Michiel Verbeek

29 jan

Veel herindelingsperikelen. Heel veel Donald Trump en een nuttige gedachtewisseling met bijstandsgerechtigden.

Prince Ea over Donald Trump

Donald Trump is in alle opzichten anders dan andere presidenten van de VS. Na zijn opmerkelijke verkiezingscampagne kwam de inauguratiespeech waarin hij veel beloftes deed waarmee teleurstellingen gegarandeerd zijn. Trump kondigde met zijn ‘America first’ een donker scenario voor de wereldhandel. Zijn landgenoten worden opgeroepen om Amerikaanse spullen te kopen en Amerikanen in dienst te nemen. De genegeerden zullen niet langer genegeerd worden. De misdaad zal verdwijnen en de bendes worden opgerold. Volgens Trump is er geen sprake van machtsoverdracht van de ene naar de andere partij, maar van de ene partij naar het volk. De volgende stap van Trump was een rits verkiezingsbeloftes inlossen. Hij regeert de eerste weken met decreten. Voorzichtig opgebouwde bewegingen op het gebied van zorg en klimaat, worden systematisch afgebroken. Het ontmantelen van Obamacare is begonnen. De grote omslag in het klimaatbeleid krijgt een knauw door de oliepijpleidingen, die Obama had verboden, alsnog ruim baan te geven. De eerste stappen voor de muur langs de Mexicaanse grens zijn gezet. En Trump dreigt de Dodd-Frank Wall Street reform terug te draaien. Als dat werkelijk gaat gebeuren dan weten we direct hoe groot de macht is van de grootbanken in de Trump administratie. De financiële crisis van 2008 kon zo uit de hand lopen door versoepeling van de financiële regelgeving. Het onverantwoord lenen werd door de Amerikaanse overheid gestimuleerd. Na de crisis van 2008 is de regelgeving aangescherpt met de Dodd-Frank act. Als die weer op de helling gaat, moeten we niet raar staan te kijken dat zich weer een financiële crisis gaat ontwikkelen. Met al deze ellendige berichten uit de VS, is het lastig om te hopen op de opbeurende woorden van Prince Ea over de verkiezing van Trump: https://www.youtube.com/watch?v=Vby41PXgQc0

 

Vergadering Provinciale Staten

Op 25 januari 2017 heb ik voor eerst een vergadering van een commissie van Provinciale Staten bijgewoond. Op de agenda stond het herindelingsplan voor Groningen, Haren en Ten Boer. Elders op deze site staat een uitgebreid verslag van de vergadering: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/haren-in-de-statencommissie/

Tijdens de vergadering werd veel gesproken over de lichte samenvoeging. Wat is er wel afgesproken en wat niet? Daarom heb ik een feitenrelaas opgesteld.


 

Marten van Rijn doet een ronde langs verpleeghuizen

Uitgedaagd door o.a. Hugo Borst doet staatssecretaris Marten van Rijn een ronde langs verpleeghuizen. Wat hij daar hoort van verzorgers is dat zij willen vonken en niet vinken. Ze willen graag 2 goed opgeleide verzorgers op een groep van 8 personen. En ze willen minder onzinnige taken uitvoeren en meer tijd voor patiënten. Bijvoorbeeld geen tijd meer verdoen met het controleren van de temperatuur in de koelkast. Lijkt me redelijke wensen!

 

Verkiezingsstrijd

Marc Rutte haalde deze week het oude stokpaardje van normen en waarden van Balkenende van stal. Hij ziet graag de verkiezingsstrijd gaan over ‘wat voor land willen we zijn?’. Hij hoopt de PVV wind uit de zeilen te nemen en het CDA voor te zijn op het gebied van moreel leiderschap. Alexander Pechtold van D66 kwam deze week bij Jinek met een lekker concreet voorstel. Maximaal 24 leerlingen in een klas. Een prima voorstel van de onderwijspartij van Nederland.

 

Inburgering

De inburgeringsaanpak in Haren voldoet heel goed. Met de speciale assessment van het NOA wordt direct duidelijk op welke terreinen ondersteuning nodig en gewenst is. Een statushouder maakt met de financiering van Duo gebruik van een opleiding voor het inburgeringsexamen bij het Alfacollege. Maar tegelijkertijd volgen ze een cursus in Haren waarin taal, maatschappelijke oriëntatie, netwerkopbouw en werkervaring gecombineerd worden. Met vrijwillige persoonlijke coaches worden nieuwkomers wegwijs gemaakt in de nieuwe gemeente. Naar aanleiding van het kritische rapport van de Rekenkamer was er veel aandacht voor dit onderwerp. Gemiddeld slaagt 35% voor het inburgeringsexamen bleek uit het Rekenkamerrapport. In Haren halen we een score van 85%. Dat komt door het aanvullende persoonsgerichte pakket. Fijn voor de inburgeraar die slaagt voor het inburgeringsexamen dat het geleende geld bij Duo niet terug betaald hoeft te worden. Het goede voorbeeld van Haren haalde deze week veel nieuwsrubrieken, waarom het Achtuurjournaal. Projectleider Frank Steenhuisen vertelde het verhaal. http://www.npo.nl/nos-journaal/24-01-2017/POW_03375533


 

In gesprek met bijstandsgerechtigden

Samen met vertegenwoordigers van de Adviesraad Sociaal Domein en de Werkgroep Armoedesignalering hebben we voor de tweede keer gesprekken georganiseerd met bijstandsgerechtigden. Met ruim 35 personen hebben we een nuttige gedachtewisseling gehad. Deze keer hadden we er een lunch aan gekoppeld om deelnemers de kans te geven met elkaar in gesprek te komen. Om na te gaan wat men aan elkaar kan hebben of met elkaar kan ondernemen. Alle observaties en suggesties zullen meegenomen worden in een dialoog met de gemeenteraad in maart. Daarna zal ik de gemeenteraad vragen of de kaders van het huidige beleid voor mensen met een krappe beurs wel of niet aangepast moeten worden.

 

Winkelcentrum Anjerlaan

Het is nog niet helemaal klaar, maar de winkels van Jumbo, Berends en Haafs zien er prachtig uit. Oosterhaar heeft een zeer aantrekkelijk winkelcentrum!


 

Winkels op zondag dicht, maar wel roken in de kroeg

Dit weekeinde was ik op bezoek bij familie. We hebben zaterdagavond heerlijk in een Italiaans restaurant gegeten. Daarna nog even de kroeg in. Tot onze stomme verbazing werd er in twee kroegen volop gerookt. De volgende ochtend viel op dat alle winkels gesloten waren. Ook de supermarkten. Grappig, die verschillen tussen gemeenten. Ik had net gehoord dat zelfs de bakker in Oosterhaar voortaan op zondag open zal zijn.

Michiel Verbeek, 29 januari 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *