Michiel Verbeek

27 jan

Sander Claassen is kandidaat-lijsttrekker voor D66 in Haren. Mooie voorstelling van De Verleiders over de democratie met een zeer verrassend Gronings slot. Een drukbezochte inloopavond DHE1. De strijd van de VNG voor een goed akkoord met het Rijk. En meer doen tegen armoede en de schuldenproblematiek.

 

 

Rondetafelgesprek over armoede

Op initiatief van de Werkgroep Armoedesignalering in Haren hadden we maandag 22 januari 2018 een rondetafelgesprek met raadsleden en de Adviesraad Sociaal Domein over armoede in het algemeen en het Participatiefonds in het bijzonder. De werkgroep wil een verhoging van het Participatiefonds en meer individuele vergoedingen. In de verordening is opgenomen dat het Participatiefonds bedoeld is voor plaatselijke- en regionale voorzieningen zoals: zwemles, tekenles, muziekonderwijs, contributies, openbare bibliotheek, peuterspeelwerk, volkstuinen, musea, schouwburg, krant, abonnementsgelden, sociaal-culturele activiteiten. De vergoeding kent een maximum van 200 euro voor een alleenstaande, 200 euro + 100 euro per kind voor een alleenstaande met kind en 300 euro + 100 euro per kind voor een gezin met kind. Aanvragen gaan heel makkelijk en worden vrijwel altijd direct voor het volle bedrag per jaar gehonoreerd. Dat betekent vrijheid in besteding. Een verhoging van de bedragen vind ik alleszins redelijk. Hiervoor ga ik een voorstel voorbereiden. Het bereiken van de doelgroep is iedere keer lastig en helemaal de groep met een inkomen van 10% boven het sociaal minimum. Minder enthousiast ben ik over de nu vrije besteding weer terug te brengen naar bedragen gekoppeld aan voorzieningen. Discussie wordt vervolgd.   

 

 

Sander Claassen is kandidaat-lijsttrekker D66 Haren

Woensdagavond heeft Sander Claassen zich via zijn Facebookpagina officieel kandidaat gesteld als lijsttrekker voor D66-Haren. Ik ben daar heel blij mee. Hier een uitgebreider bericht over de kandidaat-lijsttrekker: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/sander-claassen-kandidaat-lijsttrekker-voor-d66-haren/

 

 

De Verleiders

Woensdagavond 24 januari 2018 samen met mijn vrouw genoten van de vijfde voorstelling van De Verleiders met de titel Stem Kwijt. Deze keer namen George van Houts, Tom de Ket, Victor Löw, Leopold Witte en Marcel Hensema de democratie onder handen. Hier de trailor: https://www.youtube.com/watch?v=wicrl5mFLS4

De voorstelling had speciaal voor Groningen een verrassend slot. Marcel Hensema kwam op als verslaggever Albert Venema en sprak in vloeiend Gronings over aardbevingen. Halverwege zijn verhaal haalde hij Rooie Rinus en Pé Daalemmer erbij en toen gebeurde dit: https://www.youtube.com/watch?v=33uvMpD5vME&list=PLLRpyh9d5ZYdI2mMtiMKqzdm6B-iR8aw_&t=76s&index=2

 

 

VNG-commissie Werk & Inkomen

Donderdag 25 januari 2018 een interessante vergadering van de VNG-commissie Werk & Inkomen gehad in Den Haag. De commissie heeft een aantal dossiers onder handen waar weinig schot in zit in het overleg met het kabinet: BUIG, jeugdzorg en WSW. Onder staatsecretaris Jetty Klijnsma zijn er onvoldoende vorderingen gemaakt en de eerste overleggen met Tamara van Ark als nieuwe staatssecretaris zijn ook nog niet erg hoopgevend. Een hoofdpijndossier is de BUIG. Dat is de financiële vergoedingsregeling voor de bijstand. Het Rijk heeft bedacht om de vergoeding voor bijstandsuitkeringen op basis van objectieve criteria te doen. Het Rijk wil berekende uitgaven. Dat kan echter heel vervelend uitpakken voor bepaalde gemeenten met een zwaarder dan gemiddelde problematiek. In die gevallen gaat te veel geld op aan bijstandsuitkeringen en blijft er niets over voor re-integratietrajecten, of er moet veel eigen gemeentelijk geld bij. Het is mooi om te zien dat wethouders van verschillende politieke kleuren in deze commissie solidair zijn met de gemeenten die extreem veel nadeel hebben van het systeem. Het lukt maar niet om het systeem iets meer bij te buigen naar de werkelijkheid van de praktijk. De vergoedingensystematiek is ook een probleem op het terrein van de jeugdzorg. Alleen daar geldt dat vrijwel alle gemeenten te kort komen. In de commissie merk je flinke frustratie. Gemeenten willen heel graag alle nieuwe taken in het sociaal domein goed doen, maar de gemeenten komen gewoon geld te kort. Bij de vergoedingen van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) geldt ook het probleem van berekende vergoedingen op basis van objectieve maatstaven en berekende ontwikkelingen en niet de werkelijk kosten. De staatssecretaris houdt de extra bijdrage voor deze lopende en slopende dossiers af en wil graag met gemeenten spreken over nieuwe onderwerpen waarmee de staatsecretaris zelf graag wil scoren. Erik Dannenberg is directeur van Divosa en is adviseur van de commissie. Hij deed de suggestie om de BUIG-patstelling te doorbreken door met een programma te komen gericht op topdienstverlening aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Misschien is op die manier het gat te vullen met nieuw geld voor nieuwe activiteiten. Op het gebied van schuldenproblematiek deed Dannenberg nog de suggestie om te leren van Estland, waarbij interessante technologie is ingezet. In grote eensgezindheid zal de VNG zich hard opstellen bij het tot stand brengen van een akkoord tussen kabinet en VNG.

 

 

Partners in crime voor een betere aanpak van de schuldenproblematiek

De VNG-commissie Werk & Inkomen heeft samen met Divosa in 2016 een pamflet aangeboden met suggesties om de schuldenproblematiek aan te pakken. Deze punten zal voorzitter van onze commissie, Arjan Vliegenthart, zeker inbrengen in het rondetafelgesprek op 12 februari 2018 in Den Haag met staatssecretaris Tamara van der Ark. Aan tafel schuift ook aan Jesse Frederik van De Correspondent. Hij heeft afgelopen tijd indringende artikelen geschreven over dit onderwerp. Hij wilde het daar niet toe beperken en is samen met Sarah Sylbing en Ester Gould (makers van de prachtige documentaire Schuldig) en Pieter Hilhorst (oud-wethouder in Amsterdam en publicist op het terrein van het Sociaal Domein) een actie gestart met het manifest Schuldvrij. Afgelopen week heeft hij een aantal suggesties onder de aandacht gebracht van Tamara van der Ark. 12 februari kan weleens een interessante kentering tot gevolg hebben!

 

 

Weer veel belangstelling voor bouwplan DHE1

We hadden de plannen voor DHE1 (bouw van ca. 60 woningen aan de Kerklaan op het oude verkeersoefenterrein schuin achter de Mytylschool) bij wijze van proef uitgestald in de hal van het gemeentehuis met de vraag suggesties in te leveren. Op een gegeven moment kregen we het verzoek om toch een inloopbijeenkomst te organiseren. Er was behoefte aan een dialoog met de bedenkers. Dat hebben we donderdag 25 januari 2018 georganiseerd. Gedurende 2,5 uur kwamen belangstellenden langs. Vanuit belangstelling om er te wonen, maar ook omwonenden die wilden weten wat er in hun buurt gaat gebeuren. We waren met een mooie ploeg beschikbaar voor vragen en dialoog. De bouwers waren vertegenwoordigd, er waren twee verkeersdeskundigen, de stedebouwkundige, de projectmanager van de GEM, de gemeentelijke projectleider en de wethouder. Veel bezoekers toonden hun zorgen over het verkeer. Nu al zien zij vooral in de ochtendspits problemen in de Dilgtweg. Alle suggesties en kritiekpunten worden geïnventariseerd. Vervolgens van commentaar voorzien en voorzien van acties. Dat wordt gemaild naar de belangstellenden en wordt op de website gezet.

 

 

Waar is Robert Pastoor op uit?

Eerst maakt RTV-Noord journalist, Robert Pastoor, een flinke heisa van de werkgroepen en nu is hij op zoek naar ongeregeldheden bij de totstandkoming van het herindelingsontwerp. Wat zou de reden zijn van Pastoor om al die oude koeien uit de sloot te halen? Ondertussen is de gemeente Haren bezig met de strijd voor de zelfstandigheid en wordt er voortdurend nagedacht over welke voorbereidingen gepleegd moeten worden in het geval de Tweede- en Eerste Kamer kiezen voor herindeling. Welke bedrijfsvoering onderdelen lopen tegen onoverkomelijke risico’s aan per 1 januari 2019 als er pas begonnen kan worden met de voorbereiding in juli 2018. Het college legt twee onderwerpen voor in de raadsvergadering van 29 januari 2018. Daar kan het voorlopig bij blijven.  

 

 

The Fountainhead

Ik kreeg deze week een tip om naar de voorstelling The Fountainhead van de toneelgroep Amsterdam te gaan. Een 4 uur durende ‘ontzagwekkende’ voorstelling met rollen van Ramsey Nasr, Halina Reijn, Hans Kesting en Aus Greidanus jr. De tipgever was zwaar onder de indruk van de voorstelling. ‘Daar moet je naar toe. Helaas zijn er pas weer kaarten beschikbaar vanaf januari 2019’, stond in de mail. Ik heb onmiddellijk kaarten gekocht voor januari 2019 in Amsterdam. De voorstelling is gebaseerd op het boek van Ayn Rand uit 1943 met een portret van de jonge, briljante architect Howard Roark. Een controversieel en meeslepend verhaal over het compromisloos nastreven van je idealen. Hier de trailor van de voorstelling: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=scXYqkE6iyk

 

 

BioTopweek en stichting Leergeld

Vorig jaar hebben kunstenaars in De Biotoop een educatieve week georganiseerd in de zomervakantie voor kinderen die de grote vakantie een beetje lang vinden of die gewoon iets leuks en iets anders willen doen in die 6 weken. Dit jaar willen ze het aanbod uitbreiden naar 2 weken. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van ca. 250 euro. Voor kinderen in gezinnen met een krappe beurs is dat veel te duur. Daarvoor kwamen de organisatoren bij mij en de Stichting Leergeld. Gezinnen met kinderen waarvoor de eigen bijdrage te hoog is, kan de eigen bijdrage betaald worden uit het Kindpakket Haren via  Leergeld. Kinderen die bekend zijn bij Leergeld krijgen op tijd informatie over de BioTopweek. En alle basisscholen in Haren zullen dit jaar op tijd geïnformeerd worden.

 

 

Moedige mensen

Maandag 22 januari 2018 mocht ik voor de tweede keer meedenken met de moedige mensen. CmoStamm heeft twee keer een volle dag een hackethon georganiseerd. De eerste keer kon ik er niet bij zijn, de tweede keer wel. Gedurende zo’n hackethon dag werden groepjes gevormd rondom een aspect van armoede. Het groepje moest het probleem analyseren en vervolgens met oplossingen komen. Tijdens de hackethon in december hebben we nagedacht over het probleem van het kleiner worden van het netwerk op het moment dat armoede je in je greep krijgt. Het plan Durf te dromen werd uitgekozen om in januari verder uit te werken. In mijn weekbericht 49 uit 2017 heb ik iets geschreven over de hackethon in december 2017. Op 22 januari 2018 waren we met twee groepen. Een groep heeft het idee van de Superschool verder uitgewerkt en mijn groepje Durf te dromen. Wij hebben het klein gehouden en snel uitvoerbaar. Wat gaan we doen? Mensen bij de voedselbank worden gevraagd om mee te doen met het project. Bij een groep van 10 tot 12 mensen gaan we het proberen. Een medewerker van de voedselbank gaat in gesprek met de groep over hun dromen. Wat zou je nu heel graag willen doen? Of wat zou je heel graag willen realiseren? Of heb je een droom om nog een keer ergens naar toe te gaan? Iedereen heeft wel een droom. Toch? De dromen worden geïnventariseerd en vervolgens gaan we mensen en organisaties inschakelen om te kijken hoe we de dromen kunnen verwezenlijken. En stap drie is het realiseren van de dromen. En wat is er dan voor duurzame verandering gerealiseerd? Dat weten we nog niet precies, maar we hopen op nieuwe ontmoetingen, we hopen op het terugkrijgen van enig zelfvertrouwen, we hopen op mensen die gaan helpen om de dromen van een volgende groep te realiseren. Tijdens de bijeenkomsten van de moedige mensen hebben de zorgzame hulpverleners veel geleerd van ervaringsdeskundigen. Geduld en niet ontmoedigd raken als er een terugval is. Gewoon nog een keer. Zeer confronterend vond ik het inzicht als mensen die veel klappen hebben opgelopen in de weerstand raken als er allemaal aardige, lieve dingen worden gedaan. Dat wordt tegengehouden om teleurstelling te voorkomen. Als je in je leven mooie dingen hebt meegemaakt die weer gekoppeld worden aan verlating, dan hoedt je je voor mooie dingen! Dat gaat toch weer fout.

 

 

De RO-portefeuille is erg uitdagend

Ik heb het aardig druk met de RO-portefeuille die ik er sinds het vertrek van GVH uit de coalitie bij heb gekregen. Veel plannen waarbij zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden. Meedenken met de wensen van mensen, maar tegelijkertijd toetsen aan bestaande regelgeving en soms zoeken naar de grenzen van de mogelijkheden. Er zijn veel bouw- en verbouwplannen.

 

 

Duurzaam Haren krijgt startsubsidie van de provincie

De coöperatie Duurzaam Haren heeft dinsdag 23 januari op de eigen ledenvergadering uit handen van gedeputeerde Nienke Homan een startsubsidie van 6.670 euro ontvangen. Daarmee kan de cooperatie een aantal kosten dekken van de plannen waar ze mee bezig zijn. In de korte tijd zijn ze met een aantal mooie plannen bezig: 1. Zonnepanelen op het gebouw van KlusWijs (de nieuwe naam van Formido). 2. Het zonnepark bij de Mikkelhorst. 3. Het Voedselbos in Glimmen.

 

 

Perverse financiering universiteiten

Eelco Runia, docent van de Rijksuniversiteit Groningen, stopt. Hij heeft zijn vertrek uitgebreid toegelicht in de NRC van zaterdag 20 januari 2018. Ik vond dat een heftig verhaal. Runia zet zich af tegen wat hij noemt het neoliberale bestuursmodel van de universiteit, ook bekend onder de naam New Public Management. Volgens bestuurskundigen kent dat systeem drie kenmerken: geloof in marktwerking, geloof in deregulering en geloof in sterk leiderschap. Runia stelt op basis van eigen waarneming vast dat er geen sprake is van minder regelgeving en dat ‘sterk leiderschap’ doorgaans niet meer om het lijf heeft dan een top down-managementstructuur. Blijft over volgens Runia: marktwerking. ‘De universiteiten worden grotendeels gefinancierd met een budgetteringssysteem dat ‘outputfinanciering’ genoemd wordt. Universiteiten ‘produceren’ studiepunten en degrees die worden ‘geconsumeerd’ door studenten. Hoe meer studiepunten studenten ‘afnemen’ en hoe meer bachelors en masters de poort verlaten, hoe groter, kortom, de ‘output’, hoe meer geld de faculteiten krijgen. Tornen aan dit marktmodel, en de nadruk leggen op kwaliteit in plaats van output, betekent onherroepelijk minder geld en, uiteindelijk, het ontslag van stafleden’, aldus Runia. Hij vervolgt met: ‘Het Peterprincipe houdt in dat mensen op grond van het feit dat ze goed functioneren in de ene functie bevorderd worden naar een andere functie, net zolang tot zij hun niveau van incompetentie bereiken. Persoonlijk vind ik het belangrijkste negatieve effect van het marktcredo echter niet de werkdruk, de hypocrisie of de verengelsing van het onderwijs, maar de sluipende deprofessionalisering van de stafleden. In het werkethos van de professional liggen elegante sturingsmechanismen besloten, die door het marktdenken krachteloos worden. De aloude professional beschikte over specialistische kennis, was het aan zijn beroepseer verplicht kwaliteit te leveren en voelde zich zelf verantwoordelijk voor wat hij deed. Marktwerking echter betekent productiedwang. En productiedwang betekent bureaucratische controle. En omdat die bureaucratische controle niets anders is dan geïnstitutionaliseerde argwaan tegen professionele zelfsturing kwijnt die zelfsturing, ja professionaliteit tout court, langzaam weg’, aldus de forse aanklacht van Eelco Runia.

 

Michiel Verbeek, 28 januari 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *