Michiel Verbeek

10 jun

Wiebes maakt de Groningers kwaad. De kandidaat raadsleden voor D66 uit Haren voor de nieuwe gemeente zijn bekend. Teleurstellend gesprek met Monica den Boer. Jan Rotmans over de Omgevingswet. Het Haderapleinplan. En de voorbereidingen herindeling.

 

 

 

Rare keuze van Eric Wiebes

Minister van Economie en Klimaat, Eric Wiebes, gaf in het zoveelste debat over de aardgasproblematiek in Groningen aan dat hij moest kiezen tussen twee kwaden: nu doorzetten met de geplande versterking en even wachten op een rapport van de mijnraad met een advies over de beste manier van versterken. De minister kiest voor het laatste en verandert alle bondgenoten in Groningen tot opposanten. Ook al blijft Wiebes spreken over ‘vrienden’ en ‘bondgenoten’. Wordt een beetje gênant als de andere partij zich voor de zoveelste keer in de steek gelaten voelt en bestuurders die zich bedonderd voelen. Waarom niet gewoon kiezen voor de geplande versterking doorzetten voor de 1588 huizen waarvan de eigenaren al een toezegging tot versterking hebben gehad? Als Wiebes in juli het rapport krijgt is er nog voldoende tijd om eventueel aanpassingen aan te brengen ter verbetering van de versterkingsoperatie. Het klopt van geen kant!

 

 

 

Omgevingswet

Nu de kans piepklein is geworden dat Haren zelfstandig mag blijven (Eerste Kamer moet nog een besluit nemen) zullen we niet meer aan de slag kunnen met de Omgevingswet. Dat is jammer, want die nieuwe wet biedt wel zeer veel interessante nieuwe organisatiemogelijkheden. Het college heeft onlangs besloten om het Bestemmingsplan Buitengebied niet meer af te ronden als zelfstandig bestemmingsplan, maar wil dat inbrengen in de nieuwe Omgevingsvisie van de nieuwe gemeente Groningen. Gelukkig zijn op dit moment natuur en landschap in Haren goed beschermd door de heersende Beheersverordening Buitengebied. Ik heb deze week een uiterst interessant gesprek gevoerd over de Omgevingswet met de Rekenkamer. Ter voorbereiding heb ik het essay van Jan Rotmans gelezen over deze nieuwe wet en de vele mogelijkheden. Niet raar dat onze transitieprofessor daar zijn licht op laat schijnen, want het betekent een ingrijpende verandering. In het essay staat onderstaand schema. Biedt zeer veel mogelijkheden tot positieve veranderingen.

 

 

 

Haderaplein plan

We hebben afgelopen week de opvattingen gepeild van de raad over het Haderapleinplan. We hebben alle gesprekken met omwonenden en enkele maatschappelijke organisaties afgerond. Het college wil heel graag behandeling van het bestemmingsplan Raadhuisplein/Haderaplein in de maand juni zodat Exxplorius het sein krijgt waar de uitwerking van het plan aan moet voldoen. In februari hebben ze getekend en gingen ervan uit snel aan de slag te kunnen. Aanvankelijk zou de extra vergaderdatum van 18 juni gebruikt worden voor een raadscommissievergadering en zou besluitvorming kunnen plaatsvinden op 25 juni. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten het voorstel van het college niet te willen behandelen in juni en agendeert het voor na het zomerreces. Van de vele gesprekken uit de motie van de raad van 23 april 2018 heeft het college verslagen gemaakt en toegevoegd aan het raadsvoorstel. Afgelopen zaterdag het laatste gesprek gehad in de tuin van een van de bewoners aan de Molenweg. Daar is zeer indringend gesproken over de in de ogen van de omwonenden slechte communicatie van de zijde van de gemeente.  Er is ook gesproken over de verkeersonderzoeken. Volgens de omwonenden is bij die onderzoeken voortdurend uitgegaan van een oude dataset. Gaan we uitzoeken.  

 

 

 

In D66 verband terugkijken op herindelingsdebat en vooruitkijken naar de nieuwe gemeente

De kandidatenlijst van D66 voor de heringedeelde gemeente Groningen/Haren/Ten Boer is bekend. Paul de Rook, huidig wethouder in Groningen, was al bekend als lijsttrekker. Vanuit Haren staan er 4 Harenaars op de kandidatenlijst. Op de lijst van de stemadviescommissie staat Sander op 7, Pien op 11, Menno op 13 en Hendrik op 16. Ik hoop dat de D66 leden van Haren allemaal gaan stemmen en de Harense kandidaten wat hoger op de lijst proberen te krijgen. Niet alleen omdat ze uit Haren komen, maar vooral omdat het hele goede kandidaten zijn.

We hebben deze week ook teruggekeken in partijverband met Tweede Kamerlid, Monica den Boer en Eerste Kamerlid, Henk Pijlman. Leden van D66 hadden veel indringende vragen aan Monica, maar kregen geen bevredigende antwoorden. Voor veel leden was het ook een uitgelezen moment om afschuw uit te spreken over de woordvoering van Monica den Boer tijdens het herindelingsdebat en voor een aantal om aan te kondigen dat ze het lidmaatschap gaan opzeggen of al hebben opgezegd. Den Boer bleef in haar verdediging hangen in de partijlijn van opschaling en bleef beweren dat Haren volgens de rapporten kwetsbaar was op bestuurskracht en financiën en te afhankelijk werd van regionale samenwerking. Een echte dialoog kwam niet op gang. Dan moet je elkaars argumenten wegen en beoordelen. Dat lukte het Tweede kamerlid niet. Het was meer van ‘we zullen u het nog een keer uitleggen’. Koot en Bie zouden de gedachtewisseling een mooie vorm van ‘krommunicatie’ hebben genoemd. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt binnen D66! Henk Pijlman had lovende woorden voor de wijze waarop de Harense vertegenwoordigers hebben gestreden met een inhoudelijk goed onderbouwd verhaal, maar wist met aan zekerheid grenzende zekerheid te zeggen dat het herindelingsvoorstel van de minister niet zal sneuvelen in de Eerste Kamer. Het was een uiterst teleurstellende samenspraak.

 

 

 

Opschaling ziekenzorg

Deze week de aankondiging van de fusie AMC en VU medisch centrum en de start van nieuwe kliniek voor kinderoncologie Maxima. Marc Chavannes van De Correspondent schreef deze week over de fusie: Hoe zit het met de menselijke maat? Wordt het geen fabriek waar kinderen figuurlijk in zoek raken? Die vraag werd negen jaar geleden al treffend verwoord door een medisch specialist die schreef: ‘Superspecialisatie leidt tot kokerzien, tot het behandelen van ziekten en niet van zieken en tot een overschatting van de mogelijkheden van de geneeskunde, bijvoorbeeld bij een patiënt die ‘oncologisch genezen’ is, maar die inmiddels aan de dialyse is en liters diarree heeft.’ 

 

 

Afscheid van Humberto Tan

Humberto Tan heeft op een mooie manier afscheid genomen van RLT Late night. In de laatste week wist hij niet vooraf wie aan tafel kwam. Waylon en Andre Hazes jr. hebben hem prachtig toegezongen. Het is ongetwijfeld zuur voor Tan dat RTL de show heeft ingeruild voor een nieuwe latenight show met Twan Huys, maar ieder nadeel heeft z’n voordeel. Zonder afscheid had hij deze mooie week niet gehad! Op vrijdag zat John de Mol aan tafel. Menigeen zal gedacht hebben dat hij zou aankondigen dat Humberto een plekje krijgt bij SBS of Veronica. Nog niet. John de Mol wil eerst zien wat er komend seizoen gaat gebeuren op de late avond op de verschillende zenders. Ziet hij een gat in de markt dan komt hij met een format in september 2019. En wie weet is er dan een plekje voor Humberto Tan.  

 

 

 

Gaat de Eerste Kamer het raadgevende referendum redden?

Coalitiepartij Christen Unie is voorzichtig bezig met een eigen lijn te kiezen vanuit de Tweede Kamer. Zij gaan het neoliberalisme aanpakken. Beetje laat, maar toch. De VVD is ook begonnen aan het opfrissen van het liberale gezicht vanuit de Tweede Kamer. Klaas Dijkhoff heeft een aloud liberaal thema gekozen: de bijstand. Die is nu ingericht dat als iemand zich niet aan de regels houdt er een boete of andere straf volgt. Bijvoorbeeld als je niet naar taalles gaat of de tegenprestatie niet uitvoert. De VVD wil een positiever systeem. Als je goed gedrag toont, moet je er wat bij krijgen. Maar daarvoor moet wel eerst de bijstand omlaag. Want het mag natuurlijk niet duurder worden van de VVD. Het is verbijsterend dat er zo’n pleidooi komt uit Den Haag terwijl net de aandacht voor de schuldenproblematiek en de schuldenindustrie toeneemt, er meer bewustwording is van de groeiende ongelijkheid in Nederland en de groep groeit die tot de conclusie komt dat we met heel veel voorzieningen voor mensen met een laag inkomen aan het pleisters plakken zijn en de discussie moeten openen over een hoger basisbedrag. Misschien dat de D66 het eigen smoel een beetje kan oppoetsen als de Eerste Kamerfractie ervoor zorgt dat het raadgevende referendum niet sneuvelt. Of zou dat klem zitten in de deal: afschaffen raadgevend referendum tegen het uit de wet halen van de Kroonbenoeming van de burgemeester om de gekozen burgemeester mogelijk te maken?

 


Na het boekje het blok voor mensen met een laag inkomen

Vorige week kondigde ik het boekje aan met een overzicht van regelingen en voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. Deze week komt daar een handig blok bij voor adviseurs en tussenpersonen.

 

 

 

De herindeling

Het wordt steeds duidelijker wat nog wel kan en wat niet meer tijdens de voorbereiding van de herindeling. De bestuursovereenkomst is het basisdocument. Daarnaast komt er een overdrachtsdocument en een onderhandelingsdocument. Het ziet ernaar uit dat dat sterk ambtelijk ingestoken neutrale documenten worden. Ze worden door de drie gemeenten gezamenlijkheid opgesteld. Het overdrachtsdocument is een document van lopende zaken, werkwijzen en praktijken. Een uitwisseling van de ene directeur aan de andere. Het onderhandelingsdocument is een document dat Groningen altijd ter voorbereiding van verkiezingen maakt. Op basis van een schets van maatschappelijke ontwikkelingen opgesteld door Platform 31 worden politieke wensen en ambities in kaart gebracht voorzien van een prijskaartje. Onderhandelaars kunnen na de verkiezingen gebruik maken van dit huiswerk. Maar waar moet ik een politiek testament kwijt? Een paar ideeën voor de nieuwe gemeente na 13 jaar wethouderschap en 7 jaar raadslidmaatschap in Haren? Als ik ze niet kwijt kan in de verschillende documenten, dan maar op deze website!  

 

Michiel Verbeek, 10 juni 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *