Michiel Verbeek

21 mei

Er waren mooie ontwikkelingen te zien op de duurzaamheidsmarkt. Het Brede Welvaartsbegrip gaat meer aandacht opeisen. The New City wil de toekomst vormgeven met ommeland. Iran is ook heel interessant. En de stand van zaken van een aantal interessante bouwplannen.

 

 

De duurzaamheidsmarkt

Duurzaam Haren heeft samen met de gemeente op vrijdag 18 mei een duurzaamheidsmarkt georganiseerd. De opstelling was wat ongelukkig op het Raadhuisplein. Deze markt was door auto’s van de marktlooplieden ingeklemd. Op de markt was aandacht voor het aanbod van energieloket van zonnepanelen, zonneboiler en warmtepomp. Duurzaam Haren was aanwezig met de participatie in zonnepanelen op Kluswijs. Ik heb heerlijke groentesoep gehad van de zelfoogsttuin van Gijs Naber en een verrassende smoothie uit het Voedselbos in oprichting in Glimmen. Bij de stand van Ekoplaza werd ik bijgepraat over hun nieuwe biologisch afbreekbare verpakkingsmateriaal. Het ziet er niet anders uit dan een plastic verpakking, maar je kunt de verpakking in de gft bak doen in plaats van de plastic bak. Mooie ontwikkeling. Het probleem is nog dat de grote supermarkten de overstap nog niet maken. De nieuwe verpakking is nog duurder dan gewoon plastic. Als de grote supers ook mee gaan doen dan kan er volume gemaakt worden en kan de prijs naar beneden. Als de grote supers dat niet doen, dan hoop ik op een duwtje van de Rijksoverheid. Dit logo moeten in de gaten houden in de strijd tegen het terugdringen van plastic verpakkingen:

 

 

Inloopbijeenkomst over de Brinkschool op de Rummerinkhof

Het was een zeer drukbezochte (ca. 150) inloopbijeenkomst op 16 mei 2018 in het gemeentehuis. Ik ben van 18.30 tot 21.30 voortdurend in gesprek geweest. Vermoeiend, maar zeer interessant. Wij zijn als gemeente al enige tijd in gesprek over de huisvestingsperikelen van de Brinkschool. Toen het Zernike college uit het pand van de Rummerinkhof ging, ontstond er een mooie gelegenheid voor het basisonderwijs. Op deze plek zou de krapte van de Brinkschool opgelost kunnen worden. Een plan voor renovatie hebben we meegenomen in het Integraal Huisvesting Plan 2018-2022 meegenomen. De Brinkschool en de overige scholen in de gemeente vonden het een goede oplossing. De gemeenteraad wilde weten of een er onoverkomelijk parkeer- en verkeersprobleem zou ontstaan. Daarna volgden een aantal onderzoeken en veel gesprekken met de school, maar ook met de buren van de Peter Petersenschool. Op 16 mei hebben we direct omwonenden geïnformeerd waar we mee bezig zijn. We konden helaas nog geen definitief plan voorleggen, omdat er nog twijfel is bij de school over de combinatie nieuwbouw en tijdelijk onderkomen en renovatie en de tijdelijke situatie. Het mooie van de avond met omwonenden en andere belanghebbenden was dat we alle mogelijkheden met elkaar konden bespreken. Dat is uitgebreid gebeurd. Mooie discussies gevoerd met ouders van de beide scholen, leerkrachten en leden van de medezeggenschapsraad van de Brinkschool en direct omwonenden. Er zijn daarnaast een groot aantal suggesties op papier gezet door de aanwezigen. Die worden geclusterd en van commentaar voorzien, vervolgens teruggekoppeld naar de aanwezigen van de bijeenkomst en de gemeenteraad. Ons streven is de gemeenteraad nog voor de zomer een raadsbericht te sturen over de stand van zaken. Definitieve besluitvorming in de raad zal waarschijnlijk in september plaatsvinden.

 

 

Gerben Pek actief in Iran

Ik zat afgelopen week in de auto met een interview van oud-wethouder van Haren voor D66, Gerben Pek, bij BNR op de radio. Hij vertelde over zijn grote zaken op het gebied van zon- en windenergie in Iran. ‘Worden zijn zaken in de wielen gereden door de terugtrekking van de Verenigde Staten uit de Iran deal en het weer tot leven roepen van de Amerikaanse sancties tegen Iran?’, was de vraag. Dat was niet het geval, zolang Pek maar niet afhankelijk werd van partijen met stringente Amerikaanse banden. Hij vertelde over zeer goede ervaringen met de Iraanse overheid. Zeer betrouwbaar en lange termijn afspraken tot 20 jaar. Financiering van zijn projecten heeft wel last van de boycot. Ook Nederlandse banken hebben Amerikaanse banden, die financieringen in Iran in de weg zitten. Maar Pek heeft goede contacten in China en weet daar de banken wel mee te krijgen. Mooi stukje ondernemerschap vanuit Haren!

Het Dagblad van het Noorden had twee weken geleden een artikel over de activiteiten van Gerben Pek in de krant met deze titel en foto:

 

 

Plan Haderaplein in juni in commissie en raad

Op 23 april heeft de gemeenteraad van Haren gesproken over het bestemmingsplan voor het Haderaplein. De gemeenteraad heeft in 2012 en later in 2016 de kaders vastgesteld voor planvorming in het centrum. Daarna is een ontwerp bestemmingsplan gemaakt en heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden. De aanbesteding is gewonnen door ontwikkelaar Explorius met Nijhuis als aannemer en De Zwarte Hond als architect. Normaal gesproken zou het bestemmingsplan voor de aanbesteding al besproken zijn, maar er is even mee gewacht om zeker te zijn of er wel aanbiedingen zouden komen. Het grootste twijfelpunt was de hoge grondprijs. Daar zit de geschiedenis van het gemeentehuis achter. Die moest en moet deels gefinancierd worden door de ontwikkeling op het Haderaplein. Op verzoek van de gemeenteraad hebben we in de afgelopen weken nog weer gesproken met omwonenden en een aantal organisaties. Diverse wensen hebben we weer besproken met Explorius en met Aldi, de supermarkt in het nieuwe gebouw. Een deel van de wensen kunnen worden gerealiseerd, een deel niet. Er wordt een gewijzigd bestemmingsplan voor de gemeenteraad voorbereid om te behandelen in de raadscommissievergadering van 18 juni en de raadsvergadering van 25 juni.

 

 

Imkers op zoek naar een geschikte eigen plek

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging, afdeling Haren/Paterswolde zijn op zoek naar een eigen stek. Een plek waar ze een paar bijenvolken kunnen stallen en waar ze voorlichting kunnen geven. Ik ga met ze meedenken om een plekje te vinden.

 

 

Nieuwe politiek in Italië?

Het ziet ernaar uit dat de Vijfsterrenbeweging en de Lega Noord een regering gaan vormen in Italië. Universitair docent, Pepijn Corduwener, denkt dat we in Nederland misschien iets zien gebeuren dat ons nog te wachten staat. Als de traditionele middenpartijen in Nederland er steeds slechter in slagen om echt contact te maken met een groeiende groep kiezers die zich afzet tegen het ‘etablissement’, gaan de flanken ook in Nederland verder groeien. In de media werden alle elementen uit het programma van de nieuwe regering als zeer zorgelijk beschouwd. Er zitten aan de andere kant ook een aantal belangrijke trendbreuken in. De twee partijen zijn erop gericht om de economie een impuls te geven via vergroting van koopkracht bij mensen. Een zeker inkomen van 780 euro per maand voor degenen die niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien, schrappen verhoging pensioenleeftijd en de vlaktaks.

 

 

The Next City, het ommeland en het belang van regionaal denken

Na de duidingsvergadering van 8 mei is de samenwerking met Groningen en Ten Boer in de volle breedte ter hand genomen. Deze week hebben de drie colleges een eerste overleg gehad. Dat was een goede bijeenkomst. Aandacht en respect voor elkaars inzet in de afgelopen periode en nu vooruitkijken naar wat ons te doen staat. Aan het eind van de week heeft de gemeente Groningen een informeel overleg georganiseerd voor colleges van gemeenten rondom de stad over hun plannen van The Next City. Roeland van der Schaaf gaf een toelichting op de 5 belangrijke elementen van het maken van een nieuw urban systeem: 1. Hoe faciliteren we groei? 2. Waar en hoe werkgelegenheid versterken? 3. De Energietransitie. 4. De ongedeelde stad. 5. Leefkwaliteit in een groeiende stad. De stad maakt een aantal belangrijke strategische keuzes. De compacte stad blijft een uitgangspunt voor het realiseren van nieuwe woningen en werkplekken. Dat betekent een intensivering en verdichting van het stedelijk gebied. En een tweede belangrijke keuze is vasthouden aan de ringen van groen. De eerste ring is bijvoorbeeld is in het centrum zoals het Noorderplantsoen. In de tweede ring van groen liggen het Sterrebos en het Stadspark. De derde ring van groen wordt bij het doorgaan van de herindeling bepaald door de groene gebieden tussen Groningen en Haren en Groningen en Ten Boer. In de nieuwe stadswijken zal wonen en werken meer gemengd worden. De intensiveringsgebieden zijn de stationsbuurt, het Suikerunieterrein en het Eemskanaalgebied. Voor de toekomst van de stad is goede samenhang met de omgeving van groot belang. De kracht van regio’s wordt bepaald door complementariteit van de stad en de directe omgeving. Groningen wil samen met ommeland nagaan hoe ze elkaar kunnen aanvullen tot een sterke regio. Ik moest terugdenken van de eind jaren negentig bij de totstandkoming van de Regio Groningen-Assen. Onder de bezielende leiding van Riet Bakker werden bestuurders gedwongen na te denken over een samenhangende regionale toekomst. Door met elkaar te delen welke opgaven er liggen en welke oplossingsrichtingen we willen, rolde er vanzelf een passend scenario uit waar de regio zich voor zou gaan inzetten. Nu zijn de thema’s nog iets breder gekozen. De ongedeelde stad en het dichten van de ongelijkheidskloof en de leefbare en gezonde stad zijn onderdelen die bij de Regiovisie Groningen-Assen niet waren meegenomen. De regio rondom Groningen voelde zich geïnspireerd om na te denken over de bijdrage die zij zouden kunnen doen voor de ontwikkeling van de stad en de regio. De externe gespreksleider haalde het rapport van het Planbureau van de Leefomgeving aan om de kracht van de samenwerking in regionaal verband in Brabant, maar ook in Twente. Deze sessie krijgt zeker een vervolg.  

 

 

Slappe reactie van de Neprom

Ik hoorde deze week Jan Fokkema, directeur van de Neprom (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen), op de radio. Hij vond dat de minister van Economische Zaken en Klimaat leiderschap moest tonen door vast te houden aan 2020 als startjaar van de verplichting voor gasloos bouwen voor nieuwbouw. De minister heeft dat vervroegd naar 1 juli 2018. Ik vind dat veel meer getuigen van leiderschap, omdat we anders niet snel genoeg het aardgasverbruik kunnen verminderen en de noodzakelijke energietransitie tot een succes brengen.

 

 

Drentsche Aa

Dinsdagavond 15 mei heb ik in de Tiehof in Onnen een vergadering gehad van het Overleg Orgaan Nationale Beekdal- en Esdoornlandschap Drentsche Aa. Het was een overvol programma. Een agenda met 49 documenten. De avond opende met een aantal insprekers. Philip Bouchier hield een pleidooi tegen de komst van het transferium bij De Punt. De gemeente Haren heeft inmiddels een zienswijze opgesteld. Jan Wittenberg uit Onnen hield de aanwezigen een indringend verhaal voor over de prachtige esdoornlandschappen van Onnen. Er waren een aantal presentaties over plannen ter verbetering van de Drentse recreatiebedrijven en over de waterkwaliteit van de Drentsche Aa. Het is een permanente inspanning om de Drensche Aa schoon te houden.

 

 

De nieuwbouw Westerholm

De Sint Nicolaasschool gaat binnenkort de Beatrixlaan met veel noodlokalen inruilen voor het prachtige nieuwe gebouw aan de Westerse Drift. Op het vrijkomende terrein wil zorginstelling Westerholm een uitbreiding realiseren. Een nieuw gebouw en veel groen. De plannen zien er goed uit.

 

 

Het Brede Welvaartsbegrip als aanvulling op het BBP

Robert Kennedy hield in 1968 al een vurig pleidooi om het BBP (Bruto Binnenlands Product) aan te vullen of te vervangen. Afgelopen week presenteerde het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) de eerste Brede Welvaart Trends. Het begin is er! Hier lees je meer over de nieuwe monitor en kun je de toespraak van Robert Kennedy bekijken. http://www.michielverbeek.nl/nieuws/robert-kennedy-hield-er-40-jaar-gelden-al-een-vurig-pleidooi-voor/


Michiel Verbeek, 21 mei 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *