Michiel Verbeek

08 jul

Een beetje pakjesavond in de raad, de Jongerenraad gaat stoppen, een mooi artikel van Ries De Langen over de herindeling, het raadgevende referendum wordt volgende week om zeep geholpen, De Correspondent gaat global, middelengebruik is een uiting van disconnectie en hoe gaat AMLO met Trump om?  

 

De raadsvergadering van 2 juli

Het was een opmerkelijke raadsvergadering, op 2 juli 2018. De Noordlaarders waren heel blij met de besluitvorming over De Rieshoek. Maartje Peters las voor uit het coalitieprogramma hoe er omgegaan zou moeten worden met een burgerinitiatief. Zij heeft er weinig van gemerkt. Dankzij de steun van de gemeenteraad is het hun toch gelukt. Torion en de Culturele Raad waren blij met het schrappen van de bezuinigingen. En de ondernemers en de raad waren blij met de bijna unanieme steun voor 1,5 uur gratis parkeren voor alle bovengrondse parkeerplekken in het centrum. Groningen en de provincie Groningen moeten er nog iets van zeggen, maar dat mag de pret niet drukken! In Haren de Krant stond een treffend verslag: http://www.harendekrant.nl/nieuws/aangezicht-fusie-oogsttijd-en-pakjesavond-harense-raadszaal/

 

 

 

De Jongerenraad gaat stoppen

In 2015 is de Jongerenraad in Haren gestart onder de bezielende leiding van Abush ter Maat. Snel werd hij geassisteerd door zijn broer Michael, Freek van den Berg, Floor ten Have en Alexis Maagdenburg. De huidige Jongerenraad bestaat uit Freek als nieuwe voorzitter, Floor en Alexis. Ze zijn afgelopen jaar met diverse zaken bezig geweest, en hebben geprobeerd de jongerenraad uit te breiden. Dat is niet gelukt. En nu gaat de huidige ploeg ermee stoppen. Floor en Alexis zijn geslaagd voor hun examen (van harte gefeliciteerd) en gaan studeren in Rotterdam en Wageningen. Freek heeft het al druk met zijn studie en gaat weer het doel verdedigen van het eerste herenteam van GHHC. Met de herindeling op komst is het een logisch moment om de Jongerenraad op te heffen. Freek is beschikbaar voor advies en sparring als er in Groningen een nieuwe Jongerenraad wordt gestart.

 

 

 

De Correspondent probeert voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten

Tijdens mijn wekelijkse workout op de loopband op zondagmiddag luister ik graag naar de Rudi en Freddie podcast van Rutger Bregman en Jesse Frederik. Deze keer was hoofdredacteur Rob Wijnberg te gast. Ze spraken over de ontwikkeling dat er steeds minder aandacht is voor de feiten in de media, maar meer voor de bron. In de VS is onder de Trump administratie het verdacht maken van de bron systematisch doorgevoerd. Alles wat er uit een bepaalde bron komt is verdacht. Dit onderwerp leverde een mooi gesprek op. Rob Wijnberg woont momenteel in de VS en probeert iets als De Correspondent van de grond te krijgen in de VS. Zou fantastisch zijn. Ik wens hem veel succes. Ik gun de Amerikanen en alle Engelssprekenden en -lezenden een digitale krant waar niet de waan van de dag leidend is, maar de structuren en de systemen achter de gebeurtenissen. Onderzoeksjournalistiek van de bovenste plank!

https://decorrespondent.nl/8373/podcast-hoe-het-klimaat-links-werd-en-veiligheid-rechts-met-rob-wijnberg/9871599540-30dffdd9

 

 

 

Haren is langzaam gewurgd

Steunfractielid van D66 in Haren, Ries De Langen, heeft een korte heldere analyse geschreven over datgene dat de gemeente Haren is overkomen. Het woord ‘gunnen’ speelt daar een belangrijke rol. Het is de inwoners van Haren niet gegund om de eigen gemeente langer te runnen. De analyse van Ries is als opiniestuk gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 7 juli 2018. Als je het nog niet gelezen hebt, kan dat hier: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/gemeente-haren-is-langzaam-gewurgd/

 

 

 

Wat gaat Andres Manuel Lopez Obrador doen?

De winnaar van de Mexicaanse presidentsverkiezingen is Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO). Hij wil de corruptie in zijn land aanpakken en zal een links programma uitrollen. Wat gaat dat worden tegenover Trump? Hier een korte introductie van de nieuwe president bij Aljazeera: https://www.aljazeera.com/news/2018/06/mexico-andres-manuel-lopez-obrador-180629032423974.html

 

 

 

Het raadgevende referendum

De Eerste Kamer gaat met steun van de coalitiepartijen begin volgende week het raadgevende referendum om zeep helpen. Nog voor het debat hebben ze dat deze week bekend gemaakt. Ik vind het een schande dat het inwoners van Nederland het onmogelijk gemaakt wordt om de beslissers in Den Haag een advies te geven! Het vertrouwen in de politiek zal volgende week weer een enorme knauw krijgen!

 

 

De IJslandse methode tegen middelengebruik

De IJslandse aanpak tegen middelgebruik onder jeugd verdient aandacht. Uitgangspunt is dat jongeren middelen gaan gebruiken om te kunnen dealen met de stress die ze ervaren. En vanuit dat perspectief is men gaan zoeken naar ‘natural highs’ die steun geven bij het omgaan met het leven als puber. Naast maatregelen die zorgen voor minder beschikbaarheid van alcohol en tabak, is daarom stevig geïnvesteerd in aanbod van sport en andere manieren van vrijetijdsbesteding.  De aanpak sluit aan bij wat ik geleerd heb op een tweetal bijeenkomsten van de verslavingszorg. Middelengebruik is een vorm van disconnectie. Het antwoord is connectie maken met iets positiefs. Zoals sport, dans, muziek, drama. Er is nog een wereld te winnen voor scholen. Denk aan de driedeling van Gert Biesta: 1. Kennisoverdracht; 2. Burgerschap en socialisatie; 3. Persoonlijke ontwikkeling. Wat zou het toch mooi zijn als we naast kennisoverdracht op scholen nog veel meer gaan doen aan sport, drama, muziek en dans! Als we dat systematisch aanbieden aan jonge mensen, dan zal de greep naar middelen weleens drastisch naar beneden kunnen gaan.

 

 

New Nexus is een voorbeeld bedrijf

Het groeiende IT-bedrijf New Nexus haalde onlangs het Dagblad van het Noorden met een mooi artikel over ebikes voor het personeel. De grote groei van ebikes biedt de mogelijkheid om het woon-werkverkeer op de fiets op te rekken van 10 kilometer naar zeker 20 kilometer. Dat scheelt een hoop auto’s op de weg! Het helpt als de werkgever de aankoop stimuleert en meefinanciert!

 

 

 

Hoe krijgen we ouders zover om kinderen vaker op de fiets naar school te brengen?

De voorbereiding van het voorstel aan de raad over de verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof is in volle voorbereiding. We hebben een oplossing voor het parkeren en het verkeer op de kruising Oosterweg/Kromme Elleboog/Rummerinkhof. De scholen zijn akkoord met verschillende aanvangstijden en we hebben een Bomen Effect Rapportage. Voor de PPS hebben we een oplossing. Kortom in september kan de raad over het voorstel van gedachten wisselen en naar ik hoop een besluit nemen. Voor een ding zoeken we nog een aanpak. Hoe krijgen we ouders zover dat ze de kinderen vaker met de fiets brengen in plaats van de auto? Een succesvolle aanpak in Groningen in het Reitdiepgebied was een gesprek aangaan met de ouders en proberen de ouders zover te krijgen dat ze elkaar gaan aanspreken over afgesproken regels van de school.

 

Michiel Verbeek, 8 juli 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *