Michiel Verbeek

17 sep

Lex van Hoefsloot en zijn bedrijf Lightyear werken aan een mooie toekomst voor ons allen. Waarom gaan niet veel meer ouderen wonen als Hestia? René Paas is onder de indruk van de financiële prestaties van Haren. Haren vol Energie krijgt tweede kans. Ken je het concert voor Bangladesh nog?

 

Bij Hestia staat aan de wand: De omgeving van de mens is de mens

Zaterdag 16 september 2017 was ik aanwezig bij de officiële start van de Hestia woongroep in Haren. Ze hebben een prachtige stek gevonden bij het Anjerplein in Oosterhaar in Haren. Ze zijn 11 jaar onderweg geweest om dit resultaat te bereiken. Voor de bijeenkomst waren mensen van het allereerste begin (aantal wonen inmiddels ergens anders) en oud-bestuurders uitgenodigd, maar ook de gemeente, Woonborg en de adviseur Nico van den Dool. Bij de woongroep zijn de bewoners van 18 sociale huurwoningen en 3 koopwoningen betrokken. De koopwoningen zitten in een ander appartementenblok. In het blok met sociale huur is een appartement door Woonborg ingericht als gezamenlijke ruimte. Een mooie manier van wonen voor ouderen. Plek voor je zelf, maar toch ook samen. In de kamer hangt een bordje met de tekst: De omgeving van de mens is de mens.

 

Privacy in het sociaal domein

De Rekenkamer Haren heeft onderzoek gedaan naar privacy in het sociaal domein. Wat is erover opgeschreven en hoe wordt er in de praktijk mee gewerkt. Het rapport stond geagendeerd in de raadscommissievergadering van 11 september 2017. Ik had de meest recente informatie verzameld op het gebied van IT-systemen, afspraken binnen ons ToegangsTeam (regisseurs voor complexe en geïntegreerde kwesties) en beleidsmedewerkers. Een aantal documenten dienen geactualiseerd te worden, maar de bewustwording van de gevoeligheid rondom persoonsgegevens wordt sterk beleefd en goed naar gehandeld in de praktijk. De commissie wilde graag een brief van het college als reactie op de bevindingen en de aanbevelingen van de Rekenkamer. Die komt er. Op 18 oktober komt er een overleg tussen raad, college en de Rekenkamer. Ik heb de ASD (Adviesraad Sociaal Domein) ook uitgenodigd voor het overleg.

 

 

Rene Paas onder de indruk van Haren

Vrijdag 15 september 2017 was de commissaris van de Koning, René Paas, op bezoek in Haren. Het college heeft eerst met de commissaris gesproken over herindeling, onderwijshuisvesting, de financiën, de brandweerkazerne, het organisatieontwikkelproces en het sociaal domein. We hebben de commissaris vervolgens meegenomen naar het terrein van klooster Yesse, naar de Harener Holt, De Biotoop en De Hub (het plan de oude zusterflat van Beatrixoord van Beschermd wonen in combinatie met huisvesting statushouders, studenten, parenthousing en bedrijfjes passend bij zorginstellingen in de omgeving). Bij klooster Yesse kregen we uitleg van Annemieke Bos en Hein Bekenkamp. Als cadeautje hadden we hier het boek Verborgen erfenis van klooster Yesse van de hoofdredacteur van onze lokale Haren de Krant, Hein Bloemink, bij ons. Was ook een beetje voor de verjaardag van René Paas, de dag na het bezoek. Het was fijn te horen dat de commissaris de gemeente een compliment gaf voor de wijze waarop Haren de financiën aan het verbeteren is. Hij constateerde veel activiteit en veel moois in Haren. Na de rondleiding heeft de commissaris bij de lunch gesproken met raadsleden.

 

 

Heel veel ouderen wonen nog zelfstandig

Van de 85-89-jarigen woont driekwart nog steeds zelfstandig. Bij de 90-95-jarigen is dat nog altijd 60 procent. Pas boven de 95 jaar woont een meerderheid van 57 procent in een verzorgings- of verpleeghuis. Het aandeel personen dat in een zorginstelling of verpleeghuis woont is in Nederland hoger dan in andere Europese landen, al daalde dat percentage de laatste twee decennia wel: van 20 procent van de 80-plussers in 1980 tot 14 procent in 2010.

 

Bevordering duurzaamheid bij particuliere woningbezitters

De gemeente Haren heeft een reserve van 100.000 euro voor de bevordering van energiebesparing en duurzaamheid bij bestaande woningen. Deze gelden zijn voor dit doel opzijgezet vanuit het woningplan DHE (Haren Noord). Het college heeft lange tijd gezocht naar een goede besteding. Een subsidieregeling was niet echt mogelijk. Laten we zeggen dat alle woningen (ca. 9000) in aanmerking zouden kunnen komen, dan is dat nog geen €12 per woning. Als we de criteria strenger maken en je zou je beperken tot zeg eens 2000 woningen, dan is dat per woning €50. Dat is dus niet de weg. We zochten een methode waarbij mensen elkaar zouden aansteken. We weten uit de ontwikkeling van zonnepanelen dat mensen vooral geïnteresseerd raken als ze bij de buren de panelen op het dak zien en van hun horen dat het voordelig is. Peer to peer contact en vertrouwen. We weten uit onderzoek dat competitie en geldprikkels een positief effect kunnen hebben, maar recent onderzoek laat zien dat het sociale aspect van dingen samendoen goed werkt. Het college heeft samen met Challenge Solutions het plan Haren vol Energie opgesteld. Het samendoen zit volop in het programma, maar ook het idee van Eigenaarschap. We gaan niet voorleggen wat verstandig is, maar we gaan op zoek naar eigen wensen en doelen. Om vervolgens daar afspraken over te maken. Dat proces moet energie opleveren voor de deelnemers en uiteindelijk meer duurzaamheid in de gemeente. Veel leden van raadscommissie waren nog helemaal niet overtuigd, maar wilden wel doorpraten over de plannen met de fractiespecialisten en de uitvoerders van het plan. Dat gaat gebeuren.

 

Niels Faber

Erg interessant gesprek gehad met Niels Faber. Woonachtig in Haren en werkzaam als docent op het gebied van duurzaamheid aan de Hanzehogeschool en verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Drie belangrijke onderwerpen stonden op de agenda: Duurzaamheid, Noorden Duurzaam en Blockchain. Ik heb Niels Faber voor het eerst gezien bij een bijeenkomst van Ondernemend Haren. Hij hield daar een lezing over duurzaamheid. Hij is ook betrokken bij een tafel bij Noorden Duurzaam over indicatoren. Wat hij constateert is dat er heel veel initiatieven zijn op het gebied van duurzaamheid, maar zoveel initiatieven iedere keer opnieuw het wiel uitvinden. Zou Noorden Duurzaam daarbij kunnen helpen? Uitgebreid hebben we gesproken over blockchain en de gerede kans dat deze nieuwe technologie een grote verandering gaat opleveren in onze sociaaleconomische orde. Hij tipte het boek van Melanie Swan over blockchain en adviseerde mij op concrete ideeën uit te werken om op een blockchain te zetten. De technische vertaling volgt dan wel. Huiswerk maken dus!

 

Er wordt geleerd van eerdere rampen, maar het is nog niet voldoende

Avond aan avond zijn we geconfronteerd met vreselijke beelden van de ravage die de orkaan Irma heeft aangericht. Bij de Kaapverdische eilanden (ten oosten van Senegal in Afrika) is de orkaan ontstaan. Daarna is de weg afgelegd naar Florida in de Verenigde Staten. Onderweg heeft Irma tal van eilanden, waaronder Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius, verwoest. Veel eilanden zijn gewend aan orkanen, maar een categorie 5 orkaan was nieuw. De verwoestingen en de acties deden mij terugdenken aan Bangladesh en het concert van George Harrison. De bevolking (van toen nog Oost-Pakistan) was zwaar getroffen door hongersnood als gevolg van de orkaan Bhola uit 1970 met tegen de 500.000 doden. Sindsdien zette Bangladesh, met hulp van de internationale gemeenschap, een groot preventieprogramma op touw, met dijken, waarschuwingssystemen, evacuatieplannen en schuilplaatsen. Toen in mei 2017 Mora door Bangladesh raasde, richtte die orkaan toch grote verwoestingen aan, maar bleef het dodental beperkt tot achttien. We gaan vooruit, maar het is wel een schrale troost voor alle getroffenen. Laten we hopen dat alle slachtoffers snel de nodige hulp krijgen, dat de wederopbouw voortvarend ter hand genomen wordt en dat er meer actie komt om klimaatverandering tegen te gaan!

 

Waarom DWDD verreweg de beste talkshow is

Ik kijk graag en regelmatig naar Pauw, Jinek, RTL Late Night, RTL Summer Night en DWDD. Jeroen Pauw en Humberto Tan en Matthijs van Nieuwkerk zijn net weer begonnen aan een nieuw seizoen. De programma’s van Jeroen Pauw en Humberto Tan zijn eigenlijk weer precies hetzelfde als het vorige seizoen, al is de vervanging van Marieke Elsinga is nog geen succes. Ook DWDD kent ook z’n vaste onderdelen en z’n rappe ritme, en toch verrast het bij voortduring. Wisseling van de sidekicks, de fladderende ode aan Willem Wilmink, een college met een zaal vol studenten, de Belgische regisseurs, een groot koor, nieuwe jonge muzikanten, altijd Robert Dijkgraaf als hij in Nederland is, een variant op het aan tafel zingen met verzoeken, spannende nieuwe ontwikkelingen als de zonauto van Lex Hoefsloot van Lightyear. En we zijn nog maar net begonnen. Diep respect voor de redactie en presentator.

 

Nienke Homan betrekt wethouders bij de grote energietransitie

Gedeputeerde Nienke Homan is de eerstverantwoordelijke voor de energietransitie in het provinciebestuur van Groningen. Zij is er erg goed in om gemeenten direct te betrekken bij die energietransitie. Op vele fronten werkt zij aan samenwerking. Woensdag 13 september hebben we gesproken over gezamenlijke inkoop van duurzame energie, het succes van de Gresco en de mogelijkheid om samen voor heel weinig geld openbare laadpalen te realiseren voor elektrische auto’s.  De Gresco (Groningen energy serving company) is de organisatie voor de verduurzaming van overheidsgebouwen.  De huidige kosten voor onderhoud wordt ingebracht in de Gresco. Vervolgens wordt met dat geld een maximale verduurzaming gerealiseerd.  

Michiel Verbeek, 17 september 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *