Michiel Verbeek

02 apr

Op pad met leerlingen voor financiële educatie. De dialoog over de energietransitie. Onderwijshuisvesting en de plannen aan de Grootslaan.

 

Wethouder is een mooie baan

Het wethouderschap in Haren is een mooie baan. Dat bleek afgelopen week weer. Donderdag een hele bijzondere dag met 7 basisschoolleerlingen naar Veenhuizen. Een avond over de energietransitie. Een raadsvergadering en een collegevergadering. Diverse overleggen over het masterplan onderwijshuisvesting. Overleg nieuwbouw Sint Nicolaasschool. Een gesprek over privacy in het Sociaal Domein. KIA-vergadering over de collectieve participatie overeenkomst. De kennismaking met nieuwe leden D66. Een ontmoeting met nieuwkomers en eten uit Guinee. En de laatste training van Jong Oranje op De Koepel.

 

Noodzaak van financiële educatie

In de Week van het Geld ben ik donderdag 30 maart naar het event van de GKB (Gemeentelijke Krediet Bank uit Assen) in Veenhuizen geweest. Samen met 7 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van CBS De Borg en OBS De Wissel. De kinderen kregen een rapworkshop van de bekende rapper en televisiepresentator Yes-R. Samen hebben ze de eerste rap gemaakt om aandacht te vragen voor financiële educatie. Samen met Noor heb ik een videoboodschap opgenomen. Voor een uitgebreid verslag van de dag met foto’s en de rap, klik op de volgende link: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/leerlingen-aan-de-slag-in-de-week-van-het-geld/

 

De energietransitie in de provincie Groningen

Gedeputeerde Nienke Homan heeft een ambitieuze agenda voor de energietransitie. In 2050 wil de provincie energieneutraal zijn, in 2035 moet 60% duurzame energie gehaald zijn en in 2020 21%. Lees ook het energieprogramma voor de komende jaren. Nienke Homan is er erg goed in om partijen bij elkaar te brengen.

Dat doet ze bijvoorbeeld met bijeenkomsten over dit onderwerp door de hele provincie. Met stakeholders, bedrijven, maar ook met burgers en maatschappelijke instellingen. Donderdag 30 maart kwam de gedeputeerde met haar duurzaamheidskaravaan en een speciaal bordspel naar Haren. Het spelen van het bordspel leverde een mooie dialoog op.

 

Lekker eten van Mounina uit Guinee

Eén keer in de maand kun je in het kader van Koken & Kletsen komen eten op De Mikkelhorst. Samen proeven van buitenlands eten en vreemde culturen. Voor Nederlanders een geweldig leuke manier om in contact te komen met nieuwkomers. En voor immigranten een uitgelezen kans om beter en sneller te integreren. Een rijke en grensverleggende ervaring en een verbreding van je horizon. Georganiseerd door Torion. Ik zat aan tafel met een nieuwkomer in Haren uit Syrië en een asielzoeker uit Irak. De statushouder uit Syrië heeft met zijn vrouw en twee kinderen gewoond en gewerkt in Dubaï. Na 6 jaar moesten ze terug naar Syrië. Zijn vrouw en kinderen zijn nog in Syrië. Hij probeert een nieuw leven op te bouwen in Haren. Hij is volop bezig met de Nederlandse taal. Als hij dat goed onder de knie heeft is hij zeker kansrijk op de arbeidsmarkt op het gebied van marketingresearch. De Irakees woont in Onnenstaete en heeft nog geen verblijfsvergunning. Zeer waarschijnlijk wordt hij in juni verplaatst naar een ander AZC, vanwege sluiting van het AZC in Onnen. Ik heb woensdag 29 maart 2017 genoten van de kookkunsten van Mounina uit Guinee en de fijne gesprekken.

 

Jong Oranje op De Koepel

De voetbalverenigingen VV Gorecht en VV Haren waren een week lang zeer gastvrij voor de spelers van Jong Oranje.

De begeleidingsgroep was erg enthousiast over de kwaliteit van het veld en de medewerking van de verenigingen, Body Fit en de gemeente. Maandag 27 maart nog even gekeken bij de laatste training. Justin Kluivert had het na de training het drukst!

 

Wat gaat er gebeuren aan de Grootslaan

Maandag 27 maart 2017 was er bij een deel van de gemeenteraad een onbehaaglijk gevoel bij de plannen aan de Grootlaan. Het college deed het voorstel om een zogenaamde beheersverordening toe te passen op het gebied. Er ligt een oud bestemmingsplan op. Als er nu een aanvraag komt voor een nieuwe bestemming, kan de gemeente geen leges heffen. Leuk voor de aanvrager, maar niet leuk voor de gemeente. Met een beheersverordening is dat probleem opgelost. Al enige tijd zijn er plannen voor een restaurant in het gebouw vlakbij het spoor. Voor het gebouw ernaast is een mooi ontwerp bedacht voor of 4 appartementen of een klein hotelletje met ca. 6 kamers bij het restaurant. Het grote grijze gebouw wordt binnenkort gesloopt. Een deel van de raad wil graag een nieuw bestemmingsplan. Dan zijn alle opties in dat gebied weer open. Met een hele nieuwe bestemmingsplanprocedure kunnen de nieuwe bewoners volop invloed uitoefenen op de invulling van het gebiedje. Uiteindelijk was er geen meerderheid voor een heel nieuw bestemmingsplan. Dat betekent dat we doorgaan met de planvoorbereiding zoals hierboven is geschetst. In mei worden alle omwonenden door de gemeente uitgenodigd om te praten over de invulling van het gebied. Het wordt openbaar gebied. Als straks het grijze gebouw gesloopt is, dan ontstaat daar een mooi wandel en recreëergebied voor de nieuwe inwoners van Haren Noord. Hoe willen de omwonenden dat gebied graag vormgegeven zien. Daar gaan we over praten!

 

WIJZ-team wordt Toegangsteam

Ons sociale team in het Sociaal Domein heet het WIJZ-team. De samenvoeging van onze teams Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg. Deze naam was al geclaimd door een welzijnsorganisatie in Overijssel. We hebben nog geprobeerd om een deal te maken, maar dat is niet gelukt zonder veel te betalen. En dat wilden we niet als gemeente. Er is in de afgelopen weken driftig gebrainstormd over een nieuwe naam. Dat is geworden: Toegangsteam.

 

In gesprek met de Rekenkamer over privacy in het Sociaal Domein

Dinsdag 28 maart gesproken met twee leden van de Rekenkamer. Zij zijn bezig met een onderzoek naar privacy in het Sociaal Domein. Er is in Haren een duidelijk protocol. In de praktijk wordt er wel geworsteld met de privacy. Soms is het wel erg prettig om gegevens te delen om een andere betrokken partij goed te informeren, maar soms wordt de informatie-uitwisseling belemmerd door privacy. Binnen het Toegangsteam zijn heldere afspraken gemaakt. Een oplossing in de praktijk is vaak dat aan de persoon in kwestie wordt voorgelegd of die wel of geen bezwaar heeft tegen delen van informatie.

 

Masterplan onderwijshuisvesting

Met de OBS De Wissel (in het gebouw De Octopus) aan de Mellenssteeg en het Harens Lyceum aan de Kerklaan is de nieuwe norm gesteld van onderwijshuisvesting in Haren. Een Frisse school en een duurzaam gebouwde school. De derde in de rij wordt de Sint Nicolaasschool. Die is echt heel hard toe aan nieuwbouw. Momenteel zitten ze met 18 groepen in 11 noodlokalen en 7 permanente lokalen. De bouw van de prachtige nieuwe school aan de Westerse Drift heeft al een paar tegenslagen gehad. De plannen moesten worden getoetst op aardbevindbestendigheid. Dat is gebeurd en betekende een aanpassing ter grootte van ca. 5 ton. Deze meerkosten worden betaald door de NAM. De gesprekken hierover en de planaanpassingen hebben tijd gekost. De tijdsvertraging werd nog langer door de dwergvleermuis. Het gevolg van deze vertragingen heeft als vervelende consequentie dat de bouwkosten hoger zijn geworden. De bouwmarkt is niet meer zo hongerig als 1 a 1,5 jaar geleden. Dat leidt nu tot meerkosten. Op 11 april gaat het college in gesprek met de gemeenteraad over onderwijshuisvesting. Welke scholen groeien uit de jas en welke oplossingen zijn er beschikbaar. En hoe gaan we de nieuwe school voor de Sint Nicolaasschool realiseren.

 

Meet & greet nieuwe leden D66

Zaterdag 1 april 2017 hebben de voorzitter van D66 Haren, fractievoorzitter Marjan Bachman en ik kennisgemaakt met een aantal nieuwe leden. Per 1 januari 2017 zijn er 7 nieuwe leden ingeschreven in Haren. Met drie hebben we gesproken. Leuke kennismaking en interessante nieuwe kennis en ervaring op het gebied van vergunningverlening en handhaving, psychiatrie en IT-systemen.

 

Problemen bij de financiering jeugdhulp

Er was deze week veel aandacht voor de jeugdhulp. Bij Nieuwsuur schrijnende voorbeelden waarbij ouders geen geschikte plek konden vinden voor hun kinderen. En gemeenten met jeugdinstellingen die voor onverwachte hoge kosten komen te staan. Het leek mooi geregeld. Een kind uit gemeente X die naar de jeugdinstelling in gemeente Y gaat, wordt vanuit het woonplaatsbeginsel gefinancierd door gemeente X. Maar wat als de rechter het ouderlijk gezag weghaalt bij een uithuisplaatsing. Dan werkt plotseling het woonplaatsbeginsel niet meer en wordt het kind ingeschreven in de gemeente van de jeugdinstelling. Dan draait gemeente Y op voor de kosten. Zou de jeugdhulp toch beter in een verzekeringssysteem kunnen?

 

Een collectieve participatie overeenkomst of toch iets anders?

Vrijdag 1 april in de VNG-commissie KIA (Kamer Inclusieve Arbeid) gesproken over de pensioenregeling van mensen in de WSW (Wet Sociale Werkplaatsen) en over de nieuwe contracten voor mensen in de Participatiewet. Mensen met een beperking die werkten in een sociale werkplaats hebben een goede bescherming van een cao. Het Rijk heeft de instroom in de WSW dichtgegooid. Iedereen die erin zit wordt beschermd, maar er komt niemand meer bij. Gemeenten zijn sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 verantwoordelijk voor al diegenen die niet zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dan hebben we het over mensen in de Bijstand, maar ook over mensen met een beperking. De vakbonden willen graag een cao die lijkt op de cao voor de WSW. Dat zouden gemeenten best goed vinden als het Rijk de kosten daarvan betaalt, maar dat doet het Rijk niet. Zolang het Rijk geen geld bijlegt, kunnen gemeenten niet verder gaan tot het sociaal minimum of te wel het wettelijk minimumloon (WML). En niet tot 120% van het WML, zoals dat het geval is bij de WSW. De komende tijd zal de VNG weer om tafel moeten met de vakbonden om een fatsoenlijke regeling te treffen. Zou mooi zijn als vanaf de formatietafel hulp zou komen voor het financiële probleem.   

Michiel Verbeek, 2 april 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *