Michiel Verbeek

28 aug

Finland gaat aan de slag met het Basisinkomen. Willemijn Bos versterkt GHHC. De herindelingstrein gaat door, maar ook het protestspoor. We moeten de strijd tegen eenzaamheid op tijd beginnen. En D66 heeft het verkiezingsprogramma al klaar.

 

Prachtig nieuws: Willemijn Bos naar GHHC

Ik las deze week dat Willemijn Bos terugkomt naar GHHC. Dat is prachtig nieuws. Van Laren naar Haren. Met deze speelster van het nationale hockeyteam krijgt GHHC een mooie versterking voor de start in de hoofdklasse. Dit staat er op de website van GHHC: Willemijn werd opgeleid in de jeugd bij Groningen en in 2006 promoveerde ze met Dames 1 naar de hoofdklasse. Na haar middelbare school ging ze rechten studeren in Utrecht en hockeyen bij Laren in de hoofdklasse. Het komende seizoen keert de international dus terug op het oude nest en zal zij ons Dames 1 komen versterken in de hoofdklasse.

Ook nieuw in de selectie van Dames 1 zijn Laura van Weeren (Hurley), Anouk Delissen (Groninger Studenten), Marieke Hoff (Laren), Liz koopman (EHV), Susan Keuning (GCHC), Florentine Blom (Wageningen) en tweede keepster Isabelle Huizing (HGC).

 

Overleg over herindelingsontwerp

Woensdag 31 augustus 2016 heeft de provincie Groningen inwoners van Haren uitgenodigd om vanaf 19.30 uur naar het Postillion hotel in Haren te komen voor informatie en dialoog over het herindelingsontwerp. De provincie wil heel graag dat Haren samengevoegd wordt met Groningen en Ten Boer. Haren wil dat niet en denkt prima zelfstandig de taken van een lokale overheid te kunnen uitoefenen. Deze week was er weer overleg tussen de provincie, Groningen, Ten Boer en Haren. Alle partijen weten dat Haren ook een protestspoor volgt om de voorkeursoptie van zelfstandigheid te bepleiten, maar ondertussen doet Haren coöperatief mee aan de voorbereidingen van de nieuwe gemeente Groningen voor het geval herindeling onafwendbaar is. Het is soms verrekte lastig om beide sporen goed te bedienen, maar het zal moeten. Het herindelingsontwerp is pas beschikbaar op 13 september. De provincie wil daaraan vooraf in gesprek met inwoners van de drie gemeenten. In Groningen en Ten Boer vindt er ook een bijeenkomst plaats. In het Herindelingsontwerp komt de verantwoording van de provincie van de keuze van een gedwongen fusie voor Haren. Er komt een schets in van de nieuwe gemeente Groningen.  En er komt in te staan waarom Haren het oneens is met de provincie over de noodzaak van herindeling. Komende week zullen Harenaars getrakteerd worden op fraai vormgegeven materiaal in een protestspoor. Raamposters, ansichtkaarten en later een website.


 

Verkiezingsprogramma D66

Het verkiezingsprogramma Samen sterker_kansen voor iedereen van D66 voor de verkiezingen in maart 2017 voor de Tweede Kamer is uit. Het is een akelig dik programma (150 pagina als pdf). Ik moet nog flink studeren. Ik ga op zoek naar een inspirerende paragraaf over duurzaamheid. Met vergaande maateregelen zoals in Duitsland, Denemarken en Noorwegen. Ik hoop op starten met het Basisinkomen tegen de achtergrond van minder banen in de toekomst en de noodzaak van economische groei, maar dan wel een sociale verdeling van welvaart. Ik hoop op uitwerking van de drie elementen in het onderwijs van Gert Biesta: kennis en vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en socialisatie. Dat vergt een inspirerende toekomstagenda en veel meer geld. Ik hoop op een economische analyse over de noodzaak van investeren in de reële economie en het afremmen van investeren in de financiële economie. Het rapport ‘Vaste banen’ is een mooi begin van een toekomst met alleen de baan van onbepaalde tijd, maar heldere regels voor het uit elkaar gaan. En moet er nu wel of niet meer marktwerking komen in de zorg? Wat ik al gezien heb is dat D66 pleit voor een wettelijke regeling voor een levenseindepil. Ik denk dat die voor mij nog wel op tijd komt! Ik heb al wel even snel gekeken of er iets in staat over herindeling.

Het woord komt er niet in voor, maar wel dit: 

Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat Burgerinitiatieven een verrijking zijn?

 

Ik heb deze week gebrainstormd met de fractievoorzitter van Groen Links in Haren, Hans Sietsma, over Burgerinitiatieven. We willen een bijeenkomst organiseren over burgerinitiatieven. Er staan vragen centraal als: Wat is de rol van de overheid bij burgerinitiatieven?  Hoe kan de overheid burgerinitiatieven bevorderen? Hoe krijg je meer mensen betrokken bij een burgerinitiatief? Was een mooie eerste ronde van gedachtenwisseling. We hebben allebei huiswerk voor de tweede rond.


 

Coelo kijkt naar financiële aanpak gemeente Haren

Maandag 29 augustus 2016 zal het Burgercomité Haren samen met Maarten Allers, directeur van het Coelo, het college vertellen over hun bevindingen van onderzoek naar de financiële aanpak bij Beterr Haren. Ben erg benieuwd naar hun oordeel.

 

Het wordt steeds gekker!

In een oorlogssituatie is blijkbaar alles toegestaan, maar je kijkt er toch van op. Een kind van 12 jaar met een bomgordel wordt ingezet om dood en verderf te verspreiden!

 

Mooi artikel in NRC tegen Groot-Groningen

Twee Harenaars, die zich al lange tijd ergeren aan de wijze waarop de provincie Groningen met oneigenlijke argumenten de gemeente Haren dwingen om te fuseren met Groningen en Ten Boer. Auke van der Woud en Gustaaf Biezeveld laten zien dat de provincie boze burgers creëert.

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/25/zo-wordt-groot-groningen-gecreeerd-3973555-a1517808


Noorderzon

Voorstellingen zijn er niet van gekomen, maar rondlopen, drankje nuttigen, eten, mensen kijken en leuke mensen tegenkomen om mee te kletsen is ook erg leuk. Je hoort hier en daar de kritiek dat Noorderzon een heus drank en eet festival is geworden. Een beetje meer straattheater of andere kunstuitingen zou ik ook wel leuk vinden. Bijvoorbeeld kennismaken met voorstellingen in het komende seizoen. De Rijkssubsidie voor volgend jaar is gegarandeerd. Misschien een tip voor volgend jaar.


 

Op tijd beginnen met eenzaamheid tegengaan

‘Als je iemand benadert met ‘u bent eenzaam’ dan ben je al verloren en professioneel contact helpt niet tegen eenzaamheid, een liefdevolle persoonsrelatie wel’. Dit zegt Joris Slaets, directeur van Leyden Academy on vitality and ageing. De kunst is dat je voorkomt dat je niets meer betekent voor anderen. Als je rond 60 bent moet je al beginnen met tegengaan van eenzaamheid ronde de 80. Het helpt als je netwerken opbouwt in verschillende leeftijdscategorieën. Eenzaamheid wordt voor een groot deel bepaald door de stenen waar je tussen zit. Misschien is het concept van Knarrenhof een goede oplossing. Het LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam) doet langjarig onderzoek naar ouderen. Jaarlijks wordt een groep ouderen dezelfde vragen gesteld. Op lichamelijk, emotioneel, cognitief en sociaal gebied. Dan kun je zien wat de effecten zijn van veranderingen in het leven van een oudere. Ingrijpende veranderingen vinden er plaats als door lichamelijke kwalen ouderen er niet meer uit durven of willen. Dan ligt de eenzaamheid op de loer! Jongere generaties ouderen hebben al weer meer netwerken buiten de familie en kerk dan de oudste generaties. Wat ook blijkt is dat jongeren een hechtere relatie hebben met hun grootouders dan eerdere generaties. Op Noorderzon werd dat bevestigd. In gesprek met de zoon (23 jaar) van goede vrienden bleek dat hij bijvoorbeeld 1x in de drie/vier weken contact had met z’n grootmoeder. De relatie wordt intensiever als er ook iets gevraagd wordt. Deze kleinzoon werd geregeld gebeld met vragen over het mobieltje en de tablet. Deze grootmoeder luistert goed naar Joris Slaets: blijf in contact met jonge generaties!  

 

Cobie Groenendijk wil af van marktwerking in de zorg

Psychiater Cobie Groendijk zat zondag in Buitenhof met een warm pleidooi tegen marktwerking in de zorg. Lijkt mij een interessante gesprekspartner voor D66 bij het bepalen van de koers op het gebied van zorg. Zie hier mijn bericht over haar bijdrage in Buitenhof: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/cobie-groenendijk-sterke-pleitbezorger-tegen-marktwerking-in-de-zorg/


Finland aan de slag met het Basisinkomen

Ik hoop dat Nederland Finland goed gaat volgen en wellicht navolgen. Zie hier meer over de aanpak in Finland: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/finland-gaat-experimenteren-met-het-basisinkomen/


 

Michiel Verbeek, 28 augustus 2016

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *