Michiel Verbeek

22 aug

Op bezoek bij een 60-jarig huwelijk is altijd leuk. Op zoek geweest naar buitenlandse voorbeelden van bestuurlijke inrichting. De millennials verdienen aandacht. De haat in Charlotsville. En de noodzaak van een nieuw Kinderpardon.

 

60-jarig huwelijk

Deze week op bezoek geweest bij een 60-jarig huwelijk. Levert altijd ontzettende leuke gesprekken op. Het echtpaar van 87 en 82 jaar runde samen nog het huishouden en proberen dat vol te houden met zo min mogelijk hulp. Ze hebben elkaar ontmoet bij het roeien in Amsterdam. De man 87 roeide nu nog steeds een keer in de week. Inmiddels wonen ze met veel plezier al 40 jaar in Haren.

 

Interessant gesprek over herindeling

Vrijdag heb ik uitgebreid gesproken met een universitair docent uit Brabant, die gespecialiseerd is in de lokale overheid. Hij heeft evaluaties gedaan van herindelingen en heeft veel bestuurskracht onderzoeken gedaan. Ik was vooral benieuwd naar ervaringen in het buitenland. Hoe gaat het daar met inrichting van het openbaar bestuur. In Denemarken heeft er topdown een grootschalige herindeling plaatsgevonden naar gemeenten van rond de 50.000 inwoners. In Duitsland is de interessante vorm van de Kreisen tussen gemeente en provincie. In de Zuid-Europese gemeenten is geen enkele sprake van herindeling. Uit de evaluaties van herindelingen in Nederland komt steevast naar voren dat de kosten niet omlaaggaan, eerder omhoog, dat de dienstverlening op basis van burgertevredenheidsonderzoeken niet hoger gewaardeerd wordt en dat de afstand burger-bestuur groter wordt. Na herindeling loopt de opkomst bij verkiezingen terug. En toch is gedwongen herindeling nog steeds heel populair in bestuurlijk Nederland!

 

Millennials verdienen aandacht

Er was deze week veel aandacht voor de millennials. Volgens Motivaction zijn ze meer wereldburger dan voorgaande generaties en ook bereid om meer risico te nemen. Ze dromen vaker over persoonlijke en maatschappelijke vooruitgang en durven hun dromen ook vaker in daden om te zetten. De millennials zijn geboren tussen 1980 en 2000. Motivaction onderscheidt vijf segmenten op basis van hun drijfveren: Socializers (11%), die houden van vrijheid, entertainment en ook van familiewaarden; Conservatives, (15 %), houden van duidelijkheid, structuur, etiquette en tradities; Achievers (20%), ondernemingslustige netwerkers die naast familie, maatschappelijke vooruitgang zeer belangrijk vinden;  Creatives (23%), idealisten met een open geest die voor wie zelfontplooiing cruciaal is en als vijfde groep de Challengers (32%), een heel belangrijk nieuw marktsegment, competitief ingesteld, risico zoekend en avontuurlijk en gefascineerd door vooruitgang en geld.

Later in de week kwam ik een filmpje van Simon Sinek over millennials tegen op You Tube. Uiterst leerzaam filmpje. De millennials willen volgens Sinek werken in een organisatie met een duidelijk doel en willen persoonlijk impact hebben. Als kinderen mochten ze alles en konden ze alles en kregen ze alles. Ze zijn gewend aan instant bevrediging. Maar ze merken opeens dat het bij duurzame relaties en succes op je werk heel anders gaat. Succes gaat daar langs langzame soms lastig begaanbare wegen. Er zijn 4 verklarende factoren waarom veel millennials het lastig hebben: 1. Opvoeding. 2. Technologie. 3. Ongeduld en 4. Omgeving. Veel millennials zijn opgegroeid in een tijd van falende opvoedingsstrategieën. Unfriended vormt al snel een trauma. Het mobieltje vormt een vorm van dopamine. We voelen ons goed als we een respons krijgen. Het aanmaken van dopamine via het mobieltje is niet anders dan dopamine bij drank, roken en gokken. De millennials hebben geen goede mechanismen aangeleerd voor stressbestendigheid. Dat leidt tot een laag zelfbeeld.  

 

Rapport Zorg voor samenhangende zorg van de ROB 

Met de decentralisaties zijn vier doelstellingen beoogd, te weten: beleid op maat, integrale uitvoering, democratische controle en beperking van de kosten. Taken zijn bij gemeenten neergelegd met minder geld, gemeenten worden geacht betere en integrale dienstverlening aan de betrokken doelgroepen aan te bieden en zelfredzaamheid is daarbij het sleutelwoord. De groep mensen die gecombineerd gebruik maakt van voorzieningen is relatief klein:7% van de gebruikers (meestal een combinatie van participatievoorzieningen zoals bijstand of re-integratie en voorzieningen binnen de maatschappelijke ondersteuning) en 12% van de huishoudens (ruim 180.000 huishoudens). Het SCP noemt het gebruik van voorzieningen uit verschillende sectoren binnen een huishoudens ‘niet heel groot’. Zo bezien is de noodzaak voor meer samenhang beperkt. Op grond van de analyse komt de Raad tot de conclusie dat het een beetje schuurt tussen de zorgwetten. In de regels (de wet), in de verantwoordelijkheidsverdeling (de pet) en in de financiële verhoudingen (het budget). In de praktijk wringt het soms bij de burger als die wordt vermalen in de bureaucratie. Het knelt bij de professionals waarvan wordt gevraagd dat zij binnen het systeem de ruimte opzoeken om maatwerk te leveren.

Twee van de 4 aanbevelingen: Onderzoek of ten aanzien van indicatiestelling, verschuldigde eigen bijdrage, verwerking van persoonsgegevens, toezicht en terugvordering we gelijke regels kunnen worden geharmoniseerd. Zorg voor afwijkingsbevoegdheid opdat uitvoerders in wal-en-schip-situaties maatwerk en passende maatregelen kunnen treffen. De ROB adviseert ook over de financiële aanpak: De verdeelmodellen zouden niet gebaseerd moeten zijn op (historische)kosten die gemeenten maken, maar op de kans dat bepaalde mensen zijn aangewezen op voorzieningen.

 

Dijkhoff laat die vernederlandste kinderen toch blijven!

Ik begrijp die Dijkhof niet. Waarom laat je die kinderen met een prima perspectief niet in Nederland? Regels zijn er niet om de regels, maar om problemen op te lossen. Hier worden problemen gecreëerd. Aanleiding van een hernieuwde discussie over een kinderpardon was het Armeense gezin. De Armeense Armina Hambartsjumian, moeder van Howick (12) en Lili (11), is maandag uitgezet naar Armenië. Ze woonde met haar kinderen in het asielzoekerscentrum in Amersfoort. Het gezin was sinds 2009 uitgeprocedeerd, maar nog wel in het land. Haar kinderen waren uit logeren op het moment dat de moeder werd opgepakt en vastgezet met oog op de uitzetting. Ze wilde niet vertellen waar haar kinderen verbleven. De moeder werd zonder hen uitgezet. Verslaggever Sinan Can zocht enkelen uitgezette migranten op in Irak, Afghanistan, Angola, Armenië en Kosovo en maakte de documentaireserie Uitgezet. Het beeld dat daaruit naar voren kwam, was tamelijk desastreus: vernederlandste kinderen die de taal van hun nieuwe land niet spraken, niet konden aarden en in armoede moesten leven.

 

De haat in Charlotsville

De racisten en neo-nazi’s hebben steun gegeven aan Donald Trump tijdens de verkiezingsstrijd en durven nu een beetje uit hun holen naar boven te komen en zich te laten horen en zien. Trump is weer erg vriendelijk voor de groepen die loyaal aan hem zijn. En de tegenstanders van de ultra-rechtse groepen worden tot het bot getergd. Het begon vrijdagavond. De verzamelde nationalistische activisten marcheerden over de campus van de Universiteit van Virginia en schreeuwden leuzen als: ‘Jullie zullen onze plaats niet innemen,’ ‘bloed en bodem,’ ‘Joden zullen onze plaats niet innemen. Wiens straten? Onze straten!’ Marc Chavannes vraagt zich af in een interessant artikel af: Is dit een afschuwelijke oprisping van de oude burgeroorlog of een teken dat een serieuze vorm van nazisme in de VS is ontstaan? In het

 

De formatie

Gelukkig zing ik op iedere Koningsdag het Wilhelmus uit volle borst mee bij de traditionele start van de feestdag op het Raadhuisplein in Haren. Dankzij Sybrand Buma zullen er komende jaren veel meer volwassenen en kinderen gaan meezingen. En geen enkele deelnemer aan Nationale teams kan meer de lippen stijf op elkaar houden. Het Wilhelmus is volgens het Algemeen Dagblad een belangrijk onderwerp van gesprek geweest bij de formatie. Zou het CDA ook de sociale dienstplicht erdoor krijgen en het afschaffen (of beperken) van het leenstelsel?

 

Michiel Verbeek, 20 augustus 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *