Michiel Verbeek

30 sep

De gemeente Haren zal Jan Louwes enorm missen. Energiearmoede en een grand design voor de verduurzaming van de woningbouw. Emanuel Macron verdient steun voor zijn pleidooi voor een beter Europa. Verbazing over D66 in het debat over het correctief referendum. Een prachtige app voor het overbruggen van een taalbarrière. Een uitzendbureau daagt de gemeente uit. En de Blockchain Futur Trust summit.

 

Afscheid van Jan Louwes

In 1991 is Jan Louwes gestart in Haren. Mede dankzij zijn oud-collega Ubel Medema, heeft hij een aantal bedenkingen weten te overwinnen. In 2017 neemt Jan afscheid, omdat hij niet het risico wil lopen bij de gemeente Groningen te moeten werken. Hij is de man voor een overzichtelijke gemeente, waar een aanpakcultuur heerst en waar hij ruimte krijgt om de gemeenschap te dienen op zijn manier. Die ruimte krijgt hij bij de gemeente Noorderveld. Zijn nieuwe leidinggevende heeft al vaker geprobeerd om Jan naar Noordenveld te krijgen. Interessant is dat zijn nieuwe leidinggevende ooit in Haren heeft gewerkt en onder Jan heeft gediend. Het kan verkeren. Jan is mister Woonomgeving en stond altijd klaar om te helpen. Servicegerichtheid zat in iedere vezel van Jan. Wat ik het meest in Jan waardeer is dat hij op een hele natuurlijke manier met iedereen kon omgaan, zonder alleman vriendje te zijn. De medewerkers die vanuit de BWRI uit Hoogezand overkwamen naar Woonomgeving zijn heel goed opgevangen en krijgen alle steun om zich verder te ontwikkelen. Dat is een belangrijke drijfveer van Jan: mensen helpen zichzelf te ontwikkelen. Hij heeft het voor elkaar gekregen om van de nieuwe medewerkers en de bestaande ploeg weer een goed team te maken. Hij kan mensen laten excelleren op eigen niveau. En dan kon hij ook nog eens heel goed overweg met bestuurders. Mijn collega Mariska Sloot heeft dat in deze periode gemerkt, ik heb dat vooral gemerkt in mijn periode van 1994-2002 als wethouder Gemeentewerken. In die periode hebben we Diftar ingevoerd. Bij het afscheid van Jan op donderdag 28 september 2017 heeft menig spreker gerefereerd aan het avontuur Diftar. Tijdens zijn afscheidsspeech wist Jan de vele collega’s en oud-collega’s te verrassen met een T-shirt met een rake tekst voor alle aanwezigen. De gemeente Haren en veel maatschappelijke organisaties en bedrijven zullen Jan enorm gaan missen. Jan, veel plezier en succes in Noorderveld.

 

Energiearmoede en de noodzaak van een grand design

Diverse keren heb ik gedeputeerde in Groningen, Nienke Homan, geprezen over haar aanpak van de energietransitie en de wijze waarop zij gemeenten betrekt. Woensdag 27 september 2017 heeft ze de wethouders van Groningen weer bij elkaar geroepen. Nu voor het thema energiearmoede. Voor mensen met een krappe beurs is het niet zelden eating or heating. Voor de Klimaattop Noord van 9 november wil Homan graag een statement maken om iets te doen aan energiearmoede. Iedereen zou toegang moet hebben tot betaalbare energie. Iedereen in Nederland, maar zeker iedereen in de provincie Groningen, weet dat we een keer van het gas af moeten. Vanwege aardbevingsproblematiek, maar ook omdat het gas opraakt. We willen dan niet nieuwe leidingen leggen om Poetin gas naar Nederland te halen. Dus moeten we werken aan de energietransitie. De woningen spelen daarbij een belangrijke rol. Het gaat goed met de ontwikkeling van zonenergie. Het wordt zeer binnenkort de goedkoopste vorm van elektriciteit. In de particuliere woningbouw kunnen de mensen met geld al heel wat maatregelen nemen, met of zonder subsidie. Mensen met een krappe beurs zijn vaak volledig afhankelijk van de woningcorporatie. Die willen best investeren, maar kunnen niet heel snel en heel veel tegelijk. Om dat toch voor elkaar te krijgen is het nodig om de krachten te bundelen. Er zou een grand design moeten komen voor alle maatregelen voor de woningen in de provincie Groningen. En dan moet daar het geld bijgelegd worden en aan de slag. Ja, de maakbare samenleving is soms heel goed!Emanuel Macron strijdt voor meer en vooral een beter Europa

Met een groep studenten op de achtergrond hield Emanuel Macron twee dagen na de verkiezing van Angela Merkel een bevlogen speech voor een hechter en beter Europa. Eindelijk een politiek leider, die zich onomwonden uitspreekt voor de verdere uitbouw van de Europese Gemeenschap. Hier de wensenlijst van Macron:

De eerste reacties van Nederlandse politici waren wat zuinigjes. Behalve van Kees Verhoeven van D66:

 

Zo doorbreek je een taalbarrière

Deze medewerker van WaverlyLabs heeft een app ontwikkeld waarbij onmiddellijke vertaling plaatsvindt. Hij is Amerikaans en zij Frans. Met deze app en oortjes kunnen ze eenvoudig praten in elkaars eigen taal. Wat ideaal voor internationale politici of voor nieuwe Nederlanders, die ook even in hun eigen taal kunnen spreken met een begeleider/ondersteuner. Naast het oefenen van het Nederlands.

 

Ik kan D66 niet volgen in het debat over het correctief referendum

Hoe kun je als politieke partij na een decennialange strijd voor een correctief referendum vlak voor de eindstreep afhaken? Alleen omdat internationale verdragen onderdeel zijn van het wetsvoorstel. Dat is toch niet uit te leggen? Het gaat hier om een grondwetswijziging. Dat vergt twee behandelingen van Tweede – en Eerste Kamer met verkiezingen ertussen. D66 is nog steeds groot voorstander van het correctief referendum als noodrem voor burgers als ze echt vinden dat in Den Haag een verkeerd besluit wordt genomen. Maar D66 wil niet dat burgers de kans krijgen om een correctief referendum te houden over internationale verdragen. Dat is best raar in een tijd van verdergaande globalisering. Door deze opstelling heeft D66 heeft het eigen wetsvoorstel van 12 jaar geleden (Boris van der Ham, D66 en Niesko Dubbelboer, PvdA) niet meeverdedigd en overgelaten aan Ronald van Raak van de SP. Niet alleen D66 laat het correctief referendum barsten, dat doen ook de PvdA en GroenLinks. Zie ook: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/wat-is-d66-in-vredesnaam-aan-het-doen-met-het-correctief-referendum/

 

D66 en het CDA voeden de boosheid onder burgers en helpen de populisten

Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en CU wordt rond 23 oktober 2017 verwacht volgens welingelichte kringen, maar D66 en het CDA hebben deze week gezorgd voor een eenvoudig potje prijsschieten. CDA-leider Buma brak een lans voor de ‘boze burger’ in de HJ Schoo-lezing en wilde iedereen doen geloven dat hij de boosheid begrijpt en er ook iets aan wil doen. In de verkiezingscampagne heeft het CDA veel mensen aangesproken met een ferm standpunt over het eigen risico in de zorg. Dat zou naar beneden moeten, omdat uit onderzoek blijkt dat het zorgmijding in de hand werkt. En wat doet het CDA in het Kamerdebat over de eigen risico? Niet meestemmen met een forse verlaging. Leg dat maar eens uit aan de groep waar Buma net verbinding mee heeft willen maken. En D66 was opeens niet meer voor het eigen voorstel van het correctief referendum. Beide draaien zijn ongetwijfeld afgedwongen aan de formatietafel. Zou D66 nu de gekozen burgemeester krijgen? En het CDA het staand zingen van het Wilhelmus of de sociale dienstplicht?

  

Lunchen met onze ereburgers

Dinsdag 26 september 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haren een lunch genoten met de ereburgers van Haren. Natuurlijk kwam de dreiging van herindeling aan de orde. Van de ereburgers kreeg het college volop steun voor de strijd voor zelfstandigheid, maar de ereburgers pleiten er wel voor om nu al goed na te denken over het helen van wonden als er straks een besluit valt. Herindeling of zelfstandigheid. Er zal pijn en verdriet zijn bij een groep Harenaars. Bereid een aantal scenario’s voor was de suggestie.

 

Mellenshorst en Mellenshoek

De beheerder van buurthuis de Mellenshorst heeft vorige week op Facebook een noodkreet geplaatst over het werk in het buurthuis. Het loopt hem over de schoenen. Er moeten zaken veranderd worden. Het bestuur van de stichting is flink uitgedund. Wie wil het bestuur versterken? De twee overgebleven bestuursleden hebben zich afgelopen zomer druk beziggehouden met het opknappen van het oude jeugdhonk. Het is geen jeugdhonk meer, maar de Mellenshoek. Een multifunctionele locatie, waar zeker op vaste momenten iets georganiseerd wordt voor 18-minners. Alcohol wordt er niet meer geschonken. Ik heb met alle betrokkenen gesproken. Ik hoop dat ze geschillen aan de kant weten te zetten en nieuwe afspraken met elkaar kunnen maken en gezamenlijk het buurthuis weer laten floreren. Vinden wij als gemeente belangrijk, omdat wij de dorpshuizen een belangrijker rol willen geven in de infrastructuur van het sociaal domein.

 

Torion en de premie voor een participatieplaats

In de raadsvergadering van 25 september 2017 kwam de brief van de welzijnsstichting Torion aan de orde. De gemeenteraad heeft vorig jaar bij de begrotingsbehandeling een ton euro ingeboekt als bezuiniging op Torion. Die zou moeten worden gevonden langs de lijn van de inhoud. De gemeente moet helder aangeven welke producten of diensten er niet meer ingekocht worden. Daarover zijn we intensief in gesprek met Torion. Er spelen momenteel diverse onderwerpen die allemaal van invloed zijn op de nieuwe positie van Torion. Daardoor zal een deel van de bezuinigingsopdracht verschoven moeten worden in de tijd. Voor de begrotingsbehandeling moet de uitkomst van de gesprekken duidelijk worden voor de gemeenteraad. De begrotingsbehandeling is in november. De gemeenteraad wilde graag eerder geïnformeerd worden met een raadsbericht over de toekomst van Torion. Die heb ik toegezegd voor eind oktober. Na de vergadering bleek dat de raad rond die tijd al beschikt over de begrotingsstukken. Waarschijnlijk is dan een apart raadsbericht niet meer nodig.

In dezelfde raadsvergadering kwam de premie van een participatieplaats in de re-integratieverordening aan de orde. Dat is een van de instrumenten van ons team Werk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. De participatieplaats is vooral voor mensen in de Participatiewet die er al lang inzitten. Als de persoon in kwestie door de participatieplek z’n kansen op de arbeidsmarkt verbeterd kan hij of zij in aanmerking komen voor een premie van 100 euro per 6 maanden. GroenLinks raadslid Barbara Snabilé had gezien dat Rotterdam daar 500 euro voor over heeft. Zij vond de 100 euro in Haren wel erg weinig. Ik heb voor de raadsvergadering een rondje gedaan bij gemeenten. De 100 euro wordt genoemd in de modelverordening van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). In Tynaarlo wordt ook 100 euro gehanteerd, maar verder zitten heel veel gemeenten op 300 euro en Groningen en Zuidhorn op 600 euro. Barbara Snabilé kreeg de hele raad mee om de premie te verhogen naar 300. Voor de begroting maakt het niet uit. Het wordt betaald uit het vastgestelde budget voor re-integratie.

 

Aan de slag met statushouders

Een uitzendbureau heeft de gemeente uitgedaagd om statushouders te plaatsen bij werkgevers. Die uitdaging gaat de gemeente graag aan. Een groep van 25 statushouders wordt voorbereid door ons eigen team Werk op het gesprek met het uitzendbureau. We zijn erg benieuwd wat eruit komt! Onze begeleiders van statushouders krijgen van de jonge statushouders te horen dat ze het moeilijk vinden om in contact te komen met leeftijdsgenoten in Haren. Dit punt ga ik voorleggen aan de Jongerenraad. Misschien dat zij hier iets in kunnen doen!

 

Gaan de zorguitgaven nu wel of niet hard omhoog?

Ik kwam deze week dit staatje tegen:

Wat staat erbij: ‘De zorguitgaven zijn flink opgelopen’. Als je 2000 met 2016 vergelijkt dan is er volgens dit staatje een stijging van ongeveer 4 procentpunten. Dat is zeker niet schrikbarend voor een periode van 16 jaar. Kijk je naar de periode van 2008 tot 2016, dan kun je al helemaal niet spreken van flink oplopende zorguitgaven. Wil je alle cijfers zien van de onderdelen van de zorguitgaven lees dan dit bericht:

http://www.michielverbeek.nl/nieuws/de-zorguitgaven-lopen-niet-schrikbarend-op-kijk-naar-de-cijfers/

 

 

Nog even het SCP-rapport over verzorgings- en verpleeghuizen

Ik noemde vorige week het SCP-rapport over verzorgings- en verpleeghuizen. Daaruit kwam een behoorlijk positief beeld van de klanttevredenheid onder inwoners. Dat leverde een heel ander beeld op dan het verhaal van het Zorginstituut dat financieel vertaald werd naar een noodzakelijke impuls van 2 miljard in de verpleeghuizen. Woensdag 27 september 2017 legde Carin Gaemers (compaan van Hugo Borst in de strijd voor meer humane verzorging in verpleeghuizen) dat uit in DWDD. Het SCP-onderzoek is van een aantal jaren geleden. In het onderzoek werden veel mensen gevraagd die nog in een verzorgingshuis zaten. Dat is heel iets anders dan de huidige populatie in verpleeghuizen. Voor de discussie over extra geld naar de verpleeghuizen hebben we niets aan het SCP-rapport.

 

 

Blockchain Futur of trust in Den Haag

Ik had een kaartje voor het Blockchain Futur of trust summit op 28 september 2017 in Den Haag, georganiseerd door Rutger van Zuidam van Dutchchain uit Groningen met steun van het ministerie van Economische Zaken.

De opening werd verricht door Prins Constantijn, als roerganger van de StartupDelta. Ik kon helaas niet de hele dag, omdat ik per se terug wilde zijn voor het afscheid van Jan Louwes. De bijeenkomst was opgezet rondom diverse rondetafelgesprekken. Daarvoor wilde de organisatie dat iedereen de hele dag aanwezig zou zijn. Gelukkig kon ik de volgende dag uitgebreid naar de diverse sprekers kijken en luisteren op de website https://blockchaingers.org/. De directeur van het VN-voedselprogramma, Robert van Orp, legde het belang van blockchain uit in de strijd tegen honger in de wereld. Kasper Korjus vertelde over het e-residence programma van Estonia. Je hoeft niet in Estonia te leven om inwoner te worden van Estonia. Als wereldburger, reizend over de wereld kan het ook. Interessant om te zien wat dat allemaal voor mogelijkheden biedt.

Michiel Verbeek, 31 september 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *