peter-petersenschool-laten-we-elkaar-staan/

De bijeenkomst op de PPS was heftig. De avond opende met een gepassioneerd betoog van directeur Tom Verbeek (geen familie). Hij bekritiseerde de gemeente ten aanzien van het proces. Plannen zijn een aantal keer gewisseld en de PPS was verbijsterd over het de stukken van het college aan de gemeenteraad, waarin het advies van Royal Haaskoning DHV zat met het handhaven van de fietsstraat tussen de scholen door. De PPS is niet tegen de Brinkschool als buur, maar hebben zorg over het verkeer en zijn boos als de PPS erg veel speelruimte moet inleveren en beperkt wordt in verdere groei. Na Tom Verbeek waren er nog twee bijdragen van ouders, daarna was ik aan de beurt. We hadden net alle stukken naar de gemeenteraad gestuurd voor de behandeling in de gemeenteraadsvergadering van maandag 29 oktober 2018. We zijn al in november 2017 met de Integraal Huisvesting programma gestart met de dialoog, maar nu de plannen concretere worden en dichterbij, zie je meer betrokkenheid. Het verkeersrapport van Royal Haskoning DHV is ook meegestuurd. Daarin zit weer de fietsstraat. Naar aanleiding van eerdere bespreking ging de PPS ervan uit dat er een verkeersvrij plein zou komen en dat daarmee de fietsstraat was geschrapt. De directeur van de PPS en de aanwezig ouders hadden de indruk dat de gemeente de fietsstraat als uitgangspunt in de plannen had opgenomen en hoorden vervolgens mij bepleiten dat er een verkeersvrij plein zou moeten komen. Die optie zou een samenwerkingsschool in de toekomst mogelijk maken en eventuele solitaire groei van de PPS en zou mogelijkheden bieden voor voldoende speelruimte voor de PPS-kinderen. Onduidelijkheid alom. Mede veroorzaakt door mijzelf. Alle raadsfracties waren aanwezig. Zij hebben nu alle stukken en weten nu precies wie waarover wat denkt. De raad heeft nog een extra vergadering belegd op 12 november voor het vervolg van het Haderaplein dossier. Deze extra vergadering biedt de mogelijkheid om ook op die avond het plan voor te leggen dat een meerderheid in de raad kan krijgen.

 

 

Aardgasvrij Glimmen

We hebben helaas de subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het plan Aardgasloos Glimmen niet binnengesleept, maar kregen wel een positieve beoordeling van het ministerie. Samen met de gemeente Groningen en ondersteuning van ProCap proberen we wel met het dorp aan de slag te gaan. Vlak voor de zomer is de coöperatie Duurzaam Glimmen opgericht. Met een mooie samenwerking met Duurzaam Haren en Grunneger Power. Op de bijeenkomst op 16 oktober 2018 in de Groenenberg is de motivatie om aan de slag te gaan herbevestigd en zijn de eerste concrete afspraken gemaakt.

 

Zes op zuid van start

De Meerweg is in de afgelopen jaren enorm opgeknapt. Wonen, werken en recreëren met allure met aan de noordkant van het Paterswoldse Meer het Strandpaviljoen, de Rietschans, de Paalkoepel, de Buitensociëteit, de nieuwbouw op de plek van Helders werf en Zes op Zuid. Prachtige watervilla’s, die je niet zomaar ergens anders tegenkomt. Met zorg is het materiaal uitgezocht en het ontwerp gemaakt door Attika Architecten. Slokker is de vastgoedontwikkelaar en VDM Woningen gaat de 6 woningen bouwen. Bij de start van de bouw waren de gelukkige families uitgenodigd. Er was zoveel belangstelling dat er geloot is. Samen met een aantal jongeren die er gaan wonen heb ik een kistje ingegraven met wensen van de eerste bewoners.

 

 

De lijstjesman en de bureaucratie in de zorg

Kortgeleden hoorde ik de hoogste baas van het ministerie van VWS op een congres in Leeuwarden zeggen dat het grootste deel van de verstikkende administratie lokaal kan worden geschrapt. Ik twijfelde heel erg en na het lezen van het artikel van de lijstjesman in de NRC weet ik dat de uitspraak van Erik Gerritsen kokeleko (onzin) is. De zorg is verworden tot een systeemwereld gedreven door kosten efficiëntie en beheerst door wantrouwen. Lijstjesman, Rick van Hemert, geeft helder aan hoe de zorgadministratie een vlucht heeft genomen met z’n voorbeelden van ‘lijntjes’ en ‘potjes’.

 

 

Dialoog over de Next City en de relatie met het Ommeland

De omgevingsvisie van de gemeente Groningen is opgeschreven in de plannen voor de Next City. De plannen voor Ten Boer en Haren moeten nog een plekje krijgen in de nieuwe visie. Groningen wil de eigen plannen goed afstemmen op plannen in de regio. Met goede onderlinge samenwerking bereik je meer voor de regio dan ieder voor zich. De eerste bijeenkomst voor stad en Ommeland was voor de zomer. De tweede bijeenkomst was vrijdag 19 oktober 2018 in Haren in de Rietschans met een prachtig zonnetje op het Paterswoldse Meer op de achtergrond. Deze keer was Ommeland uitgenodigd om hun plannen, zorgen, bijdragen voor de stad en kansen voor samenwerking onder de aandacht te brengen. De regio Groningen-Assen zal door de herindeling wat groter worden. Bedum en Winsum zaten al in de RGA, maar daar komen De Marne en Eemsmond bij. Hoogezand en Slochteren nemen Menterwolde mee in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. En Leek en Zuidhorn nemen Grootegast en Marum mee. Het Hogeland, Assen, Midden-Groningen en Westerkwartier vertelden wat zij voor Groningen en de regio konden doen en welke rol ze in de regio willen innemen. Uiterst nuttig om zo met elkaar de dialoog te voeren.   

 

 

Expositie van de cursisten van Aafke Holman

Aafke Holman is een bekende schilderes in Friesland, maar ook daarbuiten. Zij heeft haar eigen galerie in Burum, waar regelmatig exposities zijn te bewonderen. Zij geeft schilderles en een keer per jaar krijgen haar leerlingen een opdracht voor een speciale expositie. De expositie is onderdeel geworden van Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa. Haar cursisten kregen een wit doek met een rode lijn.

Als je alle doeken naast elkaar zou leggen zag je dat alle doeken met elkaar verbonden zijn. Het motief van de verbinding en de ontmoeting was de opdracht van Aafke aan haar cursisten. Zondagmiddag ging ik met mijn schoonmoeder naar de expositie. Daar trof zij haar oude vriendin Aafke Holman. Zij zijn allebei 88 jaar en hebben bij elkaar in de klas gezeten op de Ulo in Emmen, zo’n 75 jaar geleden.

 

De schilderijen waren zo opgehangen dat de rode verbinding duidelijk tot uiting kwam. Van alle schilderijen was dit mijn top 4:

 

 

Ali Abbas start een crêperie in Haren

Ali Abbas start een crêperie in Haren in het oude pand van Folkert Konings op het parkeerterrein van AH. Een opmerkelijke plek voor een crêperie. Misschien wordt het een traktatie voor na de wekelijkse boodschappen? Ali heeft mij gevraagd de officiële opening te doen. Dat doe ik graag. Het gaat gebeuren op zaterdag 10 november 2018. Hou de lokale media in de gaten voor een precieze tijd. Zou Ali mijn eigen crêpe met bacon en kaas kunnen overtreffen? Ik hoop het!

 

Smerig spel in de VS

Met enige regelmaat wordt er geklaagd over de beïnvloeding van de Russen in de Amerikaanse politiek, maar die Amerikanen kunnen er zelf ook wat van. Deze week leerde ik het woord Gerrymandering. Het is een samenvoeging van Gerry naar een gouverneur uit de 19de eeuw en het woord salamander. Het is blijkbaar mogelijk om de kiesdistricten om de 10 jaar naar eigen inzicht in te delen. De Republikeinen proberen de verkiezingen van november te beïnvloeden door nieuwe grenzen te trekken van districten. Clustering van gebieden met een grote aanhang van Democraten is handig. Daarmee verwatert de Democratische aanhang in andere kiesdistricten. Gunstig voor de Republikeinen. Een kleine meerderheid is genoeg om alle zetels van het district binnen te slepen. Wil je meer lezen over het manipuleren van de Amerikaanse politiek, ga dan even naar Greg Palast: https://www.gregpalast.com/

 

 

CJG organiseert een netwerklunch rondom conflictscheiding

Het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) van Haren heeft op donderdag 18 oktober 2018 een netwerklunch georganiseerd over conflictscheiding. Ik gebruikte altijd het woord ‘vechtscheiding’. Een van de inleiders tijdens de bijeenkomst gaf de voorkeur aan conflictscheiding. Bij ‘vechten’ is er vaak een winnaar en verliezer. Dat is bij het oplossen van een conflictscheiding helemaal niet de bedoeling.  Een van de leden van het Harense Toegangsteam vertelde over de eigen praktijk. Rik Lievers en Detta Mellema hebben uitgebreid verteld over Platform KEES: https://www.platformkees.nl/

 

Michiel Verbeek, 21 oktober 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *