Michiel Verbeek

22 jul

Samen met mensen in armoede dromen proberen te realiseren. Trump, Poetin en Blok. De basisbaan als goede oplossing voor maatschappelijk nuttig werk. Haderaplein en Brinkschool in september in de raad. De energieke democratie, de energiemarkt en De Hub Haren.

 

 

Durf te dromen

CMO/Stamm heeft met ervaringsdeskundigen en professionals twee hackathons georganiseerd rondom het thema armoede. Een dag lang werd er nagedacht over waar mensen in armoede tegen aan lopen, wat er met mensen gebeurd die lang in armoede leven en hoe netwerken slinken en weer opgebouwd kunnen worden. Als wethouder sociaal domein ben ik uitgenodigd op mee te denken. De eerste bijeenkomst kon ik niet bijwonen, de tweede op 8 december 2017 wel. Er werden een aantal plannen opgesteld en een jury onder leiding van Bert Nederveen, wethouder in Zuidhorn, mocht een plan uitkiezen om verder uit te werken. Het werd het plan Durf te dromen. Mensen die leven in armoede zouden gevraagd moeten worden welke dromen zij hebben. Vervolgens met betrokkenen en eventuele hulptroepen proberen de droom te verwezenlijken. Tijdens het proces van realisatie van de dromen worden nieuwe netwerken aangeboord en die zijn misschien blijvend. Vanuit de voedselbank Groningen zijn bezoekers gevraagd om een droomkaart in te vullen. Meer dan 110 kaarten zijn ingevuld. Woensdag 18 juli 2018 hadden we de eerste bijeenkomst om de dromen te bespreken. Ruim 55 bezoekers van de voedselbank waren aanwezig. In groepjes van ca. 7 tot 10 personen zijn we in gesprek gegaan over de dromen. Ik heb ook een groep begeleid. Het leverde een indringend gesprek op met veel suggesties en aanbod. De dromen betekenen erg veel voor de personen in kwestie. In mijn groep ging het om dromen als een paar fietsen met kinderzitjes, een opvang voor daklozen, die hun hond of kat mogen meenemen, hulp bij het opknappen van het huis, met zoon naar Euro Disney, zwemles, een verwendag, meehelpen speculaaspoppen verkopen voor een actie voor verlate kinderen van tienermeisjes op Sri Lanka, een elektrische fiets om gezondheidsredenen. Met vereende krachten moeten de dromen gerealiseerd kunnen worden. Het als groep werken aan de realisatie van de dromen draagt bij aan nieuwe netwerken. Na de zomer het vervolg.

 

 

 

Trump en Poetin

Na de show met Kim Jong-Un, de schoffering van Angela Merkel, het merkwaardige advies aan Theresa May om de EU voor de rechter te slepen, was het bezoek aan Vladimir Poetin aan de beurt. Het was weer smullen voor de media. Trump weet iedere keer een stapje verder te gaan in afstand nemen van het normale. Op de persconferentie na het gesprek werd natuurlijk gevraagd naar de Russische inmenging bij de laatste presidentsverkiezingen in de VS. Volgens de Inlichtingendiensten in de VS staat het onomstotelijk vast dat de Russen zich met de verkiezingen via digitale media hebben bemoeid. Trump zegt: ‘President Poetin zegt dat het Rusland niet is geweest. Ik zie geen enkele reden waarom dat wel zo zou zijn. Hij was vandaag heel sterk en krachtig in zijn ontkenning.’ De Inlichtingdiensten in de VS waren volkomen verbaasd, maar vooral ook kwaad over de uitspraken van hun president. Zelfs Republikeinse politici reageerden snel heel negatief. De volgende dag probeerde Trump de commotie te dempen met een wel hele slappe smoes. Hij had het woordje ‘not’ vergeten. Hij had gezegd tijdens de persconferentie: ‘I saw no reason why it would be Russia’. Het had moeten zijn volgens Trump een dag later: ‘I saw no reason why it wouldn’t be Russia.’ De vaste achterban van Trump zal het vast accepteren, maar verder niemand. Ik herhaal een eerder gestelde vraag: Hoe lang laten de Republikeinen dit voortduren? Tijdens de persconferentie had Trump wat nog wel een punt, dat weinig aandacht heeft gekregen. Hij zei, de VS en Rusland hebben 90% van de nucleaire wapens in de wereld. Dat is belachelijk! En zo is het. Bouw het af zou ik zeggen. Dan hoeft de VS ook niet zoveel meer aan de Navo bij te dragen als de andere deelnemers.

 

 

Dries van Agt en het CDA

Deze week had Thijs van den Brink op radio 1 een leuk interview met de 80-jarige Dries van Agt. De wielerfanaat moest van zijn vrouw stoppen met fietsen, omdat de eerste tekenen van vallen zich openbaarden. De manier waarop van Agt daarover verteld is uiterst vermakelijk. Gold voor de andere onderwerpen ook. ‘Trump is een imbeciel en de lijst van onderwerpen waarover ik heel anders ben gaan denken als toen ik minister en minister-president was, is erg lang geworden’. Hij zei ook iets over zijn verhouding tot zijn partij, het CDA. Daar moet ik sterk over nadenken. Dries van Agt werd gevraagd of hij nog lid was van het CDA. ‘Mijn beste vriend, mijn vrouw betaalt nog de contributie, maar mijn hart ligt er niet meer bij’. Hij vervolgde met: ‘Ik heb mijn werkzame leven voor een groot te danken aan het CDA’. Ik worstel met mijn lidmaatschap van D66 na de behandeling het herindelingsdossier door mijn partijgenoten in de provincie, het kabinet en de beide Kamers van D66, na de kromme redenering waarmee een D66 minister en twee D66 Kamerfracties het raadgevende referendum om zeep hebben geholpen, door de nieuwe lichting D66 bestuurders die meer aandacht voor de macht lijken te hebben dan voor de inhoud. De partij loopt momenteel in geen enkele belangrijk maatschappelijk steeds voorop. Maar wat voor van Agt geldt, geldt in zekere zin ook voor mij. Een groot deel van mijn werkzame leven heb ik te danken aan D66. Nog maar even doordenken!

 

Basisbaan

Tijdens de vergadering van Werk in Zicht (de arbeidsregio) hebben we als portefeuillehouders gesproken over de basisbaan naar aanleiding van een haalbaarheidsonderzoek van de Hanzehogeschool. De basisbaan is een interessant middel om belangrijke maatschappelijke taken uitgevoerd te krijgen en een aantal mooie banen te realiseren voor mensen met nu nog een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik hoop dat dit een thema wordt tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezing in november. Het verschil tussen de basisbaan van en de Melkertbanen en Doorstroombanen van weleer is dat er niet van uitgegaan wordt dat mensen persé moeten uitstromen. Het is gewoon een goede baan met een minimumloon betaling!   

 

 

 

Sint Nicolaasschool al gezien?

Het nieuwe gebouw voor de Sint Nicolaasschool aan de Westerse Drift is op tijd klaar voor het nieuwe schoolseizoen vanaf september en ziet er nu al prachtig uit.

 

 

 

Haderaplein

Het Haderaplein is een ingewikkeld dossier geworden. Er is een kader gesteld door de gemeenteraad in 2012. Dat is herbevestigd in 2016. In 2017 is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd, is een programma van eisen opgesteld en is de Europese aanbesteding gestart. In februari 2018 heeft de gunning plaatsgevonden aan Explorius om het gebouw te bouwen. Wat nog mist in het rijtje is de definitieve goedkeuring van het bestemmingsplan. Voor het college is het bestemmingsplan de afronding van het project om de bouw op het Haderaplein te kunnen starten. Bij veel fracties in de gemeenteraad ligt dat iets anders. Er is ongenoegen over de betrokkenheid van inwoners bij dit plan en ongenoegen over het gebrek aan integraliteit. De discussie over de bouw op het Haderaplein had volgens diverse fracties gepaard moeten gaan met een integrale visie op parkeren, verkeerstromen, de centrumontwikkeling en wonen in het centrum. In 2012 is afgesproken dat het programma van eisen door de raad zou worden vastgesteld. Dat is in 2017 niet gebeurd. Vanuit het college was de gedachte dat na de besluitvorming in 2016 het college met mandaat van de raad aan de slag kon. Het college heeft een uitgebreid voorstel voorbereid over het Haderaplein en verzoekt de gemeenteraad dat in de raadscommissie van maandag 10 september te bespreken en in de raadsvergadering van maandag 24 september een besluit te nemen. Alle informatie ligt op tafel. Het is nu aan de raad om te bepalen of het voorliggende bestemmingsplan voldoende is en Explorius de gelegenheid krijgt om hun plan verder uit te werken tot een omgevingsvergunning of dat de raad via amendering het bestemmingsplan wil aanpassen en daarmee het plan van Explorius. Dan zal het college weer in gesprek moeten met Explorius.

 

 

 

Brinkschool

De gemeenteraad van Haren heeft het Integraal Huisvestingsplan 2019-2022 met een investeringsopgave van 18,5 miljoen euro al goedgekeurd, maar voor 1 schoolgebouw is een voorwaarde gesteld. Het betreft de renovatie van de nieuwe Brinkschool aan de Rummerinkhof (het oude schoolgebouw van het Zernike College). De gemeenteraad is akkoord als er een goede oplossing wordt gevonden voor het verkeer en het parkeren. Die hebben wij gevonden. Het aantal parkeerplaatsen wordt verminderd, de twee basisscholen krijgen een verschillende aanvangstijd, er komt een gescheiden autoweg en fietspad en het kruispunt Oosterweg, Rummerinkhof, Kromme Elleboog wordt verruimd tot een gelijkwaardige kruising. Op 4 september organiseert de gemeente een inloopavond voor omwonenden om de aangepaste plannen te laten zien. Op 10 of 11 september zal de gemeenteraad zich buigen over de plannen.  

 

 

 

Welke projecten liggen nog op de plank voor het najaar van 2018?

We hebben als gemeente Haren niet zo heel veel tijd meer voordat Haren onderdeel is van Groningen. Er zijn nog een aantal projecten en trajecten die we graag voor de wisseling rond willen hebben of in gang gezet krijgen. Het zonnepark bij de Mikkelhorst heeft inmiddels goedkeuring van de provincie. De plannen worden na de vakantie ter inzage gelegd. De pitch van De Buitenschool in Glimmen was al in 2015. Uitwerking van de plannen heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. Het businessplan moest rondgemaakt worden en de nieuwe gebouwen moeten zeer zorgvuldig ingepast worden in het mooie gebied aan de rand van Appelbergen. De voorbereidingen zijn afgerond en ook dit plan zal in het najaar ter inzage worden gelegd. Twee bouwplannen kunnen gerealiseerd worden: woningbouw aan de Kerklaan naast de begraafplaats en een nieuw te bouwen horecabedrijf naast de Zaak aan de Vondellaan. Drie grote zorginstellingen (Zinn, Westerholm en Zonnehof) in Haren zijn bezig met uitbreiding. Aan de Beatrixlaan naast het nieuwe gebouw van de Sint Nicolaasschool komen nog 3 of 4 woningen. Bij het station komt een appartementengebouw aan de westkant van het spoor en twee appartementen torens van Woonborg aan de oostkant van het spoor. Naast de P&R van het station komen een aantal grondgebonden woningen. En de woningen voor DHE1 aan de Kerklaan gaan dit najaar in de verkoop.

 

 

 

Mooie gesprekken over onderwijsvernieuwing

Ik heb deze week een aantal interessante gesprekken gevoerd over onderwijsvernieuwing. Om mezelf en jou als lezer te inspireren, hier een gesprek met Sjef van Drummen van de Agoraschool Niekée in Roermond. Zou toch prachtig zijn als je als ouder en jongere komend van de basisschool voor zo’n school kan kiezen! Ook in Groningen en omstreken! https://www.youtube.com/watch?v=ZNcd3qBOSxQ&index=2&t=0s&list=PLLRpyh9d5ZYdI2mMtiMKqzdm6B-iR8aw_

 

 

 

 

Mel Kroon en de energiemarkt

Mooi interview gelezen in de NRC met Mel Kroon die afscheid neemt als directeur van TenneT.  Een paar quotes: ‘Stroom gaat dan niet meer kalm van A naar B. Woningen, windmolens, auto-accu’s, fabrieken: alles en iedereen wordt onderdeel van een veerkrachtig netwerk waar elektriciteit in- en uitvloeit op het ritme van wind en zonneschijn. We gaan naar een wereld waarin jij als burger je eigen energiebedrijf bent, aldus Mel Kroon. ‘Mijn ultieme scenario is dat we de windmolens inzetten om met elektriciteit ‘groene waterstof’ te maken [uit water]. En van die waterstof maken we dan synthetische kerosine. Dan kun je de luchtvaart duurzaam laten vliegen. Technisch kan het. Niet morgen, en misschien ook niet over tien jaar, maar dit is waar het heen gaat.

 

 

 

Stef Blok uit de bocht

Na de dag van de ontmoeting tussen Trump en Poetin stond het Amerikaanse nieuws nog dagen bol van de gevolgen. In Nederland hadden we snel meer tijd en ruimte nodig voor een akkefietje van eigen bodem. Onze minister Stef Blok hield in een besloten bijeenkomst een vreemde toespraak voor een groep Nederlanders op een terugkomdag. In hun dagelijks leven zijn ze op hoge posten bij internationale organisaties (Wereldbank, VH, vluchtingenorganisaties) bezig om levens van mensen beter te maken en onbekende mensen met elkaar samen te laten leven en werken. En dan zegt onze minister van Buitenlandse Zaken dat het in onze genen zit dat we niet goed kunnen verbinden met onbekende mensen. Dan denkt de minister vast aan integratie- en migratieproblemen. Het moet zelf voor de minister een vreemde conclusie zijn geweest als je het rapport over integratiebeleid uit 2003 erbij haalt. Blok was voorzitter van de commissie van dit rapport. De eerste conclusie van het rapport was:

 

Publicist Ben Tiggelaar had deze week voor Donald Trump en Stef Blok het verhaal van de 3 zeven. Voor dat je iets de wereld in toetert, haal het door de drie zeven: 1. Is het de waarheid. 2. Is het vriendelijk? En 3. Is het noodzakelijk om te vertellen?

 

 

 

De energieke democratie

Er wordt momenteel veel gepubliceerd over burgerparticipatie en adaptief bestuur. Dat komt goed uit, want ik wil deze zomer iets schrijven over mijn ervaringen met burgerparticipatie en wat voorstellen voor de discussie over burgernabijheid en burgerinitiatieven in de nieuwe gemeente Groningen. Deze week las ik een bericht over het boek Red de democratie van Manu Claeys. Ga ik lezen. In de ‘energieke democratie’ waar Manu Claeys van droomt, kan de burger vele rollen spelen. Hij is niet alleen kiezer, maar ook deelnemer aan burgerpanels en ‘werkbanken’ (alternatief begrip voor workshops). Als pionier neemt hij zelf initiatieven, bijvoorbeeld door een burgercomité voor de opvang van vluchtelingen op te richten. Zo nodig ontpopt hij zich tot onderzoeksjournalist die misstanden onthult of begint hij juridische procedures als de staat de eigen wetten schendt. Claeys wil de hiërarchie kantelen: schep een stelsel met vele vormen van participatieve democratie, waarbij verkiezingen op gezette tijden een aanvulling vormen. Bij burgerparticipatie wordt vaak gevraagd wie vertegenwoordigd wordt. Zet dat eens af tegen de overwinningspercentages van politici. President Emmanuel Macron is uiteindelijk gekozen door 18 procent van alle Fransen. Voor Trump stemden 60 miljoen van de 300 miljoen Amerikanen. De Hongaarse premier Viktor Orbán kreeg een tweederde meerderheid op basis van 44 procent van de stemmen, bij een opkomst van 61 procent.’

 

 

 

De Hub Haren gaat door

De Hub Haren gaat door. Dit prachtige project voor beschermd wonen, studenten sociale vakken, statushouders, parenthousing en een paar bedrijven is op mijn kamer ontstaan door een paar creatieve mensen aan elkaar te verbinden. Met hulp van Beatrixoord en de gemeente Groningen kan de nieuwe stichting (met Questcoach en Carex als kernpartners) aan de slag. Beatrixoord geeft het gebouw voor 10 jaar aan de stichting en de gemeente Groningen financiert het hele project en verhuurt aan de nieuwe stichting. Ik hoop van harte dat het gaat lukken om een aantal van de nieuwe bewoners te laten meehelpen bij de renovatie. Was een van de prachtige doelen achter dit plan.

 

 

Michiel Verbeek, 22 juli 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *