Michiel Verbeek

25 sep

Veiligheid van kinderen moet prioriteit krijgen bij huiselijk geweld. Het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein wordt besproken met belanghebbenden en belangstellenden. Ik ga mijn steentje bijdragen als mentor van een jongere. Weer veel geleerd van gesprekken met gebruikers van de Wmo. En de Algemene Beschouwingen.

 

De 10 van Noord tegen huiselijk geweld

Donderdag 22 september 2016 was ik bij de startbijeenkomst Huiselijk geweld en Kindermishandeling regio Groningen in het Groningse Zuidwolde. In 2014 waren er meer dan 3200 meldingen van huiselijk geweld in de provincie Groningen. De bijeenkomst werd geopend door de burgemeester van Groningen, Peter den Oudsten. Alle Groninger gemeenten waren vertegenwoordigd met een wethouder, ambtenaar of een burgemeester. Het trainingsbureau De Wilde Kastanje verzorgde een prachtig gespeelde casus. Een aantal keren werd het spel stilgelegd om de bestuurders en ambtenaren vragen te stellen. Na de casus verzorgde Wicher Pattje (oud-wethouder van Groninger en voor de VNG werkzaam geweest op het terrein van huiselijk geweld) een presentatie over bestuurlijke verantwoordelijkheden op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij hield zijn gehoor voor dat de prioriteit moet liggen bij de veiligheid. En dan vooral van de kinderen. Zorg moet ten dienste staan van de veiligheid. Het moet direct duidelijk zijn wie de regie heeft bij een casus en wat de criteria zijn voor het op- en afschalen. Mattias Gijsbertsen, wethouder van Groningen, presenteerde de 10 van Noord. De basis voor een goed preventief beleid tegen kindermishandeling in het Noorden. Een samenwerking van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

 

Clientbespreking over de Wmo

Wij hebben als gemeente, samen met 17 andere Groninger gemeenten, een cliëntervaringsonderzoek over de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) laten uitvoeren door het Sociaal Planbureau Groningen. Haren scoorde bijna op alle onderdelen hoger dan het provinciale gemiddelde. Bij de vragenlijst hebben wij gevraagd of men mee wilde doen aan een gesprek over de eigen ervaringen. Dinsdag 20 september en donderdag 22 september hebben we gesprekken gevoerd. Ik vind het heel prettig om rechtstreekse ervaringen van mensen te horen. Voor gebruikers van Wmo voorzieningen is het fijn om in alle rust hun verhaal te kunnen doen. Wij leren er veel van.

 

Overleg over het beleidsplan Sociaal Domein

In december van 2016 zal de gemeenteraad van Haren het beleidsplan Sociaal Domein voor de periode 2017-2020 vaststellen. Voor de zomer hebben we een eerste concept opgesteld. Dat gaan we bespreken met het veld. Woensdag 21 september hebben we gesproken met diverse organisaties. In kleine groepjes hebben we de beleidsdoelen en de belangrijkste middelen met elkaar besproken. Voordat we met het concept aan de slag gingen hebben we gekeken naar het filmpje van Machteld Huber over positieve gezondheid. Dat is voor ons de leidraad voor de invulling van de doelen en maatregelen. Gezondheid wordt niet bepaald door de aandoening of de tekortkoming, maar door de manier waarop je ermee omgaat. Een belangrijke suggestie uit het overleg wil ik hier graag vast noemen. Maak inzichtelijk wat er allemaal is in Haren. Dat werkt aanstekelijk. Het inspireert, het bevordert samenwerking en voorkomt doublures.  

 

Ik doe mee aan het Mentorprogramma Kans050

De MJD, welzijnsstichting in Groningen, is de organisator van het Mentorprogramma Kans050. Bedoelt voor jongeren die tegen hardnekkige problemen aanlopen, die met een beetje hulp van een mentor misschien oplosbaar of behapbaar zijn. Het programma loopt in de hele provincie. Er hebben zich ruim 150 jongeren aangemeld. Welzijnsstichting Torion coordineert het project in Haren. Bij de presentatie van het project enkele weken geleden in Haren heb ik een welkomstwoord en een afsluiting mogen verzorgen. Ik was enthousiast over de opzet en de kans van slagen en heb mij aangemeld om als mentor mijn bijdrage te leveren. Woensdag 20 september kreeg ik een cursus bij de MJD. De do’s en dont’s van mentoring kwamen aan de orde. Daarbij veel aandacht voor type vragen die een gevoel van verantwoorden oproepen en de soort vragen die juist een open gesprek uitlokken. Naast het plenaire deel hebben we in kleine groepjes een casus gespeeld. Mooi om te zien dat zoveel mensen bereid zijn om zich vrijwillig als mentor in te willen zetten voor een jaar op basis van 1x in de week een gesprek. Binnenkort heb ik mijn eerste gesprek. Ben erg benieuwd. Ik hoop dat ik een beetje kan helpen om deze jongere eigen keuzes te laten maken, die hem of haar een beetje gelukkiger maakt of een beetje weerbaarder!

 

Op bezoek bij Bé Schollema

Ik ben op bezoek geweest bij mijn collega-wethouder van Loppersum, Bé Schollema. Aanleiding was het succes van energie coöperaties in zijn gemeente. Voor dat we aan de energie coöperaties toekwamen hebben we gesproken over Schollema’s ervaringen in de Verenigde Staten en een aantal landelijke politieke thema’s. En nog even het herindelingsdossier. Loppersum heeft 6 energie-coöperaties. Een van de coöperaties wilde meer dan alleen energie. Die hebben een koe gekocht om eigen duurzaam voedsel te realiseren. Inspirerende verhalen!

 

Uitstekende voorbereiding van gemeente en politie op 21 september

Het werd de dagen voor 21 september weer wat drukker op de Facebookpagina Project X-reünie. Een grote hoeveelheid politieagenten op alle invalswegen van Haren en een noodverordening hebben uitstekend gewerkt. Groepjes jongeren waren op zoek naar iets van een feest. Maar dat was er niet. Jongeren moesten allemaal hun ID tonen en waren ze met meer dan 2, dan werden ze direct aangesproken door de politie. Naast de lokale pers, was toch het NOS Journaal in de persoon van Ardy Stemerding naar Haren afgereisd. Hij vertelde dat de redactie met veel verantwoordelijkheidsgevoel heeft afgewogen of ze wel of geen aandacht zouden besteden aan het onderwerp. Er is een klein item op de website verschenen en een kort bericht in het late journaal. In de loop van de avond kwam het bericht dat er iets te doen was bij het voetbalcomplex van Gorecht en VV Haren, De Koepel. Door aanwezigheid van de politie ontstond daar ook niets! Burgemeester van Veen hield aan het einde van de avond (23.00 uur) een persconferentie buiten voor het gemeentehuis. Was een nieuw fenomeen!

 

Zou het dwaze wietbeleid in Nederland echt veranderen?

Er lijkt een meerderheid in de Tweede Kamer te komen voor het legaliseren van wietteelt. Het wetsvoorstel van Vera Bergman van D66 krijgt waarschijnlijk een meerderheid. Na de Tweede Kamer komt ook nog de Eerste Kamer. We gaan duimen!

 

Bas Jacobs wijst Mark Rutte erop dat niet zijn kabinet Nederland uit de crisis heeft gehaald!

Naar aanleiding van de miljoenennota heeft econoom Bas Jacobs op zijn eigen website een stuk geschreven over de rekening van Rutte. Hij maakt korte metten met de gedachte dat het kabinet Rutte/Asscher ons land uit de crisis heeft getrokken. Het tegendeel is waar.

 

Algemene Beschouwingen

Het ging bij de Algemene Beschouwingen weinig over de begroting voor 2017. Het ging over het taalgebruik van Mark Rutte dat minister-president onwaardig zou zijn. En over wat Nederland Nederland maakt. Siebrand Buma moet gedacht hebben als ik een keer zeg dat Rutte met zijn ‘pleur op’ uitspraak buiten zijn boekje gaat, krijg ik geen aandacht. Dus wat gebeurt er: hij rekt z’n verhaal en herhaalt voortdurend en zoekt naar kwinkslagen als het minister-presidentschap is geen hinderlijke onderbreking van twee verkiezingen. Al je het verhaal opblaast, krijg je aandacht. En dat is gelukt. Diederik Samsom heeft de financiering van het Nationaal Zorgfonds van Emile Roemer zorgvuldig gefileerd. Met als gevolg dat de aanhangers voor het Nationaal Zorgfonds alleen maar is toegenomen. Jammer dat er geen aandacht was het stimuleren van de reële economie en het voorkomen van een nieuwe bubbel door de groei van de financiële sector. Of het probleem dat in de toekomst zeer waarschijnlijk het idee van volledige werkgelegenheid niet meer realistisch is en dan misschien een basisinkomen uitkomst kan bieden. Of de vreselijke toestanden in Griekenland bij de opvang van migranten. Ingeborg Beugel vertelde daar bij Buitenhof zeer indringend over.

 

Burgers moeten meer invloed hebben bij herindeling

Marcel Thijssen, Bas Denters, Jan Lunsing en Peter van Loo willen dat burgers meer invloed krijgen bij herindeling. Lees hier over hun opvattingen tijdens het symposium Lokaal13 in Tynaarlo: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/waarom-beslissen-burgers-van-haren-niet-over-herindeling-vraagt-bas-denters/

 

Michiel Verbeek, 18 september 2016

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *