Michiel Verbeek

19 aug

Mijn laatste weekbericht is alweer van drie weken geleden. Vlak voor mijn heerlijke vakantie op Terschelling met mijn vrouw was het rustig op het Harense gemeentehuis. Op Terschelling een aantal stranddagen gehad en veel prima fiets-, wandel-, lees- en gewoon lekker samen zijn weer gehad. Van Alan Lightman heb ik geleerd dat het van groot belang is zo nu en dan tijd te verlummelen. Dat is goed voor de ontwikkeling van creativiteit.  Is ook logisch. Als je aldoor strak in tijdsschema’s zit en van alles moet doen, is er geen vrije ruimte voor de geest. Let the mind wander and spin. Minds can roam and explore and invent in unfettered freedom. The free grazing mind. Dat heb ik gedaan! Nuttig voor mijn leven na Haren, na 1 januari 2019. Niet alles en iedereen zat in deze creativiteitsmodus, want er gebeurde afgelopen drie weken van alles.

 

 

Verticale landbouw is een belangrijk antwoord op klimaatproblemen

We hebben inmiddels alweer aardig wat regen gehad, maar we hebben een zeer droge periode in deze zomer gehad. De aardappeloogst en vele andere oogsten zijn zwaar gedupeerd. De wijnoogst daarentegen beleeft hoogtijdagen. Als ik de ellende van de droogte langs zie komen voor de agrarische sector denk ik onmiddellijk aan volledig gecontroleerde verticale landbouw. Kijk nog eens naar de prachtige uitzending van Tegenlicht over deze oplossing van het voedselprobleem.

 

 

Merkwaardige oplossing van het NIDI 

Mensen met een lage sociaaleconomische status leven gemiddeld korter en ontvangen dus ook gemiddeld minder jaren AOW. Volgens het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) lijkt het logisch om de AOW-leeftijd zodanig te differentiëren dat de verhouding tussen AOW-jaren en arbeidsjaren voor verschillende sociaaleconomische groepen gelijk zou moeten zijn. Volgens berekeningen van NIDI-onderzoekers De Beer en Van der Gaag zou in dat geval in 2050 de AOW-leeftijd voor laagopgeleiden uitkomen op 65,2 jaar in plaats van de 70 jaar die volgens de huidige regels in het verschiet ligt. Het betekent drie verschillende AOW-leeftijden: voor laag-, middelbaar en hoogopgeleiden. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe langer je moet doorwerken. Hoogopgeleiden zouden de nu geplande stijging van de AOW-leeftijd blijven volgen: naar 67 jaar in 2021 en daarna meestijgend met de levensverwachting. De stijging voor laagopgeleiden en middelbaar opgeleiden wordt vertraagd. Volgens de demografen is dat eerlijker dan één pensioenleeftijd, zoals nu. Nu worden alle groepen in de samenleving gelijk behandeld, ook al zijn ze niet gelijk. Laagopgeleiden beginnen gemiddeld eerder met werken, doen fysiek zwaarder werk en leven korter. Het is toch raar dat je om deze reden de AOW-leeftijd gaat veranderen. Doe iets aan de achterstand van laagopgeleiden en zorg ervoor dat mensen met zware beroepen eerder met pensioen kunnen en maak het mogelijk om na 40 dienstjaren recht te hebben op pensioen. 

 

 

Maatschappelijke diensttijd gaat beginnen

We hebben er nog niet veel van gehoord, maar de maatschappelijke diensttijd gaat na de zomer beginnen. Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd bevordert het kabinet dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Er is veel keuze. Jongeren kunnen aan de slag in de zorg, sport of cultuur, op het platteland en zelfs op zee. Een van de projecten is van de Reddingsbrigade. Als lifeguard, trainer of instructeur worden jongeren opgeleid en dragen ze verantwoordelijkheid. De jongeren krijgen de mogelijkheid om na hun diensttijd een EHBO- en internationaal erkend lifeguarddiploma te halen. Bij een ander project organiseren jongeren door het hele land diners op het platteland, waardoor jongeren uit de stad en jonge boeren met elkaar in contact komen. Een school in Arnhem heeft voor deelnemende leerlingen een middag in de week vrijgespeeld voor de maatschappelijke diensttijd. Ze gaan drie keer drie maanden per jaar aan de slag. Dat kan negen maanden bij dezelfde organisatie zijn, maar leerlingen kunnen ook drie keer voor een andere werkervaringsplek kiezen. Leerlingen van de Arnhemse school moeten zelf een adres voor het invullen van de maatschappelijke diensttijd zien te vinden. Daarbij krijgen ze steun van een speciaal ingehuurde makelaar. Het vorige plan voor maatschappelijke stage is mislukt. Te weinig geld, niet ingepast in het rooster en leerlingen moesten het zelf maar uitzoeken. De grote vraag is of nu de randvoorwaarden beter zijn! Misschien met wat middelen voor maatschappelijke stages kan ik het plan van een duurzaamheidsopleiding met de gebroeders Patrick en Milan van der Meulen opnieuw proberen?

 

 

Leuk gesprek gehad met Betty de Boer

Betty de Boer is de nieuwe directeur van de Regio Groningen-Assen. Zij is Rolinde Weide opgevolgd. Als oud-Kamerlid verwachtte de pers een rol in spotlights voor de Boer, maar daar denkt zij heel anders over. Zij is op zoek naar de wensen van gemeenten voor de toekomst van de RGA nu de gemeenten door herindeling groter gaan worden. Wat betekent dat voor de taak en functie van de RGA? Zij wil investeren in de relaties binnen de RGA en wil het geluid van de gemeenten verkondigen, niet haar eigen opvattingen. Haar voorgangster heeft al veel geïnvesteerd in de relaties tussen bestuurders. Betty de Boer zal samen met de nieuwe gemeenten een nieuwe agenda voor de regio moeten ontwikkelen. Wat kunnen de opgeschaalde gemeenten straks prima zelf en waar is de regio voor nodig? We hebben uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen van de Next City van Groningen. De nieuwe omgevingsvisie van Groningen is breed en integraal en besteed veel aandacht aan de gebieden rondom de stad. De regio en de Next City zullen goed moeten nadenken over hun verhouding.

 

 

13 Reasons Why tegenover 11 reasons why not

De Netflixserie is al een tijdje uit, maar nu pas heb ik tijd gevonden om de serie te bekijken. Het gaat over een meisje op een Amerikaanse middelbare school die zelfmoord heeft gepleegd. Op ouderwetse cassettes heeft ze 13 redenen ingesproken die haar tot haar wandaad heeft gebracht. Gekoppeld aan leerlingen van haar school. In seizoen 1 worden de verhoudingen met de klasgenoten duidelijk. In seizoen 2 speelt de rechtszaak van de ouders tegen de school, die volgens hun nalatig is geweest. Tegenover de 13 redenen why, stonden 11 redenen why not. Die laatsten hebben net verloren. Voor de serie is veel research gedaan en erna heeft een uitgebreide discussie plaatsgevonden in Amerika over suïcide, pesten, verkrachting en peergroupdruk. De hoofdrolspelers en de makers hebben daar uitgebreid aan meegedaan. Op de website De Jonge Psychiater wordt positief geschreven over de serie, maar ze hebben ook een punt van kritiek. Zij wijzen op een richtlijn over het omgaan met suïcide. De aandacht voor suïcide draagt het gevaar in zich van imitatie. De serie was omgeven met waarschuwingen en mogelijkheden om te praten (verwijzingen naar www.113.nl ) en oproepen om hulp te vragen. Het voordeel van het gesprek over de aangesneden onderwerpen verdient, denk ik, zwaarder gewogen te moeten worden dan het in strijd zijn met de richtlijn.

  

 

Het onzalige plan van Menzis tot het bot gekraakt

In het NOS-journaal van 13 augustus 2018 werd bericht over de plannen van Menzis over de financiering van de geestelijke gezondheidszorg op basis van resultaten en niet meer op prijs x hoeveelheid. Dit is volgens Menzis nodig om de stijgende kosten in de zorg tegen te gaan. ‘Als we niks doen, wordt de zorg onbetaalbaar, mocht een Menzis medewerker in de microfoon en lens van het 8-uur journaal toeteren’. Dat verhaal horen we al meer dan 10 jaar. Tot mijn verbazing liet de NOS in het 8 uur-journaal van 13 augustus 2018 een plaatje zien met 20,9 miljard euro uitgaven GGZ in 2015 en als er niet wordt ingegrepen dan loopt dat uit naar 46,6 miljard euro in 2040. Waar komen die cijfers vandaan?

 

 

Volgens de officiële cijfers van het CBS werd in 2015 bijna 6,5 miljard euro uitgegeven aan GGZ. Hier klopt iets niet. Wat wordt hier allemaal meegerekend voor deze PR stunt? Op diezelfde avond in Laat op Een werden de plannen van Menzis tot het bot gekraakt door psychiater Damian Denys. ‘Het plan van Menzis gaat uit van het objectiveren van het resultaat en het miskent het werk in de GGZ als inspanningsverplichting en niet als resultaatsverplichting’. ‘Soms is er alles aan gedaan om iemand te redden, maar wordt er toch gekozen voor de dood. Dan zou er niet voor de inspanning betaald worden, omdat het gewenste resultaat is uitgebleven?’ Dat is natuurlijk weer niet de bedoeling van Menzis. Wat de hoogste baas, Ruben Wenselaar, van Menzis wil is de kosten van de GGZ drukken. De eenvoudige gevallen wil hij vergoeden op basis van een best practice. Ongetwijfeld de best practice voor de zorgverzekeraar! Wenselaar wil gewoon op basis van de beste uitkomst voor de zorgverzekeraar een vergoeding geven voor een bepaalde DBC (Diagnose Behandelcombinatie). Red de hulpverlener het binnen de uren van de best practice, dan blijft er geld over voor de hulpverlener. Lukt het niet binnen het aantal uren, dan moet de hulpverlener genoegen nemen met een lagere vergoeding. Cabaretier Pieter Derks hielp ook nog even mee met het kritiseren van het plan. Op radio 1 meldde hij zich als nieuwe klant bij Menzis met een paar eisen en wensen. Prachtig. Marc Chavannes legt Menzis ook nog even op de pijnbank in een uitstekend artikel in De Correspondent.

 


Veel meer doden door klussen in huis dan door ongevallen in het verkeer

Maarten van Rossem zei in De Slimste mens dat er bijna 5x zoveel doden vallen door ongelukken binnenshuis dan in het verkeer. Het is nog erger volgens de NRC check: In 2016 vielen er 3.653 doden in huis volgens het nationaal expertisecentrum VeiligheidNL. Dat zijn alleen nog maar de val-ongevallen van ouderen. Daar zit nog niet eens alles bij. Er sterven immers ook jongere mensen die van de trap vallen. Het aantal verkeersdoden in 2016 bedroeg 629, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. Dat betekent dat in 2016 in en rond het huis 5,8 keer zo veel doden zijn gevallen dan in het verkeer. Het aantal gewonden is niet meegeteld. In 2017 is dat getal nog verder gestegen. Het aantal verkeersslachtoffers is in 2017 daarentegen afgenomen, dat waren er 613.

 

 

Economisch belang van Schiphol wordt overschat

Deze stelling wordt duidelijk na het lezen van het artikel van Floor Milikowski in De Groene Amsterdammer. Walter Manshanden was namens TNO betrokken bij het onderzoek Van mainport naar wereldstadhaven en geldt als een autoriteit op het gebied van ruimtelijk economische analyses. Als onderzoeker bij zijn eigen bureau Neo Observatory werkt hij al jaren mee aan de jaarlijkse Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam. ‘Daarin zie je de ontwikkelingen goed in beeld’, zegt Manshanden. ‘Op dit moment zijn hightech en ict de enige twee sectoren die internationaal concurrerend zijn, media is ook een goed verdienende en gezonde sector.’ Dat geldt niet voor de luchtvaart. ‘Het is een grote fout om te denken dat de economische groei in Nederland wordt veroorzaakt door de luchtvaart. Het is precies andersom. De luchtvaart neemt toe door stijgende welvaart.’

 


 


Nadia Moussaid en Margriet van der Linden

Over Margriet van der Linden ben ik zeer kritisch geweest. Het is nog niet top, maar het programma M wordt beter. Het is hier en daar nog steeds gekunsteld, de redactie probeert van der Linden zo nu dan grappig te laten zijn, wat niet geheel lukt. En Tijs Boontjes van het orkest speelt gelukkig meer, dan dat hij een mening geeft.  De tijdelijke opvolger van Eva Jinek doet het vanaf uitzending 1 heel erg goed. Zij spat van het scherm af, heeft interesse voor haar gasten en heeft een uiterst vriendelijke oogopslag. Als Eva weer terug is, moet er een programma komen voor Nadia Moussaid. 

 

 

Aandacht voor kinderen met ouders met een lage opleiding

Jelle Jolles pleit voor meer aandacht in de klas voor kinderen - zowel jongens als meisjes - die ouders hebben met een lage opleiding. Want die presteren minder goed. De kloof tussen hoger en lager opgeleiden is in de afgelopen periode toegenomen. ‘Beide factoren, sekse en gezinssituatie, zijn ongeveer even belangrijk, maar wel op een andere manier. Bij kinderen met lager opgeleide ouders spelen omgangsvormen in het gezin en eerdere leerervaringen een rol. Daar zijn minder boeken, wordt minder met elkaar gepraat en voorgelezen, en is vaak minder geld voor speelgoed’. De laatste jaren hebben de meisjes de jongens ingehaald in de klas. Zo vertrekt ruim 13 procent van de havo-jongens na het eerste jaar richting het vmbo. Bij meisjes is dat aandeel 8 procent. Het verschil blijft de gehele schoolloopbaan: meisjes krijgen vaker een vwo-diploma, jongens vaker één van het vmbo. Dat verschil komt nog bovenop de gezinssituatie. Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen vaker een vwo-schooladvies dan kinderen van laagopgeleide ouders.

 

 

Trump zal het niet leuk vinden, maar de VS wordt donkerder

Er zijn inmiddels meer niet-witte kinderen onder 1 jaar dan witte kinderen in de VS. Uit een artikel van Erza Klein van Vox news: This isn’t just a statement about the future; it’s a description of the present. The economist Jed Kolko notes that the most common age for white Americans is 58, for Asians it’s 29, for African Americans it’s 27, and for Hispanics it’s 11. A new report out of the University of Wisconsin Madison’s Applied Population Lab found that white births are now outnumbered by white deaths in 26 states, up from 17 in 2014 and four in 2004.

 

 

 

Alan Lightman: om creativiteit te bevorderen moeten we meer tijd verlummelen

In zijn boek In praise of waisting time bepleit Lightman voor meer vrije ruimte voor de geest. Dat bevordert onze creatieve capaciteiten. Logisch als je bedenkt dat als je voortdurend iets te doen hebt en het en voortdurend stres van deadlines enz., dan is er weinig ruimte beschikbaar voor de geest om de vrije loop te gaan en ingevingen te krijgen. Let the mind wander and spin. Even niks doen geeft ruimte: Minds can roam and explore and invent in unfettered freedom. The free grazing mind. 

 

 

Wat moeten we met Stef Blok?

Het transcript van de lezing van Stef Blok is beschikbaar. Iedereen kan zelf constateren hoe dun het verhaal is. Een minister van Buitenlandse zaken onwaardig. En als je als minister niet iets fatsoenlijks kan bedenken voor een lezing, lees dan gewoon de tekst van je ambtenaren voor! Waarom is dit verhaal zo verschrikkelijk dun? Blok spreekt over multilateralisme, alsof het zwaar onder druk staat. En alsof dat enorm veranderd is. Hij pocht over z’n pragmatisme inzake vreemdelingen en komt dan met zo’n platgeslagen dooddoener als: ‘Wij zijn open voor de echte vluchteling, maar niet voor die mensen die begrijpelijk, maar helaas, een betere toekomst zoeken’. En de constatering dat het voor Hagenaars niet fijn is om in de eigen Schildersbuurt het gevoel te hebben in het buitenland te wonen. Dat was 20 jaar geleden een goed aanknopingspunt voor een gesprek, maar nu? Blok noemt ‘wat we kunnen doen tegen xenofobie?’, een existentiële vraag. En daarmee is de kous af. Mogen we niet iets meer verwachten van de minister van Buitenlandse zaken? En dan komt de gewraakte uitspraak als antwoord op een vraag uit de zaal. Behalve dat hij de vraag aan de zaal stelt, vertelt Blok dat hij de volgende vraag op z’n ministerie heeft uitgezet: ‘Noem mij een voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is?’ Dan komen er twee suggesties uit de zaal: Suriname en Singapore. De eerste doet Blok af met z’n snier over de ‘failed state’ en bij Singapore kan hij zich iets voorstellen.

 

 

Er was ook nog heel groot ander nieuws. De instorting van de Morandibrug in Genua:

 

 

 

 


Het overlijden van Aretha Franklin leverde op vrijdag 17 augustus 2018 deze prachtige voorpagina van de NRC op:

 

 

 

Hier de prachtige hommage van Arentha Franklin aan Carole King met de Obama’s op de tribune. Hier met het begin aan de piano:

https://www.youtube.com/watch?v=XHsnZT7Z2yQ

 

Michiel Verbeek, 19 augustus 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *