Michiel Verbeek

19 okt

Moeilijk dossier huisvesting Brinkschool. Onderzoek Follow the Money. De lastige start van Rob Jetten. Een fantastisch onderwijscongres. Werken aan een gezonde leefomgeving en de grote druk op mantelzorgers.

 

Nieuwe huisvesting Brinkschool

Op maandag 29 oktober zal de gemeenteraad van Haren in haar laatste raadsvergadering het lot bepalen van de Brinkschool. Gaat de verhuizing naar de Rummerinkhof door of moet de school de komende jaren op twee locaties blijven en hoe beoordeelt de raad de locatieverkenning voor nieuwbouw en de second opinion van Royal Hasskoning DHV over de verkeerssituatie? Donderdag 11 oktober had de Brinkschool een bijeenkomst georganiseerd voor ouders. 40 ouders hadden zich opgegeven, maar er kwamen meer dan 60. Het is gelukt om iedereen in een lokaal in de tijdelijke huisvesting aan de Rummerinkhof te krijgen. We hebben alle beschikbare informatie gedeeld. We hadden net het rapport van Royal Hasskoning DHV binnen. Ouders dringen erg aan op de wenselijkheid van 1 locatie. Dat werd onderwijsinhoudelijk nog verdiept door Susanne de Wit, bestuurder van de Stichting Baasis. Ouders gaven terecht aan dat de verkeerdruk op de kruising Oosterweg/Kromme Elleboog/Rummerinkhof groter wordt als ouders vanuit DHE5/6 allemaal over de Oosterweg moeten naar school. Van de huidige leerlingen van de Brinkschool komt 42% uit DHE5/6. Het wordt een spannend debat.

 

 

Rob Jetten is de nieuwe leider van D66

Ik had gedacht dat er voor een ‘tussenpaus’ gekozen zou worden om alle potentiële leiders van D66 een kans te geven zich de komende tijd te profileren. De Tweede Kamerfractie heeft een andere keuze gemaakt. Ze moeten gedacht hebben dat we nu geen pas op de plaats kunnen gebruiken, maar een helder nieuw fris geluid moeten laten horen. De peilingen geven verlies aan voor D66. Dat betekent alle hens aan dek om het onheil af te wenden. Nu moet er een draai aan de trend gegeven worden. Dat gaat niet lukken met een tussenpaus, moeten ze in de fractie hebben bedacht. Die draai moet gegeven worden door de nieuwe leider van D66: Rob Jetten. De eerste reacties op de 31-jarige nieuwe fractievoorzitter waren zeer uiteenlopend. Alexander Pechtold heeft Jetten altijd al als een groot talent gezien. We weten inmiddels dat hij een staatssecretariaat voor Rob Jetten in gedachten had. Hij zit slechts 1,5 jaar in de Tweede Kamer, maar hij maakt de indruk dat hij er al jaren rondloop. In het debat voelt hij zich als een vis in het water. Zijn loyaliteit aan de fractie en de partij is getest in het debat over de afschaffing van het raadplegende referendum. Gelukkig weet ik van hem persoonlijk dat hij dat heel lastig vond. Hij maakt soms de indruk dat hij alles kan verdedigen. Daarmee weet je niet wat hij nu werkelijk zelf vindt. Hij moet ervoor oppassen dat hij niet wordt weggezet als gladde prater zonder inhoud. In de eerste dagen na zijn benoeming deden er al veel filmpjes de ronde waarin hij handig om vragen van journalisten ging en aldoor hetzelfde verhaal opdreunde. Bij zijn eerste optreden als fractievoorzitter aan tafel bij Jeroen Pauw merkte je dat de interviewer daar last van had. Daarna volgde het interview met Frits Wester. Daarop had Rob Jetten een leuke reactie op Twitter:

Rob Jetten zal nog even aanleiding zijn voor spot om zijn ingestudeerde antwoorden, maar ik hoop dat hij de kans krijgt om zich een goede fractieleider te tonen en inspirator van het D66 electoraat. Het ‘robotachtige’ zal hij moeten afgooien en hij moet een paar goede tekstschrijvers aan hem binden voor inspirerende verhalen in zijn komende rondgang door het land. Hij zal zich moeten toeleggen om meer inhoudelijke doorwrochte verhalen en niet uitsluitend bedienen van korte marketing filmpjes op de sociale media.

 

 

Follow the Money en de nevenfuncties van de Eerste Kamerleden

De internetkrant Follow the Money heeft een interessant artikel geschreven over de nevenfuncties van de leden van de Eerste Kamer. Het wordt als heel belangrijk gevonden dat die Eerste Kamerleden nog met hun voeten in de klei staan van de dagelijkse praktijk, maar dat voordeel komt in een vreemd daglicht te staan als ze het woord voeren over kwesties in hun eigen sector en als blijkt dat al die nevenfuncties voor een groot deel pas na hun benoeming als Eerste Kamerlid op hun pad zijn gekomen. Dan begint het een beetje te lijken op ordinaire lobby. Dit staat te lezen in het artikel: Precies de helft van alle nevenfuncties die de senatoren hebben, overlappen met hun woordvoerderschap. Het gaat hierbij om in totaal 50 senatoren, wier nevenfunctie in dezelfde sector is als waarover hij of zij het woord mag voeren in de Eerste Kamer. Ons onderzoek wijst nu uit dat senatoren nog altijd vaak het woord voeren over een sector waarin ze ook een (bij)baan hebben. En ze zijn geliefd, de politici. Sterker: het lidmaatschap van de Eerste Kamer kan al snel een opstapje zijn naar een toezichthoudende of andere bestuurlijke functie. 46 procent van de (bij)banen is ná de benoeming van de senator in kwestie verkregen.

 

 

In gesprek met mantelzorgers

In de gemeente Haren wordt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. Daarnaast spreken we ook rechtstreeks met gebruikers van Wmo-voorzieningen. Maar we spreken ook regelmatig met mantelzorgers. Dat waren weer zeer leerzame en ook heftige gesprekken. Heftig, omdat er zoveel mensen in hun liefde voor hun dierbaren, zichzelf zo ongemerkt opzijzetten. Een aantal mantelzorgers spraken daarover. Een had al de ervaring van zelf onderuitgaan, anderen zaten er dicht tegenaan. We vragen in deze gesprekken naar ervaringen met de gemeente en het Toegangsteam, de beschikbare ondersteuning voor mantelzorgers en het vinden van informatie. Deze keer vroegen we ook naar wat we mee moeten geven aan de gemeente Groningen. Aandacht voor het individu en niet behandeld te worden als nummer!

 

 

Congres samen naar een gezonde leefomgeving

Woensdag 10 oktober 2018 was ik op het congres Samen naar een gezonde omgeving Van Healthy Ageing in Leeuwarden. Hier een hele korte video-impressie: https://www.youtube.com/watch?v=DRRa_fEBQcE

De hoogste baas van het ministerie van VWS (Volksgezondheid Welzijn en Sport) was de eerste spreker. Geen inleiding, maar een interview door Marijke Roskam (voor mij bekend van BNR). Hij schetste de belangrijkste taak van het ministerie: ondersteunen. Dat is niet wat het veld direct denkt bij VWS, vrees ik. Gerritsen heeft het idee dat de tijd rijp is om meer aandacht te gaan besteden aan preventie. Nu gaat 96% van de gelden naar care en cure en slechts 4% naar preventie. Misschien moet die verhouding veranderen. De ontwikkeling op het gebied van de markt voor gezondheidsomgevingen kan daarbij helpen. Het gaat dan om apps met persoonlijke informatie.

In zorg en welzijn wordt veel geklaagd over verstikkende regels en administratielast. Gerritsen zei daarvan dat 70% van die regels door organisaties zelf geschrapt kunnen worden. Schaf ter plekke af, wat niet nodig is om te handhaven!

’s Middags in een van de workshops sprak Mark Mobach, lector facilitymanagement aan de Hanzehogeschool over het belang van gezonde gebouwen. Daar kwam onderzoek aan de orde van Henk Brink over de invloed ruimtelijke condities op de kennisoverdracht in het hoger onderwijs. Zie hier voor meer informatie over dit onderzoek: https://bit.ly/2QQ8gla

 

 

 

Onderwijscongres van de NRC

Donderdag 11 oktober 2018 was ik op het onderwijscongres georganiseerd door de NRC. Het was een geweldig congres. Veel interessante sprekers, veel geleerd. Hoogtepunten: Rene ten Bos, Jelle Jolles, Lennart Graaff, Gert Biesta en Koen Timmers. Ik kom uitgebreid terug op dit congres.

 

Michiel Verbeek, 14 oktober 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *