Michiel Verbeek

28 jun

Oerol, het nut van bijen, een steeds dieper zinkende Trump, ouderenbeleid, gasloos bouwen, vliegverkeer uit de bocht, comazuipen, de zelfoogsttuin voor de krappe beurs en Haren heeft de financiën goed op orde.

 

 

Imkersvereniging en De Biotoop

De Imkersvereniging Haren/Eelde is al zeker 10 jaar oud, maar mist nog steeds een eigen plek. Ze kwamen bij mij met de vraag of ik wilde helpen een plek te vinden. Ik heb hun gewezen op een mogelijke combinatie met het Voedselbos in Glimmen en we hebben gesproken over de Hortus en De Biotoop. De Hortus heeft al een bijenkolonie en zou ook een mooie plek zijn, maar het bezwaar is geen publieke toegankelijkheid. En dat willen ze graag. Een plek om informatie te verstrekken en cursussen te geven. De locatie De Biotoop zijn we verder gaan onderzoeken. Wouter Nijland van De Biotoop wilde graag met Hugo van Rossem (van de Imkersvereniging) en mij meedenken. Achterop het terrein tegen de Hortus aan ligt een grote ruimte waar Hugo graag zou willen kijken naar mogelijkheden. Ik heb de partijen bij elkaar gebracht en nu moeten zij bekijken wat kan en wat niet. Een plek op de De Biotoop zou een mooie samenwerking kunnen opleveren met de stadsimker van Groningen. Zowel De Biotoop als het Voedselbos in Glimmen zou een goede oplossing zijn.

Hier nog wat interessante informatie over het belang van bijen en de bedreigingen voor de bijen: https://schooltv.nl/video/waarom-zijn-bijen-nuttig-makers-van-honing-en-bestuivers-van-gewassen/

 

 

Zorgmonitor en ouderenbeleid

In de stuurgroep van de Zorgmonitor hebben we uitgebreid gesproken over het ouderenbeleid van de toekomst. Er is een groot verschil tussen de vitale ouderen en de kwetsbare ouderen. De preventieprogramma’s in Denemarken zijn de moeite waard om te bestuderen. In Denemarken wordt veel minder eenzaamheid onder ouderen ervaren als in Nederland. Misschien dat de Deense preventieconsulenten daar een belangrijke rol bij spelen. Maar voordat er van alles aan oplossingen wordt voorgesteld is het goed om de dialoog aan te gaan met ouderen zelf. Vanuit de zorgmonitor worden daarom een aantal kwalitatieve interviews gehouden met ouderen. Dat levert vast en zeker interessante informatie op om over verder te praten op een conferentie over dit onderwerp voorbereid in het najaar.

 

Gasloos bouwen in DHE1

Voor veel bouwers gaat de wettelijke verplichting om nieuwe woningen te bouwen zonder gas iets te snel. Als woningen al verkocht zijn of op de markt aangeboden zijn, is het lastig om de meerkosten door te berekenen. Vanaf 1 juli 2018 moet nieuwbouw gasloos zijn. Dat geldt ook voor de nieuwbouw van DHE1 in Haren. Binnen de GEM (Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij) van de gemeente, Heijmans en Geveke) hebben we afspraken gemaakt over het gasloos bouwen in DHE1.

 

 

Dialoog laaggeletterden

Het Taalhuys en de bibliotheek in Haren willen een dialoogtafel organiseren over laaggeletterdheid. Ik heb graag mijn medewerking toegezegd. Voor de organisatie worden ze ondersteund door Loes van der Kolk van Zorg Verandert. Dat is een ondersteuningsorganisatie in de zorg met een subsidie van het ministerie van VWS. De bijeenkomst wordt georganiseerd op basis van het model van appreciative inquiry. Ik ben benieuwd wat eruit komt!

 

 

Oerol

Ik ben al meerdere keren op Oerol geweest, maar nog nooit zo lang als dit jaar. Twee dagen had ik andere verplichtingen, maar de overige 8 was ik op Terschelling. Een mooie kans om een groot aantal voorstellingen bij te wonen. Eerste weekeinde met mijn vrouw en schoonzus. In de loop van de week nog even alleen en het laatste weekeinde samen met mijn vrouw. Het is een fantastisch festival met een mooie gelegenheid op veel verschillende voorstellingen te ervaringen, genieten van mooie en spannende verrassende muziek en je omringd voelen van allemaal aardige vrolijke mensen. Een afspiegeling van onze samenleving is het nog lang niet. In onze diverse samenleving is het nog wel een heel wit festival. Mooie uitdaging voor de organisatie: Hoe krijgen we dit prachtige festival meer in het vizier van nieuwe Nederlanders? Of misschien moet je dat wel helemaal niet proberen. Iedereen bepaalt lekker zelf waar hij of zij naar toe gaat! Lekker slenteren door Midsland of West en genieten van straattheater en straatmuziek, overzichtelijke concerten op De Betonning en Westerkeyn en de vele verrassende voorstellingen. Ik heb genoten van Saman Amani, van Daniel Cornelissen en Benjamin Moen (Toneelschuur producties) in ‘Stones in his pockets’, van Laura van Dolron, van de Wereldvergadering van Orkater, van de Foreign Tongues van Liquid Soft en van Prikkel van Collectief AM.OK/Plastique Fantastique. Iets minder enthousiast was ik over de ode van de meeloper van Maas theater en dans. Dat had voor mij een te hoog groot ‘Riverdance’ gehalte, maar dan wat minder snel. Zie ook: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/oerol/

 

 

Trump en Kim

Als je jezelf als vredesstichter wilt profileren, creëer je eerst een dreigend gevaar. Dat heeft Trump gedaan met Nood Korea. Hij deed net alsof er een nucleair gevaar was, terwijl Noord-Korea zichzelf alleen wil verzekeren van overleven en het voorkomen van een inval en regime change. Een kernraket is daarvoor een uitstekende bescherming. In week 24 hebben we het zorgvuldig geënsceneerde spektakel van Trump en Kim kunnen aanschouwen. Wat een kinderachtig schouwspel! En zij maar denken dat er historie werd geschreven. Fijn voor de twee dat er zo lekker werd meegedaan met het framen van een historische gebeurtenis door de media. Na het uiterlijke vertoon was iedereen benieuwd naar de afspraak die de heren hadden gemaakt. Trump gaf aan dat Noord-Korea volledig zal denucleariseren. Kim wil dat geen van de landen op het Schiereiland kan beschikken over kernwapens. Hiertoe zouden de VS niet alleen hun militairen uit Zuid-Korea moeten weghalen, maar ook de regionale nucleaire ‘paraplu’ (de defensiegarantie voor de bondgenoten Zuid-Korea en Japan) moeten intrekken. Pas dan zegt Pyongyang het eigen kernarsenaal ook op te willen geven. Het zal allemaal niet gebeuren de komende jaren. Kim heeft de afschrikking van nucleaire wapens nodig om te voorkomen dat een buitenlandse mogendheid Noord-Korea kan overmeesteren. Tegen de achtergrond van de grote kameraadschap tussen Trump en Kim speelde de ruzie met de echte vrienden van Trump tijdens de G7. En later presteerde Trump het ook nog om het migratiebeleid van Angela Merkel te ondermijnen. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Hoe lang laat de Republikeinse partij Trump nog z’n gang gaan?

 

 

Comazuipen

Het aantal comazuipende kinderen is in 2017 toch weer toegenomen, na een aanvankelijke daling in 2016. Vorig jaar belandden 860 jongeren in het ziekenhuis met een alcoholvergiftiging, ruim 70 meer dan het jaar ervoor. Dat is een stijging van bijna 10 procent. Bij de meesten (671 kinderen) leidde het drankmisbruik tot een coma. Gemiddeld duurde die 3,3 uur, al werden er uitschieters geregistreerd van 24 uur. Het wonderlijke bij comazuipen is dat jonge mensen niet voelen aankomen dat het fout gaat en nog kunnen corrigeren. Ze gaan in een keer out. Ieder jaar vraag ik me af bij deze cijfers of er sprake is van comazuipende jongeren die het een tweede of derde keer overkomt of zijn het allemaal een keer en nooit weer situaties? Dat maakt nogal uit!

 

 

Financiële huishouding Haren weer op orde

De jaarrekening 2017 laat een mooi overschot zien. Iets meer dan gepland. De prognose voor 2018 laat ook weer een positief resultaat zien. Vanaf 2014 heeft Haren voor het behoud van zelfstandigheid een streng financieel beleid gevoerd. De financiele adviseurs (Deloitte en COELO) hebben in 2015 aangegeven dat de financiele huishouding van de gemeente Haren weinig speelruimte kende. Daardoor ontstond er geen ruimte voor investeringen. De beste aanpak was de algemene reserve weer op te krikken. Dat heeft de gemeente Haren gedaan, zonder belangrijke voorzieningen in gevaar te brengen. Twee jaar lang een extra belastingverhoging, een aantal bezuinigingen en een streng financieel beleid heeft z’n succes bewezen. De algemene reserve is al op een hoger niveau gebracht dan gepland. Nu de zelfstandigheid van Haren vrijwel kansloos is geworden, zal Groningen extra blij zijn met een gemeente die er financieel zo goed voorstaat. 

 

De milieukosten van vliegen

Jelmer Mommers van De Correspondent houdt ons zo vlak voor de zomervakantie een paar fijne cijfers voor: 1 vliegretourtje Amsterdam-New York = 1000 Big Macs. 1 vliegretourtje Amsterdam-Londen = 2 jaar CO2 besparing door een waterbesparende douchekop. 1 vliegretourtje Amsterdam-Barcelona = 5,5 jaar CO2 besparing met ledlampen. Ik ga dit jaar niet verder dan met de boot naar Terschelling. Dat is een besparing dat zoden aan de dijk zet!  Uit hetzelfde artikel van Jelmer Mommers: Op het geheel van de wereldwijde CO2-uitstoot is het aandeel van de luchtvaart nu nog beperkt: ruim 2 procent. In Nederland is het 7,3 procent. Maar de sector is wereldwijd met een opmars bezig en zal volgens prognoses in 2050 goed zijn voor 20% van alle uitstoot. De komende tijd worden er enorm veel vliegtuigen gebouwd. Slechts 20% van de wereldbevolking vliegt. Er is voor de vliegbranche nog een wereld te winnen als opkomende economieën echt gaan doorbreken. Die willen allemaal vliegen. Tot 2015 stijgt de CO2 uitstoot met 450% ten opzichte van 2015. Alle nieuwe vliegtuigen worden nog gebouwd voor kerosine. Zolang vervuiling gratis is heeft de luchtvaart geen enkele prikkel om in radicale innovatie te investeren. De sector praat graag over de toegenomen efficiëntie van vliegtuigen, maar groeit tegelijkertijd zo hard dat elke uitgespaarde druppel kerosine alsnog wordt verbrand. 

 

Zelfoogsttuin ook voor een krappe beurs

De gemeente Haren heeft het aantal voorzieningen voor mensen met een krappe beurs uitgebreid met een aantal abonnementen op de zelfoogsttuin van Gijs op De Biotoop. Gijs zat zelf ooit in de bijstand, maar wilde daaruit en een eigen bedrijf starten. Dat werd voor hem mogelijk op De Biotoop. Daar is hem de ruimte geboden om een grote moestuin te starten. Voor een vast bedrag per jaar kunnen mensen iedere dag van het seizoen hun verse groente komen halen. Zelf plukken of samen met Gijs. Veel Harenaars maken gebruik van deze prachtige voorziening. Om mensen met een krappe beurs ook deze mogelijkheid te bieden, kunnen ze gebruik maken van een subsidie. De eerste klanten hebben zich inmiddels gemeld bij Gijs en via hem bij de gemeente.

 

 

Hoe diep kun je zinken?

Donald Trump gaat altijd weer verder dan je voor mogelijk houdt. Hij wil van illegalen migranten af en wil de duimschroeven aandraaien van de Democraten omdat hij zijn muur wil bouwen langs de grens van Mexico. Migranten worden opgepakt en in de gevangenis gezet. Omdat meegereisde kinderen niet zomaar in de gevangenis gezet mogen worden, heeft hij bedacht om de ouders van de kinderen te scheiden en voor de kinderen een opvangplek te zoeken. De wereld was verbijsterd. Vergelijkingen met nazipraktijken en Japanse interneringskampen waren confronterend en rauw, maar niet ver bezijden de waarheid.  Na een week massale veroordeling, kiest Trump voor ouders en kinderen samen gevangenzetten. Tom Jan Meeus schreef dit over deze kwestie in de NRC: De ontmenselijking van de migrant is al langer gaande, in het hele Westen, en het schandaal in de VS laat zien welk gevaar erachter schuilgaat: als je grenzen wilt bewaken, moet je wel je morele grenzen kennen.

 

Michiel Verbeek, 28 juni 2018

 

 

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *