Michiel Verbeek

16 sep

Moeilijk debat gehad in de gemeenteraad van Haren over de invulling Haderaplein en een debat over de verhuizing van de Brinkschool met veel suggesties en veel insprekers. De week afgesloten met een prachtig familieweekeinde aan het Ermerstrand.

 

 

Haderaplein

De invulling van het Haderaplein zal niet meer afgerond worden door de gemeenteraad van Haren. Het college heeft alle betreffende documenten aangeleverd en is van mening dat het voorliggende voorstel spoort met de kaderstelling uit 2012. Na de vaststelling van die kaderstelling kwam om allerlei redenen de klad in project. Pas in 2016 heeft er weer een debat plaatsgevonden in de raad en zijn de kaders van 2012 herbevestigd. In 2017 is een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Op basis daarvan is een Programma van Eisen opgesteld en is de Europese aanbesteding gestart. Dat heeft in december 2017 een winnaar opgeleverd en in februari 2018 is een voorlopig koopcontract getekend tussen de gemeente en de winnaar van de aanbesteding, Explorius. Er was nog één hobbel te nemen voor start bouw en dat is de goedkeuring van het definitieve bestemmingsplan. De verwachting was dat het een formaliteit zou worden, maar dat pakte anders uit. De meeste raadsfracties willen geen goedkeuring geven aan bestemmingsplan. Een aantal fracties vinden dat er niet aan alle kaders is voldaan en een aantal fracties accepteren geen uitvoering zonder een integraal plan voor parkeren en ontwikkeling centrumvisie. De oproep van het college om amendementen in te dienen of een motie zijn niet geaccepteerd door de raad. De kans is groot dat de gemeenteraad van Haren in meerderheid het voorliggende bestemmingsplan op 24 september 2018 niet zal goedkeuren en dat daarmee de planvorming van voren af aan begint. Maar dan wel door Groningen voorbereid en door Groningen vastgesteld.  

 

 

Brinkhorst en Rummerinkhof

De gemeenteraad heeft het Integraal Huisvesting Programma voor de periode 2019-2022 met de huisvestingsplannen voor de Harense scholen al in het voorjaar goedgekeurd, met voor een onderdeel een randvoorwaarde. Dat was voor de verplaatsing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof. De gelden voor de renovatie komen alleen vrij als er een goede oplossing komt voor de verkeerssituatie en het parkeren. Het college had een voorstel ingediend met een oplossing voor de verschillende problemen. De plannen hebben veel reacties opgeleverd van ouders van kinderen op de Peter Petersenschool (naast de nieuwe van de Brinkschool), maar ook van ouders van kinderen van de Brinkschool en de directies en de medezeggenschapsraden. De raadscommissie kon zich wel iets voorstellen bij de locatie als best mogelijke op korte termijn, maar de oplossing voor het verkeer werd nog niet als afdoende gekenschetst. Het college heeft goed geluisterd naar de insprekers en de raadsfracties en zal met een aangepast voorstel naar de raad op 24 september komen.

 

 

Gesprek met Gert Biesta

Ik besteed regelmatig aandacht het gedachtegoed van pedagoog Gert Biesta. Hier voor de liefhebber een mooi gesprek op De Correspondent van Lex Bohlmeijer met Gert Biesta: https://decorrespondent.nl/8676/podcast-onderwijs-moet-opleiden-tot-een-volwassen-omgang-met-vrijheid/10228830480-4dd116e9

 

 

SP en VNO/NCW willen de sociale werkplaats terug

Het is gelukt om het onzalige plan van staatssecretaris Tamara van Ark voor loondispensatie van tafel te krijgen. Iedereen met of zonder beperking heeft recht op het minimumloon. Dat een werkgever niet meer loon wil betalen dan passend bij de geleverde prestatie is logisch. Het verschil zal door de overheid betaald moeten worden als loonkostensubsidie.

 

 

Familieweekeinde op het Ermerstrand

Mijn schoonfamilie is een hechte familie met veel samenzijn op Kerstdagen, verjaardagen en Oud en Nieuw, maar een heus familieweekeinde was er nog niet. Twee nichten hebben het initiatief genomen om met de hele familie een weekeinde naar het Ermerstrand te gaan. Het was een groot succes. We zaten met 20 man in The Lake Side aan het Ermerstrand in Erm.  

Het is wel een tijdje geleden, maar we hebben jarenlang in Erm gekampeerd. Een vakantie met een griotere groep en veel aanloop. In die tijd werd er veel gewaterskied. Dat mocht in dit weekeinde niet ontbreken. Mijn taak was filmen, fotograferen en zo nu en dan skies helpen dragen als er toch iemand viel en een stuk moest teruglopen naar de startplaats.

’s Morgens op bezoek geweest naar de molen Zeldenrust in Zuidbarge. De molen is al jaren in het bezit van de neef van mijn vrouw. ’s Avonds werd er gezongen met ondersteuning van het gitaarspel van mijn neef Maarten en soms meezingen op Spotify muziek met tekst op de mobiel.

En we hebben het spel 30 seconds gespeeld. Bij spellen als RISK, Monopolie of Trivial Pursuit wisten de ouderen vaak te winnen, maar bij 30 seconds komt het aan op snelheid en vragen over muziek en mensen van nu. De jongeren waren absoluut beter!

 

 

Geen kinderpardon

Vorige week werd het positieve verlossende woord gesproken door staatssecretaris Mark Harbers voor Lili en Howick. Deze week was er een Kamerdebat over de nog ca. 400 kinderen in vergelijkbare situaties. D66 en CU wilden heel graag meegaan met de oppositie om een fatsoenlijke oplossing te vinden voor deze kinderen, maar VVD en CDA zien dat niet zitten en houden D66 en CU aan het regeerakkoord. Er zal eerst een nieuwe Lili of Howick moeten komen en veel druk vanuit de samenleving om weer een beetje trots te kunnen zijn op Nederland die de rechten van kinderen hoog in het vaandel heeft en daar in de praktijk uiting aan geeft.

 

 

Regionale Energie Strategie

Woensdag 12 september was ik aanwezig bij de bijeenkomst op het provinciehuis over de regionale uitwerking van het Klimaatakkoord. In 2015 is in Parijs het internationale klimaatakkoord gesloten. Nederland ondersteunt dat akkoord. Daar zal een concreet uitwerkingsprogramma op geformuleerd moeten worden. De provincie Groningen wil graag vooroplopen op weg naar een hele duurzame, gasloze samenleving. Gedeputeerde voor de energietransitie, Nienke Homan, heeft plannen gemaakt voor de provincie Groningen op basis van het nationale klimaatakkoord wat weer een uitvloeisel is van het Parijsakkoord. Zij benadrukte de noodzaak om met elkaar de klimaatdoelen te halen, maar er moet wel iets gebeuren om in 2030 al de eerste ambitieuze gehaald te hebben. Ik stelde voor om de provincie Groningen en de gemeente Groningen de leiding te geven in de energietransitie. Zij hebben de meeste kennis, de meeste mensen en de ingangen bij andere overheden en kennisinstellingen. Laten zij nagaan wat er in alle gemeenten al gebeurt, om vervolgens na te gaan wat we tekortkomen. Daar zal vervolgens actie op ondernomen moeten worden. Een groot aantal van mijn collega-wethouders vond dat een beetje te vergaand. Als we werkelijk wat met elkaar willen bereiken dan moet en er krachtig leiding worden genomen in de energietransitie. Niet dat de provincie en de stad overige gemeenten gaan voorschrijven, maar laat ze coördineren, faciliteren en stimuleren.

 

Michiel Verbeek, 16 september 2018

 

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *