Michiel Verbeek

04 mrt

Heerlijke dagen gehad op Terschelling. Extra geld voor urgente financiële noden. De energietransitie komt goed op gang. Goede discussie over de arbeidsvoorwaarden van P’ers. Een mooie eerste bijeenkomst in de reeks over ‘positieve gezondheid’. En een bardienst bij Novo.

 

 

Stichting Urgente Noden

Op verzoek van de gemeenteraad neemt de gemeente Haren deel aan het noodfonds van de Stichting Urgente Noden (SUN). De gemeente heeft een eigen noodfonds als er even geen andere gelden aangesproken kunnen worden en er acuut geld nodig is om mensen in een moeilijke situatie te helpen. Met de deelname aan SUN is er wat meer beschikbaar. Inwoners van de gemeente Haren die in dringende financiële nood verkeren komen voor de extra mogelijkheden voor ondersteuning in aanmerking. Het betekent wat meer speelruimte voor ons Toegangsteam. De deelnemende gemeenten betalen de ondersteuning van het SUN-bureau. De SUN-organisatie haalt geld bij elkaar uit fondsen. Samen met voorzitter van SUN, Pim de Bruyne, heb ik namens de gemeente op 19 februari 2018 getekend.

 

 

Warmtemeting door Transition Town

In het kader van energiebesparing kunnen inwoners van Haren aankloppen bij Transition Town voor een warmtemeting van je huis. Waar zitten de plekken waar veel warmte verloren gaat. Bill Morris van Transition Town komt bij je langs, meet je hele huis van binnen en van buiten. Daarna kun je kijken naar oplossingen. Op het ernergieloket Haren staat nadere informatie over de actie die is begonnen bij mij thuis. Bill Morris was behoorlijk tevreden over onze muren. Alleen vlak boven de ramen beneden leek de spouwmuurisolatie niet helemaal afdoende te zijn. Inmiddels hebben al zo’n 40 Harenaars zich aangemeld voor een warmtemeting. Goed voorbeeld doet goed volgen!  

 

 

 

Bloemen van Haren Helpt voor Jans Uildriks

Jans Uildriks heeft ontzettend veel gedaan voor de wijk Oosterhaar. Vanuit Haren Helpt hebben Nastasja Steenbergen en Marco in ’t Veld bedacht om via Facebook mensen te vragen wie er vanwege vrijwilligerswerk een bloementje verdient. Haren Helpt heeft 10 bossen bloemen uitgereikt. Ik mocht samen met Natasje en Marco de bos uitreiken aan degenen met de meeste aanbevelingen: Jans Uitdriks. Mooie actie van Haren Helpt!

 

 

 

The sunside of Energytransition

Woensdag 21 februari 2018 werden Klaas Jan Noorman en Jan-Jaap Aué geïnstalleerd als lector aan de Hanzehogeschool. Als je klikt op hun namen kun je een filmpje bekijken waarin staat wat ze van plan zijn te gaan doen als kersverse lector.

Daaraan voorafging een minisymposium met als sprekers Nienke Homan, Timo Spijkerboor en Pallas Achterberg. Gedeputeerde Nienke Homan was weer als vanouds gedreven en energiek. Met flair schetst zij wat er moet gebeuren, wat er al gebeurd is en wat we met elkaar op korte termijn gaan doen. Timo Spijkerboer vertelde het verhaal van de windmolenbouwers van EAZ. Ik kon tijdens zijn verhaal niet loskomen van de gedachte van een energieneutraal dorp in de gemeente Haren met een mooie windmolen met houten bladen van EAZ op een prominente plek. Pallas Achterberg van netwerkbeheerder Alliander hield een pleidooi voor anders kijken. We moeten leren circulair te denken. Dat gaat veel verder dan alleen maar energiebesparing, zon en windmolens.

 

 

 

Eerste bijeenkomst in de serie ‘positieve gezondheid’

Samen met Triade wil de gemeente Haren het idee van positieve gezondheid meer handen en voeten geven. En vooral zorgen dat iedereen in het sociaal domein kennis heeft van het idee en dezelfde taal gaat spreken. De eerste bijeenkomst was op 21 februari 2018 in de bibliotheek in Haren. De professoren Hans Wortmann en Erik Buskens van de RuG en het UMCG verzorgden een eerste lezing. Daarna gingen we in kleine groepjes uiteen om door te praten. Hans Wortmann wist overtuigend het probleem van moeizaam zoeken en tasten in het systeem duidelijk te maken met Alice in Wonderland. Als Alice in het bos geconfronteerd wordt met de kat, dan blijkt plotseling alles anders te zijn. En dat geldt ook voor mensen in het sociaal domein. Het verschil tussen eerste lijns- en tweedelijnszorg is aardig duidelijk. Tot wanneer je bij de huisarts moet zijn en wanneer je naar de specialisten van de tweede lijn moet. In welzijnsland is dat veel lastiger. Zowel Wortmann als Buskes komen tot de conclusie: hoe meer we uitgaan van zelfredzaamheid, hoe meer we moeten zorgdragen voor persoonlijke coaches om wegwijs te worden in welzijnsland. De huisarts als vertrouwenspersoon is voor iedereen aardig helder en bereikbaar. Moeten we naast de medische huisarts ook een sociale huisarts hebben? Erik Buskens sprak over het op tijd overdragen van het stokje van behandelingsverantwoordelijkheid. In de medische wereld is dat aardig duidelijk, in welzijnsland niet. Wat moeten wij als gemeente regelen om iedereen de kans te geven om bij de juiste voorzieningen en ondersteuning te komen? Na de lezing en het nagesprek schoot mij het volgende door het hoofd: Haren Helpt als digitale sociale kaart op internet. Haren Helpt als community team van menselijke ondersteuners en Haren helpt als locatie voor informatie en ontmoeting. Wordt vervolgd.

 

 

Sleeën op Terschelling

Samen met mijn vrouw ben ik een paar dagen op Terschelling geweest. Het was zo’n 10 jaar geleden dat er sneeuw viel op Terschelling. Wij waren getuige van sleeën in de sneeuw op het strand.

 

Koning winter op Terschelling leverde ook nog een arresleewedstrijd met ringsteken op.

 

Op de terugweg naar Harlingen zag de Waddenzee er zo uit:

 

 

 

De marathon in Noordlaren en schaatsen op het Paterswoldsemeer

Ik heb de marathon op vrijdag 2 maart niet kunnen bijwonen. ’s Middags nog wel even gekeken naar deze prachtige schaatsplek.

 

Daarna even doorgereden naar het Paterswoldsemeer. De Meerweg stond volledig vol met auto’s. Schaatsen op natuurijs is erg populair. Het zag er prachtig uit: https://www.youtube.com/watch?v=kgFJhNJy2HI

 

 

Kamer Inclusieve Kamer over de P’ers

Vrijdag 2 maart 2018 had ik in Utrecht een vergadering van de Kamer Inclusieve Arbeid (KIA). We waren met een klein clubje, maar hebben een interessante discussie met elkaar gevoerd. Omdat het waarschijnlijk de laatste vergadering was in deze samenstelling had voorzitter Huib van Olden (wethouder Den Bosch) echte Bossche bollen meegenomen. Na de verkiezingen van 21 maart zal er een stoelendans komen in de VNG-commissies (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), omdat er ongetwijfeld weer veel nieuwe wethouders komen. Ik blijf zitten tot eind van het jaar. Wij hebben pas in november verkiezingen. KIA is de commissie van de VNG die zich bezighoudt met de werkgeversrol van gemeenten bij de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening. Door de regelgeving en afbouwende vergoeding van het Rijk worden de SW-bedrijven afgebouwd. Gemeenten worden zelf verantwoordelijk voor alle P’ers, deelnemers van de Participatiewet (voorheen bijstand). In de groep zitten veel verschillende P’ers. Er zijn nog medewerkers uit de bestaande SW-bedrijven met een eigen cao (Collectieve Arbeids Overeenkomst), er zijn P’ers die nog maar kort werkloos zijn, er zijn P’ers die al heel lang werkloos zijn en wiens perspectieven op de arbeidsmarkt niet positief zijn, er zijn P’ers met een beperking die niet in staat zijn om productie te leveren voor de betaling van het Wettelijk Minimumloon (WML). Kortom een diverse groep. De discussie in gemeenteland gaat over wat voor arbeidsvoorwaarden moeten de P’ers krijgen? Gemeenten zijn bang voor een cao met het WML als uitgangspunt, omdat gemeenten daar niet de financiën van het Rijk voor krijgen. Een delicaat probleem. De cao voor de bestaande SW’ers loopt 31 december 2018 af. Wat moet er daarna komen? Ik zal komende maanden deelnemen aan een werkgroep die een voorstel zal uitdenken voor een behoorlijk pakket aan arbeidsvoorwaarden.

 

 

 

Achter de bar bij Novo

Vrijdagavond 2 maart heb ik een bardienst gedraaid in het dienstencentrum van de Novo aan de Torenlaan in Haren. De barcommissie vraagt regelmatig een ‘special guest’ als barkeeper. Erg goed idee. Ik heb een snelle cursus gekregen waar alles staat, werking kassa, nieuwe flessen voorzien van een datum sticker en dat soort dingen. Toen aan de slag. Was erg leuk. Een goede barman is natuurlijk vooral een goede luisteraar. Deze barman moest ook wel veel vertellen. Ze wilden graag de laatste ontwikkelingen horen over de toekomst van onze mooie gemeente.

 

 

 

Mijn artikel over het boek van Voermans en Waling wordt flink gelezen

Na het lezen van het hoofdstuk over herindeling van Wim Voermans en Geerten Waling heb ik een stuk geschreven op deze website. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Veel gelezen via Twitter en behoorlijk wat reacties. De stand op 4 maart:

 

Michiel Verbeek, 4 maart 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *