Michiel Verbeek

20 mei

Veel duurzaamheid deze week. Een symposium met een ondernemende en prikkelende ambtenaar. Het duurzame nieuwe schoolgebouw van de Sint Nicolaasschool. Een mooi voorbeeld van een duurzame verbouw. De stand van zaken herindeling, een paar mijlpalen en blockchain.

 

Wanneer beslist de Tweede Kamer over de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer?

Dat wordt mij heel vaak gevraagd. Uit de Tweede Kamer hoor ik geluiden dat de Kamer in september of oktober het wetsontwerp verwacht. In de kringen van de provincie leeft de gedachte dat voor de zomer het wetsontwerp bij de Kamer ligt. Voorlopig heeft minister Plasterk nog niets naar de Raad van State en de Ministerraad gestuurd. Zou hij wachten op de uitspraak van de Kort Geding rechter op 23 mei a.s.?

 

 

Voorlopig geen nieuwe Brandweerkazerne en geen herontwikkeling van de gemeentewerf

In verband met het lopende herindelingstraject moet de gemeente Haren voor alle uitgaven die effect hebben op de periode na 1 januari 2019 goedkeuring hebben van de provincie Groningen. Voor dat de provincie een besluit neemt vraagt de provincie de mening van de gemeenten Groningen en Ten Boer. De plannen voor de nieuwe Brandweerkazerne en de herontwikkeling van de Gemeentewerf aan de Westerse Drift stuiten op bezwaar van de provincie. Dat heeft te maken met nieuw beleid van de Veiligheidsregio Groningen. De Veiligheidsregio gaat over brandweerkazernes en denkt na over een andere indeling van brandweerkazernes in de provincie. De hoofdvestiging aan de Sontweg zal zeer waarschijnlijk verdwijnen. Waar de nieuwe kazerne dan moet komen is nog niet bepaald. Een nieuwe plek of meerdere nieuwe plekken. Zolang dat niet duidelijk is, wil de Veiligheidsregio nog niet bouwen in Haren. De herontwikkeling van de gemeentewerf is weer afhankelijk van de keuze voor de brandweerkazerne. Kortom: alles staat stil!

 

De Sint Nicolaasschool krijgt een prachtig nieuwe schoolgebouw

Dinsdag 16 mei 2017 heeft de raadscommissie gesproken over de overschrijding van het budget voor nieuwbouw van de Sint Nicolaasschool. Deze basisschool is voor het vierde jaar op rij een Excellente school. In het IHP 2014 (Integraal Huisvestingsplan) was de nieuwbouw voor de Sint Nicolaasschool opgenomen. Toen werd nog uitgegaan van 14 klassen. Nu van 19 klassen. De bouwvoorbereiding heeft vertraging opgelopen door asbest in het oude gebouw, een dwergvleermuis en aardbevingsbestendigheidsmaatregelen. De extra kosten voor de aardbevingsbestendigheid wordt vergoed door de NAM. In de afgelopen 1,5 jaar zijn de bouwkosten enorm gestegen. Tussen de zogenaamde normvergoeding van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de werkelijke bouwkosten zit inmiddels 48%. De economie groeit, de bouwsector nog meer. Dat leidt tot schaarste en hogere prijzen. Het prachtige gebouw van het Zernike College aan de Kerklaan konden we nog bouwen in een financieel gunstige tijd. Nu moeten we meer betalen voor goede scholen! De raadscommissie maakte zich nog even zorgen over onderdelen die geschrapt zijn. Het plan dat er nu ligt levert een frisse duurzame school op, die voldoet aan moderne eisen van onderwijs en aardbevingsbestendig gebouwd is.

 

Mini-symposium duurzaamheid

De Milieu Advies Raad van Haren (MAR) heeft op donderdag 18 mei 2017 een mini-symposium georganiseerd over duurzaamheid. Er waren drie sprekers: Bouwe de Boer, energieadviseur van de gemeente Leeuwarden, Carina Wiekens van de Hanzehogeschool en Geert Naber van De Mikkelhorst. Bouwe de Boer is de grote roerganger achter alle energieprojecten in het jaar (2018) dat Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa is. Het is een type ambtenaar waar je er graag een aantal van hebt in de gemeente. Ondernemer in de publieke zaak. Samen met Marjan Minnesma van Urgenda heeft hij een mooi programma gemaakt voor Leeuwarden. De transitie naar fossielvrij gaat bij hem om mensen. Daarom smeedt hij coalities met de ‘willers’. Hij wilde binnen 3 jaar 500 auto’s op groen gas. Die auto’s moeten gekocht worden. Maar mensen kopen pas zo’n auto als ze ook gemakkelijk groen gas kunnen tanken. Tankstations zorgen voor groen tanken als er auto’s langs komen. Iedereen wacht dus op iedereen. Wat deed Bouwe de Boer? Hij haalde de dealers bij elkaar met de vraag: wie wil een bijdrage leveren aan de doelstelling van 500 auto’s? Voor iedere auto levert de gemeente een bijdrage. Als de auto’s er zijn komen de tankplaatsen vanzelf. Het project is gelukt. Bouwe de Boer krijgt beweging door ‘een beetje paniek te veroorzaken’. Hij heeft studenten geprikkeld om een plan te maken voor iets dat nu nog niet kan, maar straks wel. En het moet een impact hebben in de buurt van de Elfstedentocht. Dat werd de Elfwegentocht.

Twee weken vervoer in Leeuwarden zonder druppel benzine. Aan zo’n ambitieus plan wil Tesla graag meedoen. Uitgelezen kans voor iedereen die in die periode naar Leeuwarden komt om een Tesla te rijden.

Carina Wiekens is psychloog en helpt mensen bewuste keuzes te maken op het gebied van energie en duurzaamheid. Zij heeft kantoor in het prachtige nieuwe gebouw van de Energy Academie in Groningen. Het meest duurzaam gebouwde onderwijsgebouw in Europa. Toch prachtig dat die om de hoek staat in het Zernike park. Hier kun je een mooi filmpje bekijken over het indrukwekkende gebouw: https://www.youtube.com/watch?v=g1YcZ1J4oIc

Carina Wiekens gaf een mooi inzicht in de uitkomsten van gedragsonderzoek. Succesvol zijn projecten als Buurkracht van Enexis. Uit haar onderzoek blijkt dat mensen soms gevoelig zijn voor het duurzaamheidsargument, maar dat vooral een ‘sociale reden’ de actie verklaard. Het is leuk om samen met anderen iets te doen. Bijvoorbeeld in je dorp aan de slag gaan met het bijhouden van energieslurpende apparaten en met warmtemeters op zoek gaan naar de warmtelek in het huis. De ontdekking dat het waterbed en de sfeerverlichting wel heel duur is, leidt tot ander gedrag. Pas op voor projecten op basis van competitie. Bij competitie zijn mensen geneigd om informatie voor zich zelf te houden om te winnen, terwijl het juist om projecten gaat waarbij deelnemers informatie moeten delen om gezamenlijk vooruit te komen.

Geert Naber van De Mikkelhorst nam ons mee naar het prachtige plan voor een zonnepark in combinatie met een noten- of fruitgaard en vee onder de zonnepanelen. De slimme combinatie van De Mikkelhorst werd als briljant bestempeld door Bouwe de Boer. Met de kennis van Carina Wiekens en de ervaringen van Bouwe de Boer weten we dat de kans van slagen van dit project het grootst is als een grote groep particulieren via de dorps coöperatie een aandeel nemen in het zonnepark.

 

Duurzaam maken van een oud gebouwencomplex

De provincie Groningen heeft in Nienke Homan een actieve, ambitieuze gedeputeerde voor de energietransitie. Zij realiseert goed dat zij de grote transitie alleen voor elkaar krijgt als er veel mensen en organisaties meedoen. Zij weet diverse partijen te enthousiasmeren voor dit belangrijke project. Regelmatig neemt ze wethouders en ambtenaren mee op pad naar mooie voorbeelden.

Donderdag 17 mei was ik mee op excursie naar het gebouw van Liander in Duiven en naar Sparkling projects in Apeldoorn. Vooral van het eerste project was ik zeer onder de indruk. Liander is (net als Enexus) een netwerkbeheerder. Zij wilden van 16 kantoren terug naar 5. In Duiven stond een complex van functionele simpele en zeker geen duurzame gebouwen. Liander onderkent de grote maatschappelijke opgave van de energietransitie. Het bedrijf dat werkt met publiek geld wilde graag een bijdrage leveren aan de energietransitie. Met als start een innovatieve aanbesteding. De programmamanager vertelde over de start: ‘We hebben een huisvestingsprobleem en we hebben ambities. We willen circulariteit in bouw en gebouw, een goede energiebalans, passende en heel flexibele werkomgeving, een relatie met het gebied in de omgeving en transparantie in de omgeving’. Met de hulp van architect Thomas Rau is er een heel bijzonder gebouw gemaakt dat meer energie oplevert, dan het nodig heeft. Over de oude gebouwen is een dak geplaatst met grote lichtkokers. Scheelt enorm veel verlichting.

Zowel binnen als buiten zie je houten plankjes. Allemaal vanuit sloophout. Het hele gebouw is een soort materialen magazijn. In de ruime gang staat een plantenwand vergelijkbaar met de ‘wonderwall’ in het gemeentehuis van Haren. In het gebouw zijn heel veel verschillende werkplekken. De ontmoeting wordt bevorderd door koffiebars op de bruggen in het gebouw en het verbod op voedsel op de werkplek. Na Duiven ging de karavaan door naar Apeldoorn. Naar het informatiecentrum van het bedrijventerrein Ecofactorij. Daar hebben we een mooi duurzaam nieuwbouw bedrijfspand gezien.

 

Blockchain bij de gemeente?

Op de excursie van Nienke Homan heb ik uitgebreid gesproken met collega-wethouder uit Zuidhorn, Fred Stol. Onder andere over blockchain. Vergelijk blockchains met iets dat we nu goed kennen: internet. Internet is communicatie. Duizenden computers sturen gegevens pijlsnel van hot naar her. Blockchain is registratie. Ook hier worden gegevens verstuurd, maar duizenden computers leggen eigendom en transacties tevens vast in een boekhouding. Van die boekhouding hebben alle computers een kopie. Iedereen kan beschikken over die informatie. De informatie is transparant en gedecentraliseerd. Op de Dutch Blockchain Hackathon in februari van dit jaar in The Big Building in Groningen was het team van Zuidhorn het winnende team in de categorie Overheidsdienstverlening. Bij blockchain gaat het om partijen die data delen en vervolgens snel digitaal kunnen communiceren en handelen.  Je kunt aan toepassingen bij de overheid denken als armoedebeleid. Mensen die in aanmerking kunnen komen voor een ondersteuning, kunnen dat direct krijgen bij de leverende partij. De gegevens worden digitaal gematcht en de dienstverlening vindt snel plaats. Dit zou ook kunnen bij de toekenning van Wmo diensten (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).  

 

Oud-raadslid Hes van der Wal 60 jaar getrouwd

Ik mocht maandag 15 mei namens het gemeentebestuur de felicitaties overbrengen aan Hes en Dieneke van der Wal. Hes was jarenlang raadslid voor de VVD in Haren en is zeer bekend in de paardenwereld. Het lopen gaat bij Hes niet meer zo goed, maar hij is nog uiterst mobiel met zijn scootmobiel. Vanuit de tuin was het uitzicht vroeger groen, maar nu staat er de nieuwbouwwijk Haren-Noord. Daar hebben we uitgebreid over gesproken en we hebben natuurlijk gesproken over de politiek van toen en nu

 

De Strockers 80 jaar

Nog een feestje op maandag 15 mei. Rob en Tiny Strocker zijn dit jaar allebei 80 jaar geworden. Zij zijn onafscheidelijk van de oude tijd van HTC en later TSH. Zij hebben jaren daar het park en de horeca verzorgd. Met veel oude bekenden bijgepraat.

 

Nederland heeft meer trainers nodig die niet gevoetbald hebben

Michiel de Hoog is journalist Sport bij De Correspondent. Hij schrijft hele verrassende en inspirerende verhalen over sport. In deze bijdrage over voetbaltrainer Thomas Tuchel pleit hij voor meer innovatie in de voetbalsport.

https://decorrespondent.nl/6682/het-nederlandse-voetbal-heeft-meer-trainers-nodig-die-nooit-gevoetbald-hebben/7877944360-e2c0e85b

 

Michiel Verbeek, 21 mei 2017

 

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *