Michiel Verbeek

01 jul

Vier inspirerende bijeenkomsten: Aardgasloos Glimmen, Blockchain, gesprek met gebruikers Participatiewet en over verslavingszorg. Het mooiste Haagse nieuws was de saamhorigheid bij de Klimaatwet. En afscheid van twee leden van de RvT van de stichting Baasis.

 

 

Drugs als de verkeerd gekozen oplossing

Ik was woensdag 27 juni 2018 aanwezig bij de dialoogtafel van Novadic Kentron in Tilburg. Charles Dorpmans liet deze sheet zien:

 

Drugs is vaak de verkeerd gekozen oplossing. Daar konden Mitchel en Ties over meepraten. Zij vertelden over hun verslavingen en de verwoestende invloed op hun leven. Zij zijn er weer bovenop gekomen, maar dat lukt zeker niet iedereen. Een dergelijke dialoogtafel voor medewerkers in de verslavingszorg en sociale teams van gemeenten was enige tijd ook in Groningen. Daar hield Ties Ottens uit Haren ook zijn verhaal. Tijdens de dialoog in kleine groepen zat ik aan tafel met Ties en bepleitte ik dat zijn verhaal op scholen verteld moest worden in combinatie met een programma gericht op versterking van inzicht op eigen functioneren, op functioneren in een groep, verkrijgen van meer veerkracht en weerbaarheid voor verleidingen. Een programma gericht op gedragsverandering. Ik dacht aan mindfulness. De organisatoren van de tafel in Tilburg waren in Groningen aanwezig en hebben Ties en mij gevraagd ons verhaal in Tilburg te komen vertellen. Dat hebben we gedaan, samen met Peter van der Laan, relatiemanager bij VNN en stagiaire Anouk. Peter heeft verteld over de positieve ervaringen medewerkers van VNN in een sociaal team. Getrainde ogen zien sneller en scherper. Dat betekent sneller de juiste interventie en ze hebben ook nog een interessante bijdrage bij opvoedingsondersteuning. Daar is structuur vaak van belang en daar hebben verslavingsdeskundigen verstand van. Samen met Ties en Peter van der Laan spreek ik binnenkort met de directeuren van het Harens Lyceum en het Maartenscollege om te bezien of we een programma in de beide scholen kunnen starten. Charles Dorpmans bestudeert de drugsmarkt en kwam met interessante cijfers. Hij maakte goed duidelijk dat het gebruik van drugs afhankelijk is van de 3 B’s: beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid. Hij liet de zaal even zoeken op internet naar poeders en pillen. Ik wist niet dat dat zo makkelijk verkrijgbaar was en zo goedkoop. Niet onlogisch dat er snel een paar pilletjes besteld worden als je een hele nacht moet doortrekken op een dancefeest!

 

 

 

Peter Dijkshoorn

Novadic Kentron had voor de bijeenkomst van 27 juni Peter Dijkshoorn uitgenodigd als hoofdspreker. Hij is jeugdpsychiater van Accare in Groningen. Groningen was goed vertegenwoordigd in Tilburg! Dijkshoorn heeft zich altijd zeer kritisch uitgelaten over de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente. Vooral het deel behandeling. Daar heeft hij niet helemaal ongelijk aan. Waarom zit behandeling van jeugd bij de gemeente en alle andere behandeling in de zorgverzekeringswet? Inmiddels ziet Dijkshoorn ook beslist positieve ontwikkelingen bij gemeenten, maar maakt zich zorgen over de druk op de sociale teams. Hij spreekt in diverse fora mee over de verdere ontwikkeling van de jeugdzorg en zit aan allerlei beleidstafels. Hij kon zich erg kwaad maken over beleidsmakers in Den Haag met weinig kennis van zaken. Ter illustratie: Als er twijfel is over het nut van gezinshuizen, komt een Kamerlid met het idee om een tweede stel ouders te koppelen. Onzin, zegt Dijkhoorn. De makke bij de jeugdzorg volgens Dijkshoorn is dat er teveel van dit soort ‘plannetjes’ worden gelanceerd. We moeten het er niet over hebben hoe het anders kan, maar hoe we de jeugdzorg beter maken! En dan op basis van bewezen praktijken. Hij toonde dit schema:

 

 

Voor de organisatie van de jeugdzorg kiest Dijkshoorn voor een eenvoudig systeem. Basisjeugdhulp en specialistische jeugdhulp. Die laatste wordt opgesplitst in veel voorkomend (bijvoorbeeld angststoornissen) en weinig voorkomend (annorexia). De eerste kun je op veel plekken aanbieden en decentraal financieren, de andere centraal aanbieden en financieren. Zet een goed kennis- en onderzoeksysteem op om vragen, dilemma’s van burgers, samenleving en professionals te onderzoeken en van antwoorden te voorzien. Geef vervolgens ruimte aan innovatie. Dat leidt tot een permanente leercurve. Dijkshoorn wil graag een wat meer systematische aanpak van de verbetering van de jeugdzorg!

Na twee autoritten met de vertegenwoordigers van VNN uit Groningen en de interessante bijeenkomst in Tilburg komen een paar leidende begrippen boven drijven: samenwerking tussen professionals, vroegsignalering, ontwikkel veerkracht en weerbaarheid bevorderen en help jongeren een connectie te maken met iets positiefs.  

 

 


Aardgasloos Glimmen: vele druppels maken een emmer vol

Dinsdag 26 juni kwamen meer dan 120 Glimmenaren af op de bijeenkomst over Aardgasloos Glimmen. Daar werden Glimmenaren verteld over het plan waarbij zij zelf de hoofdrol moeten spelen. In het traject moeten de Glimmenaren bepalen wat er gaat gebeuren. Het was prachtig om te zien hoeveel energie er was om aan de slag te gaan en hoeveel ideeën er zijn om uit te werken. Onze adviseur van ProCap, Frits Schulte, heeft de avond gebruikt om het voorwerk van ProCap, de gemeente en Kaw over de huidige situatie al weer meer in te kleuren en we hebben om commitment gevraagd aan de Glimmenaren. Dat is er, maar dan moet er wel echt iets gaan gebeuren! Plaatselijk Belang Glimmen was ook aanwezig en wilde graag meehelpen in de organisatie en het samenbrengen van Glimmenaren. Het past prachtig bij de onlangs gepubliceerde Dorpsvisie van Glimmen. Uit de enquête van Plaatselijk Belang als onderlegger van de Dorpsvisie bleek al dat er groot draagvlak is in Glimmen voor duurzaamheid. Zie hier voor een uitgebreider verslag van de avond en het projectplan: Vele druppels maken een emmer vol: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/aardgasloos-glimmen-vele-druppels-vullen-een-emmer/

 

 

 

Mooie bijeenkomst met gebruikers Participatiewet

Wij willen graag regelmatig rechtstreeks spreken met gebruikers van de Participatiewet (bijstand). Zijn de voorzieningen bekend? Wat zijn je ervaringen met voorzieningen? Hoe kom je rond? Is er genoeg ondersteuning richting werk en vrijwilligerswerk? Deze keer wilden wij ook het onderlinge gesprek bevorderen. Wat kunnen ze aan elkaar hebben. De gesprekken hebben we laten voorbereiden door Triade. Zij verzorgen in de gemeente Haren een aantal bijeenkomsten over positieve gezondheid. Er was een groepje aanwezig met een buitenlandse achtergrond. Die weer tegen andere problemen aanlopen dan de overige deelnemers. Gelukkig spreekt onze medewerker Esmeralda Boon Arabisch. Natuurlijk zo veel mogelijk in het Nederlands, maar soms is de eigen taal even makkelijker om iets duidelijk te maken. De nieuwkomers willen graag meer Nederlandse taal en ze willen graag werken. In Haren krijgen nieuwkomers naast het programma voor het inburgeringsexamen bij het Alfacollege nog extra taallessen, maar ze willen graag meer. Wat de groep ook aangeeft is dat ze soms wel geholpen worden, maar niks geleerd wordt. Het voorbeeld was het invullen van belastingpapieren of de formulieren van de zorgverzekeraar. De hulp bestaat in het overnemen van het werk. Waarom wordt er niet een hele groep uitgenodigd voor een bijeenkomst met eigen laptop (als die aanwezig is) en de eigen papieren. Laat er uitleg gegeven worden en laat mensen zelf hun formulieren invullen. Is er een vraag, dan wordt die beantwoord. Met andere woorden: geef geen vis, maar een hengel! De andere groep heeft ervaringen uitgewisseld en gaan zelf een vervolg geven aan de bijeenkomst. Het viel op dat veel van de aanwezigen veel vrijwilligerswerk doen. Dergelijke bijeenkomsten leveren ook weer veel verhalen op. En het is soms razend moeilijk om je hoofd boven water te houden. Een van de aanleidingen voor het gesprek was ook de vraag of gebruikers van de Participatiewet wel of niet weer een cliëntenraad willen. Dat is een uitdrukkelijke wens van de Werkgroep Armoedesignalering Haren. Door de op handen zijnde herindeling is dat waarschijnlijk geen vraag meer. In Groningen bestaat er een cliëntenraad. Wat de aanwezigen wel graag mee willen geven in de gesprekken met Groningen: de menselijkheid en laagdrempeligheid. Die wordt zeer gewaardeerd in Haren. Ze hopen dat ze dat ook gaan ervaren in Groningen.

 

 

Harens Lyceum zet aan tot sporten en bewegen

Het Harens Lyceum wil een bijdrage leveren aan een gezondere levensstijl door leerlingen meer te laten bewegen. De tafels en stoelen zijn in de kantine vervangen door statafels. Op het voorplein komen een voetbalkooi en een volleybalveld en in de kantine is ook een klimrek. Mooi initiatief!

 

 

De klimaatwet

Zo scherp stonden oppositie en coalitie in Den Haag tegenover elkaar in het debat over de dividendbelasting. Als je dit leest weet je wie gelijk heeft in dat debat: Klik hier voor het betoog van Bas Jacobs over de dividendbelasting. Gebroederlijk stonden vertegenwoordigers van 7 politieke partijen zij aan zij voor een ambitieuze klimaatwet. Initiatiefnemer Jesse Klaver sprak van „de meest ambitieuze klimaatwet ter wereld” die „Nederland gaat veranderen”. Lodewijk Asscher en Lilian Marijnissen benadrukten dat de kosten van milieumaatregelen „eerlijk verdeeld” moeten worden. Volgens Rob Jetten is Nederland hiermee „niet langer het vieze jongetje van Europa, maar een koploper”. Carla Dik-Faber sprak over de „zorg voor de schepping”. Agnes Mulder vond juist dat „iedereen moet kunnen profiteren, mensen en bedrijven”. Volgens Dilan Yesilgöz „begint het echte werk nu pas”.

 

 

 

Afscheid genomen van Marita Schreurs en Rob Schuur

Samen met collega-wethouder uit Tynaarlo, Pepijn Vemer, heb ik donderdag 28 juni 2018 afscheid genomen van twee leden van Raad van Toezicht van de stichting Baasis. Het is niet gebruikelijk dat wethouders dit doen, maar deze keer was er alle reden voor. Toen ik begon als wethouder in 2014 werd ik snel geconfronteerd met problemen bij stichting Baasis. Problemen met de directeur, problemen met de Raad van Toezicht en een situatie van wantrouwen en angst. Samen met mijn toenmalige collega uit Tynaarlo, Miriam van Dijk, hebben we met veel betrokkenen gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat een nieuwe Raad van Toezicht goed zou zijn voor de toekomst van Baasis. Miriam en ik hadden allebei een kandidaat in ons hoofd. Rob Schuur, directeur Noorderpoort en oud-raadslid in Tynaarlo en Marita Schreurs, oud-bestuurder van O2G2, en een zeer gekwalificeerde troubleshooter. Miriam en ik wisten dat wij deze ingreep alleen tot een goed einde zouden brengen als wij in de Raad van Toezicht mensen zouden krijgen met onmiddellijk groot gezag in het onderwijs en de politiek. Dat is gelukt. Miriam is na de gemeenteraadsverkiezingen vervangen door Pepijn Vemer. Samen hebben wij de bestuurders op hun laatste bestuursvergadering mogen toespreken en bedanken voor hun goede werk.

 

 

 

 

Blockchain

Ik ben in de zomervakantie 2017 gaan studeren op Blockchain. Zie: http://www.michielverbeek.nl/robotisering-en-blockchain-in-combinatie-met-het-basisinkomen-bieden-veel-perspectief/

Blockchain is de technologie die ook gebruikt wordt bij de Bitcoin en is uiterst interessant als je processen wilt vereenvoudigen en als je transacties meer vertrouwen wilt meegeven. Wij hebben gemeentemedewerkers en raadsleden willen bijpraten over Blockchain met ondersteuning van Jakko de Jong van QNH Consulting en Erwin van der Maessen de Sombreff van de gemeente Zuidhorn. De gemeente Zuidhorn heeft de stichting ForUs gevraagd om voor hun het Kindpakket op Blockchain principes te bouwen. Zeer interessant voor Haren, maar ook voor Groningen. Van de zijde van de raad was er of geen belangstelling of geen tijd in de agenda. Erg jammer, ze hebben wat gemist. Na een uitgebreide inleiding in Blockchain en de werkwijze is het Kindpakket van Zuidhorn gepresenteerd. In de middag zijn we met elkaar gaan nadenken over andere toepassingen dan het Kindpakket. Er is een idee uitgewerkt voor een vorm van ‘gratis parkeren’. Als je iets gekocht hebt bij een winkel wordt je parkeergeld door de winkel betaald. De medewerker Economische Zaken gaat dit idee doorspreken met Ondernemend Haren en het Dorpsfonds. Andere toepassingen waarover gesproken is: PGB, schuldhulpverlening, vereenvoudigen van processen bij de financiering uit de zuilen Wmo, Jeugdzorg, WLZ, Zvw en Participatiewet. Mooie bijeenkomst, moet een vervolg krijgen!

 

 

Grote verrassing in de VS: overwinning van Alexandria Ocasio-Cortez

Er komt op politiek gebied veel ellende uit de Verenigde Staten van Amerika, maar deze week was er wel iets moois te melden. De 28-jarige Alexandria Ocasio-Cortez heeft zeer verrassend een plek veroverd voor de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Is zij een voorbode voor de nieuwe lijn van de Democraten. Zet de lijn van Bernie Sanders door? Hier haar campagnefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=rq3QXIVR0bs&t=34s

 

 

Michiel Verbeek, 1 juli 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *