Michiel Verbeek

10 jul

De week mooi afgesloten met de viering van 80 jaar TSH. Is Tony Blair een terrorist? De Peter Peterschool is erg duurzaam. En het inspectierapport Verpleeghuizen is weer een staaltje systeemwereld en heeft niet veel te maken met goede zorg.

 

Inspectierapport Verpleeghuizen zegt niets over goede zorg

Dinsdag 5 juli 2016 heeft de Inspectie Volksgezondheid de namen vrijgegeven van de 150 gecontroleerde verpleeghuizen (van de 750) en de 11 die onder de maat scoorden. ’s Avonds zag ik twee huizen op de lijst van 11 bij Nieuwsuur: Humanitas en Norschoten. Ik zou daar met een gerust hart zelf willen wonen als het zover is of mijn dierbaren aan toevertrouwen. Het rapport van de Inspectie zegt niets over wel of geen liefdevolle zorg. Het gaat de Inspectie erom of de koelkast hoog genoeg staat afgesteld, zitten er wel sloten op de keukenkastjes, is de medicijnenadministratie op orde, zijn er genoeg hbo’ers in huis voor de steeds zwaarder wordende patiëntenpopulatie, wordt er verantwoording afgelegd over vrijheid beperkende maatregelen in de cliëntdossiers. Deze treffende kop in de NRC zegt genoeg:  


Mooi rapportcijfer voor de Peter Petersenschool

Ik ben deze week begonnen met het rondbrengen van de uitkomsten van het onderzoek naar energiegebruik van de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in Haren. Bij de Peter Petersschool vertelde ik dat zij de enige school waren met het label A, of te wel de hoogste score. Dat was niet helemaal waar. Het klopte wel voor de onderzochte scholen in het kader van het energiebesparingsprogramma, maar niet voor alle scholen. OBS De Wissel zit in het zeer duurzame Octopus gebouw in Oosterhaar. Ook zij hebben label A. Maar omdat zij in nieuwbouw zitten worden daar geen aanvullende energiebesparingsmaatregelen genomen. De Peter Petersenschool doet het trouwens wel erg goed op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Zij hebben ook meegedaan aan de Energy Challenges. Op basis van hun ervaringen wil ik graag dat meerdere basisscholen in Haren gaan meedoen. Het is een prachtig programma gericht op gedragsverandering.


 

Het is allemaal de schuld van Diederik

Diederik Samsom heeft altijd iets verrassends. Er is een filmpje op You Tube beschikbaar waar Samsom zichzelf en anderen op de hak neemt in een liedje. Ik zou maar zuinig zijn op deze politiek leider! Slim, een voortreffelijke debater, beheerst alle belangrijke dossiers, heeft bewezen een goede campaigner te zijn en is nog geestig ook: https://www.youtube.com/watch?v=1IVkNlAFHiE

 

Blair heeft geen spijt van zijn daden

We wisten het allemaal al lang dat Tony Blair en George Bush ons in de Irak oorlog hebben gerommeld. Sinds kort is het vastgelegd in het onderzoeksrapport van de commissie Chilcot. Het Midden-Oosten werd verder gedestabiliseerd. De dictator viel, maar de ondoordachte inval leidde tot de bloei van Al-Qaeda en het ontstaan van IS. In het rapport staat: De ernst van de bedreiging die de massavernietigingswapens van Irak vormden, werd door premier Tony Blair in het Lagerhuis gepresenteerd „met een stelligheid die niet gerechtvaardigd was”. Groepsdenken maakte kritiek onmogelijk: „Er was een ingebakken geloof dat Irak chemische en biologische wapens bezat, vastberaden was die te houden, en dat wist te verbergen voor VN-inspecteurs.” Er zijn 179 Britse militairen omgekomen in de Irakoorlog en zeker 150.000 burgerslachtoffers. Tony Blair heeft geen spijt van zijn daden. Sterker nog, hij zou het een volgende keer precies hetzelfde doen. Nabestaanden vinden Tony Blair ‘de ergste terrorist van de wereld’. Ik ben benieuwd of er nog rechtszaken komen tegen Blair.

 

Jeugdhonk Glimmen

Donderdag op bezoek geweest bij het jeugdhonk Glimmen. Het gaat laatste tijd behoorlijk goed met het jeugdhonk, maar er is een hardnekkig probleem met lawaai na sluitingstijd bij het weggaan. Het lukt maar niet dat iedereen een beetje rustig weggaat. We hebben ter plekke gekeken of daar een oplossing voor te vinden is.  

 

Jongerenraad

Op het vaste overleg met een delegatie van de jongerenraad gesproken over activiteiten van Harense jongeren met jongeren in het asielzoekerscentrum in Onnen. Over activiteiten voor jongeren in armoede. De raad is van plan om een festiviteit in het najaar te organiseren met de sportcoach van Haren, Bas Veldman. Hiermee willen ze kwesties van jongeren op tafel krijgen en jongeren geïnteresseerd proberen te krijgen voor het werk van de jongerenraad.

 

Nadenken over de toekomst van de GGD en de RIGG

Vrijdag 8 juli heb ik uitgebreid van gedachten gewisseld over de toekomst van de GGD en de RIGG met collega-wethouders jeugdhulp.

 

 

TSH 80 jaar

Zaterdag 9 juli weer lekker bijgepraat met tennisvrienden op de reünie van TSH. Eerst ’s middags even kijken bij de clinic van Tjerk Bogtstra en Edwin Elzinga. Tjerk heeft 6 jaar bij TSH getennist. Afgelopen week was hij vaste studiogast bij Fox sport voor commentaar op de wedstrijden op Wimbledon. De meeste van zijn tijd gaat naar het trainen en begeleiden van talentvolle jeugd op weg naar proftennis in zijn tennisschool met Tom Kempers in Doorn.


Aan het begin van de avond kreeg ik als oud-lid van TSH en als wethouder van Haren het eerste exemplaar van het jubileumboekje uitgereikt door voorzitter van TSH, Hans Foekens. Misschien nu al gaan beginnen aan een jubileum boek voor over 5 jaar. De roemruchte geschiedenis van TSH verdient een lijvig boekwerk!


Daarin bijpraten, barbecue en bijpraten. En sommigen nog even naar de dansvloer.