Michiel Verbeek

02 sep

Veel activiteit op het front van de strijd voor een zelfstandig Haren. Jesse Frederik en de aanpak van schulden en armoede. Onze grasspecialist helpt Feijenoord. En we gaan terug naar twee lokale kranten en weer wat blockchain.

 

Mooi filmpje voor zelfstandigheid

De gemeente Haren wil graag zelfstandig blijven en verzet zich daarom tegen het plan de provincie Groningen om Haren bij Groningen en Ten Boer te voegen. Op vrijdag 1 september 2017 lanceerde de gemeente een mooi filmpje voor Kamerleden. Gemaakt door het Harense We ShootIt. Het parlement zal in het najaar beslissen over de toekomst van de gemeente Haren.

https://www.youtube.com/watch?v=_r7VKZe6OzE&list=PLLRpyh9d5ZYdI2mMtiMKqzdm6B-iR8aw_&index=2

 

Burgercomité wil zelfstandig of met Tynaarlo

Het Burgercomité Haren is samen met strijdmakkers in Tynaarlo een petitie gestart voor het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Haren of als het parlement per se opschaling wil, dan samen met Tynaarlo. Het Burgercomité denkt aan een grote groene gemeente tussen de steden Groningen en Assen. In 2016 zijn er contacten geweest tussen Haren en Tynaarlo om een fusie te verkennen. Dat ging aanvankelijk goed, maar toen bleek dat het voor Tynaarlo te vroeg kwam. Voor samenwerking met een duurzaam perspectief stonden en staan ze open. Ik heb begrepen dat de toenmalige commissarissen van de Koning, de PvdA’ers Max van den Berg (Groningen) en Jacques Tichelaar (Drenthe) aan de burgemeester van Tynaarlo hebben duidelijk gemaakt dat ze zo’n fusie geen goed idee vonden!

Hier kan je de petitie bekijken en ondertekenen:

https://petities.nl/petitions/haren-niet-bij-de-stad-groningen?locale=nl

 

De provincie Groningen gaat wel heel vreemd om met het eigen collegeprogramma

Ik las op de website van RTV Noord de onderstaande quote van gedeputeerde Henk Staghouwer (de compaan van Patrick Brouns in het herindelingsdossier) over de door de provincie gewenste herindeling van de gemeenten Veendam, Stadskanaal en Pekela.

Hoe valt dat toch te rijmen met deze tekst uit het collegeprogramma Vol Vertrouwen van het college van SP, D66, CDA, CU en GroenLinks over herindeling: Ons uitgangspunt is dat de herindeling niet wordt opgelegd. We ondersteunen de initiatieven die gemeenten aandragen. We zien voor ons een stimulerende rol, maar de gemeenten bepalen zelf het proces van herindeling. Wij faciliteren, ondersteunen en bevorderen met als doel het tot stand komen van gemeenten met voldoende toekomstbestendige bestuurskracht.  Deze flagrante schending van een belofte werd vroeger nog weleens kiezersbedrog genoemd. Nu lijkt dat geen enkel probleem te zijn. Vind je het gek dat kiezers zich bedrogen voelen en gokken op verandering bij extreme partijen? Op 15 september 2017 komt de commissaris van de Koning op bezoek in Haren. Ik zal hem eens vragen hoe hij dit ziet.  

 

Elsevier op bezoek in Haren

‘Haren strijdt tegen inlijving van grote broer Groningen’ is de kop van het artikel van Carla Joosten van Elseviers Weekblad. Woensdag 30 augustus is ze in Haren geweest. Ik heb haar rondgeleid door Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. Ze was onder de indruk van de fraaiheid van Haren en buitendorpen. Maar waarom zijn jullie tegen herindeling? ‘Omdat de grote meerderheid van de inwoners tegen herindeling met Groningen is, omdat Haren alle gemeentelijke taken prima aankan en de financiën weer gezond zijn en omdat Harenaars beducht zijn voor ander ruimtelijk beleid onder de vlag van de stad’, was mijn beknopte antwoord. Om nog te vervolgen met: ‘Harenaars hechten aan autonomie en eigenaarschap van de directe leefomgeving’. Ik heb nog een powerpointpresentatie laten zien en we hebben uitgebreid gesproken over het afgelopen proces en de op handen zijnde plannen. Daarna heeft ze uitgebreid gesproken met mijn collega Mariska Sloot, die haar en via haar de lezers scherp voorhield: waar is herindeling nu een oplossing voor? En ‘Het kan toch niet zo zijn dat de mooiste woongemeente van de provincie Groningen met een pennenstreek wordt opgeheven! Collega Mathilde Stiekema sloot ook aan en heeft uitgebreid de financiële plannen en vooruitzichten uit de doeken gedaan. Haren wordt weer helemaal financieel solide door een combinatie van lastenverzwaringen, bezuinigingen, heldere financiële afspraken en een organisatieontwikkelingstraject. De volgende dag kwam Reyer Boxem voor een foto op een mooie plek. We hebben gekozen voor ’t Moar.

 

Marc Chavannes van De Correspondent besteedt ook aandacht aan het nieuwe filmpje van Haren

In de nieuwsbrief van Marc Chavannes van De Correspondent wordt ook aandacht besteed aan het nieuwe filmpje van Haren.

 

Boete gebruik foto

Tot mijn grote spijt heb ik afgelopen dagen een groot aantal foto’s weggehaald van mijn website. Het levert heel veel kale plekken op. Dat komt omdat ik een boete heb gekregen voor het gebruik van een foto van Mark Rutte, Ard van der Steur en Klaas Dijkhoff bij een artikel over de ‘Teevendeal’. Het bleek een ANP-foto te zijn die door Permission Machine uit België op mijn website is gevonden door een slimme zoekmachine. De foto heeft me 238,50 euro gekost. Ik heb daarna mijn hele website schoongeveegd van ‘verdachte’ foto’s.

 

Ergerlijke regelgeving

Wij zijn als gemeente al een tijdje in gesprek met een aantal marktpartijen over de realisatie van zonneparken in Haren. In de loop van het traject is gekozen voor het opstellen van een gemeentelijk kader op basis van het provinciale kader voor zonneparken. Dat is klaar en gaat voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Nu meldt zich een partij die via een WOB-verzoek (Wet Openbaring van Bestuur) alle informatie wil hebben over zonneparken, inclusief al het mailverkeer van ambtenaren en bestuurders. Alle betrokken personen moeten hun mailbox langslopen. Alle verzamelde mails gaan naar onze jurist. Die gaat kijken wat wel en wat niet gevrijwaard kan worden. Dat kost een bak tijd. En wat gaat het allemaal opleveren? Ik denk alleen maar overbodig werk en veel ergernis.

Nog een ergernis. De gemeente Haren heeft een mooi nieuw filmpje laten maken voor Kamerleden over onze wens om zelfstandig te blijven. Volgens de webrichtlijnen mocht het filmpje eigenlijk nog niet gepubliceerd worden op de website, omdat we de ondertiteling nog niet klaar hebben. Bij een filmpje op You Tube zit een mogelijkheid van ondertiteling, maar de techniek daaronder is nog ver van volmaakt. Helaas. En daarom moet iemand van onze afdeling Communicatie zelf de gesproken tekst uittikken en op de juiste plek zetten. Dat kost veel werk!  

 

Iedere week weer iets interessants over Blockchain

Ik ben op bezoek geweest bij collega van Zuidhorn, Fred Stol. De gemeente Zuidhorn heeft innovatie hoog in het vaandel en zijn al heel concreet bezig met blockchain. Zij hebben het winnende team op de Hacketon in Groningen ondersteund. Het team heeft een blockchain gemaakt voor de uitgifte van rolstoelen en nu is nu bezig met het Kindpakket. Uiterst interessant! Na het lezen van het boek Blockchain Organiseren volg ik medeauteur Paul Bessems intensief op internet. Op zijn blog kwam ik dit tegen: ‘Ik denk dat we in een fundamentele transitie zitten van een sociaaleconomische orde die gericht was op steeds meer welvaart maken (Industriële Revolutie), naar een orde de gericht is om meer kwaliteit van leven, op een duurzame welvaart, op zorg en welzijn. We zitten in een transitie naar een vierde werksfeer: van landbouwer, naar fabriek, naar kantoor en nu naar een sfeer waar voldoende tijd en aandacht is voor zorg en welzijn. Dat zullen politici, economen en bestuurders wellicht niet fijn vinden, maar het wordt tijd dat ook deze groep stopt te denken vanuit hun functie en start met denken vanuit hun menszijn’. Misschien dat sommige politici dat niet fijn vinden, deze politicus/bestuurder wel! Tot slot van deze blockchain update kwam ik een talk tegen van Thomas Wagenknecht onder de titel Blockchange en nog een interessante documentaire over Bitcoin. Hij laat de revolutionaire impact zien van blockchain op onze democratie en ons werk.

 

Er zal toch wel anders gedacht gaan worden over watermanagement in de VS?

De dramatische beelden van het door orkaan Harvey ondergelopen Houston gaan de hele wereld over. De laaggelegen stad kreeg recentelijk onder meer de orkanen Rita (2005) en Ike (2008) voor de kiezen. Hoe kan Houston zich zo hebben laten overvallen?  Ik las deze week een commentaar van de planoloog Nikki Brand. ‘Het is niet dat Texas niet wíst dat de storm- en regenvloed eraan kwam, maar de staat kiest er politiek-ideologisch voor zich er niet tegen te wapenen, aldus Brand. Hij vervolgt met: ‘Je hebt als overheid drie paden: preventie, aanpassing van gebouwen en herbouw achteraf. Nederland heeft zich gedurende eeuwen het eerste eigen gemaakt. Houston kiest steeds voor het laatste’.

 

Trots op onze grasspecialist, Egbert Harms

Egbert Harms, medewerker van de afdeling Woonomgeving van de gemeente Haren is specialist geworden op het gebied van grasmatten voor voetbal. Als FC Groningen in de zomer in Haren traint, hoor ik van de staf steevast dat ze zo blij zijn met de kwaliteit van de grasmat. Afgelopen week las ik in Haren de Krant dit bericht:

Ik heb onmiddellijk mijn neef in ’s Gravenzande, een grote Feijenoord fan, geappt met het bericht en de mededeling dat ik als Ajax fan (en daarna de FC) nu ook een beetje meer hou van Feijenoord.

 

 

De krantenoorlog beslecht

We hebben in Haren een jaar lang vier lokale kranten gehad. Een luxe. Blijkbaar een onhoudbare luxe. De uitdagers van 2 jaar geleden hebben allebei het bijltje erbij neergelegd. Ons Haren moest door gebrek aan advertentie-inkomsten al redelijk snel de handdoek in de ring gooien. En afgelopen week werd bekendgemaakt dat Harense Toestanden niet meer op papier verschijnt en alleen digitaal verdergaat. De concurrentie om de advertentie euro wordt voor het Harener Weekblad en Haren de Krant weer wat rustiger. Het Harener Weekblad is door de nieuwe concurrenten flink wakker geschud. Toen de nieuwkomers kwamen had het Harener Weekblad een grote voorpaginafoto uit Haren, een Harens artikel en verder was het de Groninger Gezinsbode. De nieuwe concurrentie dwong hun meer Haren in de krant te stoppen. Haren de Krant, de meest journalistieke Harense krant is steady doorgegaan met de eigen formule en is stevig overeind gebleven. Het is nu de vraag of het Harener Weekblad weer een tandje minder Haren wordt. In dat geval blijft er nog maar 1 krant over!

 

Aanpak schuldenindustrie en armoede

Jesse Frederik van De Correspondent doet veel onderzoek naar de vreemde schuldenindustrie in Nederland en armoede. Samen met de regisseurs van de documentaire Schuldig, Ester Gould en Sarah Sylbing, probeert hij actie te ontketenen. Ik heb Jesse Frederik aangeboden om te proberen om Groningse wethouders met ambtenaren om tafel te krijgen en hem zijn verhaal te laten vertellen. En daarna zouden er concrete acties moeten volgen. Jesse Frederik vond dat een goed idee. Ik heb vervolgens de hulp ingeroepen van CMO/Stamm. Afgelopen week heb ik een gesprek met hun gevoerd over een mogelijke aanpak. Cmo/Stamm is al volop bezig met dit thema en hebben diverse activiteiten in de planning. Een daarvan is een Hacketon over dit onderwerp met ervaringsdeskundigen, creatievelingen, ambtenaren en bestuurders. Groepjes gaan hun tanden stukbijten op 8 onderzoeksvragen. Jesse Frederik wordt benaderd door CMO/Stamm om na te gaan in welk van de projecten hij een bijdrage kan en wil leveren.

 

Michiel Verbeek, 1 september 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *