Michiel Verbeek

26 mrt

Duurzaam Coöperatief Ondernemen is populair. Kinderen verdienen frisse en duurzame schoolgebouwen. De begroting van Haren is goedgekeurd door de provincie. De toekomstscenario’s voor de Europese Gemeenschap. Educatieve weken in De Biotoop. En de kabinetsformatie.

 

Duurzaam Coöperatief Ondernemen

Donderdag 23 maart 2017 was ik op het symposium over Duurzaam Coöperatief Ondernemen in de strokartonfabriek in Oude Pekela. Een van de onderdelen van het programma was de installatie van Willem Foorthuis als lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen aan de Hanzehogeschool in Groningen. Het was een interessante bijeenkomst. Elders op deze site staat een terugblik op de bijdragen van Willem Foorthuis en Tine de Moor.

Tijdens de workshop over ICT en big data heb ik de suggestie gedaan aan de Hanzehogeschool om een Comstat ruimte in te richten. Het woord Comstat heb ik gepikt van Jack Mannion uit de politieserie The District. Hij had onder in de kelder van het politiebureau een ruimte ingericht met een groot scherm en een computer met heel veel data. Voor de oplossing van een moord of een serie inbraken werd op een geografische kaart lagen overheen gelegd op basis van diverse data. Door het beeldend in verband brengen van data ontstaan er vaak patronen die helpen om de juiste oplossing te vinden. Comstat bij de Hanzehogeschool kan zo helpen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Als zij een ankerpunt kunnen worden voor gemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijven dan kan er ook steeds meer gebruik gemaakt worden van elkaars data. Lijkt me prachtig! Ik hoop dat Wim Elving van de Hanzehogeschool iets kan doen met Comstat.

 

Onderwijsraad in gesprek met het veld

De Onderwijsraad organiseert regelmatig gesprekken in het land met vertegenwoordigers van het onderwijs en de gemeente. Deze keer was de Onderwijsraad neergestreken in Heerenveen. Wethouder van Assen, Maurice Hoogeveen, hield een inleiding waarin hij het verhaal vertelde van de gehandicapte Lasse en de moeizame tocht van moeder en zoon op zoek naar een goede schoolplek.

Onevenredig veel tijd heeft de wethouder gestopt in de zoektocht van het individu, maar het is soms nuttig en nodig om dat te doen om het systeem te kunnen doorgronden. Om vervolgens het systeem doeltreffend te kunnen beïnvloeden. In de gesprekken in groepjes zat ik bij het thema onderwijshuisvesting. Vanuit de grote schoolbesturen kwam het pleidooi: ‘geef de huisvestingsgelden aan de schoolbesturen’. Het is een vreemde situatie dat groot onderhoud van een gebouw de verantwoordelijkheid is van de onderwijsinstelling, maar grote renovaties en nieuwbouw de verantwoordelijkheid is van gemeenten. In veel gevallen kan dat in grote harmonie gaan, maar in andere gemeenten kan het huisvestingsbudget geknepen worden. Gemeenten krijgen in de Algemene Uitkering een vast bedrag per leerling, maar er is geen verplichting die gelden allemaal aan onderwijshuisvesting uit te geven. Een schoolbestuurder vertelde dat in de ene gemeente besprekingen over huisvesting prima lopen, maar in een andere gemeente dramatisch. Een mogelijkheid in de huidige wet- en regelgeving is de optie van doordecentralisatie. De grote schoolbesturen vinden dat een goed alternatief. Vanuit veel gemeenten kwam het geluid dat de VNG-normvergoeding niet meer voldoende is voor een fatsoenlijke frisse- en duurzaam gebouwde school! Dat probleem blijkt ook uit het onderzoek van het Bureau Documentatie Bouwwezen(BDB). In 2013 zat er zo’n 11 procentpunten tussen de normvergoeding en marktsituatie voor de bouwkosten. Dat gat was nog wel te overbruggen bij een succesvolle aanbesteding. In 2017 is dat verschil opgelopen tot 48 procentpunten.

 

Dialoog gestart met de schoolbesturen over onderwijshuisvesting

Dinsdag 21 maart 2017 is er bestuurlijk overleg geweest met de schoolbesturen in Haren. Zowel het voortgezet onderwijs, het Basisonderwijs als het Speciaal Onderwijs. Wij hadden een uitgebreide presentatie voorbereid met een overzicht van de huidige situatie van alle schoolgebouwen, de leerling prognoses en de reeds bekende wensen. Vervolgens is in beeld gebracht welke ruimtecapaciteit er nodig is op basis van de leerling prognoses. Dat is weer geconfronteerd met de beschikbare capaciteit. Macro liggen de noodzakelijke capaciteit en de beschikbare capaciteit dicht bij elkaar. Per school zijn er wel verschillen. In de raadscommissie van april vindt de eerste bespreking met de gemeenteraad plaats. In mei komen we met een masterplan onderwijshuisvesting en na de zomer moet de raad beslissen over het nieuwe IHP (Integraal Huisvestings Plan).

 

Educatieve vakantieweken

Vanuit de Biotoop wordt een prachtig educatief programma voorbereid voor kinderen en jongeren in de grote vakantie. Tijdens zo’n educatieve week zullen de kinderen en jongeren iets gaan maken, beleven en leren. Daar zal een eigen bijdrage voor gevraagd worden. Voor gezinnen met een krappe beurs willen we het meedoen aan deze weken mogelijk maken via de Klijnsma-gelden. In de raadscommissie zal het college de gemeenteraad een voorstel doen over de besteding van de Klijnsma-gelden.

 

Verzelfstandiging van ’t Clockhuys

Het was maandag 20 maart 2017 een merkwaardig rondetafelgesprek. Karel Jan Alsem opende van de zijde van de initiatiefgroep Clockhuys de avond met het statement: ‘We zijn hier om te luisteren’. Een paar minuten later constateerde Meinard Wolters van Gezond Verstand Haren: ‘Ik zit hier ook om te luisteren. Dat wordt dus een interessante avond’. Een rondetafelgesprek waar alleen maar mensen aangeschoven zitten die komen luisteren. Ik vond het een vreemde avond. De aanwezigen in de buitenring mochten niet meepraten. Het is te hopen dat de initiatiefgroep binnenkort aan tafel zit met de gemeente om hun plannen te bespreken!

 

De meerjarenbegroting is goedgekeurd door de provincie

Deze week kwam, eerder dan verwacht, toch het verlossende woord van de provincie over de meerjarenbegroting 2017-2020 van de gemeente Haren. De provincie heeft een uitgebreide brief geschreven met een aantal zorgpunten. Deze punten zullen allemaal van commentaar worden voorzien en zullen begin volgende week beschikbaar komen.

 

De 5 scenario’s voor de Europese Gemeenschap

Tijdens de verkiezingscampagne is de notitie met 5 scenario’svoor de toekomst van de Europese Gemeenschap nergens aan de orde geweest. Jammer en ook vreemd. Laten we hopen dat Europa wel een onderwerp wordt in de kabinetsbesprekingen. Kijk eens naar deze infographics. Misschien wordt het dan duidelijk waarom het van groot belang is dat de samenwerking in de Europese Gemeenschap geïntensiveerd wordt.  

 

 

 

 

De ondergang van Jeroen Dijsselbloem

Wat heeft Jeroen Dijsselbloem precies gezegd in de Frankfurter Allgemeine? Dit: ‘Ich kann nicht mein ganzes geld für schnaps und frauen ausgeben und anschlieβend sie um ihre unterstützung bitten’. Ik vind het niet vreemd dat deze hooghartige houding afgestraft wordt. In de besprekingen met Griekenland botste Dijsselbloem regelmatig met de Griekse minister Yanis Varouvakis. Varouvakis vroeg aan de Trojka van EU, IMF en ECB voortdurend ‘hoe krijgen we de economie van Griekenland weer aan de gang’. De Trojka met Jeroen Dijsselbloem had eigenlijk maar aldoor dezelfde boodschap: ‘je moet bezuinigen en doen wat wij zeggen’. Met de uitspraak in de Frankfurter Allgemeine maakt Dijsselbloem pijnlijk duidelijk hoe hij denkt over de Oost-Europeanen. Ik begrijp wel iets van de boosheid over de uitspraken van Dijsselbloem!

 

De kabinetsformatie

De VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan met elkaar praten. Het is de meest voor de hand liggende coalitie met de grootste partij en drie winnaars. Het is een kabinet voor radicaal door het midden met twee meer conservatieve partijen en twee progressieve partijen. De grootste problemen worden verwacht tussen het conservatieve bolwerk en GroenLinks. D66 wil GroenLinks er graag bij hebben, om het progressieve geluid harder te laten doorklinken. Jesse Klaver noemde deze week als pijnpunten: klimaat, vluchtelingen en de verschillen tussen arm en rijk. Dat lijken allemaal oplosbare problemen. Een stevig klimaatbeleid kan op steun rekenen van CDA, D66 en GroenLinks. Klaver zal moeten toegeven op een aantal belastingmaatregelen bij de verschuiving van lastendruk van arbeid naar milieubelasting, maar er komt een stevig klimaatbeleid. Een goed vluchtelingenbeleid op Europese schaal moet haalbaar zijn en de inburgering zal onder regie van gemeenten een nieuwe fase ingaan. Hier kan de VVD best mee leven. En dan het verschil tussen arm en rijk. Na een goede analyse van bepaalde doelgroepen moet er een evenwichtig pakket te maken zijn. En vergeet niet dat Mark Rutte in de campagne geroepen heeft dat het tijd werd dat iedereen iets gaat merken van de economische groei. Met goede wil en elkaar vinden op de grote uitdagingen van nu is er een kabinet te maken. En toch is de kans klein dat deze poging gaat lukken. Dat heb ik beschreven in het artikel ‘Klaver kiest waarschijnlijk voor de beweging boven regeren’.

Edith Schippers heeft met alle fractievoorzitters gesproken. Dat leverde deze mooie compilatie op.

 

Niet vergeten: partijen met klimaatambities zijn grote winnaars

De partijen met de meeste klimaatambities waren de grote winnaars bij de verkiezingen van 15 maart 2017. Maar liefst 20 zetels. D66: 7, GroenLinks: 10, Christen Unie: 0 en de Partij voor de Dieren: 3.

Michiel Verbeek, 26 maart 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *