Michiel Verbeek

24 okt

Het dubieuze proces van de herindeling, de nieuwe D66 bewindslieden, de zorgkosten, een leerzaam debat over klimaat en het ‘schiphollen’ moet ophouden!

 

Waarom dat doordrammen bij de herindeling?

Er ligt een wetsontwerp van de minister van BZK. Nog naar de Tweede Kamer gestuurd door PvdA minister Ronald Plasterk. Het wetsontwerp zal verdedigd moeten worden door de nieuwe D66 minister van BZK, Kajsa Ollongren. Het wetsontwerp gaat tot onze grote spijt niet in op de cruciale vraag: Welk urgent probleem is er in Haren waar alleen herindeling de oplossing voor is? Het wetsontwerp gaat eigenlijk alleen over de beoordeling van de mogelijke nieuwe gemeente Groot Groningen. Is die wel duurzaam en bestuurskrachtig? Daar zijn niet zoveel zorgen over. Wat de minister niet heeft overgenomen van de provincie Groningen is de vurig begeerde lichte samenvoeging. Dat is logisch, want dat zou in strijd zijn met het eigen aanvullende kader van de minister. Een lichte samenvoeging (1 gemeente blijft in stand, de andere worden opgeheven) kan alleen als de gemeenteraden van de betreffende gemeenten akkoord zijn. Dat is niet het geval. Haren is tegen. De consequentie is dat het een reguliere fusie moet worden op basis van de wet.

Deze week bleek dat Haren zeer alert moet zijn op de informatievoorziening van de provincie naar Den Haag. Op woensdag 18 oktober 2017 was er een interpellatiedebat in Provinciale Staten over de gevolgen van het wetsvoorstel van de minister. Partijen als Partij van het Noorden, Groninger Belang, de PVV en de Partij voor de Dieren deden hun uiterste best om er een fatsoenlijk inhoudelijk debat van te maken. Niet voor de eerste keer stoten zij aan tegen een blok beton van coalitie en de grootste oppositiepartijen. Die zijn niet thuis voor dialoog. Zo creëer je boze burgers! Tijdens het debat werd er een motie ingediend waarin een flagrante leugen staat. Iedereen weet het, maar het gebeurt toch. Zo creëer je boze burgers. Er staat dat drie colleges ingestemd hebben met een lichte samenvoeging. Dat is pertinent onjuist. Het college van de gemeente Haren heeft niet ingestemd. Tijdens het open overleg tussen de provincie en de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer in de zomer van 2016 is de lichte samenvoeging aan de orde geweest. Het college van Haren heeft daar aangegeven dat er eerst besluitvorming moet plaatsvinden in de Tweede- en Eerste Kamer en dan pas de wijze van uitvoering aan de orde kan komen. Iedereen weet dat als alle betrokken gemeenten kiezen op voorhand voor een lichte samenvoeging, dat dan het Parlement het wetsontwerp als hamerstuk door laat gaan. Immers alle gemeenten zijn akkoord. Maar alle gemeenten zijn niet akkoord! In datzelfde open overleg is vanuit Haren ook gewezen op de noodzaak van een besluit van de gemeenteraad. De gemeenteraad van Haren heeft heel helder uitgesproken tegen de lichte samenvoeging. Het Harense standpunt is in diverse brieven uiteengezet. Trouwens waar maken we ons druk over, de Raad van State heeft heel duidelijk geconstateerd dat Haren tegen de lichte samenvoeging is en de minister heeft dat overgenomen. Wat in deze zo ontzettend irriteert is dat de provincie voortdurend een loopje neemt met de waarheid. Waarom wordt het spel zo gespeeld? Wat staat ervoor wie op het spel?  

De gemeenteraad van Groningen heeft in 2016 unaniem uitgesproken voorstander te zijn van Haren opnemen in het lopende fusietraject van Groningen en Ten Boer, maar ze moeten het zelf willen en het mocht het lopende traject niet vertragen. Als nu zou blijken dat de gemeente Groningen ophoudt te bestaan en het de vraag is of 1 januari 2019 wordt gehaald, zouden Groningen en Ten Boer logischerwijs moeten besluiten met z’n tweeën verder te gaan. Waarom gebeurt dat niet?

 

De D66 bewindslieden

De bewindslieden van D66 zijn geworden: Kajsa Ollongren, Wouter Koolmees, Sigrid Kaag, Ingrid van Engelshoven, Menno Snel en Stientje van Velthoven.

Kajsa Ollongren wordt alom gewaardeerd voor haar managementkwaliteiten. Wouter Koolmees en Stientje van Velthoven staan bekend als uiterst deskundige Kamerleden en sterk in relaties. Ingrid van Engelshoven kennen we als voorzitter van D66 en heeft haar sporen verdiend als wethouder in Den Haag. Twee opvallende bewindslieden van buiten Den Haag zijn: Sigrid Kaag en Menno Snel. Geen van beide met een scherp D66 profiel, maar zeer deskundig op hun vakgebied. Terecht dat Alexander Pechtold heel blij is dat hij deze bewindslieden heeft weten te strikken. Over Sigrid Kaag stond een mooi artikel in De Correspondent: https://decorrespondent.nl/7511/topdiplomaat-sigrid-kaag-wordt-minister-ik-liep-een-week-met-haar-mee/8855318780-ab53e6a6

Menno Snel zat niet zo lang geleden in Buitenhof en ik heb hem gezien bij het IMF in Washington. Op mijn NRC-reis tijdens de tweede verkiezing van Obama zijn we onder leiding van Alexander Rinnooij Kan op bezoek geweest bij Menno Snel. Hier vind je mijn verslag van die reis met het bezoek aan Menno Snel: http://www.michielverbeek.nl/terugblik-op-een-prachtige-week-washington-dc/

 

Leerzaam debat over de klimaatparagraaf van het regeerakkoord

Op donderdag 19 oktober is de klimaatparagraaf van het nieuwe Regeerakkoord besproken met een aantal vakinhoudelijke deskundigen, politici en studenten. Conclusie: de aanpak biedt kansen, voor betere instrumenten zal nog geknokt moeten worden en de CCS-aanpak moet anders. Het debat werd gehouden als onderdeel van Energy Learning Activities in het prachtige nieuwe gebouw van de Energy Academy in Groningen. Het debat werd geleid door Gert Jan Lankhorst, de nieuwe directeur van het samenwerkingsverband van de duurzaamheidsonderdelen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool en Energy Valley. Hier vind je een uitgebreid verslag: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/de-klimaatparagraaf-in-het-regeerakkoord-biedt-mogelijkheden-maar-de-ccs-aanpak-moet-anders/

 

 

Unie van Architecten

Dinsdag 17 oktober ben ik op bezoek geweest bij de Unie van Architecten, een architectenbureau met kantoor op de oude Suikerunielocatie. Ik kwam een van de partners tegen op een bijeenkomst over Duurzaamheid bij de ondernemers van de Dickens Sociëteit. De gemeente Groningen heeft het terrein 15 jaar beschikbaar gesteld voor allerlei creatieve activiteiten. Achterop het terrein staat nog een oud gebouw van de suikerbietenindustrie waar zij hun kantoor in gemaakt hebben. We hebben over diverse ontwikkelingen en ideeën gesproken. Een daarvan past bij het ‘groots denken’ van gedeputeerde Nienke Homan. Zij wil op grootschalige manier de woningen in de provincie Groningen verduurzamen. Daar willen de architecten van de Unie van Architecten graag over meedenken. We moeten deze uitgelen kans niet voorbij laten gaan om de provincie niet alleen een beetje duurzamer te maken, maar de bebouwde omgeving ook een beetje mooier!

 

Pleidooi Pieter Winsemius

Pieter Winsemius zat zondag 22 oktober 2017 in Buitenhof. Hij was geweldig op dreef. Wat kan die man toch fantastisch op een fluwelen wijze draaien om oren geven! De politiek moet zuiniger zijn op de relatie met burgers. In het voorbeeld van de uitbreiding van Schiphol is sprake van het piepelen van burgers. Iedere keer wordt er voor 5 jaar afspraken gemaakt met ‘bloed’ ondertekend. Dan komende aanhangers van verdere groei weer terug met een volgende verslechtering voor burgers. Dan denken burgers: ‘wat zijn dat voor makkers?’. Afspraken maken en geen woord houden! En dan weer een aantal jaren later gebeurt het weer. En dan krijg je boze burgers!  Waar zien we het piepelen van burgers nog meer? Waar denken politici nog meer dat de wet en regels niet voor hun gelden en doordrammen? Het moet stoppen met ‘schiphollen’.

 

 

Zorgkosten

Ik hoorde deze week Ruben Wenselaar, voorzitter Raad van Bestuur van Menzis bij BNR. Volgens hem zijn er 3 aanpassingen nodig in ons zorgsysteem om de kosten te beheersen: 1. Stoppen met de zuilen in de zorg, apart ziekenhuizen, ouderenzorg, huisartsen enz. We moeten de zorg organiseren vanuit de burger. We moeten digitale middelen inzetten en de infrastructuur van de zorg veranderen. 2. Preventie. Gedragsbeïnvloeding en bewustwording van een goede levensstijl. 3. Financieren op basis van solidariteit.

 

 

Gezondheidsprofiel GGD

De GGD heeft deze week de resultaten laten zien van een groot onderzoek onder ouderen. Haren scoort heel goed in vergelijking met andere gemeenten. Hieronder een paar uitkomsten: Op een punt zitten de Harense ouderen verrassend hoog: overmatig alcoholgebruik!  


 


Michiel Verbeek, 24 oktober 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *