Michiel Verbeek

21 jan

Een enerverende hoorzitting. Een voedselbos. Onderwijs en jeugdzorg. Een mooie dag met een dierbare vriendengroep. En de Tiny houses

 

Hoorzitting

In de kerstvakantie heb ik goed nagedacht over mijn bijdrage namens het college van B&W van Haren op de hoorzitting van de Tweede Kamer. Ik had een uitgebreide inhoudelijke argumentatie geschreven. Toen bleek dat het statement zeker niet meer dan 3 minuten mocht duren. Dat betekent schrappen. Dat is gelukt met hulp van diverse kanten. Er zaten drie kernboodschappen in mijn bijdrage: 1. Er zijn veel kleinere gemeenten die hebben bewezen dat ze de decentralisaties aankunnen. Maak gebruik van die creativiteit en diversiteit. 2. De provincie heeft spelbederf gespeeld. Dat heeft Haren geblesseerd. Maar door het spelbederf mogen wij de wedstrijd niet verliezen. Gun ons de kans om Beterr Haren uit te voeren. 3. Zie Groningen en Haren als een ring met een briljant. De karakteristiek van Haren levert een meerwaarde op voor de aantrekkingskracht van de stad. Die karakteristiek wordt optimaal beleefd naast de stad en niet als onderdeel van de stad.

De Kamerleden hadden zich goed ingelezen. Ik hoop dat ze serieus nagaan of het nodig is om Haren op te heffen. Als ze oprecht en objectief de feiten en omstandigheden beoordelen, dan blijft Haren zelfstandig. Wordt de herindeling gezien als een hoger politiek doel, dan wordt het moeilijk.

Zie ook: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/hoorzitting-voorstanders-zelfstandigheid-winnen-ruim-op-punten/

http://www.michielverbeek.nl/nieuws/mijn-bijdrage-tijdens-de-hoorzitting-over-de-herindeling/

 

Fakkeloptocht

Op 19 januari 2018 ’s avonds was er weer een indrukwekkende fakkettocht voor verlaging van de aardgaswinning en een fatsoenlijke schaderegeling voor slachtoffers van aardbevingen. De Tweede Kamer heeft vorige week een toezegging gekregen van minister Wiebes dat hij snel met een schadeprotocol komt. Maar zal het genoeg zijn? Zullen de grote olieconcerns Shell en ExxonMobil samen met de Staat voldoende geld in de pot doen om ruimhartige schadevergoedingen uit te betalen? Minister-president Mark Rutte heeft al een aantal keren gezegd dat financiën niet het probleem is. Ik vrees dat financiën het enige probleem is!

 

Tiny Houses

Dinsdag 16 januari 2018 hadden we een inspirerend rondetafelgesprek over Tiny Houses. Onze trainee, Jordy Jansen, heeft een startnotitie geschreven, die hij graag wilde aanvullen met concrete voorbeelden en een goed gesprek met raadsleden en externen. Nastasja Oosterloo van Tinyhouse Nederland hield een heldere presentatie. Daarna ontspon zich een goed gesprek met inbreng van voorbeelden uit Leeuwarden, Tietsterkstradiel en Hardegarijp. Een Tiny House is een kleine, complete woning. Tussen de 30 en 50 vierkante meter. Stedebouwkundig bureau Libau deed ook mee aan het gesprek, maar ook vertegenwoordigers van MillHome, leveranciers van Tiny Houses. Zowel Natasja van Otterloo als Auke van de Vor, ontwerper van MillHome waren privé bezig met hun eigen Tiny House. In Leeuwarden is een plan (Zuidlanden) waarbij de Tiny Houses onderdeel zijn van een nieuwe woonwijk. In Leiden is er een interessante situatie waar bewoners van Tiny Houses wel een standplek gegarandeerd wordt, maar niet voor eeuwig op dezelfde plek. In de dialoog kwam naar voren dat de keuze voor een Tiny House vaak teruggevoerd kan worden tot een bepaalde levensstijl. Klein wonen met een kleine ecologische voetafdruk. Daarnaast kunnen Tiny Houses ook interessant zijn voor starters en statushouders. Starters, die erg veel moeite hebben de financiën rond te krijgen voor een gewone woning. De Tiny woning een tijdelijke overbrugging zijn. Als gemeenten straks woningen beschikbaar moet hebben voor statushouders die dat moeten betalen met hun leefgeld, dan kunnen Tiny houses ook een interessante overgangssituatie zijn. De discussie wordt vervolgd.

 

 

 

Voedselbos

Een burgerinitiatief met ondersteuning van de coöperatie Duurzaam Haren. Dat is het plan van Marlies en Madeleine Duran voor een voedselbos in Glimmen. Vanuit de gemeente proberen we dit prachtige plan te faciliteren op het gebied van ruimtelijke ordening.

 

Aansluiting onderwijs en jeugdzorg

Samen met mijn collega’s Mattias Gijsbertsen van Groningen en Henk Berends van Tynaarlo ben ik woensdag 17 januari op bezoek geweest bij het Montessori vaklyceum van het Zernike College en naar het Augustinus College. Deze bijeenkomst was georganiseerd door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs. Tegen welke problemen lopen scholen op met leerlingen waar het niet goed mee gaat? We wilden graag het gesprek voeren aan de casussen. Bij zo’n 10% van de leerlingen is er iets aan de hand en is ondersteuning gewenst. Scholen krijgen via het Samenwerkingsverband van gemeenten ondersteuning in de school. Dat betekent dat er sneller zorg ingezet kan worden als dat nodig is. Veel van de problemen van leerlingen zijn terug te voeren naar de thuissituatie. Bij het Augustinuscollege werd ons duidelijk gemaakt hoe belangrijk het mentoraat is. Als dat goed is kunnen er problemen in een vroeg stadium worden afgevangen. Vanuit het Samenwerkingsverband wordt ter aanvulling van het huidige pakket van ondersteuning gedacht aan het inzetten van gedragsdeskundigen. In de Voortgezet Onderwijs scholen in de stad Groningen zijn mensen van het VO Wij team ingezet. Dat is een op school gestationeerd onderdeel van de Groningse Wij teams. Dat wordt zeer gewaardeerd door scholen. Binnenkort zullen er ook dergelijke medewerkers gestationeerd worden op het Maartenscollege en het Harens Lyceum.

 

 

Dierbare vriendengroep

Zaterdag op pad geweest met een dierbare vriendengroep. Deze keer in IJmuiden. Eerst bijpraten en lunchen. Daarna voor ons allemaal het debuut van een Escaperoom in Haarlem en daarna borrel en eten.

 

Michiel Verbeek, 21 januari 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *