Michiel Verbeek

03 jun

D66 heeft een flinke opfrissing nodig. De voorbereiding op de herindeling. Het belang van bijen. In gesprek met de EK-fractie van D66. Schuldhulpverlening en de voedselbank. En veel Italië deze week.

 

 

De Opfrissing

Oud-Tweede Kamerlid voor D66, Boris van der Ham, is met enkele andere ontevreden D66’ers de vernieuwingsbeweging Opfrissing gestart. Bij Pauw heeft hij kunnen uitleggen wat de bedoeling is. Boris van der Ham was ooit een van de indieners van het raadgevend referendum. In het regeerakkoord van Rutte3 is het referendum afgeschaft. Tot ieders verbazing werd vervolgens de afschaffing onnavolgbaar verdedigd door de D66 minister, Kasja Ollongren, fractievoorzitter Alexander Pechtold en woordvoerder Rob Jetten. Na het succesvolle referendum over de Inlichtingenwet werd het helemaal duidelijk hoe vreemd het is om het instrument af te schaffen enkel en alleen omdat er onvrede was over de uitkomst van het Oekraïne referendum. D66 hield in de verdediging vol nog steeds voorstander te zijn van een correctief referendum, maar dat werd volstrekt ongeloofwaardig, omdat D66 net samen met de PvdA en GroenLinks het correctief referendum om zeep hebben geholpen in de Tweede Kamer. De verdediging van hun eigen wetsontwerp werd laf overgelaten aan de SP. De Opfrissing is er mede opgericht om D66 te behoeden voor een electorale afstraffing door het afpakken van een door burgers zeer gewaardeerd instrument van het raadgevende referendum. De Eerste Kamerfractie kan het raadgevende referendum en daarmee het gezicht van D66 nog redden! Ik zou zeggen: doen!

 

 

 

Beachweken

Het was afgelopen twee weken fantastisch om vanuit mijn kantoor naar het Raadhuisplein te kijken naar de gymnastiekles van de basisscholen en de vele georganiseerde potjes voetbal, volleybal, tennis enz. Groot compliment voor alle medewerkers van het Huis van de Sport en vooral coördinator Bas Veldman.

 

 

 

Het nieuwe programma M wordt (nog) niet beter

Margriet van der Linden heeft de mogelijkheid gekregen om dagelijks van 7 tot 8 een vervanger van De Wereld Draait Door (DWDD) te maken. Gelukkig maakte Matthijs van Nieuwkerk deze week bekend dat hij doorgaat met DWDD. Want hoe lang kunnen we het gepruts van M aan? Die onnozele gesprekjes met pianist Thijs Boontjes, die nog nooit iets interessants of leuks heeft gezegd. Het programma probeert een beetje een Amerikaanse talkshow na te doen, maar slagen daar in het geheel niet in. Er zitten geen goede tekstschrijvers in het team en Margriet van der Linden moet leuk zijn en spitsvondig, maar is het niet. Als ze vragen stelt is ze al bezig met de volgende vraag of actie. Ze stelt geen goede vragen, is niet geïnteresseerd in de gast en niet in de antwoorden van de gast. Als het niet snel beter wordt, dan zou ik er maar mee stoppen. 

Haderaplein

Ik heb samen met de projectleider alle partijen gesproken waarvan de gemeenteraad graag nog wilde weten hoe ze aankeken tegen het plan van Explorius en het bestemmingsplan. Alle vragen en antwoorden zijn op schrift gesteld en een groot aantal wensen en suggesties zijn besproken met Explorius en Aldi. Een aantal punten kunnen worden gehonoreerd, een aantal niet. Het is nu aan de gemeenteraad van Haren om te bepalen of het college de kaders goed heeft vertaald en of het bestemmingsplan past bij het ontwerpbestemmingsplan dat medio 2017 ter inzage heeft gelegen. Een belangrijk discussiepunt zal nog het parkeren worden. Voor de nieuwe onderdelen in het centrum (Aldi, horeca, dagwinkels en 32 appartementen) komen voldoende nieuwe parkeerplaatsen. Maar er verdwijnen we 154 plaatsen op het Haderaplein. Die moeten opgevangen worden door het gebruik van de overcapaciteit van de parkeergarage Voorhorst, door het langparkeren terug te dringen door het aantal abonnementen fors in te perken en door de mogelijkheid van 30 minuten gratis parkeren op het nieuwe parkeerterrein van de Aldi. Het college heeft het huiswerk klaar. Het is nu aan de gemeenteraad om te oordelen over het plan voor het centrum van Haren.

 

 

 

Hans Engels op bezoek

Fractie en wethouder van D66 Haren hebben deze week gesproken met Hans Engels, woordvoerder herindeling van de Eerste Kamerfractie van D66. We hebben in een rustige sfeer onze standpunten over en weer uiteen kunnen zetten. Vanuit Haren redeneren we heel inhoudelijk dat de gemeente Haren in staat is om zelfstandig te zijn en te blijven. We onderbouwen dat met cijfers en praktijken. Hans Engels benadert de zaak heel anders. Grotere gemeenten zijn gewenst, omdat er steeds meer taken naar gemeenten gedecentraliseerd worden. Als gemeenten klein blijven zullen ze steeds meer een vlucht nemen in regionale samenwerking. Daar is Hans Engels geen voorstander van. Hij wil dat gemeenteraden niet teveel afhankelijk worden van samenwerkingsverbanden, die niet rechtstreeks worden verkozen. Engels is ook niet enthousiast over allerlei constructies van besluitvorming tussen gemeenten en burgers die om de gemeenteraad heengaan. In het gesprek merkte je een grote afstand. Nieuwe moderne manieren van organiseren en meer overlaten aan de samenleving druist in tegen het wat conservatieve gedachtegoed van D66 landelijk over de inrichting van het openbaar bestuur.

  

 

 

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is een taak van de gemeente. Het is fijn dat de staatssecretaris van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zich bekommerd om mensen met schulden. Vanuit die zorg is Tamara van Ark met een Haagse schuldenaanpak gekomen. Je vraagt je af waarom de staatssecretaris niet de vraag aan gemeenten heeft gesteld: Hoe kan ik jullie ondersteunen met jullie taak op het gebied van schuldhulpverlening? Ik zou op die vraag het volgende hebben geantwoord: Geef de bewind voering aan gemeenten. Die kunnen dat zelf uitvoeren of gespecialiseerde bedrijven inhuren. Geef de gemeente een wettelijke grondslag om een schuldsanering op te kunnen leggen aan onwillige schuldeisers als 50% of 70% van de schuldeisers akkoord zijn. Je kunt het koppelen aan het aantal partijen, je kunt ook een weging doen op basis van de omvang van de schuld. Bij een schuldsaneringsproces wordt een minimaal bedrag bepaald dat altijd beschikbaar moet zijn om te leven. Op basis van gesprekken die ik gevoerd heb bij de Voedselbank in Groningen moet dat minimaal 80 euro per week per persoon zijn. Het geld dat overblijft tussen dat minimale leefgeld en de inkomsten is de aflossingscapaciteit. De preferente posities van overheids- en semi overheidspartijen zou moeten verdwijnen. En tot slot boetes mogen nooit hoger worden dan 25% van de bronschuld. Een schuld van 100 euro kan nooit verder oplopen dan 125 euro.

 

Bestuurlijk overleg GHTB

Vanaf het moment dat de Tweede Kamer met een grote meerderheid (102 tegen 48 stemmen) gekozen heeft voor de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer en de duidingsvergadering in de gemeenteraad van Haren van 8 mei 2018 is de voorbereiding van de herindeling op het gemeentehuis in de volle breedte opgepakt. Ook het bestuurlijk overleg is gestart. Vanuit Haren schuiven aan burgemeester Pieter van Veen, gemeentesecretaris Madelon de Wilde en de portefeuillehouder Bestuurlijke Toekomst, Michiel Verbeek. In de eerste bespreking is afgesproken dat de bestuursovereenkomst tussen Groningen en Ten Boer een belangrijk basisdocument is. Vanuit Haren is geen inbreng geleverd, omdat Haren alleen een protestspoor volgde. De inbreng vanuit Haren is toen gedaan op verzoek van de provincie Groningen via oud-gedeputeerde Marga Kool. Vanuit het college is de gedachte om zoveel mogelijk uitwerkingen en aanvullingen in het zogenaamde overdrachtsdossier te stoppen. In dat dossier komen de Staat van Haren en tips, suggesties en lopende zaken. De Staat van Haren geeft een beeld van documenten en werkwijzen in Haren. Inmiddels is ook de eerste klankbordgroep voor raadsaangelegenheden geweest met een afvaardiging uit Haren (vertegenwoordiger GroenLinks, PvdA, VVD, CU en de wethouder Bestuurlijke Toekomst). Burgemeester van Veen zit ook in de Klankbordgroep, maar was deze eerste keer verhinderd.   

 

 

Anno Wietze Hiemstra 2 dagen burgemeester in Haren

De burgemeesters Pieter van Veen van Haren en Anno Wietze Hiemstra van Appingedam hebben twee dagen van plek geruild. Maandag 28 mei heeft Hiemstra een raadsvergadering bijgewoond. Dinsdag 29 mei heeft hij onze collegevergadering geleid. We hebben veel gesproken over de herindeling en over de aardbevingsproblematiek in Appingedam. Daarna hadden we een walking lunch in De Biotoop. Bij ieder bezoek aan een bedrijf of maatschappelijke organisatie stond een deel van onze lunch klaar. Hiemstra was zeer onder de indruk van wat hij zag. Een broedplaats van creativiteit. Een plek waar vroeger Biologie colleges werden gegeven en laboratoria stonden, wonen nu 200 mensen en zijn er 180 bedrijven. Bij de rondleiding was ook de directeur van Carex aanwezig. Hij sloot niet uit dat Carex nog wel iets langer kan blijven dan 2020. Na de rondleiding was er voor Hiemstra nog een overleg over openbare orde en veiligheid. De dag na zijn bezoek in Haren had hij weer de handen vol aan de aardbevingsproblematiek. Hans Alders heeft woensdag zijn opdracht teruggegeven, omdat het kabinet terugkomt op eerdere toezeggingen. In een uitgebreide brief heeft hij zijn terugtreden verantwoord. Woensdagavond werd Hiemstra geïnterviewd door Nieuwsuur. Hij deed dat zeer overtuigend.

 

 

 

 

Op zoek naar een plek voor de imkersvereniging

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging afdeling Haren/Eelde is op zoek naar een eigen stek voor hun bijen, maar ze willen ook graag een ruimte om voorlichting te geven. We weten inmiddels dat het niet goed gaat met de bijen en dat bijen ontzettend belangrijk zijn voor onze voedselproductie: https://dier-en-natuur.infonu.nl/insecten-en-ongedierte/117209-bijen-bedreigd-waardoor-sterven-bijenvolken.html

Aansluiten bij de bijenpopulatie in de Hortus ligt voor de hand, maar het probleem is dat er geen openbare bereikbaarheid is. Maar de ruimte naast de Hortus, op het terrein van Carex zou de vereniging heel interessant vinden. We hebben ook de suggestie gedaan om contact op te nemen met de initiatiefnemers van het Voedselbos in Glimmen. Wij gaan partijen bij elkaar brengen en kijken of ze iets voor elkaar kunnen betekenen.    

 

 

 

Hortusboek

De historici Ger Blijham en Albert Buursma zijn bezig met deel 22 van de Historische reeks over ontstaan en ontwikkeling van de Hortus van 1626. Ik ben erg benieuwd naar de periode van de jaren negentig over de prachtige tijden van de ijsbeelden en de komst van de Chinese tuin, maar ook over de zware tijden om het hoofd boven water te houden. En zal er ruimte zijn voor de helaas mislukte plannen voor een duurzaamheidscentrum? Het boek verschijnt in het voorjaar van 2019. Ik hoop dat het boek een positieve bijdrage zal leveren aan de planvorming van het gebied van De Biotoop en de Hortus. Ik hoop tevens op een mooie publieke groene verblijfsruimte en een facelift van de unieke Chinese tuin.

 

 

 

Voedselbank

Bij de Jumbo aan de Anjerlaan werd het winkelend publiek opgewacht door hele vriendelijke jongeren met de vraag of ze iets extra’s willen kopen voor de Voedselbank. Aan de hand van een boodschappenlijstje heb ik graag mijn bijdrage gedaan. Na mijn bezoek aan de Voedselbank ben ik ervan verzekerd dat het eigenlijk droevig is dat het nodig is, maar wel erg blij ben dat het er is. Veel mensen kunnen momenteel niet zonder!

 

 

Boekje met voorzieningen en regelingen

Op indringend verzoek van de Werkgroep Armoedesignalering Haren en warme ondersteuning van de gemeenteraad van Haren hebben we een boekje gemaakt met regelingen en voorzieningen voor mensen met een krappe beurs. Naast alle digitale informatie op Haren Helpt nu ook in boekje.

 

 

 

Italiaanse dag

Italië heeft toch een regering gekregen van twee populistische partijen. Het traditionele politieke midden in Italië lijkt (voorlopig?) uitgerangeerd. Veel kiezers zijn het establishment helemaal zat en zoeken hun heil bij de flanken. Stemmen voor partijen als Lega en de Vijfsterrenbeweging is vaak ingegeven als stem tegen de politieke elite. De middenpartijen in Nederland zijn gewaarschuwd. Als je de flanken weer wat groter wil laten groeien, moet je vooral het raadgevende referendum om zeep helpen. De nieuwe minister van Financien in Italië wil een aantal nieuwe financiele afspraken maken binnen Europa. Zij komen met een interessante gedachte. Investeringen in groei van de reële economie zou niet onder de regels van de staatschuld (maximaal 60% van het Bruto Nationaal product) moeten vallen. Zaterdag 2 juni stond Haren in het teken van Italië met een uitgebreide drukbezochte Italiaanse braderie. Mooi werk van Ondernemend Haren.