Michiel Verbeek

10 sep

De film Jesse portretteert niet echt een inhoudelijke new kid on the block! Sybrand Buma pleit voor meer gemeenschapszin maar zegt niets over concrete politieke uitwerking. Toch leuk om het artikel van de strijd van Haren te zien in de papieren versie van Elseviers Weekblad.

 

Strijd tegen grote broer

Deze week stond het artikel van Carla Joosten ook in de papieren versie van Elseviers Weekblad.

 

Jesse en Sybrand hebben niet zoveel te bieden

Het is altijd interessant als een politicus tijd neemt om iets te vertellen over z’n opvattingen en plannen voor Nederland. Menigeen verwachtte dat de film Jesse over Jesse Klaver daar een beetje aan zou voldoen. Helaas. Ik vond het een nietszeggende film en denk dat het Klaver geen goed heeft gedaan. De afkomst van Klaver kennen we nu wel en we weten dat je nooit moet laten aanpraten dat iets niet kan. Nu wil ik iets weten over zijn analyses van maatschappelijke ontwikkelingen en zijn plannen voor Nederland en hoe hij daar meerderheden voor gaat winnen. We weten nu wel dat hij eigenlijk heel teleurgesteld was over de verkiezingsuitslag. Hij had op veel meer gerekend. Of Jesse Klaver de oppositieleider op links gaat worden als het nieuwe kabinet er zit, is nog zeer de vraag. Ik heb niets gezien van hoe hij partijen gaat binden en overtuigen. Misschien moeten we wachten op Jesse2!

CDA-leider, Sybrand Buma, heeft met de HJ Schoo lezing een visitekaartje afgegeven. Ik heb de lezing gekeken op Politiek 24 en nagelezen in Elseviers Weekblad. Buma sprak de lezing mooi uit. Toonde zich regelmatig van zijn grappige kant en hield een zeer belezen speech met veel citaten en verwijzingen. Dat had ik nog nooit zo sterk bij Buma gemerkt. Misschien heeft hij een zeer belezen speechschrijver! Aan het einde van de speech probeerde ik na te gaan wat nu precies zijn punt is en wat zijn oplossingen zijn voor de grote problemen van deze tijd. Die benoemde Buma al vroeg in zijn speech: globalisering, klimaatverandering, digitalisering, robotisering, de vastlopende verzorgingsstaat, immigratie en het opkomende radicalisme. Hij vergat nog het voedselvraagstuk en de groeiende ongelijkheid. Over die onderwerpen heeft hij helaas geen visie gedeeld en nog geen begin van een aanpak. Het zijn verwarrende tijden, constateerde Buma. Er zitten overal breuklijnen in de samenleving. Tussen oud en jong, tussen autochtoon en allochtoon, tussen hoger en lager opgeleiden, tussen kansrijken en kansarmen. En tussen tevreden en boze burgers. Vervolgens neemt Buma het op voor de boze burgers. Het zijn eigenlijk gewone burgers die steeds meer tegen muren aanlopen. Ze willen allemaal een baan, maar zien dat de baan vergeven is aan een immigrant of een Oost-Europeaan. De opleiding van de kinderen is te theoretisch geworden en de verruwing van de samenleving komt met grof geweld via de televisie in de huiskamer. Ze hebben grote zorgen over immigratie’. Ik weet niet zo goed welke ‘boze burgers’ Buma voor de bril heeft. Ik denk dan aan de schreeuwers tegen de komst van een asielzoekerscentrum en veel van de stemmers voor Brexit, voor Trump en tegen een verdrag met Oekraïne. Voor Buma zijn de boze burgers de gewone burgers waar hij voor op wil komen. Maar of hij deze doelgroep aanspreekt is maar zeer de vraag. Ik geef Wilders en Baudet meer kans. Buma ziet dat anders, want die zien wel problemen, maar hebben geen oplossingen. In de hele tekst van Buma, missen die ook pijnlijk! Buma richt zich tegen de idealen van de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Hij hekelt het op de ratio gebaseerde vooruitgangsgeloof. De maatschappijordening op deze waarden heeft een grondige herijking nodig. De absolutering van de Franse Revolutie waarden moet volgens Buma plaatsmaken voor meer gemeenschap. En dan gaat het om rechten en plichten. Het individu moet helemaal niet op een voetstuk, maar de opdracht krijgen om te dienen. Het vereist bescheidenheid. Collectieve waarden zijn het wapen tegen verwarrende tijden. Dat is de uitdaging van de toekomst. Dat wordt het nieuwe samenlevingsdenken. Ik bleef een beetje verweesd achter. Ik begrijp heel goed het pleidooi voor meer gemeenschapszin, maar ik verwacht van politici dat zij concrete uitwerkingen geven op de grote maatschappelijke problemen en uitdagingen. Niets van dat alles bij Buma. Uit onderzoek van o.a. Motivaction weten we dat in de afgelopen 25 jaar er een groep van zo’n 30% in het electoraat zit die geen geloof meer heeft in de grote stromen in de politiek (het establishment). Die zoeken de flanken op. Veel stemmers op Trump hadden geen enkel vertrouwen in een beter leven onder Clinton. Sterker nog een grote groep haatte Clinton. Dan krijg je het effect van ‘the enemy of my enemy is my friend’. En gedachten van ‘laat ik maar een gokje wagen’. Slechter wordt het niet. De middenpartijen zullen meer moeten presteren dan ze in de afgelopen jaren hebben gedaan. Ik vrees dat de lezing van Buma daar niet veel positiefs aan bijdraagt. Liberalen en sociaalliberalen weten maar al te goed dat het individu zich alleen goed kan ontwikkelen als die zich op een goede wijze verhoudt tot de gemeenschap. Als in het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en CU een beetje meer aandacht komt voor het stimuleren van gemeenschapszin dan worden we allemaal blij. Nu de economie weer behoorlijk aantrekt en de verzorgingsstaat niet mee ontwikkelt, moeten we beducht zijn het fenomeen van ‘private rijkdom en publieke armoede’. Laat daar het nieuwe kabinet maar eens de tanden op stuk bijten!  

 

Commissie Werk en Inkomen

Vergaderingen van de VNG-commissie Werk & Inkomen zijn altijd de moeite waard. We hebben gesproken over de inzet van de VNG bij het nieuwe kabinet. Het gaat dan om versterking van het lokaal bestuur, de energietransitie, de inclusieve samenleving, de informatiesamenleving en veiligheid. Vertegenwoordigers van de commissie hebben regelmatig overleg met het kabinet over de vergoeding van de kosten van de uitkeringen bijstandsgerechtigden aan gemeenten. Door de gehanteerde objectieve maatstaf mag het sommetje voor alle gemeenten samen wel kloppen, maar voor een aantal gemeenten pakt het systeem heel erg slecht uit. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn, maar een goede oplossing is nog niet in zicht!

In de commissie is veel aandacht voor schulden, armoede en het bestrijden van armoede. Binnenkort spreekt een delegatie op een miniconferentie over schulden in een topberaad inkomensondersteuning. Ik heb de delegatie nog meegegeven om aandacht te vragen voor iets als het ‘individualiseringsbeginsel’. Als de regelgeving tegenstrijdig is moet er gewoon met gezond verstand gehandeld kunnen worden op basis van de feiten en omstandigheden. Correspondent journalist Jesse Frederik is samen met de makers van de documentaire Schuldig een campagne gestart ‘Schuldvrij’. Een verbinding lijkt me zinvol. En mijn derde punt was: vraag aandacht voor de mogelijkheden van blockchain. Met geprogrammeerd geld kun je betalingen van vaste kosten makkelijker reguleren.     

 

Mooi filmpje voor zelfstandigheid

Omdat het zo’n mooi filmpje is. Gemaakt door het Harense We ShootIt. Het parlement zal in het najaar beslissen over de toekomst van de gemeente Haren.

https://www.youtube.com/watch?v=_r7VKZe6OzE&list=PLLRpyh9d5ZYdI2mMtiMKqzdm6B-iR8aw_&index=2

 

Backpacken van ome Duo.

Er wordt door studenten geleend om op vakantie te gaan en om rente van te genieten. Met blockchain krijgt een student geprogrammeerd geld. Dat is alleen inzetbaar voor de studie.

 

Klimaatcrisis is watercrisis.

Negen van de tien natuurrampen zijn watergerelateerd. Tussen 1995 en 2015 richtten wind en water wereldwijd voor 1.700 miljard dollar schade aan, schat de VN. Zonder water geen energie en geen voedsel. Te veel water en toenemende ‘extremen’ gaan gelijk op met veel te weinig water; periodes van droogte gaan gelijk op met vluchtelingenstromen en conflicten. Terwijl we de natuurlijke watervoorraad in moordend tempo uitputten, bedreigt zeespiegelstijging onze steden en delta’s.

 

Vast contract en een redelijke ontslagregeling

De werkgevers en werknemers komen er niet uit om een behoorlijk pakket aan maatregelen af te spreken over de arbeidsmarkt, terwijl het een eenvoudig op te lossen probleem is. Iedereen krijgt na een proefperiode direct een vast contract. Werkgevers krijgen de mogelijkheid om een werknemer te ontslaan volgens de kantonrechtersformule met een maximum van 2 jaarsalarissen. 

 

Blockchain biedt erg veel mogelijkheden

Ieder kind krijgt de beschikking over geprogrammeerd geld voor studie. Bijvoorbeeld 2 jaar voorschools, 8 jaar basisschool, 7 jaar voortgezet onderwijs en 6 jaar hoger onderwijs. Het geprogrammeerde geld kan alleen uitgegeven worden bij gecertificeerde instellingen. Het geld is beschikbaar in jaartranches vanaf een bepaalde leeftijd. En uitsluitend voor een persoon. Een inschrijving op een school betekent het vrijkomen van de gelden voor die school.

 

Milieudefensie wint belangrijk proces tegen de Staat

De Nederlandse staat moet onmiddellijk maatregelen treffen om luchtvervuiling aan te pakken op plekken waar die de Europese norm overschrijdt. Dat heeft de rechter op donderdag 7 september 2017 in kort geding bepaald in een zaak die was aangespannen door Milieudefensie. Na de grote Urgenda overwinning een tweede belangrijke rechterlijke overwinning voor meer en beter klimaatbeleid.

 

Nog een goede uitspraak van een rechter

Hongarije en Slowakije moeten tegen hun zin asielzoekers overnemen uit Griekenland en Italië. Het bezwaar dat de twee landen hadden aangetekend tegen de verplichte EU-herverdeling is woensdag 6 september 2017 door het EU-Hof in Luxemburg verworpen. Het Hof volgt daarmee de eerdere uitspraak van advocaat-generaal Yves Bot. Die oordeelde in juli al dat de verplichte spreiding van asielzoekers over de EU-landen via een tijdelijk quotastelsel een wettige maatregel is. In september 2015 besloten de lidstaten om 120.000 migranten (merendeels vluchtelingen uit Syrië) die in Griekenland en Italië zaten, te verdelen over de andere lidstaten. Als onderdeel van het EU-herverdelingsmechanisme dat de druk op die landen moet verminderen, werd besloten vluchtelingen te verdelen over lidstaten van de Unie naar rato van nationaal inkomen, de grootte, het werkloosheidscijfer en het aantal reeds aanwezige asielzoekers.

 

Omgevingszorg voor dementerenden

Volgens geriater Anneke Van der Plaats is ook met dementie goed te leven, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. ‘Als de mensen om hen heen goed weten hoe ze met de ziekte om moeten gaan, als alles erop wordt ingericht, dan is er niks aan de hand. Dan zie je dat mensen met dementie zich “normaal” gedragen.’ Omgevingszorg. Zorg voor herkenbare dingen. Een koord op het toilet. Duidelijke aanwijzing waar het toilet is. Een houten bruine of zwarte wc-bril zijn herkenbaar van vroeger. De hersenziekten die dementie veroorzaken, helpen het bovenbrein langzaam maar zeker naar de knoppen,’ zegt Van der Plaats. Met legio gevolgen: mensen met dementie beginnen van alles te vergeten. Maar geleidelijk krijgen ze ook moeite met het zien van contrasten, verliezen ze zaken als zelfkennis, logisch redeneren, het vermogen om verbanden te leggen tussen oorzaak en gevolg, om initiatief te nemen, hun emoties en impulsen onder controle te houden. Ook krijgen ze last van hun evenwicht, kunnen ze moeilijk communiceren en zich steeds lastiger concentreren. Zorg voor een positieve omgeving van een dementerende: Als die gevoelens angst, verdriet of verwarring zijn, kun je dus negatief gedrag verwachten. Als die gevoelens blijdschap, geluk of geborgenheid zijn, dan krijg je positief gedrag. De crux is dat die gevoelens te sturen zijn door de omgeving aan te passen.

 

Een toekomst van robots plus mensen

Daniela Rus is a Professor of Electrical Engineering and Computer Science and Director of the Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) at MIT. In een interview met NRC zegt ze: ‘Maar machines kunnen wél heel goed rekenen en voorspelbaar fysiek werk doen. Ze kunnen beter data crunchen dan jij en ik, ze kunnen beter dan wij patronen vinden of zware dingen tillen. Tegenwoordig kunnen ze een hele bibliotheek aan boeken lezen en al die informatie opnemen.  Machines kunnen van elke dokter een topexpert maken. Als dokters die te weinig tijd hebben om zelf alle studies in hun vakgebied te lezen, zich afvragen wat de beste behandeling is voor een specifieke patiënt; dán kan kunstmatige intelligentie helpen om tot een betere diagnose te komen. De dokter beslist nog steeds, maar krijgt betere informatie. Ik zie toekomst in machines plus mensen. Voor onvoorspelbaar, creatief werk, of werk waarbij veel communicatie komt kijken, zijn mensen onmisbaar’. Elk beroep bestaat uit diverse componenten: interactie met anderen, expertise vergaren, dataverwerken, er zit wat voorspelbaar fysiek werk bij, wat onvoorspelbaar creatief werk. Veel beroepen bestaan uit een beetje van alles. Machines helpen ons om dingen efficiënter te doen, in zekere zin bevrijden ze ons van taken die we toch al niet leuk vonden.’

 

Michiel Verbeek, 10 september 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *