Michiel Verbeek

02 okt

Start van de week van de opvoeding, het beheer van de openbare ruimte in Haren, de vrijwilligersmarkt, een vooruitblik op de Nationale Ouderendag, het optimisme van Ieder1, mooie en interessante filmpjes van internetartiesten en de oorlog in Syrië gaat gewoon door.

 

Ouder Kind festival bij het CJG Haren

Als een start van de week van de opvoeding (3 t/m 9 oktober 2016) organiseerde het CJG Haren een Ouder Kind festival. Ik mocht de aanwezigen toespreken bij de opening. Het CJG is een prachtige plek voor ontmoeting van ouders. De vertrouwdheid van de plek moet helpen om elkaars problemen en oplossingen uit te wisselen. Er waren kraampjes met informatie, heerlijke poffertjes, bubble voetbal en meesterverteller Guillaume Pool prikkelde de fantasie van de kinderen.

Ik heb even kunnen bijpraten met Bert Beukema over ontwikkelingen bij de Wissel en de Linde. En ik kwam iemand tegen die mij aansprak over mijn plan van de fietswinkelwagen van zeker 15 jaar geleden. Hij heeft mij de suggestie gedaan bij De Biotoop te kijken naar partijen die misschien iets kunnen doen in de realisering van het concept ‘van winkelschap tot keukenkastje’.  

 

IBOR werd uitgelegd door Jan Louwes

1x per maand is er in het gemeentehuis een projectentafel. Een medewerker, een team of een afdeling wordt gevraagd iets te vertellen over z’n werk aan de collega’s. Deze week was de beurt aan Jan Louwes van Woonomgeving.  Hij nam ons mee in de wereld van IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte). Haren doet aan kwaliteit gestuurd beheer. Het onderhoud van de publieke ruimte kent drie kwaliteitsniveaus: hoog, basis en laag. Aan de hand van een paar foto’s vroeg Jan de collega’s om te bepalen welk niveau ze zagen. Bij een aantal was het verschil eenvoudig, maar in een aantal gevallen waren er duidelijk verschillende percepties. Er wordt gekeken naar de technische staat, naar de verzorging en naar de integraliteit met de omgeving. De afdeling Woonomgeving is vindingrijk in het onderhouden van de publieke ruimte. Jan vertelde dat de gemeente Emmen hem een keer om advies had gevraagd over het onderhoud van het marmer op het Raadhuisplein in Emmen. Daar waren ze zeer blij mee. Bij de inzet van mensen bij Woonomgeving is de gewenste kwaliteit leidend. Dus niet vast een aantal keren maaien, maar zo vaak maaien als het kwaliteitsbeeld vereist. De bijdrage van Jan Louwes werd ingeleid door het prachtige nummer What a wonderful world van Louis Armstrong. Je voelde de grote waardering en trots bij de collega’s voor Jan Louwes en zijn team!


 

Het Clinton – Trump debat

Ik ben er niet om 3.00 uur voor uit mijn bed gekomen, maar heb de volgende ochtend vanaf 7.00 uur gekeken naar de opname. Vrijwel iedereen wees Hillary Clinton als winnaar aan. Dat is nog wat anders dan potentiele stemmen afsnoepen. Trump loog er weer flink op los. Het blijft interessant waarom hij daar zo makkelijk mee wegkomt. Opmerkelijk vond ik dat Donald Trump in de loop van het debat door z’n arsenaal van aantijgingen en borstklopperij heen was. Het is zeer de vraag of Trump het nog een maand volhoudt. Misschien toch te vroeg gepiekt! Laat ik een poging doen zijn verhaal samen te vatten. Mexico en China stelen onze banen. Forse belastingverlaging is het beste banenplan. Ons energiebeleid is een ramp. We hebben veel meer Law and order nodig. Ons land is een puinhoop. We moeten samen met de Navo het Midden-Oosten in en IS verslaan. Ik ben een goede zakenman en dat heeft ons land nodig. China zou Noord-Korea moeten binnenvallen. We verliezen banen en er stromen te veel migranten binnen. En ik, Donald Trump heb veel meer Stamena (uithoudingsvermogen) dan Hillary Clinton. Tegenover het verbale geweld van Donald Trump stond een standvastige, inhoudelijke en overtuigende Hillary Clinton. Trump werd nog gevraagd om zijn belastingaangifte openbaar te maken. Dat is gebruikelijk voor een presidentskandidaat. Hij wilde het alleen doen als Hillary nog 3300 emails openbaar maakt. Afgelopen zaterdag werd duidelijk dat Trump al 18 jaar op rij geen belasting betaald! Wat heeft die man het goed voor met het land!


 

IEDER1, mooi initiatief van Nasrdin Dchar en vrienden

IEDER1 is een nieuwe beweging op initiatief van acteur Nasrdin Dchar en vrienden. Een beweging die een stem geeft aan al die Nederlanders die de verschillen in de samenleving zien als een kracht. IEDER1 maakt zich zorgen om de verharding in het debat en de aanhoudende polarisatie. De persoonlijke zorgen zijn voor iedereen net even anders. Wat ons verbindt is het sterke geloof in een diverse samenleving, empathisch vermogen en de bereidheid om naar de ander te luisteren. Een ander klimaat ontstaat echter niet vanzelf. Daar moet je voor gaan staan. IEDER1 is een brede beweging van iedereen die zich kan vinden in de volgende uitgangspunten:

  • Samen | Diversiteit is een feit. Ons land bestaat uit verschillen en juist de verschillen maken ons sterk. We moeten het samen doen – hoe verschillend we ook zijn. Juist samen zijn we sterker.
  • Geen ideologie, wel idealen | IEDER1 is een progressieve beweging met een maatschappelijke boodschap. Zonder politiek stempel en niet politiek gebonden.
  • Eerlijk en genuanceerd | We schuwen de moeilijke gesprekken die bij dit onderwerp horen niet. IEDER1 zoekt naar nuance: weg van stigmatisering en versimpeling.

Mooie uitgangspunten die ik van harte ondersteun!

 

Jongerenraad zoekt nog naar juiste rol

De Jongerenraad is actief bezig, maar is ook nog zoekende. Zoekende naar betere vertegenwoordiging van de jongeren in Haren en zoekende naar beter onderzoek. Voor dat laatste gaan ze in de leer bij de collega’s in Assen. In ons reguliere overleg hebben we gesproken over het beleidsplan Sociaal Domein, het opzetten van een activiteit voor jongeren in het asielzoekerscentrum in Onnen en over de herindelingsdreiging. Vertegenwoordigers van de jongerenraad zullen net als vorig jaar weer helpen bij het realiseren van wensen van ouderen op de Nationale Ouderendag op 7 oktober. En de Jongeren stonden op de Vrijwilligersmarkt bij de mooie bus.

 

Vines, een spoken words artist en de Zaandam vlogger

In diverse programma’s was afgelopen week aandacht voor de vines van Twan Kuyper, de Nederlander die furore maakt in de Verenigde Staten. Vines zijn grappige filmpjes van 6 seconden. Zeer knap gemaakt. En dat allemaal gewoon met z’n mobieltje. Via de Belgische pedagoog Pedro de Bruyckere in een Twitterbericht kwam de aanklacht tegen het onderwijssysteem van Prince Ea langs. En in DWDD werden Ismail Ilgun en Haki niet langer als treitervloggers weggezet, maar werd hun vlogwerk serieus genomen en serieus gekeken naar wat ze doen voor de wijk Poelenburg in Zaandam. Er gebeuren zeer interessante op internet. Daar wordt soms heel wat meer naar gekeken dan een doorsnee televisieprogramma.


 

Vrijwilligersmarkt

Zaterdag 1 oktober was de traditionele vrijwilligersmarkt op het Clockhuysplein. Mooie manier om te zien wat er zoal aan vrijwilligerswerk is in Haren en een mooie gelegenheid om je op te geven als vrijwilliger.


 

Nationale Ouderendag op 7 oktober

Vrijdag 7 oktober is het weer Nationale Ouderendag. Op de website kun je nog wensen inleveren en je aanmelden om een wens in vervulling te brengen. https://haren.nationaleouderendag.nl/ . In het hele land worden er wensen van ouderen vervuld. Helaas in onze provincie alleen in Haren. De organisatie is al voor minstens 60 ouderen in de weer. Een hele mooie wens is die van iemand die graag Josef van den Berg nog een keer wil ontmoeten.

Josef van den Berg was poppenspeler en theaterman. Hij heeft heel plotseling een punt achter z’n carrière gezet. Op 12 september 1989 was in Antwerpen de Belgische première voor Genoeg Gewacht. Die middag werd Van den Berg naar eigen zeggen geroepen door God en moest hij daar gehoor aan geven. Voor de aanvang van de voorstelling zei hij tegen zijn publiek:

“Ik zal het u proberen uit te leggen. Ik hoop dat u één ding voor mij hebt en dat is respect voor mijn beslissing. Ik zal nooit meer spelen. Ik ben een werkelijkheid genaderd die niet meer te spelen is. Ik heb ontzettend lang gezocht, ben overal geweest. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie en die conclusie ben ik nu zelf, dat de zoeker zoekt, maar hij wordt gevonden. Daarom sta ik vanavond voor het laatst op de planken. Voor mij is het voorbij. Ik ga. Het ga u allen goed. Het geld wat u hebt betaald kunt u terugkrijgen bij de kassa. Tot ziens.”

Nu leeft Josef van den Berg al jaren als Kluizenaar in Gelderland. Het wordt vast een hele mooie ontmoeting!

 

La Famiglia lijkt veelbelovend

Deze week was de eerste aflevering te zien van La Famiglia, een nieuwe Nederlandse dramaserie met een Italiaans maffia sausje. La Famiglia is een spannende dramaserie over een Nederlands-Italiaanse familie die niet alleen met cultuurverschillen te maken heeft, maar ook angstvallig een geheim probeert te verbergen. De familie is heilig en voor een groot deel is er saamhorigheid, maar de corrupte handeltjes monden uiteindelijk uit in keiharde misdaad wanneer het verleden van de Italiaanse kant van de familie om de hoek komt kijken. Marloes Esposito runt samen met haar man Salvatore het Italiaanse restaurant Il Baffo. Het restaurant is 25 jaar geleden opgezet met ‘een erfenis’ van haar schoonvader Giancarlo. In ruil daarvoor mogen haar schoonvader en diens zwager Pasquale in de kelder van Il Baffo een incassobureau runnen.

 

Route Arbeid

Met staatssecretaris Klijnsma is afgesproken dat alle jongeren die van het praktijkonderwijs en VSO (voortgezet Speciaal Onderwijs) komen, in het banenregister worden opgenomen voor mensen met een beperking. In de provincie Groningen volgen ca. 1800 leerlingen praktijkonderwijs en 1400 VSO. Van het praktijkonderwijs gaat 65% naar de arbeidsmarkt en van de VSO 25%. De rest gaat richting dagbesteding. Voor de weg naar de arbeidsmarkt is er ondersteuning van gemeenten in het project Route Arbeid. Als tijdens de voorgezet onderwijsperiode geconstateerd wordt dat arbeid beter is dan doorgaan met onderwijs, dan wordt er gezamenlijk gezocht naar een werkplek. Werkgevers proberen makkelijke taken te bundelen voor een speciale baan. Met ondersteuning van de overheid kan iemand het minimumloon verdienen en worden de kosten voor de werkgever beperkt.

 

Gewoon Bijzonder

Het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’ ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Met als doel dat mensen met een (verstandelijke) beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. De gemeente Haren draait mee in een klankbordgroep van gemeenten van onder 70.000 inwoners voor dit programma van ZonMW. Afgelopen week een interessant kennismakingsgesprek gehad. Binnenkort de eerste bijeenkomst.

 

Wethouders overleg jeugdhulp

De uitvoering van de jeugdhulp gebeurt in intensieve samenwerking tussen 23 Groninger gemeenten. Vrijdag 30 september hadden we weer een bijeenkomst voor wethouders. We kregen een presentatie van de uitkomsten van onderzoek naar de sociale teams en een presentatie van C4Youth. De sociale teams zijn nog volop in ontwikkeling. Hebben de teams voldoende mandaat om te handelen? Op teamlidniveau of op teamleidersniveau? Is er voldoende budget? Hoe loopt de besluitvorming over zorgtoeleiding, regievoeren en interventies? Wordt er snel genoeg geschakeld met de expertpool? En zijn we de handelingsverlegenheid voorbij als het om veiligheid gaat? Vooral van kinderen. Het is goed dat er intensief gesproken wordt over deze vragen binnen de teams en met de teams.

 

Ja, er was ook nog herindelingsnieuws

De provincie Groningen heeft een herindelingskrant huis aan huis bezorgd. Een argeloze lezer kan daar makkelijk uit opmaken dat de herindeling al een gelopen race is. Dat is niet het geval. Lees hier meer: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/een-herindelingskrant-betekent-nog-geen-herindeling/

 

En de oorlog in Syrië gaat maar door

En de oorlog in Syrië gaat maar door en dan zijn er nog steeds mensen die graag Syriërs buiten de deur houden.


 

 

Michiel Verbeek, 2 oktober 2016

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *