Michiel Verbeek

09 sep

Het is voor mij een beetje gekke tijd, de laatste maanden van mijn wethouderschap zijn ingegaan. Nog twee maanden met raadsvergaderingen en eind december afscheid nemen van de gemeente. Mijn agenda wordt leger, maar de agenda’s van medewerkers raken steeds voller. Het mooiste bericht van deze week was dat Lili en Howick mochten blijven.

 

In het gemeentehuis wordt erg hard gewerkt aan de overdracht van dossiers, kennis en afspraken aan Groningen. Dat gaat in goede harmonie. Alle medewerkers in Haren hebben een voorstel gekregen voor hun plek in de nieuwe gemeente. Voor menigeen zal het wennen worden om van een breed pakket naar een veel smaller pakket te gaan.

 

Watertap Maartenscollege en Joint he Pipe

Vrijdag 7 september mocht ik de watertap op het plein van het Maartenscollege officieel in gebruik nemen. Alle brugklassers waren voor de plechtigheid uitgenodigd en kregen allemaal een waterflesje.

Het Maartenscollege doet dit in samenwerking met de stichting Joint he Pipe. Voor iedere geplaatste watertap hier, plaats Joint he Pipe een watertap in een ontwikkelingsland. En voor ieder waterflesje hier, krijgt een scholier in een ontwikkelingsland ook een flesje. Het zijn mooie flesjes en ze zijn handig en drinken fijn. Het Maartenscollege heeft een reputatie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Begin volgend jaar gaat er weer een groep leerlingen van de bovenbouw naar een ontwikkelingsland. Deze keer naar Zimbabwe in het kader van een schoon waterproject. De waterflesjes zijn bedoeld om minder plastic in het milieu te brengen. De watertap werd in gebruik genomen op de dag dat Boyan Slat aan de slag ging met zijn plasticopruimactie The Ocean Cleanup. In mijn bijdrage noemde ik Boyan Slat die als 19-jarige zijn ideeën lanceerde. Nu als 23-jarige en leider van een organisatie met 80 man personeel wordt de apparatuur in zee geplaatst. De ontwikkelingsprojecten op het Maartenscollege worden begeleid door Ineke van den Berg en Karel Karsten. De economiedocent van het Maartenscollege had zich uitgedost met plastic rommel. Dit had hij gevonden op zijn wandeling van huis naar school. Daar moet iets aan te doen zijn. De onverschilligheid waarmee plastic op school gegooid moet teruggedrongen kunnen worden.

 

 

 

Foto’s van Renger Sissing.

 

 

Alternatief voor plastic verpakkingen

Tijdens mijn bijdrage bij de ingebruikneming van de watertap bij het Maartenscollege heb ik een mooi voorbeeld laten zien van een verpakking van bioplastic. Het ziet eruit als plastic, maar is volledig composteerbaar. Ik had een pakje noten van Ekoplaza meegenomen met het kiemplantlogo.

Een logische vraag die opborrelt is in welke afvalbak moet deze verpakking? Bioplastic is een verzamelnaam voor allerlei soorten plastic die van planten zijn gemaakt. Bioplastics met het Kiemplantlogo horen niet in de gft-bak! Het composteert alleen als het lang genoeg (12 weken) in een speciale composteer-machine wordt verwerkt. In de praktijk zit ons gft-afval maar 1 tot 2 weken in zo’n composteer-machine. Daardoor blijven er stukjes plastic in de compost achter. Daarom is het advies: gooi bioplastic met het Kiemplantlogo in de vuilnisbak. Het hoort ook niet bij het plastic-afval, omdat het een andere samenstelling heeft dan ‘gewoon’ plastic. Met deze bioplastics kan een hoop plasticvervuiling worden tegengegaan, maar dan moeten grootgrutters als Albert Heyn en Jumbo wel meedoen. De kosten liggen wat hoger, maar de milieuwinst is groot. Misschien moet de overheid met drang en dwang helpen!

 

 

 

De Brinkschool en het verkeer

Dinsdag 4 september 2018 was er een inloopavond over de plannen voor de renovatie van de Brinkschool en de plannen voor het verkeer en parkeren. Het was druk en er werd driftig gediscussieerd. De scholen waren net begonnen na de zomervakantie. Op verzoek van de Brinkschool zijn er vier noodgebouwen ingericht op de locatie Rummerinkhof, de plek waar de gerenoveerde Brinkschool moet komen. De gemeenteraad heeft in het voorjaar al akkoord gegeven op alle plannen voor huisvesting van scholen voor de periode van 2019 t/m 2022. Een totale investering van 18,5 miljoen euro. De renovatie van de oude locatie van het Zernike College aan de Rummerinkhof en bedoeld als nieuwe locatie voor de Brinkschool is door de raad afhankelijk gesteld van een goede oplossing voor het verkeer, het parkeren en de buren: de Peter Petersenschool (PPS). Er zijn een aantal onderzoeken geweest waar de resultaten van gepresenteerd werden op de inloopavond en waar de raadscommissie op dinsdag 11 september over gaat spreken. Het aantal parkeerplaatsen wordt verminderd, naast de PPS komen extra parkeerplaatsen, de scholen krijgen een verschillende aanvangstijd, er komt een speciale fietsroute, het kruispunt Oosterweg/Kromme Elleboog/Rummerinkhof wordt aangepast en de PPS krijgt vervangende nieuwbouw.


 

Mijn politieke partij

D66 heeft het lastig. Het raadgevend referendum is door D66 ooit geïnitieerd en moest om deze coalitie (VVD, CDA, D66 en CU) mogelijk te maken geofferd worden. De top van D66 heeft het afschaffen niet met pijn in het hart gedaan, maar met zichtbaar genoegen. Verbijsterend en een slag voor een groot deel van de achterban. De afschaffing van de dividendbelasting moest geslikt worden om Mark Rutte tevreden te stellen. Uit diverse media blijkt dat D66 en CU achter de schermen geknokt hebben voor Lili en Howick, maar het was niet belangrijk genoeg om het voortbestaan van het kabinet in gevaar te brengen. Over de houdbaarheidsdatum van Alexander Pechtold wordt al een tijdje in het openbaar gesproken. Deze week kreeg hij daar een aanval uit de roddelpers overheen. En dat straalt af op de partij. De speculatiemachine over de opvolging van Pechtold komt op gang. Zou Pechtold sterk genoeg zijn om dit akkevietje van zich af te schudden, of komt er een leiderswissel. Er was nog een interessante partij-aangelegenheid. Eerste Kamerlid van D66, Hans Engels, wordt waarnemend burgemeester van Loppersum. Verrassend, maar een felicitatie waard. Ik denk dat hij daar een flink lesje nederigheid krijgt. Daar zorgt mijn collega-wethouder Bé Schollema wel voor!

 

 

Beoordelingsvermogen van Stef Blok

Wat moeten wij met het beoordelingsvermogen van Stef Blok? Alles van wat hij gezegd heeft wordt eerst afgedaan als ‘dat had ik zo niet moeten zeggen’, maar toen dat niet voldoende bleek riep Blok in het Kamerdebat probleemloos dat hij niets heeft gemeend heeft van wat hij heeft gezegd. Dat was voldoende voor de kritische coalitiepartijen om de motie van wantrouwen niet te steunen. Begrijpelijk, maar wat zegt dit gedrag over het beoordelingsvermogen van onze minister van Buitenlandse Zaken? De woorden van Aleander Pechtold zijn blijkbaar goed begrepen door Stef Blok. Pechtold zei in het debat: ‘Een minister van Buitenlandse Zaken moet het ideaal van multi-etnische samenlevingen bevorderen. Als hij dat niet kan, of als hij dat niet wil, of als hij daar niet in gelooft, dan past hij niet in dit kabinet.’

 

 

Dialoog over laaggeletterdheid

Donderdag 6 september 2018 zat ik aan tafel voor een dialoogsessie over laaggeletterdheid met een aantal mensen uit de doelgroep. Vanuit het Taalhuis in de bibliotheek in Haren is deze dialoogsessie opgezet met hulp van een gespreksleider van het programma De zorg verandert. Er zijn ca. 2,5 miljoen Nederlanders die laaggeletterd zijn. Die hebben moeite met lezen en schrijven. Een derde daarvan heeft een niet-Westerse achtergrond. Het grootste deel dus niet. Van de 15-jarige leerlingen op school heeft 13,8% moeite met het begrijpen van schoolboeken.

De gedachte van de dialoogsessie is met elkaar in contact komen en kijken hoe we zaken kunnen verbeteren. Het was een leerzame dialoog. Uit eerste hand hoor je wat het betekent om jarenlang oplossingen te vinden voor je probleem. Het contact met het Taalhuis was voor hen het begin van nieuwe mogelijkheden en de start van het eerlijk uitkomen voor de eigen problemen.

 

 

Bijgepraat met mijn goede vriend Martijn Magendans

Mijn oud-tennispupil en goede vriend Martijn Magendans was even in Nederland. Altijd reden om naar familie in Delfzijl te gaan en even zien of ik er ben. Hij woont in Praag en was in Nederland voor zaken. Martijn is iemand die je begroet en dan probleemloos 4 tot 5 uur mee praat. Deze keer op het terras van de Drie Gezusters in Groningen. Over politiek, zaken, familie en tennis. Hij heeft al lange tijd internationale banen. Hij was nu directeur geworden van een divisie van SSI Schaefer op het gebied van verticale landbouw. Een uiterst interessante tak van de landbouw. Het biedt de mogelijkheid om op een slimme manier onze groeiende bevolking van de wereld van voedsel te voorzien.  

 

 

Lili en Howick mogen blijven

Het moment van vertrek stond al vast, maar Lili en Howick waren ondergedoken. Op het laatste moment heeft staatssecretaris Mark Harbers toch van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik gemaakt en mogen de kinderen in Nederland blijven. Fantastisch voor de beide kinderen. Maar wordt de moeder nu weer herenigd met de kinderen? Je mag hopen van wel. Veel kinderen in vergelijkbare situaties putten weer hoop. Er doet het getal van 300 kinderen de ronde. Ik mag hopen dat D66 en de CU het lef hebben om de toorn van de VVD te trotseren en ook voor deze kinderen gaan knokken. Kinderen die hier zijn opgegroeid en kans maken op een goede carrière hier, moeten allemaal hier blijven! Vergeet niet, het is de fout van de Nederlandse overheid dat de procedures zo lang duren! Accepteer die fout, regel het voor nieuwkomers beter en leef de Rechten van het Kind na!

 

 

Prestatiedruk studenten

Oud docent Eelco Runia schreef een uitgebreide brief aan docenten in de NRC van zaterdag 8 september 2018 over de studiedruk van studenten. In de week dat de minister aankondigde dat het aantal te behalen studiepunten wel wat naar beneden kan. Runia en heel veel onderwijsmensen vinden dat geen goed idee. Runia sluit zijn artikel als volgt af: Het enige wat werkelijk zal helpen om de prestatiedruk bij studenten en de werkdruk van docenten te verminderen is een herwaardering van vertrouwen. Gebrek aan vertrouwen heeft jullie docenten uitgemergeld en ligt ten grondslag aan de manier waarop de moderne universiteit met jullie omgaat. Ik zou zeggen: weg met de bestuurlijke bemoeizucht. Wie vertrouwen geeft zal toewijding oogsten.

 

VNG-commissie PSI

Donderdag 6 september in Den Haag vergadert met de commissie Participatie, Schuldsanering en Integratie. Voor de vakantie zat ik nog in de commissie Werk & Inkomen. De commissiestructuur van de VNG is gewijzigd en na de laatste gemeenteraadsverkiezingen is er een nieuwe personele bezetting gekomen. Deze commissie gaat zich bezighouden met de Participatiewet, met inburgering en integratie en de aanpak van schulden. Ze starten met het mooie bericht deze week dat het kabinet het onzalige plan van de loonkostendispensatie schrapt. Ik zit in mijn reservetijd tot 1 januari in de commissie. Slechts drie van leden van de oude commissie zijn teruggekeerd. Misschien komt daar Bert Nederveen nog bij als hij straks wethouder wordt in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Weer een hoofdstuk afgesloten.

 

Michiel Verbeek, 9 september 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *