Michiel Verbeek

17 sep

Veel aandacht in de media voor de jongeren in Zaandam. Het bezuinigingsprogramma voor de begroting 2017 is bijna klaar. Mooie ontwikkelingen op het sociaal domein en eco en ondernemerschap gaan uitstekend samen! Bas Bakker laat het zien.

 

Zorgverzekeraars kunnen in het patiëntendossier

Op maandag 12 september was ik op een bijeenkomst van CMO/Stamm over samenwerken in de buurt. De samenwerking met de huisartsenpraktijk stond centraal. Voor de huisartsen, het welzijnswerk en de gemeenten is het nieuwe samenwerken even wennen. Men moet elkaars taal nog even leren kennen. En niet raar opkijken als er om 15.00 uur een overleg wordt gepland dat de huisarts dan zegt: ‘kan niet, dan heb ik spreekuur’. Interessant was ook de discussie over het over en weer uitwisselen van informatie. De huisarts kan een jongere een indicatie geven voor hulp van een specialist. Als de specialist door de gemeente is gecontracteerd, dan gaat de rekening gaat naar de gemeente. Die huisarts krijgt keurig van de specialist een terugkoppeling in het systeem van elektronisch berichtenverkeer. Twee Big-geregistreerde professionals kunnen informatie uitwisselen. Maar de huisarts kan niet zo communiceren met het welzijn en de gemeente. Op deze bijeenkomst was een sterk gevoel voor strenge afspraken over privacy. Vervolgens worden we dinsdag 13 september 2016 opgeschrikt met een uitspraak van de Tweede Kamer op voorstel van minister Edith Schippers. Zorgverzekeraars mogen in het kader van fraudebestrijding een patiëntendossier inzien. Dat gaat heel ver.

Vrijdag was ik bij het eerste Dutch-E congres over IT ontwikkelingen in Assen. Daar sprak o.a. Jeroen Sprangers van het advocatenkantoor Rein in Assen. Hij is specialist op het terrein cybercrime. Hij vond deze verruiming voor zorgverzekeraars erg link. We moeten erg oppassen met data. Als je een deel van de data hebt kun je hele foute beslissingen nemen. Sprangers vond de inzage van zorgverzekeraars in patiëntendossier duidelijk een stap te ver!

 

Bas Bakker combineert eco en ondernemerschap

Een van de hoofdsprekers op het IT-congres Dutch-E in Assen op 16 september 2016 was Bas Bakker. D66 wethouder van Economische Zaken van Assen, Maurice Hoogeveen, introduceerde Bas Bakker als een uiterst bescheiden Assenaar en een groot maatschappelijk ondernemer. Daarmee kreeg zijn verhaal nog meer impact. Het is een maatschappelijk betrokken ondernemer, die eco en ondernemerschap prachtig weet te combineren. Hij en zijn bedrijven zijn zeer gemotiveerd om bij te dragen aan een betere, gezondere en schonere wereld. Bakker maakt bij EEQO biologisch verantwoorde schoonmaakmiddelen. Daarvoor heeft hij plastic flessen nodig. Daarom werken ze samen met Waste2wear. Die maken weer kleding van gerecycled plastic. De schoonmaakproducten heten niet voor niets Rhinoc. Bakker is begaan met neushoorns en olifanten. Daarom wordt 5% van de omzet afgezonderd voor goede doelen, zoals de bescherming van neushoorns. Dichtbij huis investeert Bakker in de games van Team6. Hij is partner van de Cruyff Foundation, hij heeft een bank achtergrond en is verbonden met diverse foundations. Hij werkt samen met judoka Ruben Houkes. Zijn schoonmaakmiddelen weten bacteriën uit judomatten te halen. Een duizelingwekkend verhaal. Ik ga Bas volgen op Twitter.

 

Pim van der Feltz, directeur van Google Nederland

Pim van der Feltz was de andere hoofdspreker op het Dutch-E congres. De nieuwe tijd betekent dat we voor iedereen het juiste maken. Niet meer een product voor de grootste gemene deler. De techniek is er. Het komt er nu op aan om kansen te benutten en te investeren in maatschappelijke acceptatie. De enorme hoeveelheid data die voortdurend wordt verzameld moet helpen om steeds meer gepersonaliseerde informatie te bieden. Mensen een aanbod doen dat ervaren wordt als een relevante verrassing. Het ondernemen van nu betekent voor van der Feltz permanent experimenteren. De kleur blauw van Google wordt met regelmaat getoetst en aangepast. Bij Google worden er voortdurend leuke nieuwe dingen bedacht. De vraag is dan: waarom is dit beter dan wat er was? Als daar een bevredigend antwoord op komt, gaat het experiment los. Bij zo’n snelle opvolging van experimenten gaat er natuurlijk ook weleens wat fout. Relativerend sloot van der Feltz zijn interessante bijdrage af met de lijfspreuk bij Google: if there are not many failures, then you haven’t tried hard enough.

 

Augmented reality van Pokémon ook bij opleidingen

Augmented reality is inmiddels aardig bekend door de waanzinnige populariteit van Pokémon. Start-up Provrex gebruikt de techniek bij pilots bij de Brandweer en MacDonalds. Ik kwam ze tegen op het Dutch-E congres in Assen. Trainingen van brandweermannen is lastig en duur. Met augmented reality worden belangrijke beslissingen nagebootst. Het Scheper ziekenhuis in Emmen is helemaal gefilmd als trainingsobject. Voor de training van 16-jarigen is er een mooie opleiding gemaakt op de smartphone. Een Assens bedrijf dat opleiding en training een nieuwe dimensie geeft en aan de vooravond staat van een scale up!

 

Ondernemingsraad gemeente Haren

Ik werd deze week opgeschrikt door het bericht dat de Ondernemingsraad van de gemeente Haren in gesprek wil met gedeputeerde Patrick Brouns. Vanwege de bezorgdheid over de organisatie. Voor mij reden om de voorzitter te vragen naar de reden. Zij hebben het gevoel dat de raad en het college onvoldoende voor hun belangen opkomen. Er werd mij verweten dat ik in een raadsvergadering iets gezegd zou hebben over het aanstellen van jonge, net afgestudeerden. Dat werd opgevat als het schofferen van bestaande medewerkers. Dat was geenszins de bedoeling. Ik denk bij het vertrek van medewerkers dat het goed is dat goed gekeken wordt naar het herschikken van taken. Uiteindelijk blijft er in veel gevallen een vacature over. Het is de moeite waard om te kijken of een aantal vacatures ingevuld kunnen worden door net afgestudeerden. Het is goed voor de doorbloeding van de organisatie en het is financieel aantrekkelijk. Daar waar het kan kun je kiezen voor talent en niet voor ervaring. Ik heb behoefte aan nader overleg met de Ondernemingsraad. Ga ik organiseren.  

 

Hoop dat wethouder Emmer in gesprek gaat met de Zaanstad jongeren

Ik hoorde deze week lector Jeugdcriminaliteit, Jan Dirk de Jong, van het boek Kapot moeilijk (over de straatwaarden van Nederlandse jongeren van Marokkaanse afkomst). Het viel hem op hoe de kwestie van de jongeren in de wijk Poelenburg in Zaanstad geëscaleerd is en door alle media verslagen worden. De kwestie zelf was meer voor lokale radio en televisie en misschien Hart van Nederland, maar nadat Jeroen Pauw erover is begonnen, kan blijkbaar geen medium meer achterblijven. Interessant proces van ontwikkeling van aandacht. Ismaïl Ilgun zat aan tafel en op de tweede ring een groepje vrienden.

Jeroen Pauw wilde niet z’n invloed gebruiken om te de-escaleren, om partijen met elkaar in een rustig gesprek te krijgen. Nee, hij wilde spannende televisie. Een aantal jongens hadden een zonnebril en een petje op. Hij probeerde ze uit de tent te lokken met een grapje, daarna sneerde hij naar een van de jongens: ‘met jou wil ik niet praten, omdat ik niet goed kan zien wie er achter de zonnebril en de onder de pet zit’. Ismail maakte een hele goed indruk. Probeerde aan te geven wat er aan de hand is en gaf toe dat er ook weleens iets fout gaat als de adrenaline wat hoog opspeelt. Maar ze doen blijkbaar ook hele nuttige dingen voor de wijk. Dat blijkt wel als je de vlogs van Ismaïl bekijkt. Jeroen Pauw wilde de jongens wegzetten als lui werkschuw tuig en vroeg nonchalant wat ze de hele dag deden. Haki antwoordde: ik volg een hbo-opleiding en heb een eigen ondernemer. Oeps, Jeroen stil!

Een andere jongen gaf aan dat er een buurthuis was, waar ze bij elkaar kwamen. Dat is door de gemeente weggehaald. En toen zijn ze gaan hangen in het winkelcentrum in Poelenbrug. Een van de jongens verwoordde de diepe verwantschap tussen de jongens wel mooi: ‘Wij zijn broeders van andere moeders!’. Natuurlijk kunnen jongens in zo’n groep vervelend zijn en bedreigend. Als je iets tegen ze zegt, kunnen ze zo maar heel vervelend reageren. Dat blijkt uit de diverse filmpjes. En soms zijn ze een beetje luid, zoals de bovenbuurvrouw van de supermarkt in een vlog verteld. Dit probleem moet oplosbaar zijn. Ga met elkaar praten en zoek een plek waar ze bij elkaar kunnen komen. Ik heb mijn hoop gevestigd op D66 wethouder Dick Emmer. Het zou helemaal mooi zijn als er een werkgever is in Zaanstad is die het aandurft een aantal van die jongens een baan te geven, ervan uitgaand dat een aantal jongens geen werk hebben. Niet als beloning voor hun overlast, maar om te helpen de negatieve spiraal om te buigen.

 

Mooie initiatieven in het sociaal domein

Huisartsen, thuiszorgorganisaties en de gemeente gaan in het kader van Haren Vitaal ouderen screenen op kwetsbaarheid. Met financiering van de zorgverzekeraar worden ouderen door de huisarts benaderd met de GZIO (Groninger Zorgstandaard Integrale Ouderenzorg), een vragenlijst om het algemeen welbevinden te achterhalen. De huisarts is de regisseur in geval er een passend programma wordt samengesteld.

Samenwerking tussen Beschermd wonen, Novo, De Mikkelhorst en het Huis van de Sport heeft een sportprogramma opgeleverd voor jongeren in beschermd wonen. Geen zorgprogramma met sport vanuit een zorginstelling, maar het Huis van de Sport heeft de leiding. Het wordt dus niet primair een zorgprogramma.

Een groepje jongeren met autisme voetballen iedere vrijdag bij VV Glimmen met professionele ondersteuning. Bewegen met ontmoeting en sociale vaardigheidstraining. De gemeente ondersteunt dit burgerinitiatief.

 

Mooie cijfers in het Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Het Sociaal Planbureau Groningen heeft voor 18 Groninger gemeenten een cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. Het gemiddelde in de provincie lag behoorlijk hoog. De gemeente Haren scoorde bijna op alle punten iets hoger dan het provinciale gemiddelde. Een groot compliment voor alle werkers in de Wmo.

 

Beterr Haren en de bezuinigingen liggen op schema

Het college heeft samen met het managementteam deze week weer hard gewerkt aan Beterr Haren en het ombuigingsprogramma. Om meer flexibiliteit in de financiële huishouding te krijgen moet de spaarpot van de gemeente groeien. Of te wel de algemene reserve moet omhoog. Die kan gevoed worden met incidentele baten, maar zal ook een aantal jaren gevoed moeten worden uit exploitatieoverschotten. Dat was voorzien in het financiële programma van de coalitie van D66, Gezond Verstand Haren en CDA bij Beterr Haren. We zijn deze week goed opgeschoten. Het ombuigingsprogramma van de coalitie oplopend in 2020 tot 2,8 miljoen gaan we halen. Bij de begroting 2017 zal het college een uitwerkingsprogramma Beterr Haren presenteren.

 

Miniconferentie Zorgmonitor

Ruim 100 belangstellenden waren afgekomen op de miniconferentie Samenwerken in de buurt van CMO/Stamm over de samenwerking met de huisartsen. Voor huisartsen is de samenwerking met welzijn en gemeenten wel even wennen. Normaal doen ze alles zelf en wordt het te zwaar dan schalen ze op naar de specialisten. Nu moeten de huisartsen opschalen en afschalen en het welbevinden van patiënten bevorderen door verbindingen te leggen met welzijn of met sociale wijkteams. Op de bijeenkomsten kwamen veel praktijkvoorbeelden voorbij. Soms nog schoorvoetend, maar de samenwerking wordt steeds beter. De ontwikkeling van praktijkondersteuners en praktijkmanagers bij huisartsenpraktijken maakt de samenwerking veel eenvoudiger.  

 

Patrick Brouns op bezoek over de financiën

Gedeputeerde Patrick Brouns is donderdag op bezoek geweest om te vertellen over de betekenis van ‘financiële curatele’. Dinsdag 20 september 2016 zal GS hierover besluiten. Brouns vond het netjes om het ons daarvoor te vertellen. Alle besluiten die van invloed zijn voor de eventuele nieuwe gemeente moeten voorgelegd worden aan de gemeenten Groningen en Ten Boer en daarna aan de provincie. Binnen 10 dagen moeten de gemeenten reageren en binnen 14 dagen de provincie. Als er bezwaren zijn moeten die met redenen omkleed worden door de gemeenten. De provincie zal dan actie ondernemen. Alle activiteiten binnen een goedgekeurde begroting kunnen zonder overleg uitgevoerd worden. De controle richt zich op uitgaven, maar ook op inkomsten, verkopen onroerend goed, leningen, garantiestellingen, nieuwe financiële regelgeving enz. Patrick Brouns wilde ook horen of wij als college het herindelingsontwerp ter inzage zullen leggen. Dat gaan wij doen. En of wij willen helpen bij de voorbereiding van een informatiebijeenkomst voor burgers over het herindelingsontwerp. Ook dat zullen wij doen.

 

Twee uitgebreide interviews over herindeling

Ik heb uitgebreid gesproken met Groot-Groningen en met het Harener Weekblad. Lees hier de interviews: http://grootgroningen.com/blog/2016/09/15/haren-ziet-genoeg-kansen-om-zelfstandig-blijven-coelo-rapport-geeft-hoop/

http://www.harenerweekblad.nl/nieuws/35474/haren-onder-curatele/

Binnenkort komt Haren de Krant met een dubbelinterview van Patrick Brouns en mij.

 

Mooie cultuurimpuls in Italië

Elke Italiaan die dit jaar zijn of haar 18de verjaardag viert, krijgt van premier Matteo Renzi een cultuurbonus van 500 euro. Daarmee kunnen de jongeren boeken kopen, maar ook filmtickets en kaartjes voor concerten of toegangstickets voor nationale parken, musea en archeologische sites. Ongeveer 575.000 jongeren komen in aanmerking voor de bonus. Met het initiatief wil de Italiaanse overheid jongeren op het belang van cultuur wijzen. Door de speciaal ontwikkelde applicatie 18app op hun smartphone te installeren, kunnen de jongeren vouchers downloaden die online en aan de kassa gebruikt kunnen worden. De hele operatie kost de regering bijna 29 miljoen euro. Volgens premier Renzi herinnert het initiatief jongeren eraan hoe belangrijk cultuurconsumptie is, zowel voor zelfverrijking als voor het versterken van de samenleving. Het is een anti-terreur maatregel van de Italiaanse overheid. Het geweld van Islamitische Staat wordt beantwoord met cultuur.

 

Nederland circulair in 2050

Minister Kamp van Economische Zaken heeft samen met Sharon Dijksma, staatssecretaris van Milieu, de nota Nederland Circulair 2050, uitgebracht. Een belangwekkende nota, waar erg weinig media-aandacht voor was. Afval is de nieuwe grondstof.

 

Justus Datho Quintus

Ik zat deze week voor een vergadering over arbeidsmarktbeleid in de oude raadszaal van de gemeente Groningen. Plotseling keek ik naar de wand tegenover mij en zag het schilderij van Justus Datho Quintus (1733-1817). Hij is burgemeester van Groningen en gedeputeerde geweest. Hij keek mij streng aan in weer een week vol herindelingsperikelen. Het is toch familie. Een van de zoons van Justus Datho was Willem Jan Quintus (1778-1839). Hij was advocaat, notaris en lid van de Tweede Kamer. Hij had 10 kinderen, waaronder Roelof Antonius Quintus (1816-1894). Hij is burgemeester van Oldekerk en Zuidhorn geweest). Zijn kleindochter was Henriette Quintus. En dat was mijn grootmoeder. Het Quintusbos in Glimmen is naar deze Roelof Antonius Quintus vernoemd.

 

Tim Kaine als Hillay even niet beschikbaar is

Toen Hillary Clinton even uit de running was met longontsteking kwam er wat meer aandacht voor Tim Kaine, de kandidaat voor het vice-presidentschap. Reden om een toespraak te gaan bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=5nxGbAGZMkU

 

Michiel Verbeek, 18 september 2016

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *