Michiel Verbeek

23 apr

De Rieshoek krijgt een nieuwe kans. De nieuwbouw Sint Nicolaasschool kost veel geld, maar moet door. Een nieuwe waterpomp bij de Peter Petersenschool. Nieuwe leden Jongerenraad. VNG-commissie. De treitervlogger krijgt eigen rubriek bij het AD. En ik ben voor Emmanuel Macron.  

 

Peter Petersenschool heeft een nieuwe waterpomp

De Peter Petersenschool (Jenaplanschool) sloot de week af met hun traditionele lentefeest. Het gaat goed met de Jenaplanschool. Ze profiteren van de nieuwbouw van Haren Noord en vormen voor ouders een belangrijke mogelijkheid voor de keuze van een leerweg waar het samen leren, leven en werken als een rode draad door het lesaanbod loopt. De school heeft de mogelijkheid om verder te groeien en kan de groei accommoderen in het gebouw naast de school. Toen Visio dat gebouw niet meer nodig had heeft de gemeente ervoor gekozen om dit gebouw in de onderwijssector te houden met het oog op nieuwe capaciteitswensen.

Tijdens het lentefeest op vrijdag 21 april 2017 mocht ik als wethouder Onderwijs de nieuwe waterpomp samen met leerlingen in gebruik nemen. Een mooie nieuwe aanwinst in de schoolpleintuin van de school. Tussen de lessen door spelen in het zand en nu met water. De waterpomp is ‘hufterproof’ en pompt grondwater op.

 

Projectgroep De Rieshoek krijgt een nieuwe kans

Dinsdag 18 april 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over De Rieshoek. De motie spoorde met het besluit wat die ochtend in het college is genomen.

De projectgroep in Noordlaren krijgt tot 1 oktober 2017 de tijd om met een nieuw plan te komen. In de discussie werd veelvuldig gesproken over de vraagprijs. Die ligt nog niet vast, want de gemeenteraad moet een afweging kunnen maken tussen het voorliggende plan en het verkoopbedrag. Als richtlijn is meegegeven dat het gebouw eind 2016 een boekwaarde had van 275.000 euro. Donderdag 20 april sprak ik uitgebreid met mijn collega-wethouder, Bert Nederveen, uit Zuidhorn. Zij hebben erg veel ervaring met het verkopen van oude schoolgebouwen. Hij vertelde van een mooi voorbeeld in Noordhorn. Van schoolgebouw naar levendig dorpshuis.

 

Nieuwbouw van de Sint Nicolaasschool

Dinsdag 18 april 2017 liepen leerlingen van de Sint Nicolaasschool in optocht naar het gemeentehuis. Op het plein voor het gemeentehuis hebben ze gezongen en gepleit voor een snel besluit over de nieuwbouw voor de school. Mij werd een petitie aangeboden en het verzoek gedaan hun pleidooi over te brengen aan de leden van de gemeenteraad. Ik heb aangegeven dat ik mijn stinkende best zou doen om de nieuwbouw van de school zo spoedig mogelijk te laten starten. ’s Avonds heb ik het pleidooi doorgegeven aan de gemeenteraadsleden.

 

Murpy’s law bij de Sint Nicolaasschool

Op dinsdagavond 18 april stond de Sint Nicolaasschool op de agenda van de gemeenteraad. Voor de nieuwbouw heeft de gemeenteraad al groen licht gegeven en een budget beschikbaar gesteld. Met dit budget kan het gewenste gebouw niet gerealiseerd worden door de fors hogere bouwkosten ten opzichte van twee jaar geleden toen het budget werd vastgesteld. In de raadscommissie van dinsdag 16 mei zal de gemeenteraad spreken over een aanvullend budget. Maandag 18 april heeft de gemeenteraad goedkeuring gegeven aan het plan voor de inrichting van de publieke ruimte op het terrein van de nieuwe school en over het plan voor verkeersmaatregelen in de omgeving van de school. De kosten van de sloop van de oude gebouwen van het Zernike College werden veel hoger door asbest en de vertraging door de dwergvleermuis. De raad heeft die meerkosten aanvaard. Toen lag er nog een onderdeel van het totale plan. Het terrein dat de Sint Nicolaasschool voor de nieuwe school is kleiner dan wat het Zernike College in gebruik had. Op dat stukje grond staat de oude Theda Mansholt school. Heel vroeger gestart als huishoudschool. De grote vraag lag voor: dat stuk grond met het gebouw verkopen met de bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’ of het gebouw slopen en woningbouw mogelijk maken door een bestemmingswijziging. Er zijn gegadigden voor het oude schoolgebouw om een woonzorginstelling voor mensen met een beperking te starten. Het voordeel voor verkoop met huidige bestemming is een snelle opbrengst en dus snelle dekking voor de extra kosten voor verkeer en publieke ruimte. Het terrein gereedmaken voor woningbouw betekent een langere procedure en dus later inkomsten, maar zeer waarschijnlijk wel een hogere opbrengst. De gemeenteraad heeft gekozen voor sloop van de Theda Mansholt school en de voorbereiding starten voor woningbouw (ruimte voor 4 woningen). Ik vind dat een wijs besluit. Zeker toen ik de volgende dag nog even heb gekeken bij het gebouw. De slopers zijn nog bezig. Ze kunnen nog even verder!

 

Hugo Norg loopt een dag mee

De winnaar van De Dag van de Lokale Democratie was dit jaar Hugo Norg, 16-jarige leerling van het Harens Lyceum (Zernike College). De Jongerenraad van Haren zag zijn kwaliteiten en heeft met succes Hugo binnengehaald als nieuw lid. Hugo wilde graag een keer een dag meelopen met mij als wethouder. Dat is gebeurd op 19 april. We hebben eerst uitgebreid gesproken over het werk van een wethouder en de ideeën van Hugo over politiek en besturen in het publieke domein. Hij heeft een vergadering meegemaakt over het sociaal domein en hij heeft uitgebreid gesproken met de burgemeester. De gasexplosie in Veendam was een goede aanleiding om de speciale taken van de burgemeester door te nemen bij dit soort crisisgevallen. Daarna zijn we naar de plek geweest van het nieuwe gebouw van de Sint Nicolaasschool. We hebben ter plekke de verkeersproblemen doorgenomen en we hebben gezien dat de oude Theda Mansholtschool niet meer de moeite waard is om op te knappen. Daarna naar de nieuwbouw in Haren-Noord. Wij wilden heel graag een kijkje nemen in het oude waterzuiveringsgebouw. Het witte gebouw aan de Grootslaan.

Daar was geen sleutel van beschikbaar. Wel hebben we kunnen kijken in het grijze gebouw dat binnenkort gesloopt wordt en het gebouw met de vroegere hoofdpomp. Het gebouw vlakbij het spoor. Daar zit tijdelijke Carex bewoning in. Hugo heeft een interessante dag gehad!

 

Janneke Knol doet mee aan de Missverkiezing

Onze Jongerenraad weet interessante jongeren te binden. Naast Hugo Norg, Janneke Knol. Woont nog maar net in Haren, maar wilde graag iets voor jongeren doen. Afgelopen week zag ik haar foto in het Dagblad van het Noorden en zag ik een bericht op RTV Noord. Enige tijd geleden heb ik met Janneke kennisgemaakt en zij heeft een keer het maandelijkse gesprek tussen de Jongerenraad met mij samen met Freek van den Berg gevoerd. Mooi om te vernemen dat ik helemaal niet wist dat zij Multiple Sclerose (MS) had. Op 6 mei wordt de finale van de Missverkiezing uitgezonden op SBS6. Kijken dus!

 

VNG-commissie wil meer geld bij de nieuwe taken

Donderdag 20 april 2017 had ik in Den Haag een vergadering van de VNG-commissie Werk & Inkomen. Deze commissie houdt zich bezig met de Participatiewet, de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening), het nieuwe Beschut Werken, Armoede. Er heerste een behoorlijke opstandige sfeer in de vergadering. Bij een aantal onderwerpen zijn al erg veel gesprekken geweest met het Rijk, maar nog steeds geen adequate oplossingen. Voor de juiste uitvoering van de vele nieuwe taken door gemeenten, zal het nieuwe kabinet geld erbij moeten leggen! Een zwaar punt is de vergoeding van de Bijstand. Het Rijk wil een objectief verdeelmodel, maar de weg daarnaartoe zal meer geleidelijk moeten. Een aantal gemeenten komt op die manier voor enorme tekorten te staan. En niet omdat ze slecht beleid voeren, maar omdat de werkelijkheid per gemeente niet altijd goed aansluit bij de modellen. Ook al lange tijd is er verschil van mening over de financiële consequenties van de afbouw van de WSW. De gemeenten willen op basis van werkelijke cijfers die afbouw regelen. Het Rijk heeft daar een model voor. Ook dan ontstaan er tussen gemeenten weer hele vervelende verschillen. Het nieuwe Beschut werk is inmiddels een verplichting. Dat is voor gemeenten niet het grootste probleem, maar wel als er weer een aparte groep aan de onderkant van de arbeidsmarkt (akelige terminologie, maar weet even niets beters) ontstaat, die een cao moet krijgen en de mogelijkheid van een salarisdoorgroei naar 120% van het Wettelijk Minimum Loon (WML). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor iedereen die niet in staat is zelf in het eigen levensonderhoud te voorzien. Een grote diversiteit aan beperkingen ligt daaraan ten grondslag. Gemeenten kunnen financieel niet v