Michiel Verbeek

09 jul

Afscheid genomen van Nies Gerritsma en Bert Swart. Ronald Plasterk heeft een wetsontwerp over de herindeling in procedure gebracht. Maar ook het Pauperparadijs, passend onderwijs, Onderwijs 2032, de Olloclip, Menno Lanting en een explosief rapport.

 

Nies Gerritsma

Woensdag 5 juli 2017 hebben we afscheid genomen van Nies Gerritsma. Zij was burgemeester in Haren van 1996-2002. Ze heeft haar tweede ambtstermijn niet uitgezeten. 2002 vond ze een mooi moment om het stokje over te geven, omdat toen de Dualisering van de lokale politiek werd ingevoerd. Tijdens het afscheid werd een divers beeld geschetst van Nies. Haar professie in het openbaar bestuur, haar rol in het gezin, het plezier van de verre reizen, de drang om te leren en de passie voor muziek en later schilderen. Haar muzikaliteit heeft ze knap geborgd in haar dochter en twee kleinkinderen. De jongste kleinzoon vertelde dat als hij even niets te doen had bij oma, dan pakte hij de melodica, of te wel de pianofluit zoals hij het instrument zelf noemde. Knap wat hij daar voor geluid uit kreeg. Na de plechtigheden nog even met veel oudgedienden van de gemeente Haren bijgepraat. Van mijn eerste twee colleges (1994-2002) zijn Berend Hoekstra de enig overgebleven bestuurders. Gelukkig is ook oud-gemeentesecretaris, Eppo van Koldam, er ook nog. Hij sprak als vriend en collega van Nies mooie en treffende woorden. 

 

Bert Swart

Dinsdag 4 juni 2017 is er massaal afscheid genomen van misschien wel de meest populaire burgemeester in de provincie Groningen, Bert Swart. Commissaris van de Koning, Rene Paas, hield een hele mooie rede. ‘Als Bert binnenkomt, wordt het een beetje lichter’, typeerde Paas de uitstraling van Bert Swart. Op een fotopresentatie werden foto’s van Bert als bestuurder gecombineerd met persoonlijke foto’s. Een daarvan vond ik een prachtige weergave van Bert. Op de foto op een Koninginnedag met Koningin Beatrix staat Bert Swart even met de duim omhoog en zijn aanstekelijke glimlach. De combinatie van serieus en decorum met schalksheid en gemoedelijkheid.


Wetsontwerp Herindeling

De minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk (PvdA) heeft vrijdag 7 juli 2017 het wetsontwerp voor de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer in de ministerraad gebracht. Anderhalve maand geleden hadden we niets anders verwacht, maar omdat de minister zo treuzelde ontstond er de gedachte dat er toch iets aan de hand was. Zou Plasterk Haren uit het advies houden en alleen Groningen en Ten Boer in het wetsontwerp opnemen? We weten nu dat Haren er wel in zit. Het wetsontwerp zelf krijgen we voorlopig niet te zien. Eerst gaat de Raad van State aan de slag. Pas met de reactie van de Raad van State komt het wetsontwerp in de openbaarheid. Ik ben benieuwd of de minister alles wat de provincie heeft aangeleverd klakkeloos heeft overgenomen of dat de minister toch nog iets gedaan heeft met de meeste recente informatie van het college van Haren. En ik ben benieuwd of in het wetsontwerp de herindeling wordt onderbouwd omdat het goed voor Groningen is of omdat Haren de zelfstandigheid niet aan kan. Dat maakt nogal uit voor de benadering van de Tweede Kamer. Wat we wel al weten dat Plasterk een hele vreemde opvatting heeft over ‘herindelen van onderop’. Een voorstel van de provincie Groningen voor een gedwongen fusie wordt gezien als herindelen van onderop. Dit lijkt me een stukje taalvervuiling, dat z’n weerga niet kent.  Voor de voorstanders van een zelfstandig Haren worden nu de pijlen gericht op de Raad van State en de Tweede Kamer. Individuele Kamerleden, fracties en de commissie van Binnenlandse Zaken. Van diverse kanten in Den Haag hoor ik dat de Tweede Kamer zeer waarschijnlijk in oktober zal spreken over het voorstel van Plasterk. Dan weten we in Haren waar we aan toe zijn!  

 

Het Pauperparadijs

Donderdag 6 juni 2017 heb ik met diverse bestuurders en andere genodigden het theaterspektakel Het Pauperparadijs gezien.

Voorafgaand aan de voorstelling heeft schrijfster van het boek, Suzanna Jansen, het verhaal van haar voorouders verteld. Daarna hebben we gezamenlijk een ‘paupermaal’ gegeten. Zo’n buitenvoorstelling doet denken aan Oerol. Het was ’s middags prachtig weer, maar de weerapps werden regelmatig geraadpleegd om te bepalen of er wel of geen poncho moet worden gekocht. Het ging helemaal goed. Het was een prachtige voorstelling. Het verhaal van de Paupers uit Veenhuizen werd gelardeerd met uitstapjes naar nu. Mooie voorbeelden daarvan waren Mauro en de aanklacht van journalist Jesse Frederik van De Correspondent over de bizarre schuldenindustrie in Nederland. Aan het eind van de voorstelling deed verteller Paul Kooij een oproep om in actie te komen tegen armoede. Armoede zou de wereld uit geslagen moeten worden. En toch miste er iets aan de voorstelling. Ontroering!

  

Zorgmonitor en een explosief rapport

De begeleidingsgroep Zorgmonitor is bij elkaar geweest. We hebben gesproken over beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorgvoorzieningen voor ouderen en over wonen en zorg. En we hebben gesproken over de werkconferentie in het najaar. Het zijn altijd zeer interessante bijeenkomsten met interessante mensen uit het zorg- en welzijnsveld. Vanuit het UMCG en het Martini ziekenhuis, vanuit Zorgbelang, vanuit de zorgverzekeraar, vanuit de kennisinstelling Zorg Innovatie Forum en CMO-Stamm. We zoeken naar goede indicatoren vanuit de burger als hulpvrager en -gebruiker. We willen met de zorgmonitor gemeenten en andere partijen de spiegel voorhouden. Kijken wat goed gaat en wat niet. Een van de deelnemers had een interessant rapport gelezen van het adviesbureau Fluent over de stijgende kosten bij ziekenhuizen. Als gevolg van bezuinigingen in de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Wlz (Wet Langdurige Zorg). Volgens dit rapport komen de gevolgen van het verdwijnen van verzorgingshuizen op het bordje van ziekenhuizen. Het rapport Code Oranje rekent voor dat 1 euro besparing op de Wmo leidt tot 6 euro extra kosten in ziekenhuizen. Kwetsbare ouderen zouden veel te lang in dure bedden van het ziekenhuis liggen. Dit verdient nadere aandacht. Op meerdere fronten!

 

Passend Onderwijs

Het passend onderwijs in het voortgezet onderwijs is goed geregeld in het werkgebied Groningen, Haren, Ten Boer en Tynaarlo. De arrangementen op de reguliere scholen zijn goed afgestemd op het speciaal onderwijs. En wat heel belangrijk is, is dat we alle kinderen in beeld hebben. Dan kunnen we op zoek naar de best mogelijke oplossing voor ieder kind.  De basis is goed. Dat betekent ruimte voor innovaties.

 

De formatie

De vertegenwoordigers van VVD, CDA, D66 en CU nemen rustig de tijd. Pas na Prinsjesdag zal er een nieuw kabinet komen. Er komt een liberaal-christelijk kabinet. Een kabinet dat weleens heel goed kan passen bij de opdracht in deze tijd om de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling te verbinden aan investeren in de gemeenschap en in gemeenschapszin. Het ‘ik’ en het ‘wij’ zullen heel bewust met elkaar worden verbonden. In de NRC las ik dat het een kabinet wordt van het samenbrengen van traditie en innovatie en van Staphorst en Snapchat. Een Midden-weg coalitie. Laat ze maar tijd nemen om deze zienswijze uit te werken tot een inspirerende nieuwe maatschappelijke koers.

 

Onderwijs 2032

Het adviestraject Onderwijs 2032 is afgerond en gaat in de volgende fase verder als curriculum.nu. De mensen uit het veld gaan de komende tijd inhoud geven aan de slag met een vernieuwingsslag van het curriculum aan de hand van 9 vakken en vakgebieden. Zij gaan de kerndoelen en eindtermen voor het primair- en voortgezet onderwijs actualiseren.

 

De Olloclip

De foto’s met je smartphone zijn in de afgelopen jaren steeds beter geworden door de verbeterde technieken in de smartphone zelf. Willen we nog een slagje beter, dan moeten er hulpmiddelen komen. Een foto op afstand kan scherper met de Olloclip, een handzame telelens die je eenvoudig op je Iphone klikt. Met de Olloclip telelens kun je het beeld twee keer zo dichtbij halen. De Olloclip telelens heeft nog een tweede lens, een ultra-wide lens. Om foto’s een breder perspectief te geven.

 

De disruptie paradox van Menno Lanting

Het nieuwe boek van Menno Lanting is weer zeer de moeite waard. Binnenkort een uitgebreide blog op deze website over het boek.

 

Javaans eetcafé

Ik heb deze week voor het eerst gegeten in het Javaans eetcafé aan het Schuitendiep in Groningen. Geboren op Java en hier nog niet eerder geweest. Ik weet niet of dit de smaken zijn die ik volgend jaar ook op Java echt ga proeven weet ik niet, maar het was heerlijk. Een aanrader!

 

Michiel Verbeek, 9 juli 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *