Michiel Verbeek

14 jan

Het interpellatiedebat. Waarom staan we niet voor de rechter? De schoonheid van het Paterswoldse Meer. Het Grootspark en het Emdapark in Haren Noord. En de twijfel over Shell.

Interpellatiedebat over het opstappen van GVH

Na het opstappen van Gezond Verstand Haren (GVH) uit de coalitie met D66 en CDA hadden Burgemeester Pieter van Veen en fractievoorzitter van D66 (grootste partij in de gemeenteraad), Marjan Bachman, een overleg gepland met de fractievoorzitters op dinsdag 9 januari, zo snel mogelijk na het kerstreces. De oppositiepartijen vonden dat echter veel te laat na het opstappen van GVH op 20 december 2017. Zij wilden in plaats daarvan een openbaar interpellatiedebat op woensdag 10 januari 2018. De oppositie trok stevig van leer tegen GVH. In Haren de Krant stond een uitgebreid en zeer compleet verhaal over de avond. Nadat GVH door de oppositie was gegrild kregen D66 en het CDA het verwijt dat zij zo weinig hadden gecommuniceerd met de oppositie. Dat verwijt werd erkend en dat leverde een oprechte excuses op van Marjan Bachman. Fractievoorzitter van GVH, Meinard Wolters, liet het vuile werk over aan fractiegenoot, Fred Delebarre, die volgens Haren de Krant volledig door het ijs zakte. Hij sprak over politieke spelletjes. Hans Sietsma van GroenLinks wilde voorbeelden horen.  Pas na drie keer vragen kwam Delebarre met niets meer dan een email van mij over kritische paden ter voorbereiding van het coalitieoverleg op woensdag 20 december 2017 om 17.30 uur. Dat overleg kreeg een wat ander karakter doordat GVH met een appje om 15.01 uur de collega’s in het college informeerde over hun opstappen. Er waren spanningen in de coalitie. Reden om met elkaar in gesprek te gaan. Dat is gebeurd op 12 december 2017. Het gesprek zou een vervolg krijgen op 20 december. Over het doel van zelfstandigheid zijn de drie partijen het nog steeds roerend eens. Maar over wat te doen tot de finale beslissing van de Tweede- en Eerste Kamer was verschil van mening en moest gesproken worden. Voor alle drie de partijen ging het niet om een volledig tweede spoor, maar om het inventariseren van absoluut noodzakelijke voorbereidingen om rampen te voorkomen op 1 januari 2019 als onverhoopt het Parlement kiest voor herindeling. De Tweede Kamer moet voor 1 mei 2018 een besluit nemen. Kiest de Tweede Kamer voor herindeling dan moet de Eerste Kamer voor 1 juli 2018 een besluit nemen, met dien verstande dat zij nog een uitloop hebben tot de eerste week na het zomerreces in september. Vanuit de ambtelijke organisatie kwam indringend de waarschuwing dat er op zeker twee tot drie terreinen voorwerk gedaan moet worden om grote problemen te voorkomen in geval van herindeling. De coalitie wil geen spoor twee, omdat de kans dan vergroot wordt op een lichte samenvoeging. Maar voor een verantwoord bestuur zal er ook met een alternatieve uitkomst rekening gehouden moeten worden. Daarom is het college van mening dat op de terreinen ICT, Personeel & Organisatie en Financiën enig voorwerk moet plaatsvinden. Zonder onomkeerbare beslissingen te nemen. Het zou fijn zijn als de Tweede- en de Eerste Kamer zorgvuldig alle informatie weegt, maar wel snel een besluit neemt.

Besluit had eigenlijk door rechters genomen moeten worden

De toekomst van Haren ligt in handen van de leden van de Tweede- en Eerste Kamer. Wordt het een politieke beslissing of een afgewogen inhoudelijk besluit met als vraag: is er een probleem, waar alleen herindeling de oplossing voor is? Waarom zou je de beste woongemeente van de provincie Groningen en de op 2 na beste woongemeente van Nederland opheffen als dat niet nodig is? Op vrijdag 19 januari 2018 mag ik in drie minuten aan de leden van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken uitleggen waarom herindeling een slechte zaak is. Om dat vervolgens aan te vullen met antwoorden op vragen van de commissie. Ik hoop dat de Kamerleden de moeite nemen om het mooie boekje Haren op eigen benen te lezen, onze zienswijze en die van anderen en alle rapporten, waaronder Beterr Haren gelezen hebben. Ik hoop dat de casus Haren helpt om de regelgeving te veranderen. Niet uitsluitsel via een politiek traject, maar conflicterende opvattingen over het Openbaar Bestuur zouden uitgevochten moeten worden voor een college van rechters van bijvoorbeeld de Raad van State. Dan had er ook veel eerder een besluit kunnen vallen en ons allen veel ellende bespaard kunnen blijven.   

Ziekte

In het Kerstreces had ik een lange mail gestuurd naar onze manager Ruimtelijk Domein. Ik had aangegeven welke doelen ik wil bereiken in 2018 in de overgenomen portefeuille van de opgestapte wethouder van GVH en waarover ik wil worden bijgepraat. Na het reces kregen we de mededeling dat onze manager met een hele ernstige kwaal voorlopig uit de running is.  

 

Wat gaat D66 doen ter voorbereiding van de verkiezingen?

Inwoners van Haren kunnen niet in maart naar de stembus, maar mogen pas in november. Onze partijgenoten in Groningen willen graag dat wij het verzet staken en volop inzetten op de nieuwe gemeente Groningen. Dat gaat niet gebeuren, omdat de afdeling D66-Haren zeer strijdvaardig is voor een zelfstandig Haren, maar ze zijn ook pragmatisch. Dus kiest het bestuur van de afdeling met steun van de afdeling voor twee lijsten: een voor het geval van zelfstandigheid en een voor het geval van herindeling. Harense D66’ers kunnen kiezen voor een van de twee, maar kunnen zich ook kandideren voor beide lijsten.

 

Paterswoldse Meer

Bij het Paterswoldse Meer langs de Meerweg zijn belangrijke ontwikkelingen gaande. Aan het einde van het Paterswoldse Meer tegen de grens van Tynaarlo komt het woningplan Zes op Zuid (2 vrijstaand en 2x twee-onder-een-kap). Even verderop richting Haren op de locatie van de Helder werf komen drie woningen. Bij het strandje verrijst het strandpaviljoen De Lijte, groter dan iedereen dacht! Aansluitend op het strandje heb je de huisjes van ’t Ol Veen. En daarnaast ligt een stuk grond waar gedacht wordt aan recreatiewoningen, maar waar ook nog voor natuur gekozen kan worden. En daarnaast is de provincie Groningen bezig om de ecologische hoofdstructuur meer ruimte te geven. Samen met de projectleider recreatieve ontwikkeling Meerweg ben ik op bezoek geweest bij een bewoner met heel veel kennis van het gebied. Het was leerzaam en prachtig om door dit schitterende gebied te lopen.

 

Grootspark en Emdapark

De bouw op de Harener Holt in Haren-Noord gaat snel. Een eerste bespreking met omwonenden over de invulling van het Grootspark is geweest en heeft veel suggesties opgeleverd. Deze maand komt er een vervolgbespreking. Daarbij zal ook een invulling met sport en bewegen worden besproken. Onze sportcoach van het Huis van de Sport, Bas Veldman, zal de mogelijkheden toelichten. Verderop in het gebied is nog een andere bijzondere publieke plaats. Het Emdapark. Bij de planvorming is de wens naar voren gekomen om iets van de geschiedenis terug te laten komen in de publieke ruimte. In het gebied stond ooit de Emdaborg.

Vanuit de GEM (Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij) is opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor de publieke ruimte waar elementen van de Emdaborg in terugkomen en waar informatie kan worden georganiseerd over die geschiedenis. Een deel van de nieuwe bewoners kennen die geschiedenis niet en zien (nu nog) liever speelvoorzieningen voor de deur. Hier zullen we uitgebreid over moeten spreken met bewoners. Het ontwerp ziet er zo uit:

Is dat niet ontzettend mooi in zo’n nieuwbouwwijk? En wordt de creativiteit niet geprikkeld om hier iets speciaals van te maken? Een bijzondere ontmoetingsplek.


Weer een aardbeving en ergernis over het uitblijven van het schadeprotocol

De provincie Groningen is weer opgeschrikt door een stevige aardbeving in Zeerijp. De nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, was snel ter plekke. Heel Nederland weet nu dat er afgelopen maanden niets is gebeurd voor de slachtoffers. Vanaf juli 2016 wordt er gekletst over een fatsoenlijk schadeprotocol, maar de Groningers krijgen nog steeds geen boter bij de vis. De Groninger bestuurders, het Gasberaad en de Groninger Bodembeweging waren er in oktober 2017 al uit, maar het ministerie en de NAM nog niet. Ministerpresident Mark Rutte zei zondag bij Buitenhof dat de vertraging te maken heeft met de kabinetsformatie. Ik mag hopen dat het ministerie nu snel tot actie overgaat. Volgens Rutte is er geld beschikbaar. Ik ben erg benieuwd of het kabinet met ruimhartige regelingen komt. Een van de betalers is de NAM. En wie zitten er achter de NAM? Shell en ExxonMobil, de grote oliemaatschappijen en de Staat. De wereld zit raar in elkaar. In deze week van de aardbeving kondigt Ben van Beurden, de hoogste baas van Shell, aan dat Shell zich meer gaat bezighouden met Amerikaans schaliegas (waar het in 2014 uit vertrok), klaagde de stad New York o.a. Shell aan wegens hun bijdrage aan klimaatverandering. En wordt het gerucht steeds luider dat Shell Eneco, de duurzame energieleverancier, wil overnemen. Denk je soms dat Shell een groene energieleverancier wordt, zie je de tegenwerking van de schadeafhandeling van de Groningers en de keuze voor schaliegas. Doodzonde!

Michiel Verbeek, 14 januari 2018

 

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *