Michiel Verbeek

05 aug

De BioTopweek in De Biotoop en het Huttenbouwdorp leverden een mooie start op van de zomervakantie. Genoten van Berlijn. Een mooie uitzending van Zomergasten gezien. Ik zou wel wat meer Leefstraten willen zien. Nieuwe manier om over klimaat te praten. En The Nordic Ciy.


BioTopweek

De eerste vakantieweek opende met de BioTopweek in De Biotoop in Haren. Kunstenaars en andere creatievelingen hebben een mooie week georganiseerd voor kinderen. De zomervakantie is voor sommige kinderen best lang. Deze eerste creatieve week werd georganiseerd tegen de achtergrond van het pleidooi van Rutger Bregman voor het spelende kind en het spotje van SIRE over de spelende jongens. Maandag 24 juli 2017 mocht ik een paar woorden spreken bij de opening. Ouders moesten een eigen bijdrage betalen voor deelname. Als dat voor ouders met een krappe beurs moeilijk was, kon een beroep gedaan worden op het Kindpakket Haren via stichting Leergeld.  

 

Huttenbouwdorp

In dezelfde eerste week van de vakantie was het traditionele Huttenbouwdorp, georganiseerd door Torion (Welzijnsstichting in Haren). Dit jaar op het oude Verkeersoefenterrein achter het Maartenscollege. Ook dit weer een mooie mogelijkheid voor kinderen om even los te komen van het beeldscherm en lekker buiten te spelen. Met de enorme hoeveelheid hout konden er bouwsels naar eigen ontwerpen gemaakt worden. In de tent was altijd drinken beschikbaar en bij de EHBO-post werden de kinderen ingesmeerd tegen de zon. Als ik zo de foto’s bekijk op de speciale website was er erg veel vertier naast het bouwen van hutten, maar uiteindelijk zijn bouwsels beoordeeld vlak voor de apotheose van de week: het in de fik steken van het bij elkaar geveegde hout onder toeziend oog van de Brandweer.

 

De fantastische stad Berlijn ontdekt

Het eerste deel van de vakantie van mijn vrouw en mij ging naar Berlijn. De stad waarvan ik veel mooie verhalen had gehoord. Natuurlijk hebben we de bekende bezienswaardigheden bezocht, maar we hebben meer gezien en beleefd. Elders op deze site heb ik een uitgebreid verslag geschreven: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/berlijn/

 

Jelle Jolles over het SIRE-filmpje over Jongens

Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie, heeft op verschillende manieren gereageerd op het spotje van SIRE over jongens. Mij trof deze uitspraak: De verschillen tussen jongens onderling en meisjes onderling zijn veel groter, dan de verschillen tussen jongens en meisjes!

 

De Leefstraat

In de Belgische gemeente Gent zijn pilots gestart met de Leefstraat. Auto’s eruit, bewoners erin en met elkaar de straat bewonen! Biedt een prachtige gelegenheid om kinderen weer veilig te laten spelen in de straat. En het biedt een uiterst interessante mogelijkheid om te ontmoeten. Zou er een straat in Haren geïnteresseerd zijn?

 

Anders praten over klimaatverandering

Deze week is de nieuwe film van Al Gore gelanceerd: An inconvenient Sequel: Truth to power. De jonge Groningse ondernemers Milan en Patrick van der Meulen zijn de ambassadeurs van het verhaal van Al Gore in Nederland. Bij de NOS vertelden ze wat hun droom is en hun ambitieuze planen zijn. Op Vox kwam ik een filmpje tegen met een pleidooi voor een andere manier van praten over klimaatverandering. Schuld en angst lijden eerder tot apathie dan tot actie. En actie hebben we nodig. Voor velen is het een probleem op afstand. Dat geldt voor tijd als er verhalen zijn over overstromingen in 2050 of voor afstand. Het verdwijnen van de ijsbeer gebeurt op grote afstand. We moeten zoeken naar de juiste mix van gezondheid, klimaat en geld om gedrag te veranderen. In het filmpje wordt het voorbeeld van de ozonlaag genoemd en de actie tegen spuitbussen. Misschien levert het nog allemaal ingrediënten op voor 'Haren vol Energie'. De aanpak voor het bevorderen van energiebesparing in de particuliere woningbouw. In september 2017 zal de gemeenteraad van Haren over dit voorstel spreken.

 

The Nordic City

In Noord-Nederland staat de energietransitie van fossiel naar duurzaam hoog op de agenda. Ik kwam deze week een filmpje tegen van The Nordic City met de kansen van de stad Groningen en regio voor de energietransitie. The Nordic City is de krachtige stad met een wolk van kwaliteitsbewuste dorpen. Het is een informatief filmpje, maar in z’n stijl een beetje saai. Heel jammer vind ik dat the Nordic City geen gebruik heeft gemaakt van de Regio Groningen-Assen!

 

Eberhard van der Laan

Op 30 juli 2017 was Eberhard van der Laan gast van Janine Abbring in Zomergasten. In de NRC stond: De aflevering is een drie uur durende oase van beschaving en wederzijds respect. Janine Abbring deed het fantastisch. Wat zal zij veel aanbiedingen krijgen voor een talkshow. Hebben we ooit een presentator van Zomergasten gehad die niet omstreden was? Haar grote sympathie voor Eberhard van der Laan belemmerde haar nergens om goed door te vragen. In Amsterdam hingen grote schermen in een bioscoop, een buurtkroeg en in het cultureel centrum De Balie. Het had Ajax kunnen zijn, of een concert. Maar het was een drie uur durend serieus interview, waarin de geliefde en zieke burgemeester terugkeek op zijn leven. Waarom is deze burgemeester zo populair? Hij is een verbinder. Hij wilde nooit burgemeester worden. Alleen van Amsterdam. Dat maakt hem een ander soort burgemeester. Niet een die gaat voor de carrière of het ambacht, maar voor mensen, of nog beter voor Amsterdammers. Hij wil het leven van mensen beter maken. Situaties creëren waarin mensen hun eigen leven vorm kunnen geven. Hij wil dat verschillende mensen niet in hun eigen bubbel leven, maar verbonden worden. En uit zijn tijd als advocaat weet hij maar al te goed dat je naast mensen moet staan en moet knokken! De emotionele delen over de verbroedering rondom de jonge ajacied Nouri en zijn ziekte kwamen flink binnen. Verrassend vond ik zijn pleidooi voor een nieuwe stad bestaande uit de kernen Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Het kloppende hart van het land op het gebied van werken, innoveren en cultuur. En met een openbaar vervoersysteem dat ik net heb mogen ervaren in Berlijn. Verbinden en verbroedering. Hard werken, maar ook uitblazen. Onbaatzuchtig bestrijden van racisme en andere maatschappelijke misstanden. En beloof alleen wat je kunt waarmaken. Laat veel bestuurders in Nederland geïnspireerd worden door Eberhard van der Laan! Wordt ons land weer een beetje mooier!

 

Aardbevingsschade

Wij hebben aardbevingsschade. Gelukkig beperkt, niet zo erg als we op televisie zien in Loppersum en omstreken. Vanaf januari 2017 ben ik in gesprek met het CVW (Centrum Veilig Wonen) en inmiddels ook enkele maanden met een contra-expert. Vorige week kregen wij de brief voor de voucher van 1500 euro. Een eerste schade hebben we in overleg met de CVW al gerepareerd. Er is meer. In overleg met onze contra-expert hebben wij besloten niet in te gaan op het aanbod van het CVW. Wij gaan verder met onze claim.

De formatie

De formatie van het kabinet VVD, CDA, D66 en CU is ook even met vakantie, met uitzondering van formateur Gerrit Zalm. Het ziet ernaar uit dat de partijen deze laatste mogelijkheid van een meerderheidskabinet in Tweede- en Eerste Kamer heel serieus nemen. Het is een goed teken dat er diverse specialisten langskomen om de staat van Nederland te schetsen en voorstellen doen voor beleid. Interessant bij dit kabinet in spe is dat er steeds wisselende combinaties zijn op verschillende onderwerpen. Niet aldoor 2-2 of 3-1. Dat dwingt de partijen om rekening met elkaar te houden. Er zal niet snel een partij de hand overspelen. Het lijkt mij een kolfje naar de hand van Mark Rutte. Redelijk vlot na Prinsjesdag moet er toch een nieuw kabinet gepresenteerd kunnen worden. Een kabinet dat een mooie balans zal presenteren tussen individuele ontwikkeling en de gemeenschap. Als het CDA de sociale dienstplicht goed doordacht heeft dan zou dat een interessante verrijking in het sociaal domein kunnen worden. Is dat niet het geval dan wordt het een ruilmiddel. Tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt met een vast contract en een nette ontslagregeling. Ik hoop op de terugkeer van de kantonrechtersformule. Een nieuwe balans tussen de organisatie van politiewerk landelijk en lokaal. Een fatsoenlijk migratiebeleid in Europees verband en humane intensieve inburgering via gemeenten. Een activistisch klimaatbeleid en aandacht voor het bedrijfsleven om de omslag te maken. Extra investeringen in defensie en politie en zorg voor de rechtstaat. Meer geld voor docenten en ruimte voor nieuw onderwijs. Wat zal het nieuwe kabinet gaan doen met het sociaal domein? Meer geld voor de ouderenzorg? Aanpak van onze malle schuldenindustrie? En zal er een deel van de jeugdzorg toch naar de zorgverzekeringswet gaan of krijgen de gemeenten de volle steun en financiële middelen om een succes te maken van de integratie van jeugdhulp, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet? Zal het nieuwe kabinet het aandurven om meer pilots mogelijk te maken met het Basisinkomen? En mag de voorbereiding doorgaan voor een wet voor Voltooid Leven om voor besluitvorming over te laten aan een volgend kabinet?


Uitspraak van Sjef Drummen

Sjef Drummen, directeur van Agora in Roermond: Als je kinderen in hokken opsluit, krijg je rattengedrag’.

Michiel Verbeek, 5 augustus 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *