Michiel Verbeek

19 jun

De gemeenteraad en de inwoners van Haren willen in meerderheid zelfstandig blijven. Op basis van alle rapporten kan dat! Zou de Next Level het broodnodige investeringsprogramma zijn voor de transitie naar een circulaire economie? En zouden de Spanjaarden kiezen voor vernieuwing of toch maar de oude partijen?

Meerderheid in wil zelfstandigheid

Woensdag 15 juni was het raadsdebat over de bestuurlijke toekomst van Haren. Het was stampvol in de raadszaal. Niet iedereen kon zitten.

Er waren vijf insprekers, die alle vijf een gedegen bijdrage leverden. In de dagen na het debat hoorde ik van diverse mensen dat ze onder de indruk waren van de bijdragen van de insprekers. Opvallend was het dat er uitsluitend vijf bijdragen waren voor zelfstandigheid. De parabel van de heer de Jong, de beslissingen in kleine kring van Ronald Peters, de oproep van Henny Groenendijk om in Haren een experiment te doen met deskundige burgers om moeilijke maatschappelijke vraagstukken te lijf te gaan, de indringende financiële bijdrage van Eugene Stokker (oud accountant van Haren en Groningen) de doorwrochte redenering van Charles Vlek en de wijze oproep van Abush ter Maat (voorzitter Jongerenraad) om de rijen te sluiten als er een helder besluit is genomen.


De fracties voor herindeling met Groningen en Ten Boer hadden geen enkele burgersupport. De fracties van D66, GVH en CDA hebben het college een forse opdracht meegegeven voor een duurzame financiële toekomst. Maandag 20 juni zal de eerste uitwerking daarvan in de raad worden besproken.

Ik heb veel positieve reacties gekregen. Veel inwoners van Haren zijn opgelucht en gaan ervan uit dat Haren nu ook zelfstandig blijft. Het debat van 15 juni was uiteraard van groot belang, maar Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen zullen op 28 juni een besluit nemen of ze een voorstel gaan doen voor herindeling van Ten Boer bij Groningen en Haren zelfstandig laten of dat ze toch iets anders kiezen. GS van Groningen wil natuurlijk ook nog weten wat de raden van Groningen en Ten Boer doen. Die vergaderen over dit onderwerp op woensdag 22 juni. Groningen ’s middags om 13.00 uur en Ten Boer ’s avonds om 20.00 uur.

 

Aan de slag met de financiën

De voorstanders van een zelfstandig Haren, D66, Gezond Verstand Haren en het CDA zijn druk bezig geweest om uitwerking te geven aan de motie die ze hebben ingediend op 15 juni. Om de gemeentelijke financiën duurzaam te verbeteren wordt gekozen voor een mix van maatregelen: bezuinigingen, lastenverzwaring, organisatieverandering en nieuwe begrotingsdiscipline. Maandag 20 juni zal het pakket gepresenteerd worden tijdens de behandeling van de Perspectievennota, de voorloper op de begrotingsbehandeling in het najaar.

 

Spannende Spaanse verkiezingen

Sinds jaar en dag waren er twee partijen in Spanje die om de beurt aan de macht waren: de Conservatieven (Mariano Rajoy) en de Socialisten (Pedro Sanchez). Bij de laatste verkiezingen in Spanje zijn er twee partijen bij gekomen die het tweepartijen systeem hebben doorbroken: Podemos van Pablo Iglesias en Ciudadanos Alberto Rivera. Podemos is een linkse partij in de traditie van Syriza in Griekenland en Ciudadanos is een partij van neo-liberalen. Na de verkiezingen is het niet gelukt om een regering te vormen. Daarom moeten de Spanjaarden op 26 juni opnieuw naar de stembus. Ik hoop dat de Spanjaarden niet teleurgesteld teruggaan naar de twee oude partijen, maar dat ze het signaal afgeven dat de nieuwe partijen invloed moeten krijgen in het landsbestuur.  


 

De Rode Duivels

De eerste wedstrijd tegen de Italianen was teleurstellend. Tegen Ierland kregen de Belgen en veel Nederlanders weer een beetje geloof in de kracht van dit team.

 

Het gaat goed met de bouw in Haren

In Haren Noord gaat de bouw erg snel. Aan het einde van het jaar zijn er een kleine 300 woningen klaar of in aanbouw. Het gaat ook goed met drie andere projecten: