Michiel Verbeek

11 mrt

Een week waarin ik moest nadenken over stokoude organisatieprincipes en de mythe van schaalvergroting en tegelijkertijd over organiseren op basis van Blockchain. Ik heb weer heel wat talentvolle jongeren langs zien komen op de Dag van de Lokale Democratie. En ik heb jongeren gesproken die zeer gebaat zijn met de School als wijk aanpak.

 

 

Blockchain en het sociaal domein

Donderdag 8 april 2018 heb ik een uur mee kunnen praten met Jakko de Jonge van QNH en Margot IJlst en Arnold Bloem, twee ambtenaren van de gemeente Haren uit het sociaal domein, over de mogelijkheden van Blockchain. Ik wil graag een grote informatiebijeenkomst organiseren over Blockchain voor ambtenaren, raadsleden en een aantal externe partners. Ik heb daarover contact gezocht met Jakko de Jong van QNH. Hij wilde graag ter voorbereiding van een dergelijke bijeenkomst een sessie organiseren met specialisten in het sociaal domein. Daarmee zouden we een mooie eigen casus kunnen opbouwen. Blockchain gaat de georganiseerde wereld ingrijpend veranderen. Ik heb er uitgebreid over geschreven na het lezen van het boek Blockchain Organiseren: http://www.michielverbeek.nl/robotisering-en-blockchain-in-combinatie-met-het-basisinkomen-bieden-veel-perspectief/

Als je beeld wilt krijgen van wat er staat te gebeuren kijk dan naar deze lezing van Don Tapscott: https://www.youtube.com/watch?v=gZEmaSbqfYQ

 

 

 

Grote teleurstelling en verontwaardiging over de opstelling van Kajsa Ollongren

De minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, heeft vragen van leden van de Tweede Kamer beantwoord over haar wetsvoorstel voor de samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. De minister loopt klakkeloos achter de provincie Groningen aan met onjuiste en onvolledige informatie over Haren. De minister heeft in haar beantwoording van de Kamer niets gedaan met recente ontwikkelingen. De minister lijkt niet erg geïnteresseerd te zijn in de werkelijke feiten en omstandigheden, maar uitsluitend op zoek te zijn naar munitie voor het politieke doel van herindeling. Dat noemen we een tunnelvisie! Met het klakkeloos volgen van de provincie Groningen wordt opnieuw de Tweede Kamer niet goed geïnformeerd. Dat is ernstig. De fractie van D66 in Haren heeft al een reactie naar buiten gebracht: https://haren.d66.nl/2018/03/06/antwoorden-minister-ollongren-ondermijnen-vertrouwen-politiek-en-democratie/

Ik heb vorige week al een waarschuwing afgegeven: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/een-waarschuwing-voor-minister-ollongren/

Dinsdag 13 maart zal het college van B&W van Haren een reactie naar de Tweede Kamer sturen over de brief van minister Ollongren. De Tweede Kamer heeft inmiddels besloten om op 17 april 2018 alle wetsvoorstellen over herindelingen te gaan bespreken. Daar zal ongetwijfeld een hoop Harenaars bij zijn.

 

 

 

Rene Paas bij de Bouwsociëteit

Omdat ik voor dit jaar ook Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting in portefeuille heb, ben ik maandag naar de lezing van de Commissaris van de Koning, Rene Paas, bij de Bouwsociëteit geweest. Aannemers, makelaars, architecten en bestuurders treffen elkaar voor een lezing, een goed gesprek en een buffet. Deze keer stond Rene Paas op het menu met een verhaal over Noord-Nederland. Het werd een indringend verhaal over de aardbevingsproblematiek. Hij schetste de geschiedenis van ontkenning tot uiteindelijke erkenning van de onverteerbare schade voor Groningers. Hij prees de nieuwe minister, Eric Wiebes, die de grote ommekeer van Den Haag met overtuiging uitvoert. Paas sprak over de succesvolle beïnvloeding van Den Haag vanuit het Groningse. Iedere donderdag wordt daar door Paas in Den Haag aan gewerkt. De gesprekken gaan nu over de concrete aanpak van de schade. Aan het eind van zijn verhaal riep hij de aanwezigen op om mee te helpen de herbouwopdracht op een goede maar ook mooie wijze in te vullen. Over een paar weken zullen er concrete plannen besproken worden.  

 

 

Dag van de Lokale Democratie

Leerlingen van het Harens Lyceum, het Maartenscollege en de dovenschool Kentalis waren op dinsdag 6 maart te gast in het gemeentehuis van Haren voor de Dag van de Lokale Democratie. Met hulp van raadsleden hebben de leerlingen zich voorbereid op een heuse raadsvergadering onder leiding van burgemeester van Veen. Op de agenda stonden drie onderwerpen: financiële educatie voor scholieren, een vuurwerkverbod en een centrale vuurwerkshow en een verbod op zuipketen in combinatie met een nachtbus van en naar Groningen. De leerlingen waren zelf enthousiast over de dag en alle medewerkers ook. Van de te verdelen 10.000 euro ging 8.000 naar financiële educatie en kreeg de meeste centrale vuurwerkshow 2000 euro. Er waren aan het einde van de middag prijzen voor ‘het beste raadslid’, ‘de beste raadsfractie’ en ‘de beste V-rede. De V-rede of te wel de Visie-rede ging over een duurzaam Haren in 2050. Emile Struifzand van Kentalis deed dat verreweg het beste met een mooi verhaal met verrassende elementen.

Het beste raadslid werd Hugo Norg van het Harens Lyceum. Hij is een geboren debater. Hij kan zo meedoen in de raad. Hugo was vorig jaar ook van de partij en won toen ook de eerste prijs.

De beste raadsfractie was de fractie van de Christen Unie.

 

 

 

School als Wijk

Soms moet de onderwijsondersteuning op tijd overgaan in zorg. Hoe organiseer je dat het beste? Binnen het Mbo (Middelbaarberoepsonderwijs) is dat geregeld met School als Wijk. Zorgondersteuners vanuit gemeenten zitten in school om de zorgteams te ondersteunen. De zorgondersteuners hebben goede contacten met alle sociale teams in alle Groninger gemeenten. De organisatie van School als Wijk wilde graag de eerste ervaringen delen met bestuurders en ambtenaren. Naast een heldere uiteenzetting van de acties en de resultaten konden bestuurders speeddaten met leerlingen, docenten en uitvoerende ambtenaren. Hele geslaagde bijeenkomst. Vol overtuiging doet de gemeente Haren mee met School als Wijk.

 

 

Leerlingen van De Borg planten bomen in de Vork bij het nieuwe rangeerterrein

Vrijdag 9 maart 2018 hebben Jan Mulder van ProRail en Fleur Graper, gedeputeerde met spoor in portefeuille, met hulp van leerlingen van De Borg uit Haren de eerste bomen geplant in het park bij het nieuwe rangeerterrein in de Vork op de grens van Groningen en Haren. Op de bijeenkomst waren ook ProRailers aanwezig die betrokken zijn bij het station Haren. In de planning staat dat het fietstunneltje rond week 35 opgeleverd zal worden!

 

 

De rookvrije generatie

Woensdag 7 maart was ik samen met mijn collega Henk Berends van Tynaarlo op bezoek bij VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) in Eelderwolde voor een interessant gesprek/college over verslaving en het terugdringen van het roken met het aanvalsplan de rookvrije generatie. Veel scholen willen een rookvrij plein. Een bordje op het plein en het roken op dat plein verbieden is een, iets anders is het daadwerkelijk terugdringen van roken. De grote uitdaging en ook opdracht is volgens verslavingsarts, Robert van der Schaaf, om jonge kinderen bij het roken weg te houden. Het programma de ‘rookvrije generatie’ gaat veel verder dan het bordje op het schoolplein. Robert van der Graaf vertelde uitgebreid over verslavingen en het voorbeeldgedrag. ‘Sven Kramer komt uit een gezin waar sport in het algemeen en schaatsen in het bijzonder belangrijk was en werd voorgeleefd. Dan is er een extreem groot risico dat Sven ook een schaatser of goede sporter wordt’, hield Robert van der Schaaf ons voor. ‘Als een kind voortdurend het voorbeeld krijgt dat roken normaal is, dan verhoogd dat het risico van roken bij kinderen enorm’. En het vervelende van roken is dat het al heel snel verslavend is en dat pas in een heel laat stadium de hulptroepen worden ingeroepen. Bij veel anderen verslavingen staat heel snel de zorg op de stoep. Bij roken niet. Het programma ‘de rookvrije generatie’ richt zich uitgebreid op de 25 tot 45-jarigen, de ouders van de kinderen eind basisschool. Goed onderwerp voor ons gesprek met directeuren van de basisscholen.

 

 

Verkiezingen voor een zelfstandig Haren of voor Groot-Groningen

D66 Haren is volop bezig met de voorbereiding van de verkiezingen van 21 november 2018. Wordt het een verkiezingsstrijd voor een gemeenteraad in Haren of Groot-Groningen. Op 17 april 2018 weten we hoe het ligt in de Tweede Kamer. Ondertussen stelt D66 Haren twee verkiezingslijsten op. Als Haren zelfstandig mag blijven is Sander Claassen de lijsttrekker voor Haren. Als het herindeling wordt is Sander beschikbaar voor de D66-lijst van Groot Groningen. Deze week is een groep D66’ers gestart met een nieuw verkiezingsprogramma. Al het onverhoopt Groot-Groningen wordt, dan wordt het verkiezingsprogramma een overdrachtsdocument met wensen voor het Harense deel van Groot-Groningen. Ook deze week heeft de nieuwe lijsttrekker van D66 in Haren leden en niet leden uitgenodigd voor een brainstormsessie over belangrijke thema’s voor Haren. Het was een mooie geanimeerde avond met bruikbare output.  

 

 

Polycultuur op de Mikkelhorst

De belangstelling voor de plannen van de Mikkelhorst was zo groot dat de informatiebijeenkomst naar het buurthuis de Mellenshorst moest verhuizen.

Ruim 80 belangstellenden luisterden naar de plannen om naast de tuin van de Zorgboerderij de Mikkelhorst een zonnepark te realiseren met notengaard en ruimte voor vee om te grazen. Een polycultuur plan! De gemeente Haren en de provincie Groningen vinden het plan goed passen in de plannen van de energietransitie van de provincie. De coöperatie Duurzaam Haren doet mee voor de exploitatie van de zonnepanelen. De komende tijd gaat de Mikkelhorst verder in gesprek met omwonenden.

 

 

Het Grootspark en het Emdapark gaan van start

Donderdag 8 maart 2018 was er weer een bijeenkomst met bewoners van het Harener Holt. Samen met de bewoners worden de twee grote publieke ruimten ingevuld. Het gaat om het Grootspark en het Emdapark. De bewoners waren blij met de verwerking van de diverse suggesties en konden niet anders concluderen dat er twee mooie cadeautjes in de wijk komen. Ik heb de avond ook gebruikt om te polsen of er interesse is voor carsharing. BMW wil zeer waarschijnlijk wel een pilot doen in het Harener Holt met een of twee elektrische BMW’s om te delen. Zou een goede reden zijn om de tweede auto achterwege te laten of weg te doen en voor sommigen misschien een reden om helemaal geen eigen auto meer aan te schaffen. Op de website van het Harener Holt kunnen de plannen voor de parken bekeken worden.

 

 

Wat moet ik met de ING?

Het is me niet gelukt om begrip te krijgen voor de parallelle wereld van Ralph Hamers en Jeroen van der Veer. Jeroen vond dat Ralph in de Championsleague speelde en betaald kreeg als eenvoudige Jupiler league speler. Deze geldwolven en dikdoeners moeten gedacht hebben als we aansluiten bij de belevingswereld van dat domme klootjesvolk dat het wel gepruimd zou worden. Of misschien hebben ze ook wel gedacht: laat ze allemaal maar even razen, het gaat vanzelf over! Dat gebrek aan gevoel voor verhoudingen is ontzettend irritant. De beste manier is overstappen naar een andere bank. Maar dan haal ik wel weer een hoop sores over mezelf heen. Waarom doen dit soort types ons dit aan? Gelukkig is Jesse Klaver van GroenLinks bezig met een spoedwet. De leiders van de systeembanken moeten weten dat ze vervlochten zijn met de regelgeving van de overheid.

 

 

 

Verkiezingen in Italië

Waarom kunnen de Vijfsterrenbeweging en de sociaaldemocraten niet gewoon compromissen sluiten voor een nieuwe regering? Als het samenstellen van het kabinet bij zo’n verkiezingsuitslag al niet meer kan?

 

 

Als je vegetariër wilt worden

Dit was voor Rutger Bregman een belangrijke overweging om vegetarier te worden:

 

 

Michiel Verbeek, 11 maart 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *