Michiel Verbeek

05 jun

De plannen voor het Grootspark. Nederland is toch een belastingparadijs voor Amerikaanse multinationals. Financiering onderwijshuisvesting staat onder druk. Trump doet alles voor nieuwswaardigheid en Macron reageerde briljant!


Bespreking Grootspark met omwonenden

Op dinsdag 30 mei 2017 konden bewoners van het Harener Holt kijken naar de plannen van het Grootspark. Dit is de werktitel van het gebied aan de Grootslaan waar nu nog de gebouwen staan van het Waterbedrijf. De GEM (exploitatiemaatschappij van gemeente, Heijmans en Geveke) heeft dit gebied gepland voor openbare ruimte en de realisatie van een horecaonderneming. Het grijze voorfiltergebouw op onderstaande foto wordt binnenkort gesloopt. Het witte filtergebouw is een Rijksmonument. Het is een van de eerste industriële betonnen gebouwen van Nederland.

Architect Klaas Paul de Boer heeft samen met een tweetal ondernemers het plan opgevat om het pompgebouw en het filtergebouw te kopen van de GEM. In het pompgebouw wordt gedacht aan een restaurant. Voor het filtergebouw aan 4 grondgebonden woningen in casco uitvoering. Het geraamte van de woning wordt opgeleverd. De koper kan vervolgens alle creativiteit stoppen in de invulling van de enorme ruimtes. De beschermers van Rijksmonumenten accepteren de nieuwe bestemming van het betonnen filtergebouw. Aan de zuidkant van het gebouw wordt een ‘plak’ afgehaald en wordt een raampartij en ingang gerealiseerd.

Op de inloopavond waren alle betrokkenen beschikbaar voor overleg en alle plannen waren op panelen te bekijken. Aanwezigen werden uitgenodigd om suggesties te bespreken, maar ook op te schrijven. Alle ingebrachte punten worden van commentaar voorzien en teruggekoppeld aan de aanwezigen via de website van de gemeente en Harener Holt en via de mail aan degenen die een mailadres hebben achtergelaten. Het Grootspark moet een verrijking worden van de prachtige Harener Holt wijk in Haren-Noord.

 

Jesse Frederik bewijst dat Nederland wel degelijk een belastingparadijs is voor Amerikaanse multinationals

Onderzoeksjournalistiek is toch veel interessanter dan alleen maar nieuwsberichten. Daarom is De Correspondent zo’n interessant medium. Jesse Frederik heeft uitgezocht dat oud-staatssecretaris Joop Wijn, nu ABN-AMRO-bestuurder, in 2005 ervoor gezorgd heeft dat Amerikaanse multinationals nauwelijks of geen belasting betalen. https://decorrespondent.nl/6825/zo-werd-nederland-het-grootste-belastingparadijs-voor-amerikaanse-multinationals/8046538500-b9cd96b8

De VS en Nederland kijken verschillend aan tegen de CV (Commanditaire Vennootschap). De Nederlandse Belastingdienst zegt de CV is in de VS belastingplichtig en de Amerikaanse Belastingdienst zegt dat de CV in Nederland belastingplichtig is. Het bedrijf zweeft in het luchtledige. Het is een soort ‘eendkonijn’ constructie volgens Jesse Frederik. Dit verhaal moet een vervolg krijgen. Het vertrouwen in de overheid is in het geding!

 

Gesprek met Paul van Meenen

Maandag 29 mei 2017 uitgebreid gesproken met Paul van Meenen, Tweede Kamerlid D6 met onderwijs in portefeuille, over de financiering van onderwijshuisvesting. Nu de bouwkosten zo enorm zijn gestegen is er reden om na te denken over aanpassing van de normvergoeding van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de vergoeding van het Rijk. De normvergoeding is een berekenmethodiek voor nieuwbouw, bijbouw en renovatie van scholen. Het Rijk stort jaarlijks geldt in de Algemene Uitkering op basis maar liefst 62 maatstaven. De Algemene Uitkering is vrij besteedbaar voor gemeenten, maar kan ook als richtlijn worden gebruikt voor uitgaven. Binnen die maatstaven is er een cluster Educatie. In dat cluster zitten maatstaven als bijvoorbeeld: inwoners, jongeren, minderheden, achterstandskinderen, leerlingen speciaal onderwijs, leerlingen voortgezet onderwijs. De gemeente Haren beoordeelt alle aanvragen voor nieuwbouw, bijbouw en renovatie in onderlinge samenhang en in samenspraak met de schoolbesturen. Welke school heeft wat het meeste nodig? Er wordt een keuze gemaakt op basis van de technische staat van een gebouw, het huidig aantal leerlingen en het verwachte aantal over 10 a 15 jaar en de financiële ruimte van de gemeente. Voor de definitieve keuze van een nieuw huisvestingsplan zou het helpen als de vergoeding vanuit het Rijk meer rekening zou houden met de hogere kosten. In deze tijd is het ondenkbaar om nog een school te bouwen die niet aan een hoge standaard van duurzaamheid voldoet, aan de eisen van een frisse school en geen rekening houdt met opvattingen van modern onderwijs. Paul van Meenen zal de kwestie van verhoogde kosten voor onderwijshuisvesting in Den Haag aankaarten, ik ga in de slag met de VNG.

 

Zonnepanelen op de transferia

Vanuit Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening hebben we gesproken met een private partij die de gemeente Haren kan helpen met de realisatie van een zonnepark op de transferia bij de A28. Voor dat er iets gebeurd gaan we in gesprek met omwonenden.

 

De nieuwbouw van de Sint Nicolaasschool gaat door

Maandag 29 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Haren unaniem het voorstel gesteund voor extra geld voor de nieuwbouw van de Sint Nicolaasschool vrij te maken. De nieuwbouw aan de Westerse Drift gaat door.

 

Hoff Venemastichting

Een inwoner van Haren, mevrouw Hoff-Venema, heeft lang geleden kapitaal nagelaten met als doel het bevorderen van betaalbaar wonen in Haren voor ouderen. De stichting moest volgens haar wens worden bestuurd door de gemeente. Wethouders van de gemeente Haren hebben sindsdien zitting in het stichtingsbestuur. De Hoff-Venemastichting mag niet meer dan 10 woningen in bezit hebben, anders wordt het een woningcorporatie en dan moet je voldoen aan heel veel wet- en regelgeving. De stichting voert een hele lage huur. Als er geld over is, wordt er bekeken of er nog een nieuwe woning gekocht kan worden.

 

Trump is een mediakleptocraat

Donald Trump heeft zich teruggetrokken van het Parijs akkoord. Naast de VS doen alleen Nicaragua en Syrië niet mee. Rob Wijnberg van de Correspondent noemde Trump deze week een mediakleptocraat. Het gaat hem niet om het milieu of het Parijs akkoord, maar om aandacht. Zijn presidentschap is een pose, een toneelstuk, een realityshow. Voor Trump geldt: ‘Absurditeit maal afwijking tot de macht onwaarheid is gelijk aan nieuwswaardigheid’. Het terugtrekken van de VS is vervelend, omdat er 4 miljard dollar minder in het klimaatfonds komt. Het klimaatfonds is voor ontwikkelingslanden, die extra kosten moeten maken voor de transitie naar duurzaam. Alle landen die het Parijsakkoord hebben ondertekend vullen dit fonds met 100 miljard dollar. De VS haalt daar nu een deel van af. Het terugtrekken van Parijs door de VS is ook vervelend, omdat bedrijven misschien toch investeringen in duurzaamheid gaan uitstellen. Gelukkig hebben diverse staten in de VS en ceo’s van grote bedrijven zich uitgelaten voor doorgaan met de uitwerking van het Parijs akkoord. Janet Ranganathan van het World Recources Intitute is zeer teleurgesteld en is verbijsterd over de economische kortzichtigheid van Trump. Het aantal banen in de kolenindustrie is veel kleiner dan in de duurzame energie. Er bestaat geen economisch model meer waarin de kolenindustrie floreert. Grote zorgen maakt Ranganathan zich over de financiering van klimaatwetenschap. Het Amerikaans Meteorologisch instituut (NOAA) en de National Science Foundation hebben fantastische programma’s die worden bedreigd door bezuinigingen of totale afbraak. Het milieuagentschap EPA (Environmental Protection Agency) verliest een derde van zijn budget.

 

Emmanuel Macron had een mooie reactie op het terugtrekken van de handtekening op het Parijsakkoord door Trump

https://www.facebook.com/EmmanuelMacron/videos/1912881878944389/

 

Michiel Verbeek, 4 juni 2017

 

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *