Michiel Verbeek

19 okt

Bijzonder kan best gewoon zijn. Het Geopark biedt hele mooie kansen voor Haren. Waarom zijn lokale topsporters zo weinig bekend? De levenseinde pil. Michelle Obama maakt gehakt van Trump. Puinhoop bij de Belastingdienst en Samsom is de beste van de drie!

 

Gewoon Bijzonder

Het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’ ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Met als doel dat mensen met een (verstandelijke) beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. ZonMW heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om het programma uit te voeren. Voor het hele programma heeft ZonMW een klankbordgroep van gemeentelijke vertegenwoordigers gevraagd om mee te denken en mee te ontwikkelen. Donderdag 13 oktober was ik op een bijeenkomst van Gewoon Bijzonder in Amersfoort. We begonnen met dit filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=E8umFV69fNg

Daarna vertelde mijn collega-wethouder over hun aanpak in Someren van rolstoeldoorgankelijk maken van de gemeente, het bos bereikbaar maken voor mensen met een beperking, de scootmobielbaan om te oefenen en over hun quick scan inclusief beleid van Zet. Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. We hebben met elkaar gesproken over welke vragen we hebben en welk onderzoek we graag zouden willen zien. Wij zijn vanuit de gemeente in gesprek met de Kenniscoöperatie, verbonden aan het UMCG.


 

Rondetafelgesprek toezicht sociaal domein

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een aantal wethouders binnen het sociaal domein uitgenodigd om op 12 oktober 2016 met elkaar te spreken over het toezicht op het sociaal domein. Vanuit het hele land waren zo’n 25 wethouders naar Utrecht gekomen. Onder leiding van Amsterdams raadslid Jan Paternotte (de zeer waarschijnlijke opvolger van Alexander Pechtold) werd gesproken over de verschillen tussen gemeenten en de rollen van gemeenten en het Rijk. De collega uit Losser pleitte voor een toezicht dat past bij de gekantelde werkwijze. Dat betekent vooral niet lijstjes om af te vinken. Dat lokte een verzuchting uit bij de collega uit Woerden: We moeten af van de systeemterreur.  Het toezichtsteam moet ruimte geven. We moeten inzetten op het lerende aspect. Daarbij kan gedacht worden aan een auditachtige aanpak. De wethouders willen graag dat het Rijk de lokale overheden de kans geeft het toezicht zelf te regelen. In Haren denken wij voor de Wmo aan aansluiting bij de jeugdhulp. Een alternatief is de GGD.

 

Onthulling hotspot Geopark

Zaterdag 15 oktober 2017 mocht ik de eerste hotspot van het Geopark met een Unesco logo onthullen aan de Rijkstraatweg naast Intermezzo. Bij mij praatje heb ik aandacht gevraagd voor de tweede wet van Johan Cruyff: je ziet het pas als je het door hebt. En voor augmented reality. Er zijn heel veel mensen die heel enthousiast worden over de wijze waarop het landschap in het gebied van Coevorden tot Groningen bewaard is gebleven. Maar niet iedereen wordt daar automatisch warm van. Je moet leren kijken. Daar is al veel aandacht voor, maar zal misschien nog meer moeten. Dan kun je het Geopark ook makkelijker combineren met andere toeristische en recreatieve attracties en activiteiten in de regio. Als je jongeren wil betrekken moeten we denken aan augmented reality. Elementen van het Geopark gaan meer leven als je er virtuele realiteit aan kunt toevoegen. Op de dag van de historie van Haren was al wel een andere mooie belevingsattractie voor kinderen: zelf opgravingen uitvoeren.


 

Koffiedrinken en verhalen horen van Jochem Hoekstra

Bij de onthulling van het bord van het Geopark sprak ik nog even met Jeroen Grijs, het brein achter het fietsevenement Haren-Haren. Ze zijn al weer volop bezig met interessante nieuwe elementen. We hadden het ook nog even over de prestaties van Jochem Hoekstra, een getalenteerde Harense wielrenner. Ik heb hem voor het eerst gesproken tijdens de wielerronde van Oosterhaar. Hij vertelde over zijn trainingsarbeid, zijn coaches, zijn ambities, zijn nieuwe ploeg en de offers die gebracht moeten worden voor topsport. Hij zit in de wielerploeg van o.a. Tom Dumoulin. Onlangs heeft hij in de ronde van Engeland een knappe 35ste plek gehaald. Als hij weer een keer in Haren is zal Jeroen Grijs een overleg organiseren. Zou het niet mooi zijn als we een wedstrijd hebben voor toppers voorafgaand aan de Haren-Haren? Net als bij de Vier mijl.


 

Wat ging er mis bij de Belastingdienst?

Frans Weekers moest als staatssecretaris van Belastingen aftreden omdat hij de dienst niet onder controle had. Het zou anders worden onder opvolger Eric Wiebes. Maar helaas, ook hij heeft grote moeite met de dienst. Ze zijn bezig met een reorganisatie waarbij mensen moeten afvloeien door steeds verdergaande automatisering. Er is een regeling bedacht om medewerkers vrijwillig te laten gaan. Maar de regeling is zo aantrekkelijk dat er te veel aanmeldingen kwamen. Uit betrouwbare bron blijkt dat vooral hoge ambtenaren gebruik willen maken van de regeling. De ambtenaren die voor een groot deel zelf de regeling hebben bedacht! In plaats van dat er gekeken wordt van wie men afscheid wil nemen en daar een nette regeling voor treft, kon iedereen zich aanmelden. Gevolg dat er mensen weg willen die de dienst op dit moment niet kwijt wil en waar ze eigenlijk niet zonder kunnen. Hoe stom kun je een regeling inrichten? Welnu, bij onze Belastingdienst gebeurt dat. Wat gaat er fout bij de Belastingdienst naast de stupide afvloeiingsregeling? Volgens veel ingewijden zijn het de toeslagen. Er zijn er veel en ze worden aan de voorkant eerst uitbetaald en daarna wordt nagegaan of dat terecht was. Blijkt dat niet het geval te zijn of voor een deel niet, dan moet er teruggevorderd worden. En dat blijkt in de praktijk lastig. Ook omdat er administratie bijgehouden moet worden die ingewikkeld is. Ook professor Leo Stevens, mede architect van de stelselwijziging van 2001, ziet in de toeslagen de grootste oorzaak van de problemen. Hij noemt nog een tweede. Het regime voor belasting op rendement op vermogen. Het systeem gaat uit van een rendement van 4% en dat wordt vaak niet gehaald. Dan verlaag je toch gewoon dat percentage! Hoe moeilijk kan het zijn?

 

Als twee vechten om een been, gaat de derde er mee heen

Daar moet Jacques Monasch van dromen bij de lijsttrekkersverkiezing met Samsom en Asscher. De PvdA top moet gedacht hebben dat Samsom niet opnieuw de stunt van 2012 kan uithalen. Hoe krijgen we aandacht in de media en kunnen we kiezers weer interesseren voor de PvdA? Door een lijsttrekkersverkiezing. Aboutaleb viel af, dan moet Lodewijk Asscher ingebracht worden. Lekker lang treuzelen, levert aandacht op. Maandag 11 oktober 2016 was het zover. Lodewijk gaat het doen. Op Jacques Monash was niet gerekend. Dat is de ras opportunist van de PvdA. Toen hij een tijdje heel belangrijk in de fractie was, schurkte hij probleemloos aan tegen het establishment. Toen z’n positie weer minder belangrijk werd zag hij in de lijsttrekkersverkiezing zijn laatste kans om nog iets van zijn politieke carrière te maken. Hij is de echte uitdager voor een andere koers. Samsom en Asscher zijn de grootste ondersteuners van het kabinet met de VVD. En toch moet er verschil gemaakt worden. Martijn van Dam maakte het onderscheid tussen Samsom de pragmaticus en Asscher de moralist. Dat laatste bleek deze week weer heel duidelijk bij de Wet Werk en Zekerheid en het onderwijs. Asscher heeft een hele slechte wet gemaakt, maar houdt halsstarrig vol met het moralistische verhaal: we moeten af van flexwerk. In het basisonderwijs leidt de wet tot een groot probleem. Een invalkracht die 5x bij een onderwijsgroep heeft ingevallen, moet een vast contract krijgen. Dat willen de scholen niet. Met als gevolg dat het aantal invallers opdroogt en dat klassen naar huis worden gestuurd. Met dank aan de moralist Lodewijk Asscher!


 

De ontwikkelingsdoelen van VN prachtig in beeld gebracht door kinderen

Duurzame onderneemster, Annemarie Rakhorst, heeft ervoor gezorgd dat de 17 ontwikkelingsdoelen van de VN als opvolger van de Millenniumdoelen prachtig en indringend in beeld gebracht zijn door kinderen. http://www.17doelendiejedeelt.nl/

 

De levenseinde pil

D66 heeft de levenseinde pil in het verkiezingsprogramma staan. Deze week werd de partij geholpen door de minister van VWS, Edith Schippers. Zij wil dat ook. In Nieuwsuur hadden Gert Jan Seegers van de Christen Unie en Alexander Pechtold van D66 een waardig debat over dit gevoelige onderwerp. Seegers wil dat we om mensen heen gaan staan die lijden aan het leven. Dat vindt Alexander Pechtold ook, maar hij voegt nog iets toe: als dat niet voldoende is, moet je kunnen kiezen voor waardige levensbeëindiging!  En daar ben ik het heel erg mee eens!

 

Prachtige speech van Michelle Obama

Michelle Obama had deze week een prachtige reactie op alle vuilspuiterij van Donald Trump. Ik twitterde onmiddellijk dat zij een interessante kandidaat is voor het presidentschap in 2020. Een dag later zag ik een filmpje met Barack Obama. Er zijn drie zekerheden in het leven: 1. De dood. 2. Verkiezingen en 3. Michelle Obama wil geen president van de VS worden. Zou dat over een paar jaar anders zijn? Hier kun je de speech bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=r7e3QKKOp50


 

Politieke Barometer 

Michiel Verbeek, 17 oktober 2016

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *