Michiel Verbeek

14 mei

De sociale rotonde is uitgebreid met taalmaatjes binnen het Taalhuis en maatjes voor brugklassers via School’s Cool. Grietje Kalfsbeek stopt bij de RIGG. En genoten van Music4All Haren.

 

Taalhuis helpt laaggeletterden

Maandag 8 mei 2017 heb ik 9 vrijwilligers van het Taalhuis een certificaat overhandigd. Zij zijn beschikbaar als taalmaatje voor Harenaars die moeite hebben met lezen en schrijven. Het Taalhuis in de bibliotheek van Haren is een samenwerkingsverband van Biblionet Groningen, gemeente Haren, Noorderpoort College en de stichting Lezen en Schrijven. Marijke Diesemer is de coördinator. Zij gaat ervoor zorgen dat diverse werkers in het sociaal domein op de hoogte zijn van het Taalhuis. We weten van andere Taalhuizen (Haren is de 11de in de provincie Groningen) dat de doelgroep schroom heeft om hulp in te roepen. Anderen kunnen helpen met de verwijzing naar op maat gesneden cursussen. Zijn er obstakels in het werk, dan wordt de ondersteuning daarop gericht. Heeft het meer te maken met het graag voorlezen van kinderen of kleinkinderen, zal de ondersteuning anders zijn. En weer anders is de ondersteuning als je beter wilt weten wat er voor ingrediënten zitten in het voedsel dat je in de supermarkt koopt. Directeur van Biblionet Groningen, Arend Middelveld, memoreerde dat hij erg blij was met het grote aantal vrijwilligers dat zich voor het project heeft opgegeven. In het Taalhuis is de Taalmeter ontwikkeld. Daarmee kan snel achterhaald worden waar de ondersteuning het beste op ingezet kan worden.

 

School’s Cool

De Harense welzijnsstichting Torion is donderdag 11 mei 2017 officieel gestart met het project School’s Cool. Maria Wassink van de landelijke organisatie vertelde over de achtergrond en de doelen van het programma.

Leerlingen van groep 8 van de Basisschool kunnen een maatje krijgen om de overgang van groep 8 naar de brugklas soepeler te laten verlopen. Een maatje die helpt met plannen en kan sparren met de brugklasser over de vele nieuwe ervaringen en problemen. Haren is de tweede gemeente in de provincie Groningen die meedoet. Hoogezand-Sappemeer was de eerste. De ervaringen van een drietal mentoren uit Hoogezand-Sappemeer werden in Haren gedeeld. Het is een mooi project in onze Harense Rotonde gericht op het vergroten van weerbaarheid en het binnenlaten van nieuwe kennis en ervaringen voor groep 8’ers en brugklassers.

 

Ambulancezorg

Maandag 8 mei 2017 uitgebreid gesproken met directeur en een manager van de Ambulancezorg Groningen. Goed initiatief om zo’n ronde langs gemeenten te doen. Bij de start van het gesprek kwam het punt van bejegening aan de orde. Komt het nu regelmatig voor dat ambulancebroeders onheus bejegend worden? Politici willen dat beeld nog weleens ophouden om zichzelf als krachtig te profileren met stoere taal. Het komt bijna nooit voor. Niet in Groningen (1x op 56.000 verzorgingen), maar ook niet in Amsterdam. Ambulancezorg Groningen wordt gefinancierd uit gelden van de zorgverzekeraars, heeft 13 locaties in de provincie, waarvan 2 in de stad Groningen en heeft 39 auto’s. De inzet van ambulances gaat niet altijd vanuit een vast uitrukpunt. Een ambulance levert af bij een ziekenhuis en is dan vanuit het ziekenhuis weer inzetbaar voor een volgende rit. Er is sprake van een groeiende zorgvraag. Vooral bij ouderen. Het is niet altijd nodig dat iemand vervoerd wordt. Daarvoor is de rapideresponsauto en -motor. Vanuit de gemeente wilden we weten of de samenwerking met Hart Veilig bevalt. Dat is zeker het geval. Bij reanimatie telt iedere seconde. De vrijwilligers van Hart Veilig zijn er altijd eerder. De Ambulancezorg Groningen ziet problemen op de arbeidsmarkt. De ambulancebroeders en -zusters komen vaak uit de groep verpleegkundigen van ziekenhuizen. De instroom is de laatste jaren verminderd. Dat kan effect hebben op het krijgen van voldoende personeel.   

 

Afstudeeropdracht Herindeling

Hilco Oosterhuis studeert Sociale Planologie en wil afstuderen op het herindelingsvoorstel Groningen, Haren en Ten Boer. Hij bestudeert de verhalen van betrokkenen. Vanuit verschillende partijen kijkt hij hoe eraan gekeken wordt tegen dezelfde feiten, acties en ontwikkelingen. De bestuurlijke sensitiviteit vindt Hilco interessant bij dit onderwerp. Ik heb uitgebreid met hem gesproken over alle aspecten. Ben benieuwd naar de uitkomsten als hij alle betrokkenen heeft gesproken.

 

Advies Sociaal Domein

Iedere maand spreek ik 2 of 3 leden van de Advies Raad Sociaal Domein (ASD). Uiterst leerzame bijeenkomsten zijn dat. We nemen lopende zaken door en kijken naar maatschappelijke ontwikkelingen en delen interessante artikelen, lezingen, gedachten en observaties. Het regelmatige overleg biedt ook een uitgelezen kans om ideeën in de week te leggen.  

 

Voedselbos in Haren?

Een drietal initiatiefnemers hebben plannen om een voedselbos te ontwikkelen in de gemeente Haren en willen daarin wonen in Tiny Houses. Er is in Nederland stijgende belangstelling voor het fenomeen voedselbos. Wonen in het voedselbos levert weer nieuwe vraagstukken op. Collega-wethouder Mariska Sloot van Ruimtelijke Ordening heeft al meerdere vragen gekregen over Tiny Houses en verkend momenteel met ambtenaren de mogelijkheden en eventuele belemmeringen. Om alvast een idee te krijgen van een voedselbos kun je kijken naar een initiatief van natuur en milieufederatie Overijssel in een item bij RTV Oost: https://www.youtube.com/watch?v=y3jbzvAm7dg

 

Afscheid van Grietje Kalfsbeek

Op donderdag 11 mei 2017 nam directeur Grietje Kalfsbeek afscheid van de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten). Zij heeft bij de start van de RIGG in 2014 het stokje overgenomen van Jan Bos, die wethouder in Emmen werd. Zij werkte al voor de RIGG, maar kreeg er een taak bij. Zij heeft op voortreffelijke wijze de RIGG geleid. Ze wist gezag op te bouwen bij zorgaanbieders en tegelijkertijd heeft ze de bestuurders van 23 gemeenten goed aangehaakt weten te houden bij alle ontwikkelingen en heeft ze op inspirerende en veeleisende manier leidinggegeven aan een groep professionals. De organisatie van de Jeugdzorg in Groningen staat er goed voor en dat is voor een groot deel aan Grietje Kalsbeek te danken. In haar speech vertelde ze nog even over de start in het werkveld van de jeugdzorg. Eerst vanuit Bureau Jeugdzorg en daarna vanuit de RIGG. De schrik slaat je om je hart als je een aantal verhalen hoort over wat jongeren kan overkomen in gezinnen en vervangende systemen. Dan weet je weer hoe belangrijk het is goede en snel beschikbare jeugdhulp te organiseren. De nieuwe directeur is nog niet bekend, maar de kans is groot dat die al wel rondliep op de receptie. Grietje gaat leidinggeven aan Wedeka, een leerwerkbedrijf voor mensen met een beperking in Stadskanaal.

 

VGG en de nieuwe rollen en taken

Gemeenten in de provincie Groningen zijn met de provincie in gesprek over nieuwe opgaven en de daarbij passende rollen en taken. Het gaat over het overdragen van taken van de provincie naar de gemeenten. Welke taken zouden dat moeten zijn? En is de overdracht van taken afhankelijk van de omvang van de gemeenten? De provincie wil graag veel minder, maar veel grotere gemeenten in de provincie. Maar wat nu als er toch nog een behoorlijke variatie blijft in de omvang van gemeenten. De bijeenkomst op woensdag 10 mei ging alweer wat verder dan de vorige, maar het is nog niet heel erg concreet. Wordt vervolgd!

 

Werk in Zicht

De arbeidsregio Groningen en Noord-Drenthe is een actiegerichte samenwerking van 27 gemeenten, UWV en SW-bedrijven Sociale Werkvoorziening). Als Werk in Zicht werkt de regio samen met onderwijsinstellingen, sociale partners provincies (Groningen en Drenthe). Vrijdag 12 mei 2017 hebben we als portefeuillehouders in de arbeidsmarktregio het Marktbewerkingsplan besproken. Uit de discussie kwam naar voren dat de basis uitstekend was, maar dat we versnelling wilden en meer concrete plannen. Zou het niet interessant zijn op een soort payroll constructie te maken op het niveau van Werk in Zicht? Dan kunnen alle werkers met een beperking vanuit die organisatie geholpen worden aan werk. Dan kunnen ze op verschillende klussen worden ingezet, maar wel vanuit een vaste plek.

 

Music4All lustrumconcert met Rooie Rinus en Pé Daalemmer

Vrijdag 12 mei 2017 was het lustrumconcert van Music4All in de grootste zaal van het Conservatorium in Groningen. De bewoners van Borgheerd; leerlingen van de Graafschool werden ondersteund door leerlingen van Zernike College en medewerkers van het Conservatorium. Voor dit vijfde concert werd de ploeg ondersteund door Rooie Rinus en Pé Daalemmer. Bij Bueno Sera kregen ze het koor goed aan het swingen en ze waren de grappige kwelgeest van de presentator, gespeeld door docent Eric Luth. Aan het eind van de voorstelling mochten wij als genodigden op de eerste rij ‘Vrienden voor het leven’ meezingen met het koor. Het enthousiasme van de deelnemers was weer prachtig!

 

Michiel Verbeek, 14 mei 2017

 

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *