Michiel Verbeek

26 dec

Het belangrijkste nieuws van week 51 was het vertrek van Mariska Sloot als wethouder in Haren en GVH uit de coalitie. Daardoor sneeuwde de ontwikkeling van het Haderaplein een beetje onder. Mijn filmpje over het Kindpakket is klaar en de Kinderombudsman vindt dat kinderarmoede pas echt goed kan worden aangepakt als er aandacht is voor het hele gezinssysteem.

 

Vertrek Mariska Sloot en GVH

Woensdag 20 december 2017 kreeg ik om 15.01 uur een appje van Mariska Sloot met de mededeling dat zij en GVH stoppen met de coalitie van D66, GVH en CDA. Er waren spanningen, maar we hadden net in coalitieverband tegen elkaar gezegd dat het vormen van een eenheid essentieel is voor de hoorzitting op 19 januari 2018. De kwestie ‘werkgroepen’ en het verder nadenken over noodzakelijke voorbereidingen in het onverhoopte geval dat de Tweede- en Eerste Kamer zouden kiezen voor herindeling, botste met de principes van GVH. Voor GVH was het simpel en makkelijk: geen informatie verschaffen en al helemaal geen contact over herindelingsvoorbereidingen. Niet beleidsmatig, maar ook niet op het gebied van bedrijfsvoering. Nadenken over kritische paden is volgens GVH niet nodig. Dat standpunt was een jaar geleden nog redelijk, maar met het verstrijken van de tijd ontstaan er problemen. Hier botsen de fundamentalistische principiëlen en de bestuurlijk ingestelde pragmatici. Het principiële standpunt van niks doen is heel makkelijk. Je hoeft niet meer na te denken, alleen maar op alles nee te zeggen. De pragmatici moeten nadenken over de strategie voor behoud van zelfstandigheid en tegen de herindeling en over de absoluut noodzakelijke voorbereidingen in geval van herindeling. Dit probleem doet zich voor, omdat de vorige minister van BZK zo getreuzeld heeft met dit dossier en omdat de Kamers een hele drukke agenda hebben. Hoe jammer en vervelend dat ook is, je moet als verantwoordelijk bestuurder ook nadenken over de situatie dat niet jouw voorkeur heeft. De prangende vraag is: Als er in juni of juli 2018 een besluit valt voor herindeling, is er dan genoeg tijd om zaken voor te bereiden voor 1-1-2019? Voor heel veel onderdelen moet dat lukken. Daar komt bij dat de wet de mogelijkheid biedt om nog maximaal twee jaar te nemen voor de overgang. Dat geldt echter niet voor alle onderdelen. Op basis van onderzoek van kritische paden blijkt dat een half jaar voor een aantal bedrijfsvoeringsonderdelen te kort te zijn. Dat kan hele vervelende consequenties hebben. Kun je voorwerk doen voor de onverhoopte situatie zonder onomkeerbare beslissingen en waar je ook als zelfstandig Haren nog iets aan hebt? Daar willen de pragmatici in alle rust over praten met de gemeenteraad. Ik hoop dat dat in januari 2018 gaat lukken. Bij OOG TV heb ik het verschil in benadering proberen uit te leggen: https://www.youtube.com/watch?v=fsI6fUXIsbs&list=PLLRpyh9d5ZYdI2mMtiMKqzdm6B-iR8aw_&index=1

 

Interview met Dagblad van het Noorden over herindeling

Maandag 18 december 2017 heb ik een uitgebreid interview gehad met Richolt Brandsma en Giulia Fabrizi over herindeling. Even niet over het gedoe over de werkgroepen, maar veel breder. Ik heb aan kunnen geven dat Haren het prima zelfstandig kan en onder welke omstandigheden een herindeling logisch is. Ik heb onze grieven tegen de provincie uiteen kunnen zetten en we hebben gesproken over de situatie in Landgraaf en over ‘de onzichtbare hand’. Het was een goed gesprek. Ik krijg de tekst voor publicatie aan het einde van het jaar. Het interview vond twee dagen voor het vertrek van Mariska Sloot en GVH plaats. Ik had toen nog geen idee wat er woensdag zou gaan gebeuren. Ben benieuwd wat dit gaat betekenen voor het artikel.


 

Het Haderaplein wordt ontwikkeld

In de publiciteit over herindeling en het vertrek van GVH sneeuwde het mooie nieuws van de ontwikkeling van het Haderaplein een beetje onder. Het is dit college gelukt om met een evenwichtig plan voor de ontwikkeling van het Haderaplein te komen. In het plan van Explorius zit een verrassende oplossing voor de supermarkten, een goede oplossing voor het verkeer, aantrekkelijke woningen en een mooi financieel plaatje voor de gemeente. De verhuizing van de Aldi naar het centrum levert geen extra verkeersdruk op en biedt de mogelijkheid tot een interessante nieuwe ontwikkeling op het bestaande Aldi-locatie. Het plein zal eindelijk vervolmaakt worden. En er komen 32 woningen, die zeker interessant zullen zijn voor ouderen die graag hun grote huis willen inruilen voor een mooi appartement in het centrum. 

De voedselbank bij de Jumbo

Vrijdag 22 december 2017 stond de directeur van de Voedselbank, Ulvert Molenhuis, samen met een collega producten in te zamelen bij de Jumbo aan het Anjerplein. De directeur ving nieuwe klanten op met een kaartje met een zestal producten. Ulvert vroeg mensen: ‘wilt u zo vriendelijk zijn om 1 product van dit lijstje te kopen voor de voedselbank’? Gelukkig deden veel bezoekers dat, maar de opbrengst bleef wel achter bij supermarkten in de stad waar de gemiddelde koopkracht een stuk lager ligt dan in Oosterhaar. Dat had ik niet gedacht en merkte bij mezelf dat ik dat heel jammer vond.

 

Kindpakket Haren

‘Kinderen hebben recht op een onbezorgde jeugd’, zegt Benthe Klep in mijn filmpje over het Kindpakket Haren. Ik heb een video- en editingcursus gevolgd en heb voor mijn filmopdracht gekozen voor het Kindpakket. Kinderen die opgroeien in een gezin met een krappe beurs hebben het vaak niet makkelijk. Het Kindpakket biedt een aantal voorzieningen voor deze kinderen om dichter in de buurt van de onbezorgde jeugd te komen. Ik had graag iemand uit de doelgroep in beeld gebracht, maar dat is niet gelukt. Toen heb ik ervoor gekozen om Lauren en Lennart in beeld te brengen, die kunnen dansen, voetballen, rolschaatsen, gamen en andere leuke dingen doen. Als dat in je gezin niet makkelijk kan, kunnen de gemeente en stichting Leergeld misschien helpen. Ik dank Lauren, Lennart en Fred Star van Leergeld voor hun medewerking. En ik dank Benthe voor de verbindende teksten. Ik heb haar gezien als presentator van de middag op het Harens Lyceum toen Prins Constantijn het E-lab kwam openen. Zij deed dat fantastisch en haar optreden in mijn filmpje was dat ook. Hier kun je het filmpje bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=pogHGmyhxgM


 

Kinderombudsman Margritte Kalverboer over kinderarmoede

De kinderombudsvrouw, Margritte Kalverboer, kwam in december uit met een lijvig rapport over kinderarmoede onder de titel: Alle Kinderen Kansrijk. Zij is bang dat de vele losse maatregelen gericht op kinderen onvoldoende blijken te zijn, als er niet meer aandacht komt voor het verbeteren van de thuissituatie. Dit rapport verdient veel aandacht.  

D66 en Duurzaamheid

Op de Algemene Afdelingsvergadering van D66 Haren heb ik iets verteld over de duurzaamheidsparagraaf van het nieuwe kabinet. Ik kwam tot de conclusie dat er ruim 40 goede punten in het regeerakkoord stonden en 4 slechte. De slechtste van die 4 is het opvangen en onder de grond stoppen van CO2. Volgens vrijwel alle deskundigen is dat een hele slechte maatregel. Het biedt ruimte om gewoon door te gaan met CO2-vervuiling, het is een peperdure oplossing en het snoept geld af van de wel duurzame oplossingen. Gelukkig weten we van professor Ad van Wijk dat waterstof een goed alternatief is en weten we dat de nationale Energiecommissaris, Ruud Koornstra, en Inrada dat er prachtige alternatieven zijn. Na de vergadering vroeg een D66 lid of ik de documentaire over De Beerput had gezien. Dat was niet het geval. Hij vond het verbijsterend dat er niet meer aandacht is voor deze frauduleuze afvalverwerkers. Een ander lid wilde graag meer aandacht voor Thorium, een alternatief voor uranium in Kerncentrales. Het is niet zo gek dat er nog weinig aandacht is voor Thorium, omdat er nog geen enkele Thoriumcentrale in gebruik is in de wereld en als je er nu heel veel geld in stopt misschien over 20 jaar iets hebt. Misschien wel heel zonde van het geld. Nu geld stoppen in de versnelling van de toepassing van zon en wind en waterstof en bijvoorbeeld zeewier als biomassa is waarschijnlijk veel slimmer en levert veel sneller de gewenste resultaten op. En is goedkoper!

 

Politieagent met een ggz-medewerker aan zijn zijde

Stel een ggz-medewerker aan in elke wijk, om overlast door verwarde mensen te voorkomen. Dat is de wens van korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom. De politie, zegt Akerboom, is inmiddels een nationaal opvangcentrum voor verwarde mensen. Street-triage heet het project, begin dit jaar opgezet door ggz-instelling Dimence. Krijgt de politie een melding van overlast door een verward persoon, dan rukt niet alleen een agent uit, maar ook een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (spv’er). Ze komen ter plekke bij een persoon die, zeg, het uitschreeuwt op straat. De spv’er neemt dan het voortouw in het contact, met de politie als achtervang. De spv’er probeert in te schatten wat er aan de hand is. Is er drugs in het spel? Is er sprake van een psychiatrisch probleem? Een verstandelijke beperking? Schulden? Letterlijk een straat-triage, zodat gericht kan worden bepaald wat voor hulp nodig is. Dat hoeft dus lang niet altijd ggz-hulp te zijn.

Plotseling Kerstliederen zingen in de kerk

Mijn schoonzusje stelde zondag tijdens het eten met z’n vieren voor om die avond naar een ouderwetse Kerstdienst in Drachten te gaan. In de Zuiderkerk werd de dienst voorgegaan door een goede vriendin van schoonzusje. Zowel mijn vrouw als mijn schoonzusje hadden zin in alle oude kerstliedjes.

 

Mindful leidinggeven

Eerste dagen van het Kerstreces tijd gehad om het boek Mindful leidinggeven van Peter van der Roest te lezen. Mooi, interessant boek. Klik hier voor een uitgebreid verslag van het boek.

Michiel Verbeek, 26 december 2017

 

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *

Trix Scheper op 29-12-2017, 00:16: Reageer

Mijn complimenten! Voor je tomeloze inzet...

Plaats reactie